daily pastebin goal
29%
SHARE
TWEET

zad4

a guest Jan 22nd, 2018 54 in 1 day
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4. //program 1
 5. /*
 6. int main(){
 7.     printf("Hey \n");
 8.     int wektor[6] = {1,2,3,4,5,6};
 9.     //wypisanie całego wektora
 10.     int i;
 11.     for (i = 0; i < 6; i++){
 12.         printf("%d ", wektor[i]);
 13.     }
 14.     printf("\n");
 15.     //zamiana trojkami
 16.     for (i = 0; i < 3; i++){
 17.         int pomocnicza;
 18.         pomocnicza = wektor[i];
 19.         wektor[i] = wektor[i + 3];
 20.         wektor[i + 3] = pomocnicza;
 21.     }
 22.     for (i = 0; i < 6; i++){
 23.         printf("%d ", wektor[i]);
 24.     }
 25.  
 26.     printf("\n\nKoniec programu.\n");
 27.     return 0;
 28. }  
 29. */
 30.  
 31. //program 4
 32. int main(){
 33.     srand(time(NULL));
 34.  
 35.     printf("Podaj rozmiar tablicy: ");
 36.     int rozmiar;
 37.     scanf_s("%d",&rozmiar);
 38.     printf("Podales liczbe: %d \n", rozmiar);
 39.     int *wskaznik;
 40.     wskaznik = (int*)malloc(rozmiar+1);
 41.  
 42.     if (wskaznik == NULL){  //jesli stworzenie tablicy sie nie udało
 43.         return 0;   //to kończymy program
 44.     }
 45.  
 46.     //wypełnienie tablicy losowymi liczbami
 47.    
 48.     int i;
 49.     for (i = 0; i < rozmiar; i++){
 50.         //wskaznik[i] = rand()%20;
 51.         wskaznik[i] = i;
 52.     }
 53.     wskaznik[rozmiar] = '\0';
 54.  
 55.     printf("Tablica przed zamiana: \n");
 56.     //wypisanie tablicy
 57.    
 58.     for (i = 0; i < rozmiar; i++){
 59.         printf("%d ",wskaznik[i]);
 60.     }
 61.     printf("\n\n");
 62.    
 63.     //wyzerowanie co szóstego elementu
 64.     for (i = 0; i < rozmiar; i++){
 65.         if (i % 6 == 0){
 66.             wskaznik[i] = 0;
 67.         }
 68.     }
 69.  
 70.     printf("Tablica po zamianie:");
 71.     //wypisanie tablicy
 72.     for (i = 0; i < rozmiar; i++){
 73.         printf("%d ", wskaznik[i]);
 74.     }
 75.  
 76.     printf("\n\nKoniec programu.\n");
 77.     return 0;
 78. }
RAW Paste Data
Top