SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 21st, 2020 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1.     Po przeczytaniu wiersza pt "Spieszmy się" ks. Jana Twardowskiego zaczałem bardziej rozmyślać na temat śmierci i życia. Zgadzam się z wieloma spostrzeżeniami zawartymi w wierszu.
  2.     Wiersz "Śpieszmy się" skłania czytelnika do licznych refleksji nad wzajemnymi relacjami. Autor zwraca uwagę abyśmy doceniali to co mamy - oczywiście nie chodzi tutaj o rzeczy materialne czy też nabyte, lecz o drugiego człowieka. Według ks. Jana Twardowskiego niczego w życiu nie powinniśmy uważać za pewnik w związku z czym należy pielęgnować i dbać o ważnych dla nas ludzi. Nigdy nie wiadomo ile czasu zostało nam do wykorzystania, dlatego nie powinniśmy oszczędzać w słowach ani czynach. Trzeba dawać do zrozumienia osobom dla nas ważnym, że takie są i będą mimo wszystko. Musimy zachować ludzką wrażliwość pomimo, że czasami życie potrafi przytłaczać i pozbawiać nas właśnie tych ważnych uczuć.      
  3.     Uważam, że w wierszu "Spieszmy się" zawartych jest wiele mądrych spostrzeżeń, które pozwalają nam otworzyć oczy i dostrzec jeden z problemów ludzi żyjących w czasach współczesnych. Przykładem podobnego dzieła jest książka "Mały Książe" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, w której to głowny bohater tęskni za swoją Różą. Uzmysławia to sobie jednak dopiero w trakcie podróży po innym świecie, gdzie spotyka liczne barwne postacie, które pozwalają mu zrozumieć nietylko jego własne uczucia, lecz również problemy i pogląd na świat innych ludzi.
  4.     Podsumowując, wydaje mi się, że potrzebujemy więcej podobnych utworów w celu uzmysłowienia sobie tego, jak ważne są relacje międzyludzkie i jak nieobliczalne potrafi być życie. Nigdy nie jest za późno aby zmienić swoje nastawienie do drugiego człowieka.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top