SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 22nd, 2017 26 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # ADSP
 2. vendor/bin/adsprpcd
 3. vendor/lib/libadsp_default_listener.so
 4. vendor/lib/libadsp_hvx_callback_skel.so
 5. vendor/lib/libadsp_hvx_stub.so
 6. vendor/lib/libadsprpc.so
 7. -vendor/lib/libaudio_log_utils.so
 8. vendor/lib/libfastcvadsp_stub.so
 9. vendor/lib/libfastcvopt.so
 10. vendor/lib/libqtigef.so
 11. vendor/lib64/libadsp_default_listener.so
 12. vendor/lib64/libadsprpc.so
 13. -vendor/lib64/libaudio_log_utils.so
 14. vendor/lib64/libfastcvadsp_stub.so
 15. vendor/lib64/libqtigef.so
 16.  
 17. # ADSP modules
 18. vendor/lib/rfsa/adsp/libadsp_fd_skel.so
 19. vendor/lib/rfsa/adsp/libadsp_hvx_add_constant.so
 20. vendor/lib/rfsa/adsp/libadsp_hvx_skel.so
 21. vendor/lib/rfsa/adsp/libadsp_hvx_stats.so
 22. vendor/lib/rfsa/adsp/libadsp_hvx_zzhdr_BGGR.so
 23. vendor/lib/rfsa/adsp/libadsp_hvx_zzhdr_RGGB.so
 24. vendor/lib/rfsa/adsp/libapps_mem_heap.so
 25. vendor/lib/rfsa/adsp/libdspCV_skel.so
 26. vendor/lib/rfsa/adsp/libfastcvadsp.so
 27. vendor/lib/rfsa/adsp/libfastcvadsp_skel.so
 28. vendor/lib/rfsa/adsp/libscveBlobDescriptor_skel.so
 29. vendor/lib/rfsa/adsp/libscveT2T_skel.so
 30. vendor/lib/rfsa/adsp/libvpp_frc.so
 31. vendor/lib/rfsa/adsp/libvpp_svc_skel.so
 32. vendor/lib/rfsa/adsp/us-syncproximity.so
 33.  
 34. # Audio
 35. lib/libqct_resampler.so
 36. vendor/etc/drc/drc_cfg_5.1.txt
 37. vendor/etc/drc/drc_cfg_AZ.txt
 38. vendor/etc/surround_sound_3mic/surround_sound_rec_5.1.cfg
 39. vendor/etc/surround_sound_3mic/surround_sound_rec_AZ.cfg
 40. vendor/lib/libacdb-fts.so
 41. vendor/lib/libacdbloader.so
 42. vendor/lib/libacdbmapper.so
 43. vendor/lib/libacdbrtac.so
 44. vendor/lib/libadiertac.so
 45. vendor/lib/libadm.so
 46. vendor/lib/libaudcal.so
 47. vendor/lib/libaudioalsa.so
 48. vendor/lib/libdrc.so
 49. vendor/lib/libsurround_3mic_proc.so
 50. vendor/lib/soundfx/libqcbassboost.so
 51. vendor/lib/soundfx/libqcreverb.so
 52. vendor/lib/soundfx/libqcvirt.so
 53. vendor/lib64/libacdb-fts.so
 54. vendor/lib64/libacdbloader.so
 55. vendor/lib64/libacdbmapper.so
 56. vendor/lib64/libacdbrtac.so
 57. vendor/lib64/libadiertac.so
 58. vendor/lib64/libaudcal.so
 59. vendor/lib64/libaudioalsa.so
 60. vendor/lib64/soundfx/libqcbassboost.so
 61. vendor/lib64/soundfx/libqcreverb.so
 62. vendor/lib64/soundfx/libqcvirt.so
 63.  
 64. # Bluetooth
 65. vendor/bin/btnvtool
 66. vendor/bin/hci_qcomm_init
 67. vendor/bin/wcnss_filter
 68. vendor/lib/libbtnv.so
 69. vendor/lib64/libbtnv.so
 70.  
 71. # CNE
 72. etc/permissions/com.quicinc.cne.xml
 73. -framework/com.quicinc.cne.api-V1.0-java.jar
 74. -framework/com.quicinc.cne.jar
 75. vendor/bin/cnd
 76. vendor/etc/cne/wqeclient/ATT/ATT_profile1.xml
 77. vendor/etc/cne/wqeclient/ATT/ATT_profile2.xml
 78. vendor/etc/cne/wqeclient/ATT/ATT_profile3.xml
 79. vendor/etc/cne/wqeclient/ATT/ATT_profile4.xml
 80. vendor/etc/cne/wqeclient/ATT/ATT_profile5.xml
 81. vendor/etc/cne/wqeclient/ATT/ATT_profile6.xml
 82. vendor/etc/cne/wqeclient/ROW/ROW_profile1.xml
 83. vendor/etc/cne/wqeclient/ROW/ROW_profile2.xml
 84. vendor/etc/cne/wqeclient/ROW/ROW_profile3.xml
 85. vendor/etc/cne/wqeclient/ROW/ROW_profile4.xml
 86. vendor/etc/cne/wqeclient/ROW/ROW_profile5.xml
 87. vendor/etc/cne/wqeclient/ROW/ROW_profile6.xml
 88. vendor/etc/cne/wqeclient/ROW/ROW_profile7.xml
 89. vendor/etc/cne/wqeclient/VZW/VZW_profile1.xml
 90. vendor/etc/cne/wqeclient/VZW/VZW_profile2.xml
 91. vendor/etc/cne/wqeclient/VZW/VZW_profile3.xml
 92. vendor/etc/cne/wqeclient/VZW/VZW_profile4.xml
 93. vendor/etc/cne/wqeclient/VZW/VZW_profile5.xml
 94. vendor/etc/cne/wqeclient/VZW/VZW_profile6.xml
 95. -vendor/lib/com.quicinc.cne.api@1.0.so
 96. -vendor/lib/com.quicinc.cne.constants@1.0.so
 97. -vendor/lib/com.quicinc.cne.constants@2.0.so
 98. -vendor/lib/com.quicinc.cne.server@1.0.so
 99. -vendor/lib/com.quicinc.cne.server@2.0.so
 100. vendor/lib/libcne.so
 101. vendor/lib/libcneapiclient.so
 102. vendor/lib/libcneqmiutils.so
 103. vendor/lib/libwqe.so
 104. vendor/lib/libxml.so
 105. -vendor/lib64/com.quicinc.cne.api@1.0.so
 106. -vendor/lib64/com.quicinc.cne.constants@1.0.so
 107. -vendor/lib64/com.quicinc.cne.constants@2.0.so
 108. -vendor/lib64/com.quicinc.cne.server@1.0.so
 109. -vendor/lib64/com.quicinc.cne.server@2.0.so
 110. vendor/lib64/libcne.so
 111. vendor/lib64/libcneapiclient.so
 112. vendor/lib64/libcneqmiutils.so
 113. vendor/lib64/libwqe.so
 114. vendor/lib64/libxml.so
 115.  
 116. # Charger
 117. vendor/bin/hvdcp_opti
 118.  
 119. # DRM
 120. vendor/bin/qseecomd
 121. vendor/lib/libQSEEComAPI.so
 122. vendor/lib/libStDrvInt.so
 123. vendor/lib/libcppf.so
 124. vendor/lib/libqisl.so
 125. vendor/lib/librpmb.so
 126. vendor/lib/libssd.so
 127. vendor/lib64/lib-sec-disp.so
 128. vendor/lib64/libGPreqcancel.so
 129. vendor/lib64/libGPreqcancel_svc.so
 130. vendor/lib64/libQSEEComAPI.so
 131. vendor/lib64/libSecureUILib.so
 132. vendor/lib64/libStDrvInt.so
 133. vendor/lib64/libdrmfs.so
 134. vendor/lib64/libdrmtime.so
 135. vendor/lib64/libqisl.so
 136. vendor/lib64/librpmb.so
 137. vendor/lib64/libsecureui.so
 138. vendor/lib64/libsecureui_svcsock.so
 139. vendor/lib64/libssd.so
 140.  
 141. # Gatekeeper
 142. vendor/lib/hw/gatekeeper.msm8937.so:vendor/lib/hw/gatekeeper.msm8937.so
 143. vendor/lib64/hw/gatekeeper.msm8937.so:vendor/lib64/hw/gatekeeper.msm8937.so
 144.  
 145. # GPS
 146. lib/vendor.qti.gnss@1.0.so
 147. lib64/vendor.qti.gnss@1.0.so
 148. vendor/bin/hw/vendor.qti.gnss@1.0-service
 149. vendor/bin/loc_launcher
 150. vendor/bin/slim_daemon
 151. vendor/bin/xtra-daemon
 152. vendor/etc/init/vendor.qti.gnss@1.0-service.rc
 153. vendor/lib/hw/vendor.qti.gnss@1.0-impl.so
 154. vendor/lib/vendor.qti.gnss@1.0_vendor.so
 155. vendor/lib64/hw/vendor.qti.gnss@1.0-impl.so
 156. vendor/lib64/libDRPlugin.so
 157. vendor/lib64/lib_drplugin_server.so
 158. vendor/lib64/libalarmservice_jni.so
 159. vendor/lib64/libdataitems.so
 160. vendor/lib64/libdrplugin_client.so
 161. vendor/lib64/libevent_observer.so
 162. vendor/lib64/libflp.so
 163. vendor/lib64/libgdtap.so
 164. vendor/lib64/libgeofence.so
 165. vendor/lib64/libizat_client_api.so
 166. vendor/lib64/libizat_core.so
 167. vendor/lib64/liblbs_core.so
 168. -vendor/lib64/libloc_api_v02.so
 169. vendor/lib64/libloc_ds_api.so
 170. vendor/lib64/libloc_externalDr.so
 171. vendor/lib64/liblocationservice.so
 172. vendor/lib64/liblocationservice_glue.so
 173. vendor/lib64/liblowi_client.so
 174. vendor/lib64/liblowi_wifihal.so
 175. vendor/lib64/libquipc_os_api.so
 176. vendor/lib64/libulp2.so
 177. vendor/lib64/libxtadapter.so
 178. vendor/lib64/libxtwifi_ulp_adaptor.so
 179. vendor/lib64/vendor.qti.gnss@1.0_vendor.so
 180.  
 181. # Graphics
 182. vendor/lib/egl/eglSubDriverAndroid.so
 183. vendor/lib/egl/libEGL_adreno.so
 184. vendor/lib/egl/libGLESv1_CM_adreno.so
 185. vendor/lib/egl/libGLESv2_adreno.so
 186. vendor/lib/egl/libQTapGLES.so
 187. vendor/lib/egl/libq3dtools_adreno.so
 188. vendor/lib/hw/vulkan.msm8937.so:vendor/lib/hw/vulkan.msm8937.so
 189. vendor/lib/libC2D2.so
 190. vendor/lib/libCB.so
 191. vendor/lib/libOpenCL.so
 192. vendor/lib/libRSDriver_adreno.so
 193. vendor/lib/libadreno_utils.so
 194. vendor/lib/libbccQTI.so
 195. vendor/lib/libc2d30-a5xx.so
 196. vendor/lib/libc2d30_bltlib.so
 197. vendor/lib/libgsl.so
 198. vendor/lib/libhdr_tm.so
 199. vendor/lib/libllvm-glnext.so
 200. vendor/lib/libllvm-qcom.so
 201. vendor/lib/libllvm-qgl.so
 202. vendor/lib/libmm-disp-apis.so
 203. vendor/lib/libmm-qdcm.so
 204. vendor/lib/librs_adreno.so
 205. vendor/lib/librs_adreno_sha1.so
 206. vendor/lib/libscalar.so
 207. vendor/lib/libsd_sdk_display.so
 208. vendor/lib/libsdm-color.so
 209. vendor/lib/libsdm-diag.so
 210. -vendor/lib/libsdm-disp-vndapis.so
 211. vendor/lib/libsdmextension.so
 212. vendor/lib64/egl/eglSubDriverAndroid.so
 213. vendor/lib64/egl/libEGL_adreno.so
 214. vendor/lib64/egl/libGLESv1_CM_adreno.so
 215. vendor/lib64/egl/libGLESv2_adreno.so
 216. vendor/lib64/egl/libQTapGLES.so
 217. vendor/lib64/egl/libq3dtools_adreno.so
 218. vendor/lib64/hw/vulkan.msm8937.so:vendor/lib64/hw/vulkan.msm8937.so
 219. vendor/lib64/libC2D2.so
 220. vendor/lib64/libCB.so
 221. vendor/lib64/libOpenCL.so
 222. vendor/lib64/libRSDriver_adreno.so
 223. vendor/lib64/libadreno_utils.so
 224. vendor/lib64/libbccQTI.so
 225. vendor/lib64/libc2d30-a5xx.so
 226. vendor/lib64/libc2d30_bltlib.so
 227. vendor/lib64/libgsl.so
 228. vendor/lib64/libhdr_tm.so
 229. vendor/lib64/libllvm-glnext.so
 230. vendor/lib64/libllvm-qcom.so
 231. vendor/lib64/libllvm-qgl.so
 232. vendor/lib64/libmm-disp-apis.so
 233. vendor/lib64/libmm-hdcpmgr.so
 234. vendor/lib64/libmm-qdcm.so
 235. vendor/lib64/librs_adreno.so
 236. vendor/lib64/librs_adreno_sha1.so
 237. vendor/lib64/libscalar.so
 238. vendor/lib64/libsd_sdk_display.so
 239. vendor/lib64/libsdm-color.so
 240. vendor/lib64/libsdm-diag.so
 241. -vendor/lib64/libsdm-disp-vndapis.so
 242. vendor/lib64/libsdmextension.so
 243. vendor/lib64/libuiblur.so|4b3fabf5ded7c4af531abde681676fc5e9248494
 244.  
 245. # Graphics firmware
 246. etc/firmware/a225p5_pm4.fw
 247. etc/firmware/a225_pfp.fw
 248. etc/firmware/a225_pm4.fw
 249. etc/firmware/a300_pfp.fw
 250. etc/firmware/a300_pm4.fw
 251. etc/firmware/a330_pfp.fw
 252. etc/firmware/a330_pm4.fw
 253. etc/firmware/a420_pfp.fw
 254. etc/firmware/a420_pm4.fw
 255. etc/firmware/a530_gpmu.fw2
 256. etc/firmware/a530_pfp.fw
 257. etc/firmware/a530_pm4.fw
 258. etc/firmware/a530v1_pfp.fw
 259. etc/firmware/a530v1_pm4.fw
 260. etc/firmware/a530v2_seq.fw2
 261. etc/firmware/a530v3_gpmu.fw2
 262. etc/firmware/a530v3_seq.fw2
 263.  
 264. # Ipacm
 265. vendor/bin/ipacm-diag
 266.  
 267. # Keystore
 268. vendor/lib/hw/keystore.msm8937.so:vendor/lib/hw/keystore.msm8937.so
 269. vendor/lib64/hw/keystore.msm8937.so:vendor/lib64/hw/keystore.msm8937.so
 270.  
 271. # Listen
 272. vendor/lib/hw/sound_trigger.primary.msm8937.so:vendor/lib/hw/sound_trigger.primary.msm8937.so
 273. vendor/lib/libadpcmdec.so
 274. vendor/lib/libsmwrapper.so
 275.  
 276. # Media
 277. vendor/lib/libI420colorconvert.so
 278. vendor/lib/libOmxAacDec.so
 279. vendor/lib/libOmxAlacDec.so
 280. vendor/lib/libOmxAlacDecSw.so
 281. vendor/lib/libOmxAmrDec.so
 282. vendor/lib/libOmxAmrwbplusDec.so
 283. vendor/lib/libOmxApeDec.so
 284. vendor/lib/libOmxApeDecSw.so
 285. vendor/lib/libOmxEvrcDec.so
 286. vendor/lib/libOmxQcelp13Dec.so
 287. vendor/lib/libOmxVideoDSMode.so
 288. vendor/lib/libOmxVpp.so
 289. vendor/lib/libOmxWmaDec.so
 290. -vendor/lib/libgpustats.so
 291. vendor/lib/libmm-color-convertor.so
 292. vendor/lib/libvpphvx.so
 293. vendor/lib/libvpplibrary.so
 294. vendor/lib/libvqzip.so
 295. vendor/lib64/libI420colorconvert.so
 296. vendor/lib64/libOmxAacDec.so
 297. vendor/lib64/libOmxAlacDec.so
 298. vendor/lib64/libOmxAlacDecSw.so
 299. vendor/lib64/libOmxAmrDec.so
 300. vendor/lib64/libOmxAmrwbplusDec.so
 301. vendor/lib64/libOmxApeDec.so
 302. vendor/lib64/libOmxApeDecSw.so
 303. vendor/lib64/libOmxEvrcDec.so
 304. vendor/lib64/libOmxQcelp13Dec.so
 305. vendor/lib64/libOmxVpp.so
 306. vendor/lib64/libOmxWmaDec.so
 307. -vendor/lib64/libgpustats.so
 308. vendor/lib64/libmm-color-convertor.so
 309. vendor/lib64/libvpphvx.so
 310. vendor/lib64/libvpplibrary.so
 311.  
 312. # Modem
 313. vendor/lib/libwms.so
 314. vendor/lib64/libwms.so
 315.  
 316. # Perf
 317. lib/vendor.qti.hardware.iop@1.0.so
 318. lib/vendor.qti.hardware.perf@1.0.so
 319. lib64/vendor.qti.hardware.iop@1.0.so
 320. lib64/vendor.qti.hardware.perf@1.0.so
 321. vendor/bin/energy-awareness
 322. vendor/bin/hw/vendor.qti.hardware.iop@1.0-service
 323. vendor/bin/hw/vendor.qti.hardware.perf@1.0-service
 324. vendor/bin/msm_irqbalance
 325. vendor/etc/init/vendor.qti.hardware.iop@1.0-service.rc
 326. vendor/etc/init/vendor.qti.hardware.perf@1.0-service.rc
 327. vendor/etc/perf/perf-profile0.conf
 328. vendor/etc/perf/perf-profile1.conf
 329. vendor/etc/perf/perf-profile2.conf
 330. vendor/etc/perf/perf-profile3.conf
 331. vendor/etc/perf/perf-profile4.conf
 332. vendor/etc/perf/perf-profile5.conf
 333. vendor/etc/perf/perf-profile6.conf
 334. vendor/lib/hw/vendor.qti.hardware.iop@1.0-impl.so
 335. vendor/lib/libperfgluelayer.so
 336. vendor/lib/libqti-iopd-client.so
 337. vendor/lib/libqti-iopd.so
 338. vendor/lib/libqti-perfd-client.so
 339. vendor/lib/vendor.qti.hardware.iop@1.0_vendor.so
 340. vendor/lib/vendor.qti.hardware.perf@1.0_vendor.so
 341. vendor/lib64/hw/vendor.qti.hardware.iop@1.0-impl.so
 342. vendor/lib64/libperfgluelayer.so
 343. vendor/lib64/libqti-iopd-client.so
 344. vendor/lib64/libqti-iopd.so
 345. vendor/lib64/libqti-perfd-client.so
 346. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.iop@1.0_vendor.so
 347. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.perf@1.0_vendor.so
 348.  
 349. # Peripheral manager
 350. vendor/bin/pm-proxy
 351. vendor/bin/pm-service
 352. vendor/lib/libperipheral_client.so
 353. vendor/lib64/libperipheral_client.so
 354.  
 355. # Postprocessing
 356. vendor/bin/mm-pp-dpps
 357. vendor/lib/libdisp-aba.so
 358. vendor/lib64/libdisp-aba.so
 359.  
 360. # QMI
 361. etc/permissions/qti_permissions.xml
 362. vendor/bin/irsc_util
 363. vendor/lib/libdiag.so
 364. vendor/lib/libdsi_netctrl.so
 365. vendor/lib/libdsutils.so
 366. vendor/lib/libidl.so
 367. vendor/lib/libqcci_legacy.so
 368. vendor/lib/libqdi.so
 369. vendor/lib/libqdp.so
 370. vendor/lib/libqmi.so
 371. vendor/lib/libqmi_cci.so
 372. vendor/lib/libqmi_client_helper.so
 373. vendor/lib/libqmi_client_qmux.so
 374. vendor/lib/libqmi_common_so.so
 375. vendor/lib/libqmi_csi.so
 376. vendor/lib/libqmi_encdec.so
 377. vendor/lib/libqmiservices.so
 378. vendor/lib/libsmemlog.so
 379. vendor/lib64/libdiag.so
 380. vendor/lib64/libdsi_netctrl.so
 381. vendor/lib64/libdsutils.so
 382. vendor/lib64/libidl.so
 383. vendor/lib64/libqcci_legacy.so
 384. vendor/lib64/libqdi.so
 385. vendor/lib64/libqdp.so
 386. vendor/lib64/libqmi.so
 387. vendor/lib64/libqmi_cci.so
 388. vendor/lib64/libqmi_client_helper.so
 389. vendor/lib64/libqmi_client_qmux.so
 390. vendor/lib64/libqmi_common_so.so
 391. vendor/lib64/libqmi_csi.so
 392. vendor/lib64/libqmi_encdec.so
 393. vendor/lib64/libqmiservices.so
 394. vendor/lib64/libsmemlog.so
 395.  
 396. # Radio
 397. -app/QtiTelephonyService/QtiTelephonyService.apk
 398. etc/permissions/qcnvitems.xml
 399. etc/permissions/qcrilhook.xml
 400. etc/permissions/telephonyservice.xml
 401. -framework/QtiTelephonyServicelibrary.jar
 402. -framework/qcnvitems.jar
 403. -framework/qcrilhook.jar
 404. -framework/qti-telephony-common.jar
 405. -framework/telephony-ext.jar
 406. lib64/libparam.so
 407. -priv-app/qcrilmsgtunnel/qcrilmsgtunnel.apk
 408. vendor/bin/hw/rild
 409. vendor/bin/ipacm-diag
 410. vendor/bin/netmgrd
 411. vendor/bin/qti
 412. vendor/bin/rmt_storage
 413. vendor/bin/tftp_server
 414. vendor/etc/data/dsi_config.xml
 415. vendor/etc/data/netmgr_config.xml
 416. vendor/lib/libmdmdetect.so
 417. vendor/lib/libqcmaputils.so
 418. vendor/lib/libril.so
 419. vendor/lib/vendor.qti.hardware.radio.am@1.0_vendor.so
 420. vendor/lib/vendor.qti.hardware.radio.ims@1.0_vendor.so
 421. vendor/lib/vendor.qti.hardware.radio.lpa@1.0_vendor.so
 422. vendor/lib/vendor.qti.hardware.radio.qcrilhook@1.0_vendor.so
 423. vendor/lib/vendor.qti.hardware.radio.qtiradio@1.0_vendor.so
 424. vendor/lib/vendor.qti.hardware.radio.uim@1.0_vendor.so
 425. vendor/lib/vendor.qti.hardware.radio.uim_remote_client@1.0_vendor.so
 426. vendor/lib/vendor.qti.hardware.radio.uim_remote_server@1.0_vendor.so
 427. vendor/lib64/libconfigdb.so
 428. vendor/lib64/liblqe.so
 429. vendor/lib64/libmdmdetect.so
 430. vendor/lib64/libnetmgr.so
 431. vendor/lib64/libqcmaputils.so
 432. vendor/lib64/libril-qc-ltedirectdisc.so
 433. vendor/lib64/libril-qc-qmi-1.so
 434. vendor/lib64/libril-qc-radioconfig.so
 435. vendor/lib64/libril-qcril-hook-oem.so
 436. vendor/lib64/libril.so
 437. vendor/lib64/librilqmiservices.so
 438. vendor/lib64/libsettings.so
 439. vendor/lib64/libsystem_health_mon.so
 440. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.am@1.0_vendor.so
 441. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.atcmdfwd@1.0_vendor.so
 442. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.ims@1.0_vendor.so
 443. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.lpa@1.0_vendor.so
 444. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.qcrilhook@1.0_vendor.so
 445. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.qtiradio@1.0_vendor.so
 446. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.uim@1.0_vendor.so
 447. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.uim_remote_client@1.0_vendor.so
 448. vendor/lib64/vendor.qti.hardware.radio.uim_remote_server@1.0_vendor.so
 449. vendor/radio/qcril_database/qcril.db
 450.  
 451. # Radio - IMS
 452. -app/ims/ims.apk
 453. -app/imssettings/imssettings.apk
 454. lib/lib-imscamera.so
 455. lib/lib-imsvideocodec.so
 456. lib/lib-imsvt.so
 457. lib/lib-imsvtextutils.so
 458. lib/lib-imsvtutils.so
 459. lib/libdiag_system.so
 460. lib/libimscamera_jni.so
 461. lib/libimsmedia_jni.so
 462. lib/librcc.so
 463. lib/vendor.qti.imsrtpservice@1.0.so
 464. lib64/lib-imscamera.so
 465. lib64/lib-imsvideocodec.so
 466. lib64/lib-imsvt.so
 467. lib64/lib-imsvtextutils.so
 468. lib64/lib-imsvtutils.so
 469. lib64/libdiag_system.so
 470. lib64/libimscamera_jni.so
 471. lib64/libimsmedia_jni.so
 472. lib64/librcc.so
 473. lib64/vendor.qti.imsrtpservice@1.0.so
 474. vendor/bin/ims_rtp_daemon
 475. vendor/bin/imsdatadaemon
 476. vendor/bin/imsqmidaemon
 477. vendor/lib/vendor.qti.imsrtpservice@1.0-service-Impl.so
 478. vendor/lib/vendor.qti.imsrtpservice@1.0_vendor.so
 479. vendor/lib64/lib-dplmedia.so
 480. vendor/lib64/lib-imsSDP.so
 481. vendor/lib64/lib-imsdpl.so
 482. vendor/lib64/lib-imsqimf.so
 483. vendor/lib64/lib-rtpcommon.so
 484. vendor/lib64/lib-rtpcore.so
 485. vendor/lib64/lib-rtpdaemoninterface.so
 486. vendor/lib64/lib-rtpsl.so
 487. vendor/lib64/vendor.qti.imsrtpservice@1.0-service-Impl.so
 488. vendor/lib64/vendor.qti.imsrtpservice@1.0_vendor.so
 489.  
 490. # Sensors
 491. vendor/bin/sensors.qcom
 492. vendor/lib/hw/activity_recognition.msm8937.so:vendor/lib/hw/activity_recognition.msm8937.so
 493. vendor/lib/libsensor1.so
 494. vendor/lib/libsensor_reg.so
 495. vendor/lib/libsensor_thresh.so
 496. vendor/lib/libsensor_user_cal.so
 497. vendor/lib/sensors.ssc.so
 498. vendor/lib64/hw/activity_recognition.msm8937.so:vendor/lib64/hw/activity_recognition.msm8937.so
 499. vendor/lib64/libsensor1.so
 500. vendor/lib64/libsensor_reg.so
 501. vendor/lib64/libsensor_thresh.so
 502. vendor/lib64/libsensor_user_cal.so
 503. vendor/lib64/sensors.ssc.so
 504.  
 505. # Thermal
 506. vendor/bin/thermal-engine
 507. -vendor/lib/libthermalclient.so
 508. -vendor/lib64/libthermalclient.so
 509. vendor/lib64/libthermalioctl.so
 510.  
 511. # Time services
 512. -vendor/app/TimeService/TimeService.apk
 513. vendor/bin/time_daemon
 514. -vendor/lib/libtime_genoff.so
 515. vendor/lib/libTimeService.so
 516. -vendor/lib64/libtime_genoff.so
 517. vendor/lib64/libTimeService.so
 518.  
 519. # Widevine
 520. vendor/lib/libWVStreamControlAPI_L3.so
 521. vendor/lib/libwvdrm_L3.so
 522. vendor/lib/mediadrm/libwvdrmengine.so
 523.  
 524. # Wi-Fi
 525. vendor/bin/wcnss_service
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top