SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4. int a,b,c;
 5. int roznica,roznica1;
 6. int liczbaciagu;
 7. int wynik;
 8. int main()
 9. {
 10. cout<<"Wproaadz pierwsza liczbe ciagu"<< endl;
 11.  cin>>a;
 12.   cout <<"Wprowaadz druga liczbe ciagu"<< endl;                 //Zbieranie danych
 13.    cin>>b;                                                      //
 14.     cout <<"Wprowaadz trzecia liczbe ciagu"<< endl;             //
 15.      cin>>c;                                                    //
 16.       roznica=b-a;                                              //Obliczamy roznice pierwszej i drugiej liczby ciagu
 17.        roznica1=c-b;                                            //Obliczamy roznice drugiej i trzeciej liczby ciagu
 18.     if(roznica==roznica1)                                       //Sprawdzamy czy podane liczby faktycznei towrza ciag
 19.     {                                                           //
 20.     cout <<"Ktora liczbe ciagu chcesz otzymac"<< endl;          //
 21.      cin>>liczbaciagu;                                          //Zbieramy informacje na temat liczby ciagu jaka operator chce otrzymac
 22.       wynik=liczbaciagu*roznica;                                //Obliczenia
 23.        cout <<liczbaciagu<<" liczba ciagu wynosi "<<wynik<<endl;//
 24.     }                                                           //
 25.     else                                                        //Jezeli podane liczby nie tworza ciagu wyswietlamy adekwatny komunikat
 26.     {
 27.     cout <<"Wprowadzony ciag jest niepoprawny"<< endl;  
 28.     }
 29.     return 0;
 30. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top