daily pastebin goal
60%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 20th, 2017 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Sobór trydencki - 1545–1563. Odpowiedź na potrzebę reform w Kościele katolickim.
 2.     1. potwierdzono obecność Chrystusa w Eucharystii na Mszy św. jako ofiary,
 3.     2. potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów, -- postanowienie uczynione w celu umocnienia na nowo podstaw wiary, aby nie zdawała się chwiejna w perspektywie Lutra.
 4.     3. potępiono predestynację – tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga (jedna z podstawowych nauk i założeń kalwinizmu), -- było to posunięcie mające na celu ustosunkowanie swojej pozycji oraz wyrażenie tego, że Kościół katolicki jest przeciwny tezom Lutra.
 5.     4. podtrzymano koncepcję wolnej woli, zdolnej samodzielnie wybrać dobro, -- postanowienie będące sprzeczne z założeniami Marcina Lutra i jego idei predestynacji.
 6.     5. potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Św.,
 7.     6. uznano Biblię i Tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary, -- w przeciwieństwie do decyzji reformatów o degradacji tradycji Kościelnych
 8.     7. zakazano kumulacji beneficjów, -- dla reformacji kleru
 9.     8. zakazano nepotyzmu – obsadzania stanowisk kościelnych przez krewnych kleru, -- dla reformacji kleru
 10.     9. wprowadzono księgi metrykalne (rejestrowano śluby, chrzty, pogrzeby), -- wynikało to z prawa kanonicznego, czyli systemu norm prawnych wywodzących się z tradycji Kościelnych
 11.     10. stopniowo wprowadzano języki narodowe w czytaniach, lecz modlitwy pozostały odmawiane po łacinie, -- w celu zwiększenia zasięgu i ułatwienia zrozumienia
 12.     11. potępiono nauki Lutra, -- w kontekście Kontrreformacji, oddalanie się od idei prekursorów Reformacji
 13.     12. ujednolicono liturgię,
 14.     13. zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach, zakazano kumulacji stanowisk kościelnych. -- w celu ustabilizowania poszczególnych ról w klerze katolickim
RAW Paste Data
Top