SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 22nd, 2019 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using KaartenLib;
 6. using WiezenMetTweeApp.model.businessEntities;
 7.  
 8. namespace WiezenMetTweeApp {
 9.     class ComputerBrain : IComputerBrain {
 10.  
 11.         private Types troefType;
 12.         private Deelnemer deelNemer;
 13.         private PointTypes pointType;
 14.         private List<Kaart> troefKaarten;
 15.         private List<Kaart> kaartenGespeeld;
 16.  
 17.  
 18.         public ComputerBrain(Types vType, Deelnemer vDeelnemer, PointTypes vPointType) {
 19.             SetDeelNemer(vDeelnemer);
 20.             SetTroefType(vType);
 21.             SetPointType(vPointType);
 22.             InitializeTroefKaarten();
 23.             kaartenGespeeld = new List<Kaart>();
 24.         }
 25.  
 26.         public KaartenLib.Kaart counterMove(KaartenLib.Kaart spelerKaart) {
 27.             Kaart kaart = null;
 28.             if (pointType == PointTypes.POINTS) {
 29.                 kaart = this.GetKaartPuntenSpel(spelerKaart);
 30.             }
 31.             return kaart;
 32.         }
 33.  
 34.         public KaartenLib.Kaart makeFirstMove() {
 35.             Kaart kaart = null;
 36.             if (pointType == PointTypes.POINTS) {
 37.                 if (TroefKaartenOver()) {
 38.                     kaart = this.GetHoogsteTroefKaart();
 39.                     kaartenGespeeld.Add(kaart);
 40.                     deelNemer.KaartenInHand.Remove(kaart);
 41.                     this.troefKaarten.Remove(kaart);
 42.                 }
 43.                 else {
 44.                     kaart = this.GetHoogsteKaart();
 45.                     deelNemer.KaartenInHand.Remove(kaart);
 46.                     this.kaartenGespeeld.Add(kaart);
 47.                 }
 48.             }
 49.             return kaart;
 50.         }
 51.  
 52.         public void SetTroefType(Types type) {
 53.             this.troefType = type;
 54.         }
 55.  
 56.         public void SetDeelNemer(Deelnemer vdeelnemer) {
 57.             this.deelNemer = vdeelnemer;
 58.         }
 59.  
 60.         public void SetPointType(PointTypes vPointType) {
 61.             this.pointType = vPointType;
 62.         }
 63.  
 64.         private void InitializeTroefKaarten() {
 65.             troefKaarten = new List<Kaart>();
 66.             foreach (Kaart kaart in deelNemer.KaartenInHand) {
 67.                 if (kaart.Type == this.troefType) {
 68.                     this.troefKaarten.Add(kaart);
 69.                 }
 70.             }
 71.         }
 72.  
 73.         private Boolean TroefKaartenOver() {
 74.             return this.troefKaarten.Count > 0;
 75.         }
 76.  
 77.         private Boolean NogGeenKaartenGespeeld() {
 78.             return this.kaartenGespeeld.Count == 0;
 79.         }
 80.  
 81.         private Kaart GetHoogsteTroefKaart() {
 82.             Kaart hoogste = null;
 83.             int max = int.MinValue;
 84.             foreach (Kaart kaart in this.troefKaarten) {
 85.                 if ((int)(PointsPerValue)kaart.Waarde > max) {
 86.                     hoogste = kaart;
 87.                     max = (int)(PointsPerValue)kaart.Waarde;
 88.                 }
 89.             }
 90.             return hoogste;
 91.         }
 92.  
 93.         private Kaart GetHoogsteKaart() {
 94.             Kaart hoogste = null;
 95.             int max = int.MinValue;
 96.             foreach (Kaart kaart in deelNemer.KaartenInHand) {
 97.                 if ((int)(PointsPerValue)kaart.Waarde > max) {
 98.                     hoogste = kaart;
 99.                     max = (int)(PointsPerValue)kaart.Waarde;
 100.                 }
 101.             }
 102.             return hoogste;
 103.         }
 104.  
 105.  
 106.         private Boolean HebIkKaartenVanDatType(Kaart kaart) {
 107.             Boolean result = false;
 108.             Boolean gevonden = false;
 109.             for (int i = 0; i < deelNemer.KaartenInHand.Count() && !gevonden; i++) {
 110.                 if (deelNemer.KaartenInHand[i].Type == kaart.Type) {
 111.                     gevonden = true;
 112.                     result = true;
 113.                 }
 114.             }
 115.             return result;
 116.         }
 117.  
 118.         private Kaart GetKaartPuntenSpel(Kaart kaart) {
 119.             Kaart vKaart = null;
 120.             /*1) Heb ik een kaart da hoger is en van hetzelfde type als de gegeven kaart?
 121.                  Ja: -Maak een lijst van die kaarten en pak er de laagste kaart uit
 122.              * Nee: Heb ik mischien een troefkaart die hoger is dan de kaart? ook kijken of de kaart die gelegt is
 123.              * zelf geen troefkaart is.
 124.              * Als ik ook geen troefkaart heb die hoger is moet ik kijken of ik er wel van da type heb
 125.              * als ik er van da type heb moet ik de laagste teruggeven met da type
 126.              * als ik er geen van da type heb moet in het algemeen mijn laagste kaart teruggeven denk er aan een troefkaart = *2
 127.              */
 128.             if (this.HebIkKaartenVanDatType(kaart)) {
 129.                 //geef lijst me ale kaarten met zelfde type die groter zijn
 130.                 //kijk als deze lijst ni 0
 131.                 List<Kaart> lijst = this.GetKaartenVanZelfdeTypeDieGroterZijnDanKaart(kaart);
 132.                 //als de lijst ni 0 is geef dan de laagste kaart van die lijst terug
 133.                 if (lijst.Count() > 0) {
 134.                     //geef laagste kaart uit de lijst
 135.                     vKaart = this.GetLaagsteKaartUitLijst(lijst);
 136.                 }
 137.                 else if (this.troefKaarten.Count() > 0) {
 138.                     //kijken of ik een troefkaart heb die groter is
 139.                     //indien ja dan daaruit de laagste pakken, indien nee:
 140.                     if (this.GetLijstMetTroefKaartenGroterDan(kaart).Count() > 0) {
 141.                         //geef de laagste troefkaart uit die lijst
 142.                         vKaart = this.GetLaagsteKaartUitLijst(this.GetLijstMetTroefKaartenGroterDan(kaart));
 143.                     }
 144.                     else {
 145.                         //lijst maken van alle kaarten uit da type en daar de laagste van teruggeven
 146.                         vKaart = this.GetLaagsteKaarteVanDatType(kaart);
 147.                     }
 148.                 }
 149.                 else {
 150.                     vKaart = this.GetLaagsteKaarteVanDatType(kaart);
 151.                 }
 152.             }
 153.             else {
 154.                 //geef de laagste kaart da geen troef kaart is indien ge geen normale kaarten hebt geef de laagste troefkaart
 155.                 if (this.MaakLijstMetKaartenDieGeenTroefKaartZijn().Count > 0) {
 156.                     vKaart = this.GetLaagsteKaartUitLijst(this.MaakLijstMetKaartenDieGeenTroefKaartZijn());
 157.                 }
 158.                 else {
 159.                     vKaart = this.GetLaagsteKaartUitLijst(deelNemer.KaartenInHand);
 160.                 }
 161.  
 162.             }
 163.             //hier kaart u hand verwijderen en kijken als het ne troefkaart was ook verwijderen in lijst troefkaarten
 164.             if (vKaart == null) {
 165.                 vKaart = this.GetLaagsteKaartUitLijst(deelNemer.KaartenInHand);
 166.             }
 167.             if (vKaart.Type == this.troefType) {
 168.                 this.troefKaarten.Remove(vKaart);
 169.             }
 170.             this.kaartenGespeeld.Add(vKaart);
 171.             deelNemer.KaartenInHand.Remove(vKaart);
 172.             return vKaart;
 173.         }
 174.  
 175.         private List<Kaart> GetKaartenVanZelfdeTypeDieGroterZijnDanKaart(Kaart kaart) {
 176.             List<Kaart> lijst = new List<Kaart>();
 177.             foreach (Kaart k in deelNemer.KaartenInHand) {
 178.                 if (k.Type == kaart.Type) {
 179.                     if ((int)(PointsPerValue)k.Waarde > (int)(PointsPerValue)kaart.Waarde) {
 180.                         lijst.Add(k);
 181.                     }
 182.                 }
 183.             }
 184.             return lijst;
 185.         }
 186.  
 187.         private Kaart GetLaagsteKaartUitLijst(List<Kaart> lijst) {
 188.             Kaart k = null;
 189.             int min = int.MaxValue;
 190.             foreach (Kaart kaart in lijst) {
 191.                 if ((int)(PointsPerValue)kaart.Waarde < min) {
 192.                     min = (int)(PointsPerValue)kaart.Waarde;
 193.                     k = kaart;
 194.                 }
 195.             }
 196.             return k;
 197.         }
 198.  
 199.         private Kaart GetLaagsteKaarteVanDatType(Kaart kaart) {
 200.             Kaart vKaart = null;
 201.             List<Kaart> lijst = new List<Kaart>();
 202.             foreach (Kaart k in deelNemer.KaartenInHand) {
 203.                 if (k.Type == kaart.Type) {
 204.                     lijst.Add(k);
 205.                 }
 206.             }
 207.             vKaart = this.GetLaagsteKaartUitLijst(lijst);
 208.             return vKaart;
 209.         }
 210.  
 211.         private List<Kaart> GetLijstMetTroefKaartenGroterDan(Kaart kaart) {
 212.             List<Kaart> lijst = new List<Kaart>();
 213.             int waardeKaart = (int)(PointsPerValue)kaart.Waarde;
 214.             if (kaart.Type == this.troefType) {
 215.                 waardeKaart = waardeKaart * 2;
 216.             }
 217.             foreach (Kaart k in this.troefKaarten) {
 218.                 if ((2 * (int)(PointsPerValue)k.Waarde) > waardeKaart) {
 219.                     lijst.Add(k);
 220.                 }
 221.             }
 222.             return lijst;
 223.         }
 224.  
 225.         private List<Kaart> MaakLijstMetKaartenDieGeenTroefKaartZijn() {
 226.             List<Kaart> lijst = new List<Kaart>();
 227.             foreach (Kaart k in deelNemer.KaartenInHand) {
 228.                 if (k.Type != this.troefType) {
 229.                     lijst.Add(k);
 230.                 }
 231.             }
 232.             return lijst;
 233.         }
 234.  
 235.     }
 236. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top