daily pastebin goal
20%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 12th, 2017 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. /***************************************************/
 4. /*
 5. class A {
 6. public:
 7.     A() {cout << "A ctor" << endl;}
 8.     A(A& a) {cout << "A copy ctor" << endl;}
 9.     virtual ~A() {cout << "A dtor" << endl;}
 10.     virtual void f() {cout << "A f" << endl;}
 11. };
 12.  
 13. class B : public A {
 14. public:
 15.     B() {cout << "B ctor" << endl;}
 16.     ~B() {cout << "B dtor" << endl;}
 17.     void f() {cout << "B f" << endl;}
 18. };
 19.  
 20. class C : public B {
 21. public:
 22.     C() {cout << "C ctor" << endl;}
 23.     ~C() {cout << "C dtor" << endl;}
 24.     void f() {cout << "C f" << endl;}
 25. };
 26.  
 27. class X {
 28. public:
 29.     X() {cout << "X ctor" << endl;}
 30.     X(X& x) {cout << "X copy ctor" << endl;}
 31.     ~X() {cout << "X dtor" << endl; }
 32.     void f() {cout << "X f" << endl; }
 33. };
 34.  
 35. X foo(A& a, X x) {
 36.     cout << "*** in foo" << endl;
 37.     A aa;
 38.     aa = a;
 39.     X xx(x);
 40.     cout << "*** leaving foo" << endl;
 41.     return xx; }
 42.  
 43. int main() {
 44.     cout << "*** starting main" << endl;
 45.     A * a_ptr_to_a = new A; //constructor kallas när den skapas A
 46.     B * b_ptr_to_b = new B; //constructor kallas när den skapas A sen B
 47.     C * c_ptr_to_c = new C; //constructor kallas när den skapas A sen B sen C
 48.     X x1; //constructor kallas när den skapas och sen är den på stacken så den kör destruktor också
 49.     X * x_ptr_to_x = &x1; //skapar bara en pekare till x1 så den gör ingenting
 50.     A * a_ptr_to_b = b_ptr_to_b; //skapar bara en pekare till B så den gör ingenting
 51.     A * a_ptr_to_c = c_ptr_to_c; //skapar bara en pekare till C så den gör ingenting
 52.     B * b_ptr_to_c = c_ptr_to_c; //skapar bara en pekare till C så den gör ingenting
 53.    
 54.     cout << "*** calls of f #1:" << endl; //X constructorn körs och sen skriver ut denna rad. sen avslutas de och då körs X destructor
 55.     a_ptr_to_a -> f(); //funktionen f() i class A kallas. detta slängs in mellan X constructor och destructor
 56.     b_ptr_to_b -> f(); //funktionen f() i class B kallas. detta slängs in mellan X constructor och destructor
 57.     c_ptr_to_c -> f(); //funktionen f() i class C kallas. detta slängs in mellan X constructor och destructor
 58.     x_ptr_to_x -> f(); //funktionen f() i class X kallas. detta slängs in mellan X constructor och destructor
 59.    
 60.     cout << "*** calls of f #2:" << endl; //bygger vidare på samma princip, skrivs ut innan X destructorn
 61.     a_ptr_to_b -> f(); //bygger vidare på samma princip, skrivs ut innan X destructorn. kör funktionen i class B
 62.     a_ptr_to_c -> f(); //bygger vidare på samma princip, skrivs ut innan X destructorn kör funktionen i class C
 63.     b_ptr_to_c -> f(); //bygger vidare på samma princip, skrivs ut innan X destructorn kör funktionen i class C
 64.    
 65.     X x2; //skapar en ny X, constructor och destructor körs. antar att destructor i x1 körs innan x2
 66.    
 67.     cout << "*** calling foo" << endl; //skrivs ut innan BÅDA destructors i x1 och x2
 68.     x2 = foo( *a_ptr_to_a, x1 ); //adressen till a skickas in till foo, objektet x1 skickas in och därför körs copyconstruktorn i X. Texten "***in foo" skrivs ut. Ett objekt a skapas, construkton körs. Sedan skapas ett objekt av X, x1 skickas, därför körs X copyconstruktor. "*** leaving foo" skrivs ut, destrukorn på A körs och de båda X:en körs.
 69.    
 70.     cout << "*** back in main" << endl; //säger detta INNAN x1 och x2 destructors. destructors ovanför i X foo(...) kallas automatiskt för de "är på stacken"
 71.     cout << "*** delete a_ptr_to_a:" << endl; //skriver ut innan x1 och x2 destructors
 72.     delete a_ptr_to_a; //vid delete kallas destructorn denna körs INNAN x1 och x2
 73.    
 74.     cout << "*** delete b_ptr_to_b:" << endl; //vanlig print
 75.     delete b_ptr_to_b; //destructor till B kallas, sen efter det till A, varför vet jag inte, är det för den inheritar???
 76.    
 77.     cout << "*** delete b_ptr_to_c:" << endl; //vanlig print
 78.     delete b_ptr_to_c; //destructor till C kallas, sen B, sen A
 79.    
 80.     cout << "*** leaving main" << endl;
 81.     //x1 och x2 destructor kommer att kallas sist för att de ligger på stacken!!!
 82.     return 0;
 83. }*/
 84.  
 85. /***************************************************/
 86.  
 87. /*
 88.  class Base{
 89.  public:
 90.  virtual int Alpha() = 0;
 91.  virtual int Beta() { return 10; }
 92.  virtual int Gamma() { return 20; }
 93.  virtual int Delta() { return Alpha()*2; }
 94.  virtual int Epsilon() { return 1; }
 95.  };
 96.  
 97.  class Child1 : public Base {
 98.  public:
 99.  virtual int Alpha() { return 0; }
 100.  };
 101.  
 102.  class Child2 : public Child1 {
 103.  public:
 104.  virtual int Alpha() { return Child1::Gamma();}
 105.  virtual int Beta() { return Alpha()-10; }
 106.  virtual int Delta() { return Child2::Gamma(); }
 107.  virtual int Epsilon() { return 2; }
 108.  };
 109.  
 110.  class Child3 : public Child2 {
 111.  public:
 112.  virtual int Gamma() { return 1000; }
 113.  };
 114.  
 115.  int main(void) {
 116.  
 117.  Base *a = new Child2();
 118.  Base *b = new Child3();
 119.  Child2 *c = new Child2();
 120.  Child2 *d = new Child3();
 121.  
 122.  printf("%i\n", a->Alpha());    //
 123.  printf("%i\n", a->Beta());     //
 124.  printf("%i\n", b->Delta());    //
 125.  printf("%i\n", a->Gamma());    //
 126.  printf("%i\n", c->Epsilon());  //
 127.  printf("%i\n", d->Gamma());    //
 128.      
 129.  }
 130. */
 131.  
 132. /***************************************************/
 133.  
 134. //int main(){
 135. //
 136. //    string what = "Tough Exam!";
 137. //    what = "Or maybe not";
 138. //    cout << what;
 139. //    what[1] = 'k';
 140. //    cout << what;
 141. //}
 142.  
 143. /***************************************************/
 144.  
 145. //int& Now(){
 146. //
 147. //    int Result = 1;
 148. //    return Result;
 149. //}
 150. //
 151. //int main(){
 152. //
 153. //    int when;
 154. //    when = Now();
 155. //    cout << when;
 156. //}
 157.  
 158. /***************************************************/
 159.  
 160. /*
 161. class Top{
 162. public:
 163.     int a;
 164.     Top(int x) {a=x;}
 165. };
 166.  
 167. class Bottom : public Top{
 168. public:
 169.     int b;
 170.     Bottom():Top(5) {b=0; a=0;}
 171. };
 172.  
 173. int main(){
 174.     Bottom bot;
 175.     cout << bot.a << endl << bot.b;
 176. }*/
 177.  
 178. /***************************************************/
 179.  
 180. class Container{
 181. public:
 182.     int value;
 183.     Container(int amount) {value=amount; cout << "Value: " << value << endl;}
 184.     ~Container() {cout << "You killed " << value << endl;}
 185. };
 186.  
 187. class ExamQuestion{
 188. public:
 189.     Container data;
 190.     ExamQuestion(int a) : data(a) {cout << "New Object\n";}
 191.     ExamQuestion(ExamQuestion& cp) : data(cp.data.value+10) {cout << "Special\n";}
 192. };
 193.  
 194. void TrickyPart(ExamQuestion why){
 195.     ExamQuestion tricky = why;
 196.     cout << "You cannot trick Me!\n";
 197. }
 198.  
 199. int main(){
 200.     ExamQuestion Muhaha(1); //ett objekt av ExamQuestion skapas, i den klassen skapas ett objekt av Container så ettan som skickas in går till Containers konstruktor där den skriver ut Value: 1. Sedan körs konstruktorn i ExamQuestion, där skrivs New Object ut. Sist körs destruktorn på data så You killed: 1 skrivs ut.
 201.    
 202.     cout << "Call Tricky Part\n";
 203.  
 204.     TrickyPart(Muhaha); //ExamQuestion objektet skickas till funktionen TrickyPart, den tar emot "en kopia" som inparameter, därför körs konstruktorn, där den skickar upp "data" som skapas med parameter value+10 vilket är 11. Första printen är alltså "Value: 11 Special". I funktionen skapas sedan ett objekt "tricky" av ExamQuestion och sätts till "why". När "tricky" skapas händer exakt samma sak, fast nu är value 11 och inte 1 som förut, printen kommer alltså bli "Value: 21". Sedan skrivs "You cannot trick Me". Sist körs alla destruktorer.
 205.     cout << "End\n";
 206. }
 207.  
 208. /***************************************************/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top