rootuss

Newton- Raphson ver2

Feb 5th, 2017
166
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. #include<cstdlib>
 3. #include<iomanip>
 4. #include<cmath>
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void oblicz(void)
 8. {
 9.     double p;
 10.     double epsilon;
 11.     int ilosc_iteracji;
 12.  
 13.     cout<<"Podaj liczbe nieujemna do wyliczenia pierwiasteka kwadratowego: ";
 14.     cin>>p;
 15.  
 16.     cout<<"Podaj dokladnosc obliczen(epsilon): ";
 17.     cin>>epsilon;
 18.  
 19.     cout<<"Podaj maksymalna ilosc teracji: ";
 20.     cin>>ilosc_iteracji;
 21.  
 22.     double a = p;
 23.     int i=0;
 24.  
 25.     while(abs(a-(p/a))>=epsilon && i<ilosc_iteracji)
 26.        {
 27.            cout<<"Krok "<<i+1<<endl;
 28.             double roznica= abs(a-(p/a));
 29.             a=(a+(p/a))/2;
 30.             double b=p/a;
 31.             cout<<"obecnie a wynosi: "<<fixed<<setprecision(2)<<a<<endl;
 32.             cout<<"obecnie b wynosi: "<<fixed<<setprecision(2)<<b<<endl;
 33.  
 34.             cout<<"roznica miedzy bokami wynosi: "<<fixed<<setprecision(6)<<roznica<<endl<<endl;
 35.  
 36.            i++;
 37.        }
 38.  
 39.     cout<<"\n\nPierwiastek z liczby "<<fixed<<setprecision(2)<<p<<" wynosi ";
 40.     cout<<fixed<<setprecision(4)<<a<<endl<<endl<<endl;
 41. }
 42.  
 43. int main()
 44. {
 45.     cout<<"PROGRAM LICZACY PIERWIASTEK KWADRATOWY Z LICZBY NIEUJEMNEJ \nALGORYTMEM NEWTONA-RAPHSONA (metoda HERONA)\n"<<endl;
 46.  
 47.     oblicz();
 48.  
 49.     system("pause");
 50.     return 0;
 51. }
RAW Paste Data