daily pastebin goal
14%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 21st, 2017 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Konverterer YY:MM:DD:(HH:MM:SS) til minutt. (Eg går aldri over ein dag, bare kutter ut DD og opp).
 2. time = [str(s1[0])[11:] for s1 in timelist]
 3. timelistfinal = []
 4. for times in time:
 5.     timelistfinal.append((float(times[:-6]))* 60 + float((times[3:5])) + (float(times[6:])/60))
 6.  
 7. return timelistfinal etc.
 8.  
 9. #Plot metoden som henter timelistfinal etc.
 10. def plots(values, timelistfinal, Cell_number, Title, value_type):
 11.  
 12.     values = array(values, "d")
 13.     time = array(time, "d")
 14.     print type(time), type(max(time))
 15.     plot = Plot(Title, "Time", value_type)
 16.     plot.setLimits(min(time), max(time), 0, 2)
RAW Paste Data
Top