SHARE
TWEET

poranacsa

a guest Mar 23rd, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <vector>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. class Uzytkownik {
 7.     string login;
 8.     string email;
 9.     bool isPremium;
 10.  
 11. public:
 12.     Uzytkownik(string def_login = "default", string def_email = "example@gmail.com", bool def_isPremium = false) {
 13.         login = def_login; email = def_email; isPremium = def_isPremium;
 14.     };
 15.  
 16. };
 17.  
 18. class Postac : public Uzytkownik {
 19.     friend class Menu;
 20.  
 21.     string klasa;
 22.     int poziom;
 23.    
 24.     double zdrowie;
 25.     double mana;
 26.     double atak;
 27.     double obrona;
 28.  
 29. public:
 30.     //JAK SIE UZYWA LISTY INICJALIZACYJNEJ ???????????
 31.     Postac(string def_login = "default", string def_email= "example@gmail.com", bool def_isPremium = false, string def_klasa = "Wojownik", int def_poziom = 1, double def_zdrowie = 200, double def_mana = 100, double def_atak = 50, double def_obrona = 25) {
 32.         Uzytkownik(def_login, def_email, def_isPremium); klasa = def_klasa; poziom = def_poziom; zdrowie = def_zdrowie; mana = def_mana; atak = def_atak; obrona = def_obrona;
 33.     }
 34.     void wyswietl_konto();
 35. };
 36.  
 37. class Menu {
 38. public:
 39.     Menu(int def_wybor = 1) {
 40.         wybor = def_wybor;
 41.     }
 42.  
 43.     int wybor;
 44.  
 45.     void wyswietl_menu();
 46.     void wykonaj(int wybor, vector<Postac>& gracze);
 47. };
 48.  
 49. int main() {
 50.     /* WCZYTYWANIE DANYCH Z PLIKU */
 51.  
 52.     /* SORTOWANIE DANYCH ??? */
 53.  
 54.     /* LOGOWANIE DLA ADMINISTRATORA, TRZY PROBY */
 55.  
 56.     vector <Postac> gracze;
 57.     gracze.push_back(Postac());
 58.     gracze.push_back(Postac());
 59.     gracze.push_back(Postac());
 60.     gracze.push_back(Postac()); //zamiast wczytywania z pliku na razie niech bedzie tak
 61.  
 62.     Menu menu;
 63.    
 64.     while (menu.wybor != 5)
 65.     {
 66.         menu.wyswietl_menu();
 67.         menu.wykonaj(menu.wybor, gracze);
 68.     }
 69.  
 70.  
 71.     return 0;
 72. }
 73.  
 74. void Menu::wyswietl_menu() {
 75.     //tutaj wyswietl menu
 76.     cout << "HALO 123 tutaj wyswietlam menu";
 77.     cin >> wybor;
 78. }
 79.  
 80. void Menu::wykonaj(int wybor, vector<Postac>& gracze) {
 81.     switch (wybor) {
 82.     case 1: //LISTA AKTYWNYCH KONT
 83.     {
 84.         cout << "Lista aktywnych kont: " << endl;
 85.         for (vector<Postac>::size_type i = 0; i < gracze.size(); i++)
 86.         {
 87.             gracze[i].wyswietl_konto();
 88.         }
 89.         break;
 90.     }
 91.     case 2: //STWORZ NOWE KONTO
 92.     {
 93.         string temp_login, temp_email, temp_klasa;
 94.         int temp_poziom;
 95.         double temp_zdrowie, temp_mana, temp_atak, temp_obrona;
 96.         bool temp_isPremium;
 97.  
 98.         cout << "~ Witaj w kreatorze konta, podaj nastepujace dane ~ " << endl;
 99.         cout << "Podaj login: "; cin >> temp_login;
 100.         cout << "Podaj email: "; cin >> temp_email;
 101.         cout << "Czy uzytkownik ma konto premium (1 - tak/0 - nie): "; cin >> temp_isPremium;
 102.         cout << "Podaj klase postaci: "; cin >> temp_klasa;
 103.         cout << "Podaj poziom uzytkownika: "; cin >> temp_poziom;
 104.         cout << "Podaj ilosc punktow zdrowia: "; cin >> temp_zdrowie;
 105.         cout << "Podaj ilosc punktow many: "; cin >> temp_mana;
 106.         cout << "Podaj ilosc punktow ataku: "; cin >> temp_atak;
 107.         cout << "Podaj ilosc punktow obrony: "; cin >> temp_obrona;
 108.         gracze.push_back(Postac(temp_login, temp_email, temp_isPremium, temp_klasa, temp_poziom, temp_zdrowie, temp_mana, temp_atak, temp_obrona));
 109.  
 110.         break;
 111.     }
 112.     case 3: //USUN KONTO
 113.     {
 114.        
 115.         break;
 116.     }
 117.     case 4: //POROWNAJ DWIE POSTACIE
 118.     {
 119.  
 120.         break;
 121.     }
 122.     case 5: //ZAPISZ DO PLIKU I WYJDZ Z PROGRAMU
 123.     {
 124.  
 125.         break;
 126.     }
 127.  
 128.     default: //ZLA OPCJA WPISZ JESZCZE RAZ
 129.        
 130.         break;
 131.     }
 132. }
 133.  
 134. void Postac::wyswietl_konto() {
 135.     cout << klasa << endl;
 136.     cout << poziom << endl;
 137.     cout << zdrowie << endl;
 138.     cout << mana << endl;
 139.     cout << atak << endl;
 140.     cout << obrona << endl;
 141. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top