daily pastebin goal
38%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 15th, 2018 85 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 2. Layout đơn giản
 2.     1. Giới thiệu
 3.         - Tóm lược nội dung kỳ trước.
 4.         - Các nội dung tiến hành trong kỳ này.
 5.     2. Nội dung
 6.         - Lay out màn hình splash:
 7.             - Hơi khó khăn trong việc layout các item chồng lên nhau.
 8.         - Layout màn hình tutorial
 9.             - Layout paging view
 10.             - Layout button bo tròn. => tiện lợi, dùng tốt
 11.     3. Kết luận
 12.         - Layout cơ bản trong react native khá tiện lợi và dễ dàng, thậm chí có thể còn tiện hơn cả native trên ios.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top