MegaTor

Norske We Charge-priser (Ionity)

Sep 14th, 2020 (edited)
692
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include "colors.h"
 4. #include <iomanip>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. bool runAgain = true;
 9.  
 10. string s_line, s_consumption, s_km, s_kWh;
 11.  
 12. int i_km, i_mil;
 13. double d_consumption, d_kWh, d_price, d_dropIn, d_weChargeGo, d_weChargePlus;
 14.  
 15. void run();
 16.  
 17. void init()
 18. {
 19.     // Intialiser alle variabler til standard
 20.     s_line = s_consumption = s_km = s_kWh = "0";
 21.     d_consumption = d_kWh = d_price = d_dropIn = d_weChargeGo = d_weChargePlus = 0.0f;
 22.     i_km = i_mil = 0;
 23. }
 24.  
 25. void runOverAgain()
 26. {
 27.     cout << cflYELLOW << "Vil du fortsette? Skriv inn J for ja eller N for nei og trykk Enter: " << cflGREEN_;
 28.     getline(cin, s_line);
 29.     cout << cdefault_;
 30.  
 31.     if (s_line == "J" || s_line == "j")
 32.     {
 33.         init();
 34.         run();
 35.     }
 36.  
 37.     else if (s_line == "N" || s_line == "n")
 38.     {
 39.         runAgain = false;
 40.     }
 41.  
 42.     else
 43.     {
 44.         system("cls");
 45.         runOverAgain();
 46.     }
 47. }
 48.  
 49. void run()
 50. {
 51.     system("cls");
 52.     cout << "Kun heltall er tillatt for antall km du kj\x9brer i \x86ret.\n\n";
 53.  
 54.     cout << "Skriv inn antatt forbruk i antall kWh per mil (10 km).\nBruk punktum som komma. H\x9byeste tillatte tall er 5 og laveste tillatte tall er 1.\n";
 55.     cout << cflYELLOW << "Antall kWh per mil: " << cflGREEN_;
 56.     getline(cin, s_consumption);
 57.     d_consumption = atof(s_consumption.c_str());
 58.  
 59.     while (d_consumption > 5 || d_consumption < 1)
 60.     {
 61.         cout << cflYELLOW << "Antall kWh per mil: " << cflGREEN_;
 62.         getline(cin, s_consumption);
 63.         d_consumption = atof(s_consumption.c_str());
 64.     }
 65.     cout << cdefault_;
 66.  
 67.     cout << "\nSkriv inn antall kilometer du kj\x9brer per \x86r uten mellomrom og kun heltall.\n" << cflYELLOW << "Du kan skrive inn opptil 100000 (minimum 10): " << cflGREEN_;
 68.     getline(cin, s_km);
 69.     i_km = atoi(s_km.c_str());
 70.  
 71.     while (i_km > 100000 || i_km < 10)
 72.     {
 73.         cout << cflYELLOW << "Antall km per \x86r: " << cflGREEN_;
 74.         getline(cin, s_km);
 75.         i_km = atoi(s_km.c_str());
 76.     }
 77.     cout << cdefault_;
 78.  
 79.     i_mil = i_km / 10;
 80.     // Konverter til antall kWh som trengs
 81.     d_kWh = i_mil * d_consumption;
 82.  
 83.     // Regn ut prisen for hver av abonnementene og drop-in hos Ionity
 84.     d_dropIn = 8.4 * d_kWh;
 85.     d_weChargeGo = ((double)12 * 79) + (d_kWh * 4.4);
 86.     d_weChargePlus = ((double)12 * 189) + (d_kWh * 1.6);
 87.  
 88.  
 89.     // Skriv ut hvert av totalbeløpene og antall kroner per mil
 90.     cout << cflGREEN_ << "\n\nPrisen ved \x86 lade med kun drop-in blir kr. " << d_dropIn << " eller kr. " << fixed << setprecision(2) << d_dropIn / i_mil << " / mil\n";
 91.  
 92.     cout << cflGREEN_ << "\nPrisen ved \x86 lade med We Charge Go blir kr. " << d_weChargeGo << " eller kr. " << fixed << setprecision(2) << d_weChargeGo / i_mil << " / mil\n";
 93.  
 94.     cout << cflGREEN_ << "\nPrisen ved \x86 lade med We Charge Plus blir kr. " << d_weChargePlus << " eller kr. " << fixed << setprecision(2) << d_weChargePlus / i_mil << " / mil\n\n\n" << cdefault_;
 95.  
 96.     runOverAgain();
 97. }
 98.  
 99.  
 100. int main()
 101. {
 102.     init();
 103.  
 104.     while (runAgain)
 105.     {
 106.         run();
 107.     }
 108.  
 109.     return 0;
 110. }
RAW Paste Data