Guest User

Untitled

a guest
Dec 9th, 2019
93
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --zad1
 2. array = np.genfromtxt('spots.txt')
 3. print(array)
 4.  
 5.  
 6. w = 1
 7. n = len(array)
 8. x = range(0,len(array))
 9.  
 10. fig = plt.figure(figsize=(15, 6), dpi=80)
 11. ax = fig.add_subplot(121)
 12. ax.plot(x, array)
 13.  
 14.  
 15. signal1 = fft(array)
 16. # sygnal w dziedzinie czestotliwosci
 17. signal1 = abs(signal1)
 18. # modul sygnalu
 19.  
 20. #freqs = range(len(array))
 21. #freqs = range(0,w,int(w/n))
 22. freqs = np.arange(0,w,w/n)
 23. signal1 = abs(signal1) / len(array) * 2
 24.  
 25. ax = fig.add_subplot(122)
 26. ymax = max(signal1)
 27.  
 28. #ymax = A
 29. if (ymax > 3.0):
 30. ax.set_ylim([0.0,ymax])
 31. else:
 32. ax.set_ylim([0.0,3.0])
 33. ax.set_ylim([0,ymax])
 34.  
 35. plt.stem(freqs, signal1, '-*')
 36. ax.grid()
 37.  
 38. plt.show()
 39.  
 40. np.fft.fft(array)
 41.  
 42. --zad2
 43.  
 44. # Wyrysuj sygnał
 45. # Zdefiniuj funckję
 46. def create_signal(A = 1, A2=1, LP = 1, w = 40, f = 2.0):
 47.  
 48. T = 1.0/f
 49. # Okres sygnalu [s] (jak długo trwa jeden przebieg sinusa)
 50.  
 51. TW = 1.0/w
 52. # Okres probkowania [s] (co ile sekund pobieramy próbkę)
 53.  
 54. t = np.arange(0, LP*T, TW)
 55. # generujemy momenty, w których pobieramy próbki
 56.  
 57. n = len(t)
 58.  
 59.  
 60.  
 61. FUNC = lambda t : A*sin(2*pi*t) + A2*sin(4*pi*t)
 62. # def. funkcji (tutaj sinus)
 63.  
 64. signal = FUNC(t)
 65. # funkcja sprobkowana
 66.  
 67. fig = plt.figure(figsize=(15, 6), dpi=80)
 68. ax = fig.add_subplot(121)
 69. ## --- POMOCNICZY SYGNAL
 70. base_t = np.arange(0, LP*T, 1.0/200.0)
 71. base_signal = FUNC(base_t)
 72. print(len(base_signal))
 73. print(len(base_t))
 74. ax.plot(base_t, base_signal, linestyle='-', color='red')
 75. ax.set_ylim([min(base_signal), max(base_signal)])
 76. ## ---
 77. ax.plot(t, signal, 'o')
 78. signal1 = fft(signal)
 79. # sygnal w dziedzinie czestotliwosci
 80. signal1 = abs(signal1) / len(signal) * 2
 81. # modul sygnalu
 82.  
 83. #TW
 84. freqs = np.arange(0, w, w / n) # range HZ
 85.  
 86.  
 87. ax = fig.add_subplot(122)
 88.  
 89. #ax.set_ylim([0.0, A])
 90. ymax = max(signal1)
 91. if (ymax > 3.0):
 92. ax.set_ylim([0.0,ymax])
 93. else:
 94. ax.set_ylim([0.0,3.0])
 95. plt.stem(freqs, signal1, '-*')
 96.  
 97.  
 98. plt.xlabel("f[Hz]")
 99. plt.ylabel("A[j]")
 100.  
 101. plt.show()
 102.  
 103. create_signal(f=1.0, w=20)
 104.  
 105. --po usunieciu
 106. def create_signal(A = 1, A2=1, LP = 1, w = 40, f = 2.0):
 107.  
 108. T = 1.0/f
 109. # Okres sygnalu [s] (jak długo trwa jeden przebieg sinusa)
 110.  
 111. TW = 1.0/w
 112. # Okres probkowania [s] (co ile sekund pobieramy próbkę)
 113.  
 114. t = np.arange(0, LP*T, TW)
 115. # generujemy momenty, w których pobieramy próbki
 116.  
 117. n = len(t)
 118.  
 119.  
 120.  
 121. FUNC = lambda t : A*sin(2*pi*t) + A2*sin(4*pi*t)
 122. # def. funkcji (tutaj sinus)
 123.  
 124. signal = FUNC(t)
 125. # funkcja sprobkowana
 126.  
 127. signal = fft(signal)
 128.  
 129. #print(signal)
 130.  
 131. signal[2] = 0
 132.  
 133. signal = ifft(signal)
 134.  
 135.  
 136. fig = plt.figure(figsize=(15, 6), dpi=80)
 137. ax = fig.add_subplot(121)
 138. ## --- POMOCNICZY SYGNAL
 139. base_t = np.arange(0, LP*T, 1.0/200.0)
 140. base_signal = FUNC(base_t)
 141. print(len(base_signal))
 142. print(len(base_t))
 143. ax.plot(base_t, base_signal, linestyle='-', color='red')
 144. ax.set_ylim([min(base_signal), max(base_signal)])
 145. ## ---
 146. ax.plot(t, signal, 'o')
 147. signal1 = fft(signal)
 148. # sygnal w dziedzinie czestotliwosci
 149. signal1 = abs(signal1) / len(signal) * 2
 150. # modul sygnalu
 151.  
 152. #TW
 153. freqs = np.arange(0, w, w / n) # range HZ
 154.  
 155.  
 156. ax = fig.add_subplot(122)
 157.  
 158. #ax.set_ylim([0.0, A])
 159. ymax = max(signal1)
 160. if (ymax > 3.0):
 161. ax.set_ylim([0.0,ymax])
 162. else:
 163. ax.set_ylim([0.0,3.0])
 164. plt.stem(freqs, signal1, '-*')
 165.  
 166.  
 167. plt.xlabel("f[Hz]")
 168. plt.ylabel("A[j]")
 169.  
 170. plt.show()
 171.  
 172. create_signal(f=1.0, w=20)
RAW Paste Data