Advertisement
ulfben

12345

Feb 27th, 2023 (edited)
425
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 2.09 KB | None | 0 0
 1. Från Severmark 2008
 2.  
 3. dataspelberoende, dataspelmissbruk, dataspelmissbrukare, dataspelsberoende, dataspelsmissbruk, dataspelsmissbrukare, datorspelberoende, datorspelmissbruk, datorspelmissbrukare, datorspelsberoende, datorspelsmissbruk och datorspelsmissbrukare. Jag har även gjort en kombinerad sökning med att använda begreppen spelberoende, spelmissbruk, spelmissbrukare och spelmissbrukande tillsammans med begreppen dataspel, datorspel, tv-spel, tevespel och videospel
 4.  
 5.  
 6. **Obegränsad sökning*
 7. (videospel* OR TV-spel* OR dataspel* OR datorspel*) AND (missbruk* OR beroende*)
 8. 1899-2023
 9. Resultat: 10651
 10.  
 11. **Begränsad till 4 tidningar**
 12. **Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet**
 13. 1970-01-01 - 2021231
 14. (videospel* OR TV-spel* OR dataspel* OR datorspel*) AND (missbruk* OR beroende*)
 15. Dagens Nyheter: 1177
 16. Expressen: 678
 17. Aftonbladt: 545
 18. SD: 811
 19. Total: 3211
 20.  
 21. **Sökning på specifika termer**
 22. 1970-01-01 - 2022-12-31
 23.  
 24. dataspelsmissbruk: 149
 25. datorspelsmissbruk: 66
 26. videospelsmissbruk: 0
 27. tv-spelsmissbruk: 4
 28. spelmissbruk: 9420 (förväxlas med gambling)
 29.  
 30. "dataspelsmissbruk" OR "datorspelsmissbruk" OR "tv-spelsmissbruk"
 31. Big four: 40 artiklar
 32.  
 33.  
 34.  
 35. videospelsberoende*: 0
 36. datorspelsberoende*: 464
 37. dataspelsberoende*: 607
 38. tvspelsberoende*: 2
 39. tvspelberoende*: 1
 40. tv-spelsberoende: 57 ("malte" är typ hälften av dessa)
 41. "tv-spelberoende": 2
 42. "data- och tv-spelsberoende": 11
 43. "data- och spelberoende": 1
 44.  
 45. datorspelsberoende* OR dataspelsberoende* OR tvspelsberoende* OR tvspelberoende* OR "data- och tv-spelsberoende" OR "tv-spelsberoende"
 46. Big four: 171 (192+27+26+26)
 47.  
 48.  
 49. **Nya termer:**
 50. "tv- och dataspelberoende": 0
 51. "tv- och dataspelsberoende": 1
 52. "tv- och datorspelberoende": 0
 53. "tv- och datorspelsberoende": 1
 54. "tv- och videospelberoende": 0
 55. "tv- och spelberoende": 1
 56. "missbruk av dataspel": 5
 57. "missbruk av datorspel": 7
 58. "missbruk av tv-spel": 1
 59. "missbruk av videospel": 0
 60.  
 61. "tv- och dataspelsberoende" OR "tv- och datorspelsberoende" OR "tv- och spelberoende" OR "missbruk av dataspel" OR "missbruk av datorspel" OR "missbruk av tv-spel"
 62. Big four: 5 (3+1+1)
 63.  
 64.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement