SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 23rd, 2019 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.util.Random;
 2. import java.util.Scanner;
 3.  
 4. public class tab {
 5.     public static void main(String[] args) {
 6.         Scanner scan = new Scanner (System.in);
 7.         Random r = new Random();
 8.         double srednia=0;
 9.         // Tworzenie tablicy n-elementowej
 10.         System.out.println("Podaj wielkosc tablicy");
 11.         int n = scan.nextInt();
 12.  
 13.         int tablica[]=new int[n];
 14.         // "Przejście" przez całą tablicę i wypełnienie jej liczbami losowymi
 15.         for (int i = 0; i < tablica.length; i++) {
 16.             tablica[i] = r.nextInt(100) + 1;
 17.             srednia=srednia+tablica[i];
 18.         }
 19.         // Wyświetlenie zawartości całej tablicy (każdy element z osobna)
 20.         for (int i = 0; i < tablica.length; i++)
 21.             System.out.print(tablica[i] + " ");
 22.  
 23.         //szukaj elementu minimalnego
 24.         int wynik;
 25.         wynik = tablica[0];
 26.         for (int i=1;i<tablica.length;i++){
 27.             if (wynik>tablica[i]){
 28.                 wynik = tablica[i];
 29.             }
 30.         }
 31.         // wywolanie wyniku z wyszukiwania najmniejszsego elementu tablicy
 32.         System.out.println("\nNajmniejszy element tablicy to: " +wynik);
 33.  
 34.         //Szukanie elementy najwiekszego w tablicy
 35.         int wynik2;
 36.         wynik2 = tablica[0];
 37.         for (int i=0;i<tablica.length;i++){
 38.             if (wynik2 < tablica[i]){
 39.                 wynik2 = tablica[i];
 40.             }
 41.         }
 42.         // Wyswietlanie wyniku najwiekszego elementu tablicy
 43.         System.out.println("Najwiekszy element tablicy to: " +wynik2);
 44.         // Wywolanie sredniej arytmetycznej
 45.         System.out.println("Srednie arytmetyczna tablicy wynosi: "+srednia/n);
 46.  
 47.         }
 48.  
 49.     }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top