Crackbone

dv8z2

May 10th, 2021
526
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*2. Napisati funkciju koja modificira string tako da izbaci sve samoglasnike iz njega.
 2. Primjer: "Popokatepetl" postaje "Ppktptl".*/
 3.  
 4.  
 5. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 6.  
 7. #include<stdio.h>
 8. #include<string.h>
 9. #include<stdlib.h>
 10.  
 11. char* funkcija(char[]);
 12.  
 13. int main()
 14. {
 15.     char str[] = "Popokatepetl";
 16.     char* new_str = funkcija(str);
 17.  
 18.     printf("%s", new_str);
 19.     getchar();
 20.     getchar();
 21.     return 1;
 22. }
 23.  
 24. char* funkcija(char str[])
 25. {
 26.     char* new_string = NULL;
 27.     char vowels[] = "aeiou";
 28.     int n = strlen(str);
 29.     int counter = 0;
 30.     for (int i = 0; i < n; i++)
 31.     {
 32.         for (int j = 0; j < 5; j++)
 33.         {
 34.             if (str[i] == vowels[j])
 35.                 counter++;
 36.         }
 37.     }
 38.  
 39.     new_string = (char*)malloc(sizeof(char)*(n - counter +1));
 40.     new_string[n - counter ] = '\0';
 41.     int broj = 0;
 42.     for (int i = 0; i < n; i++)
 43.     {
 44.  
 45.         if ((str[i] != 'a') && (str[i] != 'e') && (str[i] != 'o') && (str[i] != 'i') && (str[i] != 'u'))
 46.         {
 47.             new_string[broj] = str[i];
 48.             broj++;
 49.         }
 50.     }
 51.     return new_string;
 52. }
RAW Paste Data