makispaiktis

Texnikes_Ergasia2_Thema2_ZitoumenoC

Nov 30th, 2020 (edited)
845
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2. clc
 3.  
 4. elaxistoMeGammaMetavlhto(-1, -1);
 5.  
 6.  
 7. function elaxistoMeGammaMetavlhto(x0, y0)
 8.    
 9.     % 1. Ορίζω το ε της συνθήκης τερματισμού ίσο με 2/1000
 10.     epsilon = 0.002;
 11.     syms x y
 12.     f = x^3 * exp(-x^2-y^4);
 13.     klisi = gradient(f, [x,y]);
 14.    
 15.     % 2. Ορίζω τις λίστες που θα τοποθετήσω τα xi, yi. Τις ονομάζω xList,
 16.     % yList, θα βάζω επίσης και τις τιμές της f (fList) και του μέτρου της
 17.     % κλίσης της (normKlisisList) σε άλλες 2 λίστες
 18.     k = 1;
 19.     xList = [];             yList = [];
 20.     xList(1) = x0;          yList(1) = y0;
 21.     fList = [];             normKlisisList = [];        gammaList = [];
 22.     fList(1) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 23.     normKlisisList(1) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 24.    
 25.     % Armijo Constants
 26.     a = 1/1000;             b = 0.3;            s = 1;
 27.     gammaList(1) = s;
 28.    
 29.     while normKlisisList(length(normKlisisList)) > epsilon
 30.         k = k + 1;
 31.         dk = -subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});     % η κλίση πριν
 32.         % Το dk είναι 2*1 διάνυσμα, το 1ο στοιχείο του αφορά τον υπολογισμό
 33.         % του x και το 2ο τον υπολογισμό του y
 34.         % Πρέπει το γ που θα επιλέξω να κάνει minimize την f(xk + γkdk)
 35.         xPrin = xList(k-1);
 36.         yPrin = yList(k-1);
 37.        
 38.         % ********************************************************************************************
 39.         % ******************************* Κανόνας Armijo *********************************************
 40.         % ********************************************************************************************
 41.         % Δοκιμάζω τιμές ακέραιες 0,1,2,... στο mk και φτιάχνω το βήμα γk
 42.         % και κατ' επέκταση και το xk+1
 43.         for mk = 0:100
 44.             k
 45.             mk
 46.             gk = s * b^mk;
 47.             xNew = xPrin + gk * dk(1);
 48.             yNew = yPrin + gk * dk(2);
 49.             F = matlabFunction(f);
 50.             DF = matlabFunction(klisi);
 51.             % Ήρθε η ώρα να τσεκάρουμε την ανίσωση
 52.             aristeroMelos = F(xPrin, yPrin) - F(xNew, yNew);
 53.             grad = DF(xPrin, yPrin);
 54.             dexioMelos = a * b^mk * s * grad' * grad;
 55.             if aristeroMelos > dexioMelos
 56.                 gammaList(k) = gk;
 57.                 xList(k) = xNew;
 58.                 yList(k) = yNew;
 59.                 fList(k) = F(xNew, yNew);
 60.                 normKlisisList(k) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 61.                 display('Success for this step k with mk in value of:')
 62.                 mk
 63.                 break;
 64.             end
 65.         end
 66.            
 67.            
 68.     end
 69.    
 70.     xList
 71.     yList
 72.     fList
 73.     normKlisisList
 74.     k
 75.     gammaList
 76.     % Τα τελευταία xk, yk κάθε λίστας τα ονομάζω εν συντομία xx και yy
 77.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 78.     display('~~~~~~~~ About the last found xk (xx) and yk (yy) ~~~~~~~~')
 79.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 80.     xx = xList(length(xList))
 81.     yy = yList(length(yList))
 82.     F_xx_yy = fList(length(fList))
 83.     NORM_KLISIS = normKlisisList(length(normKlisisList))
 84.     display('**********************************************************')
 85. end
 86.    
 87.  
RAW Paste Data