SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 19th, 2019 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.Do przeglądania historii zmian w repozytorium służy polecenie
 2. git log
 3. 2.Pierwsza wersja systemu GIT została wydana w roku
 4. 2005
 5. 3.Polecenie, które dodaje zmiany ze schowka do working directory to:
 6. git stash apply
 7. 4.Do obejrzenia zmian w 2 branchach: A i B przed ich scaleniem służy polecenie:
 8. git diff  A B
 9.  
 10. 5.Wymień znane Ci sposoby rozwiązywania konfliktów przy mergeowaniu 2 plików tekstowych o nazwach A i B:
 11. ...
 12. zostawienie A, zostwienie B, połączenie (własno ręcznie) tych plików.
 13. ...
 14. 6.Obiekt GITa reprezentujący stan pojedynczego katalogu:
 15. Tree
 16. 7.Do zatwierdzania zmian w repozytorium służy polecenie:
 17. git commit
 18. 8.Aby zaktualizować lokalne repozytorium do ostatniego commita, należy wykonać polecenie:
 19. git pull
 20.  
 21. 9.Twórcą systemu GIT jest:
 22. Linusa Torvalds
 23. 10.Branch tworzony na potrzeby szybkich poprawek, naprawienia niezgodności lub bugu to:
 24. Hot Fix
 25.  
 26. 11.Do wysyłania zmian na serwer do głównej gałęzi służy
 27. polecenie:
 28. git push master
 29. 12.Równoległa gałąź projektu rozwijana oddzielnie od głównej to:
 30. Branch
 31. 13.Obiekt GITa zawierający zawartość pliku bez żadnej dodatkowej struktury:
 32. Blob
 33.  
 34. 14.Wpisz polecenie konsoli GITa tworzące nowe repozytorium lokalne o nazwie LocalRepisitory:
 35. git init
 36.  
 37. 15.Polecenie, które zaciąga oraz przyłącza zmiany z serwera zdalnego na serwer lokalny to:
 38. ...
 39. git pull
 40. ...
 41.  
 42. 16.Aby zobaczyć commity autora o nazwie Zygfryd użyjemy
 43. polecenia:
 44. git log --author=Zygfryd
 45. 17.Do łączenia zmian w np. dwóch branchach służy polecenie:
 46. git merge
 47. 18.Jak nazywa się główna gałąź projektu w repozytorium GIT:
 48. master
 49. 19.Czy z jednego repozytorium może korzystać (dodawać zmiany, mody[kować pliki itp.) więcej niż 4 osoby?
 50. Tak
 51.  
 52. 20.Rodzaj „cache”, czyli miejsca gdzie trzymane są zmiany do commita to:
 53. ...
 54. Index
 55. ...
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top