makispaiktis

Texnikes_Ergasia2_Thema2_ZitoumenoB V2

Dec 1st, 2020
590
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2. clc
 3.  
 4. elaxistoMeGammaMetavlhto(-1, -1, 0.1, 1, 0);
 5. elaxistoMeGammaMetavlhto(-1, -1, 0.5, 1.5, 1);
 6.  
 7.  
 8. function elaxistoMeGammaMetavlhto(x0, y0, akro1, akro2, flag)
 9.    
 10.     % 1. Ορίζω το ε της συνθήκης τερματισμού ίσο με 2/1000
 11.     epsilon = 0.002;
 12.     syms x y
 13.     f = x^3 * exp(-x^2-y^4);
 14.     klisi = gradient(f, [x,y]);
 15.    
 16.     % 2. Ορίζω τις λίστες που θα τοποθετήσω τα xi, yi. Τις ονομάζω xList,
 17.     % yList, θα βάζω επίσης και τις τιμές της f (fList) και του μέτρου της
 18.     % κλίσης της (normKlisisList) σε άλλες 2 λίστες
 19.     k = 1;
 20.     xList = [];             yList = [];
 21.     xList(1) = x0;          yList(1) = y0;
 22.     fList = [];             normKlisisList = [];        gammaList = [];
 23.     fList(1) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 24.     normKlisisList(1) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 25.     gammaList(1) = 0;
 26.    
 27.     while normKlisisList(length(normKlisisList)) > epsilon
 28.         k = k + 1;
 29.         dk = -subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});     % η κλίση πριν
 30.         % Το dk είναι 2*1 διάνυσμα, το 1ο στοιχείο του αφορά τον υπολογισμό
 31.         % του x και το 2ο τον υπολογισμό του y
 32.         % Πρέπει το γ που θα επιλέξω να κάνει minimize την f(xk + γkdk)
 33.         xPrin = xList(k-1);
 34.         yPrin = yList(k-1);
 35.        
 36.         % ********************************************************************************************
 37.         % ************************** Εσωτερική Βελτιστοποίηση ****************************************
 38.         % ********************************************************************************************
 39.         gamma = internalOptimization(f, xPrin, yPrin, dk, akro1, akro2);
 40.        
 41.        
 42.         xList(k) = xPrin + gamma * dk(1);
 43.         yList(k) = yPrin + gamma * dk(2);
 44.         fList(k) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 45.         normKlisisList(k) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 46.         gammaList(k) = gamma;
 47.     end
 48.    
 49.     xList
 50.     yList
 51.     fList
 52.     normKlisisList
 53.     k
 54.     gammaList
 55.     % Τα τελευταία xk, yk κάθε λίστας τα ονομάζω εν συντομία xx και yy
 56.     disp('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 57.     display('~~~~~~~~ About the last found xk (xx) and yk (yy) ~~~~~~~~')
 58.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 59.     xx = xList(length(xList))
 60.     yy = yList(length(yList))
 61.     F_xx_yy = fList(length(fList))
 62.     NORM_KLISIS = normKlisisList(length(normKlisisList))
 63.     if flag == 0
 64.         plot(fList, 'ro');
 65.         title('Red for gamma = 0.2, blue for gamma = 0.5');
 66.         xlabel('Steps k');
 67.         ylabel('Values of f');
 68.         hold on
 69.     else
 70.         plot(fList, 'bx');
 71.         title('Red for 0.1 <= gamma <= 1, blue for 0.5 <= gamma <= 1.5');
 72.         xlabel('Steps k');
 73.         ylabel('Values of f');
 74.         hold on
 75.     end
 76.     display('**********************************************************')
 77. end
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84.  
 85.  
 86. function gamma = internalOptimization(f, xPrin, yPrin, dk, akro1, akro2)
 87.     syms x y G
 88.     X = xPrin + G * dk(1);
 89.     Y = yPrin + G * dk(2);
 90.     % Πλέον, τα νέα X,Y έχουν σαν μόνη άγνωστη μεταβλητή το G = γk
 91.     % Η F που έχει προκύψει είναι μόνο συνάρτηση του G
 92.     F = subs(f, {x,y}, {X, Y});
 93.     DF = diff(F, 'G');
 94.     l = 0.005;
 95.     counter = 0;
 96.     while akro2 - akro1 > l
 97.         counter = counter + 1;
 98.         kentro = (akro1 + akro2) / 2;
 99.         paragwgos = subs(DF, kentro);
 100.         if paragwgos > 0
 101.             akro2 = kentro;
 102.         else
 103.             akro1 = kentro;
 104.         end
 105.      end
 106.      % Οι μεταβλητές akra1, akra2 μετά το τέλος της διαδικασίας έχουν
 107.      % κάποιες διαμορφωμένες τιμές. Θα κάνω τον μέσο όρο τους για το τελικό
 108.      % γ που θα επιλέξω να επιστρέψω
 109.      gamma = (akro2 + akro1) / 2;
 110. end
 111.  
RAW Paste Data