daily pastebin goal
38%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 21st, 2018 112 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. class A{
 2.     int i;
 3. public:
 4.     A(int _i=0): i(_i){ printf("A%d ", i); }
 5.     ~A(){ printf("~A%d ", i); }
 6. };
 7.  
 8. class B : public A{
 9.     int x;
 10.     A a;
 11. public:
 12.     B(int _x): A(1), x(_x){}
 13.     ~B(){ printf("~B%d ",x); }
 14. };
 15.  
 16. int zad4(){
 17.     B b(5);            //  (1)
 18.     std::cout << " *[1]*  ";
 19.     A*ptr = new B(3);  //  (2)
 20.     std::cout << " *[2]*  ";
 21.     delete ptr;        //  (3)
 22.     std::cout << " *[3]*  ";
 23.     return 0;          //  (4)
 24. }
 25.  
 26. /*  A1 A0 A1 A0 ~A1 ~B5 ~A0 ~A1
 27.  
 28.     (1) Konstruktor B(5):
 29.         - Klasa B dzidziczy po A więc najpierw uruchaminy jest konstruktor A
 30.             na liście inicjalizacyjnej jest przekazany parametr 1- wypisuje A1       A1
 31.         - Konstruktor bezparametrowy A w obiektach klasy B - wypisuje A0             A0
 32.         - przypisuje x = 5 - Konstruktor B - nie wyswietla nic
 33.     (2) Tworzymy wskaśnik typu A na obiekt typu B:
 34.         - tworzenie wskaźnika nie wywołuje konstruktora A
 35.         - Konstruktor B(3):
 36.             . na liście inicjalizacyjnej konstruktor A(1) - wypisuje A1              A1
 37.             . Konstruktor bezparametrowy A w obiektachklasy B - wypisuje A0          A0
 38.             . przypisuje x = 5 - Konstruktor B - nie wyswietla nic
 39.     (3) Usuwamy wskaznik typu A:
 40.         - Desturuktor typu A z parametrem 1 nadanym przez B - wypisuje ~A1          ~A1
 41.     (4) Koniec programu:
 42.         - Destruktor B z x=5 - wypisuje B5                                          ~B5
 43.         - Destruktor A znajdujacego się w obiektach klasy B - wypisuje ~A0          ~A0
 44.         - Destruktor A z listy inicjalizacyjnej klasy B z - wypisuje ~A1            ~A1
 45. */
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top