SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 25th, 2019 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. #include<exception>
 3. #include<vector>
 4. #include<string>
 5. #include<iterator>
 6. using namespace std;
 7.  
 8. /****************************************************************************
 9. 1. SVE KLASE TREBAJU POSJEDOVATI ADEKVATAN DESTRUKTOR
 10. 2. NAMJERNO IZOSTAVLJANJE KOMPLETNIH I/ILI POJEDINIH DIJELOVA DESTRUKTORA KOJI UZROKUJU RUNTIME ERROR ─ćE BITI OZNACENO KAO "RE"
 11. 3. SPAŠAVAJTE PROJEKAT KAKO BI SE SPRIJEČILO GUBLJENJE URAĐENOG ZADATKA
 12. 4. NAZIVI FUNKCIJA, TE BROJ I TIP PARAMETARA MORAJU BITI IDENTI─îNI ONIMA KOJI SU KORI┼áTENI U TESTNOM CODE-U, OSIM U SLU─îAJU DA POSTOJI ADEKVATAN RAZLOG ZA NJIHOVU MODIFIKACIJU. OSTALE, POMO─ćNE FUNKCIJE MO┼ŻETE IMENOVATI I DODAVATI PO ┼ŻELJI.
 13. 5. IZUZETAK BACITE U FUNKCIJAMA U KOJIMA JE TO NAZNA─îENO.
 14. ****************************************************************************/
 15.  
 16. const char* nedozvoljena_operacija = "Nedozvoljena operacija";
 17. const char* not_set = "NOT_SET";
 18. const int min_polgavlja = 3;
 19. const int min_karaktera_po_poglavlju = 30;
 20.  
 21. char * AlocirajNizKaraktera(const char * sadrzaj) {
 22.     if (sadrzaj == nullptr)
 23.         return nullptr;
 24.     int vel = strlen(sadrzaj) + 1;
 25.     char * temp = new char[vel];
 26.     strcpy_s(temp, vel, sadrzaj);
 27.     return temp;
 28. }
 29.  
 30. template<class T1, class T2>
 31. class Kolekcija {
 32.     T1 * _elementi1;
 33.     T2 * _elementi2;
 34.     int _trenutno;
 35. public:
 36.     Kolekcija() :_trenutno(0), _elementi1(nullptr), _elementi2(nullptr) { }
 37.  
 38.     ~Kolekcija() {
 39.         delete[] _elementi1; _elementi1 = nullptr;
 40.         delete[] _elementi2; _elementi2 = nullptr;
 41.     }
 42.     void AddElement(const T1& elem1, const T2& elem2) {
 43.         for (int i = 0; i < _trenutno; i++)
 44.             if (_elementi1[i] == elem1 || _elementi2[i] == elem2)
 45.                 throw exception(nedozvoljena_operacija);
 46.  
 47.         T1 * temp1 = new T1[_trenutno + 1];
 48.         T2 * temp2 = new T2[_trenutno + 1];
 49.         for (int i = 0; i < _trenutno; i++) {
 50.             temp1[i] = _elementi1[i];
 51.             temp2[i] = _elementi2[i];
 52.         }
 53.         delete[] _elementi1; _elementi1 = nullptr;
 54.         delete[] _elementi2; _elementi2 = nullptr;
 55.         _elementi1 = temp1;
 56.         _elementi2 = temp2;
 57.  
 58.         _elementi1[_trenutno] = elem1;
 59.         _elementi2[_trenutno++] = elem2;
 60.  
 61.     }
 62.  
 63.     T1 * getElementi1Pok() { return _elementi1; }
 64.     T2 * getElementi2Pok() { return _elementi2; }
 65.     T1 & getElement1(int lokacija) { return _elementi1[lokacija]; }
 66.     T2 & getElement2(int lokacija) { return _elementi2[lokacija]; }
 67.     int getTrenutno() { return _trenutno; }
 68.  
 69.     friend ostream & operator<<(ostream & COUT, Kolekcija<T1, T2> & obj) {
 70.         for (size_t i = 0; i < obj._trenutno; i++)
 71.             COUT << obj.getElement1(i) << " " << obj.getElement2(i) << endl;
 72.         return COUT;
 73.     }
 74. };
 75. class Poglavlje {
 76.     char * _naslov;
 77.     char * _sadrzaj;
 78.     bool _prihvaceno;
 79.     int _ocjena;//da bi se poglavlje smatralo prihvacenim ocjena mora biti u opsegu od 6 - 10
 80. public:
 81.     Poglavlje(const char * naslov = nullptr, const char * sadrzaj = nullptr)
 82.         :_ocjena(0), _prihvaceno(false) {
 83.         _naslov = AlocirajNizKaraktera(naslov);
 84.         _sadrzaj = AlocirajNizKaraktera(sadrzaj);
 85.     }
 86.     ~Poglavlje() {
 87.         delete[] _naslov; _naslov = nullptr;
 88.         delete[] _sadrzaj; _sadrzaj = nullptr;
 89.     }
 90.     friend ostream & operator<<(ostream & COUT, Poglavlje & obj) {
 91.         if (obj._naslov == nullptr || obj._sadrzaj == nullptr)
 92.             return COUT;
 93.         COUT << endl << obj._naslov << endl << obj._sadrzaj << endl;
 94.         if (obj._prihvaceno)
 95.             COUT << "Ocjena: " << obj._ocjena << endl;;
 96.         return COUT;
 97.     }
 98.     char * GetNaslov() { return _naslov; }
 99.     char * GetSadrzaj() { return _sadrzaj; }
 100.     bool GetPrihvaceno() { return _prihvaceno; }
 101.     int GetOcjena() { return _ocjena; }
 102.  
 103.     void SetSadrzaj(string sadrzaj) {
 104.         char *temp = AlocirajNizKaraktera((sadrzaj + string(_sadrzaj)).c_str());
 105.         delete[] _sadrzaj;
 106.         _sadrzaj = temp;
 107.     }
 108.  
 109.     void OcijeniPoglavlje(int ocjena) {
 110.         _ocjena = ocjena;
 111.         if (_ocjena > 5 && ocjena <= 10)
 112.             _prihvaceno = true;
 113.     }
 114. };
 115.  
 116. class ZavrsniRad {
 117.     char* _tema;
 118.     vector<Poglavlje> _poglavljaRada;
 119.     string _datumOdbrane;
 120.     float _konacnaOcjena; //prosjek ocjena svih poglavlja u zavrsnom radu koja se izracunava u momentu zakazivanja odbrane
 121. public:
 122.     ZavrsniRad(const char * nazivTeme = nullptr) : _konacnaOcjena(0), _datumOdbrane(not_set) {
 123.         _tema = AlocirajNizKaraktera(nazivTeme);
 124.     }
 125.  
 126.     ZavrsniRad(const ZavrsniRad& org) : _poglavljaRada(org._poglavljaRada), _konacnaOcjena(org._konacnaOcjena), _datumOdbrane(org._datumOdbrane) {
 127.         _tema = AlocirajNizKaraktera(org._tema);
 128.     }
 129.  
 130.     ~ZavrsniRad() {
 131.         delete[] _tema; _tema = nullptr;
 132.     }
 133.     /*u zavrsni rad dodaje novo poglavlje i njegov sadrzaj.
 134.     ukoliko poglavlje vec postoji u zavrsnom radu, funkcija tom poglavlju treba dodati novi sadrzaj i pri tome
 135.     zadrzi postojeci (izmedju postojeceg i novog sadrzaja se dodaje prazan prostor).
 136.     u slucaju da poglavlje ne postoji, ono se dodaje zajedno sa sadrzaje*/
 137.     //nazivPoglavlja, sadrzajPoglavlja
 138.     void DodajPoglavlje(string nazivPoglavlja, string sadrzajPoglavlja) {
 139.         for (vector<Poglavlje>::iterator i = _poglavljaRada.begin(); i != _poglavljaRada.end(); i++) {
 140.             if (strcmp(i->GetNaslov(), nazivPoglavlja.c_str()) == 0) {
 141.                 i->SetSadrzaj(sadrzajPoglavlja);
 142.                 return;
 143.             }
 144.         }
 145.         _poglavljaRada.push_back(Poglavlje(nazivPoglavlja.c_str(), sadrzajPoglavlja.c_str()));
 146.     }
 147.     void OcijeniPoglavlje(string naslov, int ocjena) {
 148.         for (int i = 0; i < _poglavljaRada.size(); i++) {
 149.             if (strcmp(_poglavljaRada[i].GetNaslov, naslov.c_str()) == 0) {
 150.                 _poglavljaRada[i].OcijeniPoglavlje(ocjena);
 151.                 return;
 152.             }
 153.         }
 154.     }
 155.     char* GetNazivTeme()const { return _tema; }
 156.     vector<Poglavlje>& GetPoglavlja() { return _poglavljaRada; };
 157.     string GetDatumOdbrane()const { return _datumOdbrane; }
 158.     float GetOcjena() { return _konacnaOcjena; }
 159.     friend ostream& operator<<(ostream& COUT, ZavrsniRad& obj) {
 160.         COUT << "Tema rada: " << obj._tema << endl;
 161.         COUT << "Sadrzaj: " << endl;
 162.         for (size_t i = 0; i < obj._poglavljaRada.size(); i++)
 163.             COUT << obj._poglavljaRada[i] << endl;
 164.         COUT << "Datum odbrane rada: " << obj._datumOdbrane << endl << " Ocjena: " << obj._konacnaOcjena << endl;
 165.         return COUT;
 166.     }
 167. };
 168.  
 169. class Osoba {
 170. protected:
 171.     string _imePrezime;
 172. public:
 173.     Osoba(string imePrezime) : _imePrezime(imePrezime) {}
 174.     string GetImePrezime() { return _imePrezime; }
 175.     virtual void Info() = 0;
 176.  
 177.     friend ostream &operator << (ostream &o, const Osoba &os) {
 178.         o << os._imePrezime;
 179.         return o;
 180.     }
 181. };
 182.  
 183. class Nastavnik: public Osoba {
 184.     //Parametar string predstavlja broj indeksa studenta koji prijavljuje zavrsni rad kod odredjenog nastavnika
 185.     Kolekcija<string, ZavrsniRad> _teme;
 186. public:
 187.     Nastavnik(string imeprezime) :Osoba(imeprezime) {}
 188.     Kolekcija<string, ZavrsniRad>& GetTeme() { return _teme; };
 189.  
 190.     friend ostream &operator<<(ostream &COUT, Nastavnik &n) {
 191.         COUT << dynamic_cast<Osoba&>(n) << endl;
 192.         COUT << "Teme: " << endl << n._teme;
 193.         return COUT;
 194.     }
 195.     void info() { cout << *this << endl; }
 196.  
 197.     /*funkcija DodajZavrsniRad ima zadatak da odredjenom nastavniku dodijeli mentorstvo na zavrsnom radu.
 198.     zavrsni rad se dodaje studentu sa brojem indeksa proslijedjenim kao prvi parametar.
 199.     sprijeciti dodavanje zavrsnih radova sa istom temom*/
 200.     //brojIndeksa, zavrsniRad
 201.     bool DodajZavrsniRad(string brojIndexa, ZavrsniRad z) {
 202.         try
 203.         {
 204.             _teme.AddElement(brojIndexa, z);
 205.             return true;
 206.         }
 207.         catch (const std::exception& e)
 208.         {
 209.             return false;
 210.         }
 211.         return false;
 212.     }
 213. };
 214.  
 215. int main() {
 216.     const int max = 4;
 217.     Nastavnik * nastavnici[max];
 218.  
 219.     nastavnici[0] = new Nastavnik("Denis Music");
 220.     nastavnici[1] = new Nastavnik("Zanin Vejzovic");
 221.     nastavnici[2] = new Nastavnik("Jasmin Azemovic");
 222.     nastavnici[3] = new Nastavnik("Emina Junuz");
 223.  
 224.  
 225.     ZavrsniRad multimedijalni("Multimedijalni informacijski sistem za visoko - obrazovnu ustanovu");
 226.     ZavrsniRad podrsa_operaterima("Sistem za podr┼íku rada kablovskog operatera");
 227.     ZavrsniRad analiza_sigurnosti("Prakticna analiza sigurnosti be┼żi─Źnih ra─Źunarskih mre┼ża");
 228.     ZavrsniRad kriptografija("Primjena teorije informacija u procesu generisanja kriptografskih klju─Źeva");
 229.  
 230.  
 231.     /*u zavrsni rad dodaje novo poglavlje i njegov sadrzaj.
 232.     ukoliko poglavlje vec postoji u zavrsnom radu, funkcija tom poglavlju treba dodati novi sadrzaj i pri tome
 233.     zadrzi postojeci (izmedju postojeceg i novog sadrzaja se dodaje prazan prostor).
 234.     u slucaju da poglavlje ne postoji, ono se dodaje zajedno sa sadrzaje*/
 235.     //nazivPoglavlja, sadrzajPoglavlja
 236.     multimedijalni.DodajPoglavlje("Uvod", "U ovom poglavlju ce biti rijeci");
 237.     multimedijalni.DodajPoglavlje("Uvod", "o multimedijalnim sistemima koji se danas koriste");
 238.     multimedijalni.DodajPoglavlje("Uvod", "u savremenom poslovanju");
 239.     multimedijalni.DodajPoglavlje("Vrste multimedijalnih sistema", "Danas se moze govoriti o nekoliko vrsta multimedijalnih sistema, a neke od najznacajnijih su ...");
 240.     multimedijalni.DodajPoglavlje("Teorija multimedije", "Sadrzaj koji bi trebao stajati na pocetku treceg poglavlja zavrsnog rada o multimediji studenta IB130011");
 241.  
 242.     //nazivPoglavlja, ocjena
 243.     multimedijalni.OcijeniPoglavlje("Uvod", 8);
 244.  
 245.  
 246.     /*funkcija DodajZavrsniRad ima zadatak da odredjenom nastavniku dodijeli mentorstvo na zavrsnom radu.
 247.     zavrsni rad se dodaje studentu sa brojem indeksa proslijedjenim kao prvi parametar.
 248.     sprijeciti dodavanje zavrsnih radova sa istom temom*/
 249.     //brojIndeksa, zavrsniRad
 250.     if (nastavnici[0]->DodajZavrsniRad("IB130011", multimedijalni))
 251.         cout << "Zavrsni rad uspjesno dodat!" << endl;
 252.     if (nastavnici[0]->DodajZavrsniRad("IB120051", podrsa_operaterima))
 253.         cout << "Zavrsni rad uspjesno dodat!" << endl;
 254.     if (!nastavnici[0]->DodajZavrsniRad("IB120056", podrsa_operaterima))//dupliranje rada
 255.         cout << "Zavrsni rad nije dodat!" << endl;
 256.     if (!nastavnici[0]->DodajZavrsniRad("IB120051", kriptografija)) //studentu vec dodijeljen rad
 257.         cout << "Zavrsni rad nije dodat!" << endl;
 258.     if (nastavnici[1]->DodajZavrsniRad("IB140102", analiza_sigurnosti))
 259.         cout << "Zavrsni rad uspjesno dodat!" << endl;
 260.     if (nastavnici[2]->DodajZavrsniRad("IB140002", kriptografija))
 261.         cout << "Zavrsni rad uspjesno dodat!" << endl;
 262.  
 263.     /*funkcija ZakaziOdbranuRada ima zadatak da studentu sa proslijedjenim brojem indeksa zakaze odbranu zavrsnog rada sto podrazumijeva definisanje
 264.     datuma odbrane. odbrana rada se moze zakazati samo studentu koji je rad prethodno prijavio.
 265.     Za zakazivanje odbrane rada moraju biti zadovoljeni sljedeci uslovi:
 266.     1. zavrsni rad mora imati broj poglavlja veci od minimalnog
 267.     2. svako poglavlje mora imati broj karaktera veci od minimalnog
 268.     3. svako poglavlje mora biti prihvaceno/odobreno
 269.     ukoliko su zadovoljeni prethodni kriteriji, izracunava se konacna ocjena rada (prosjek ocjena svih poglavlja), postavlja datum odbrane rada i vraca pokazivac na rad kome je zakazan odbrana.
 270.     u slucaju da student sa primljenim brojem indeksa nije prijavio zavrsni rad ili neki od postavljenih kriterija nije zadovoljen, funkcija vraca nullptr.
 271.     */
 272.  
 273.     //brojIndeksa, datumOdbrane
 274.     ZavrsniRad * zr1 = nastavnici[0]->ZakaziOdbranuRada("IB130011", "25.09.2018");
 275.     if (zr1 != nullptr)
 276.         cout << *zr1 << endl;
 277.  
 278.     zr1 = nastavnici[0]->ZakaziOdbranuRada("IB130111", "25.09.2018");//student sa brojem indeksa IB130111 jos uvijek nije prijavio rad
 279.     if (zr1 != nullptr)
 280.         cout << *zr1 << endl;
 281.  
 282.     //ispisuje sve podatke o nastavniku i njegovim mentorstvima
 283.     cout << *nastavnici[0] << endl;
 284.  
 285.     /*Funkcija PronadjiNajStudenta ima zadatak da svim studentima koji su uspjesno okoncali svoj zavrsni rad kod nastavnika/mentora sa najnizom prosjecnom ocjenom
 286.     i tom prilikom ostvarili ocjenu vecu od proslijedjene, u zasebnom thread.u, posalje email poruku (mail adresa: brojIndeksa@edu.fit.ba) sa sadrzajem, "Postovani {brojIndeksa}, uzimajuci u obzir cinjenicu da ste kod mentora {imePrezimeMentora} uspjesno odbranili rad sa ocjenom {ocjena} cast nam je pozvati vas na dodjelu nagrada za najbolje studente koja ce se odrzatu u na FIT-u 20.09.2018. godine."
 287.     da su svoj zavrsni rad uspjesno odbranili sa vecom ili manjom ocjenom od prosjecne.
 288.     funkcija treba da vrati sadrzaj svih poslatih email poruka, a ukoliko niti jedan od nastavnika ne posjeduje evidentirano mentorstvo na zavrsnom radu, funkcija vraca not_set*/
 289.     cout << "Studenti za dodjelu nagrada: " << PosaljiPozivZaDodjeluNagrada(nastavnici, max, 9.5) << endl;
 290.  
 291.     /*
 292.     Koristeci postojeci programski code, demonstrirati i ukratko opisati polimorfizam.
 293.     */
 294.  
 295.     for (int i = 0; i < max; i++)
 296.     {
 297.         delete nastavnici[i];
 298.         nastavnici[i] = nullptr;
 299.     }
 300.     system("pause>0");
 301.     return 0;
 302. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top