SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 15th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [2019-10-15 15:58:51] [Output] : * Connected! [MTA:SA Server 1.5.6 [GNU/Linux]]
 2. [2019-10-15 15:58:54] [Output] : Server Voice Chat Quality [9];  Sample Rate: [32000Hz]; Bitrate [44000bps]
 3. [2019-10-15 15:58:54] [Output] : Server FPS limit: 60
 4. [2019-10-15 15:59:00] [Output] : Server AC info: [Allowed client files: None] [Disabled AC: None] [Enabled SD: 14,28,31,32,33]
 5. [2019-10-15 16:01:55] [Output] : [info] Twój teren jest przejmowany!
 6. [2019-10-15 16:02:57] [Output] : [info] Zakładasz maskę. Od teraz nazwa twojej postaci jest ukryta.
 7. [2019-10-15 16:03:12] [Output] : [info] Kliknij Q, aby wyjść.
 8. [2019-10-15 16:03:27] [Output] : [success] Wyjęto 4x Broń: Combat Shotgun z asortymentu grupy.
 9. [2019-10-15 16:03:38] [Output] : [success] Wyjęto 14x Broń: Karabin myśliwski z asortymentu grupy.
 10. [2019-10-15 16:03:46] [Output] : [success] Wyjęto 2x Broń: Karabin myśliwski z asortymentu grupy.
 11. [2019-10-15 16:06:45] [Output] : [info] Zdejmujesz maskę.
 12. [2019-10-15 16:07:10] [Output] : [46] MrMCoin: all?
 13. [2019-10-15 16:07:14] [Output] : Chcesz wybrać ID grupy do której chcesz pisać? Wpisz /gchat <id grupy>!
 14. [2019-10-15 16:07:14] [Output] : [DC] [District Gangsta | Grace] [59] Grace: ya
 15. [2019-10-15 16:07:15] [Output] : [59] Grace: ta
 16. [2019-10-15 16:07:25] [Output] : [info] Zaznaczono do naprawy: Silnik, Zderzak P, Zderzak T, Drzwi PP, Bagażnik, Światła LP, Światła PP
 17. [2019-10-15 16:07:29] [Output] : [info] Rozpoczęto naprawę.
 18. [2019-10-15 16:07:39] [Output] : [success] Twój pojazd został naprawiony.
 19. [2019-10-15 16:07:41] [Output] : [?] Nieznajomy #16035: Silnik
 20. [2019-10-15 16:07:56] [Output] : [?] Nieznajomy #16035: No przejdzziesz czy nie
 21. [2019-10-15 16:08:54] [Output] : [success] Zapisano na event Derby! Czekaj na rozpoczęcie.
 22. [2019-10-15 16:09:09] [Output] : [info] Wypisano z eventu.
 23. [2019-10-15 16:09:21] [Output] : [punishment] [Wyciszenie na 24h] Leo189 od Avillen z powodu Wyzwiska w stronę SAPD podczas transportu do więzienia
 24. [2019-10-15 16:10:41] [Output] : [custom] Umiejętność jazdy zmniejszona!
 25. [2019-10-15 16:10:42] [Output] : [error] Twój silnik zgasł przez zły stan.
 26. [2019-10-15 16:10:44] [Output] : [error] Odpalenie silnika nie powiodło się z powodu złego stanu. Spróbuj ponownie!
 27. [2019-10-15 16:10:44] [Output] : [dm_warning] Strefa bezwzględnego DM Dowolne atakowanie innych jest tu dozwolone.
 28. [2019-10-15 16:10:44] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 29. [2019-10-15 16:10:45] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 30. [2019-10-15 16:10:46] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 31. [2019-10-15 16:10:46] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 32. [2019-10-15 16:10:47] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 33. [2019-10-15 16:10:47] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 34. [2019-10-15 16:10:48] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 35. [2019-10-15 16:11:00] [Output] : [error] Strefę można przejąć 30min po ostatnim przejęciu.
 36. [2019-10-15 16:12:10] [Output] : [error] Możesz włączyć ogranicznik prędkości od 20km/h.
 37. [2019-10-15 16:12:53] [Output] : [custom] Umiejętność siły zmniejszona!
 38. [2019-10-15 16:12:53] [Output] : [custom] Umiejętność kondycji zmniejszona!
 39. [2019-10-15 16:13:00] [Output] : [error] Strefę można przejąć 30min po ostatnim przejęciu.
 40. [2019-10-15 16:13:06] [Output] : Wykonano zrzut ekranu: 'C:\Program Files (x86)\MTA San Andreas 1.5\screenshots\mta-screen_2019-10-15_16-13-06.png'
 41. [2019-10-15 16:13:07] [Output] : [error] Twój silnik zgasł przez zły stan.
 42. [2019-10-15 16:13:09] [Output] : [error] Odpalenie silnika nie powiodło się z powodu złego stanu. Spróbuj ponownie!
 43. [2019-10-15 16:13:10] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 44. [2019-10-15 16:13:10] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 45. [2019-10-15 16:13:11] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 46. [2019-10-15 16:13:11] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 47. [2019-10-15 16:13:12] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 48. [2019-10-15 16:13:16] [Output] : [error] Odpalenie silnika nie powiodło się z powodu złego stanu. Spróbuj ponownie!
 49. [2019-10-15 16:13:16] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 50. [2019-10-15 16:13:17] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 51. [2019-10-15 16:13:17] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 52. [2019-10-15 16:13:17] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 53. [2019-10-15 16:13:18] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 54. [2019-10-15 16:13:18] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 55. [2019-10-15 16:13:19] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 56. [2019-10-15 16:13:19] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 57. [2019-10-15 16:13:20] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 58. [2019-10-15 16:13:20] [Output] : [error] Zaczekaj chwilę przed następnym odpaleniem.
 59. [2019-10-15 16:13:26] [Output] : [success] Ciechanek wygrał event Derby i otrzymuje $1000 oraz 100 EXP!
 60. [2019-10-15 16:13:55] [Output] : [59] Grace: silnik
 61. [2019-10-15 16:13:59] [Output] : [info] Zaznaczono do naprawy: Silnik
 62. [2019-10-15 16:14:00] [Output] : [info] Rozpoczęto naprawę.
 63. [2019-10-15 16:14:03] [Output] : [success] Twój pojazd został naprawiony.
 64. [2019-10-15 16:16:22] [Output] : [info] Rozpoczęto przejmowanie terenu. Nie wychodź poza przejmowany obszar, nie wchodź w strefę Anty DM.
 65. [2019-10-15 16:16:56] [Output] : [ATAK] (Dawidek) zadał/a tobie 25 obrażeń
 66. [2019-10-15 16:16:56] [Output] : [info] Niezastosowanie się do blokady wyjścia podczas DM karane jest automatycznym banem.
 67. [2019-10-15 16:16:57] [Output] : [ATAK] (Dawidek) zadał/a tobie 25 obrażeń
 68. [2019-10-15 16:16:57] [Output] : [ATAK] ZOQP. zadał/a tobie 25 obrażeń
 69. [2019-10-15 16:16:57] [Output] : [ATAK] (Dawidek) zadał/a tobie 25 obrażeń
 70. [2019-10-15 16:16:57] [Output] : [ATAK] ZOQP. zadał/a tobie 25 obrażeń
 71. [2019-10-15 16:16:57] [Output] : [ATAK] (Dawidek) zadał/a tobie 25 obrażeń
 72. [2019-10-15 16:17:02] [Output] : [ATAK] ZOQP. zadał/a tobie 25 obrażeń
 73. [2019-10-15 16:17:02] [Output] : [ATAK] ZOQP. zadał/a tobie 25 obrażeń
 74. [2019-10-15 16:17:03] [Output] : [error] Już korzystasz z takiego przedmiotu.
 75. [2019-10-15 16:17:03] [Output] : [ATAK] Zostałeś/aś zabity/a przez ZOQP. (ZOQP.)
 76. [2019-10-15 16:17:03] [Output] : [custom] Umiejętność strzelania zmniejszona!
 77. [2019-10-15 16:17:07] [Output] : [error] Okradziono ciebie! Tracisz przedmiot Karabin myśliwski i swoje ubrania.
 78. [2019-10-15 16:17:15] [Output] : [success] Zgłoszenie do San Andreas Medical Center zostało wysłane, czekaj w obecnym miejscu na odpowiedź.
 79. [2019-10-15 16:51:49] [Output] : * Connected! [MTA:SA Server 1.5.6 [GNU/Linux]]
 80. [2019-10-15 16:51:52] [Output] : Server Voice Chat Quality [9];  Sample Rate: [32000Hz]; Bitrate [44000bps]
 81. [2019-10-15 16:51:53] [Output] : Server FPS limit: 60
 82. [2019-10-15 16:51:59] [Output] : Server AC info: [Allowed client files: None] [Disabled AC: None] [Enabled SD: 14,28,31,32,33]
 83. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : =========================
 84. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : Zostałeś zbanowany/a!
 85. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : Powód: Omjanie walki
 86. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : Nadawca: System
 87. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : Data nadania: 15/10/19 16:17
 88. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : Data wygaśnięcia: 16/10/19 00:17
 89. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : Jeśli chcesz apelować od kary, napisz na naszym forum:
 90. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : https://paradise-rpg.pl
 91. [2019-10-15 16:52:41] [Output] : =========================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top