SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 21st, 2020 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. void setup() {
 2.  
 3.  //konfiguracja ARDUINO
 4.  #include <math.h>
 5.  #include <fix_fft.h>
 6.  
 7.   DDRA |= B11111111; //ustaw caly port A jako OUTPUT, ukladowo sluzy jako sterowanie wysokoscia kolumny zerem 22 -> 29
 8.   DDRC |= B11111111; //ustaw caly port C jako OUTPUT, ukladowo sluzy jako sterowanie zasilaniem kolumny jedynka 37 -> 30
 9.  
 10.  //ustaw przerwania timer1 co 400 Hz
 11.  TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0
 12.  TCCR1B = 0; // same for TCCR1B
 13.  TCNT1  = 0; //initialize counter value to 0
 14.  
 15.  // ustaw rejestr timer1 na zliczanie 400 Hz
 16.  OCR1A = 39;// = (16*10^6) / (391*1024) - 1 ; 391*1024 ~ 400000
 17.  TCCR1B |= (1 << WGM12); // wlacz tryb CTC - Clear Timer on Compare
 18.  TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10);  // Ustaw bity CS10 i CS12 dla preskalera 1024
 19.  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // wlacz tryb timer compare interrupt
 20.  
 21.  //The Power Reduction Timer/Counter1 bit, PRTIM1, in “PRR0 – Power Reduction Register 0” on page 55 must be written to zero to enable Timer/Counter1 module.
 22.  PRR0 |= (0 << PRTIM1); //ustaw 0 na PRTIM1 aby wlaczyc modul Timer/Counter1 wg instrukcji ATMEGA
 23.  
 24.  sei(); //zezwól na przerwania
 25.  
 26. }
 27.  
 28. void loop() {
 29.  
 30. // maski oraz tablice danych
 31. int wysokosc_kolumny_1[8] = {254 , 253 , 251 , 247 , 239 , 223 , 191 , 127}; // tabela wartosci uzywanych do wyswietlenia wysokosci kolumny LED (tylko szczyt)
 32. int wysokosc_kolumny_2[8] = {254 , 252 , 248 , 240 , 224 , 192 , 128 , 0}; // tabela wartosci uzywanych do wyswietlenia wysokosci kolumny LED (kolumna wypelniona)
 33.  
 34. for (int a = 0; a <= 7; a++) //rozpocznij petle for, przy kazdym kolejnym rozpoczeciu petli zwieksz a o 1
 35.  
 36.   {
 37.     PORTA = wysokosc_kolumny_1[a];
 38.     delay(125);
 39.   }
 40.  
 41. }
 42.  
 43. ISR(TIMER1_COMPA_vect){//obsługa przerwania timer1 - timer1 compare interrupt service routine. Jedno przerwanie jedno przesuniecie bitu
 44.  
 45. if(PORTC != B10000000) // jezeli PORTC jest rozny od 0 to :
 46.   {
 47.   PORTC = PORTC << 1; //przesun bit o jeden w lewo
 48.   }
 49.   else {
 50.     PORTC = B00000001; // jezeli PORTC jest rowny zero ustaw jedynke na osmy bit
 51.     }
 52.  
 53. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top