SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 25th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. def periodiska_systemet():
 4.     list = ["H","He","Li","Be","B","C","N","O","F","Ne","Na","Mg","Al","Si","P","S","Cl","Ar","K","Ca","Sc","Ti","V","Cr","Mn","Fe","Co","Ni","Cu","Zn","Ga","Ge","As","Se","Br","Kr","Rb","Sr","Y","Zr","Nb","Mo","Tc","Ru","Rh","Pd","Ag","Cd","In","Sn","Sb","Te","I","Xe","Cs","Ba","La","Ce","Pr","Nd","Pm","Sm","Eu","Gd","Tb","Dy","Ho","Er","Tm","Yb","Lu","Hf","Ta","W","Re","Os","Ir","Pt","Au","Hg","Tl","Pb","Bi","Po","At","Rn","Fr","Ra","Ac","Th","Pa","U","Np","Pu","Am","Cm","Bk","Cf","Es","Fm","Md","No","Lr","Rf","Db","Sg","Bh","Hs","Mt","Ds","Rg","Cn","Fl","Lv"]
 5.     return list
 6.  
 7. # Syntaxkontroll
 8. import string
 9.  
 10.  
 11. class Node:
 12.     def __init__(self, value=None, next=None):
 13.         self.value = value  # HĂ„ller ett vĂ€rde för noden
 14.         self.next = next    # SĂ€tter en pekare pĂ„ vilken nod som Ă€r nĂ€sta
 15.  
 16.     def __str__(self):
 17.         return self.value   # Returnerar vĂ€rdet pĂ„ noden
 18.  
 19.  
 20. class LinkedQ:
 21.     def __init__(self):
 22.         self.__first = None     # SĂ€tter en pekare pĂ„ den första noden i kön
 23.         self.__last = None      # SĂ€tter en pekare pĂ„ den sista noden i kön
 24.  
 25.     def enqueue(self, value):   # Metod för att lĂ€gga till noder i kön
 26.  
 27.         new_node = Node(value)
 28.  
 29.         if self.isEmpty():
 30.             self.__first = new_node
 31.             self.__last = new_node
 32.         else:
 33.             self.__last.next = new_node     # Den senaste noden pekar nu pĂ„ den nya tillagda noden
 34.             self.__last = new_node          # Den nya tillagda noden tilldelas den sista platsen
 35.  
 36.     def dequeue(self):                      # Metod för att ta ut den första noden i kön
 37.         value = self.__first.value
 38.         self.__first = self.__first.next    # SĂ€tter den som Ă€r efter till först i kön
 39.         return value
 40.  
 41.     def isEmpty(self):                      # Kollar om kön Ă€r tom
 42.         if self.__first is None:
 43.             return True
 44.         else:
 45.             return False
 46.  
 47.     def peek(self):
 48.         if not self.isEmpty():
 49.             return self.__first.value
 50.         else:
 51.             return None
 52.  
 53.  
 54. class Syntaxfel(Exception):
 55.     pass
 56.  
 57. def errorPrinter(q):
 58.     error_str = ""
 59.     while not q.isEmpty():
 60.         x = q.dequeue()
 61.         x=str(x)
 62.         error_str += x
 63.     return error_str
 64.  
 65.  
 66. def LETTER(q):
 67.  
 68.     ALPHABET = alphabetmaker(2)
 69.  
 70.     tecken = q.dequeue()
 71.  
 72.     if tecken in ALPHABET:
 73.         print(tecken)
 74.         return tecken
 75.     raise Syntaxfel("Saknad stor bokstav")
 76.  
 77.  
 78. def letter(q):
 79.  
 80.     alphabet = alphabetmaker(0)
 81.  
 82.     tecken = q.dequeue()
 83.  
 84.     if tecken in alphabet:
 85.         print(tecken)
 86.         return tecken
 87.     raise Syntaxfel("Ska vara en stor bokstav")
 88.  
 89.  
 90. def num(q):
 91.  
 92.     number = q.dequeue()
 93.  
 94.     next = q.peek()
 95.  
 96.  
 97.  
 98.     if type(number) is int and number > 0:
 99.  
 100.         if type(next) is int:
 101.             print(number)
 102.  
 103.             while type(next) is int:
 104.  
 105.                 nextnumber = q.dequeue()
 106.                 next = q.peek()
 107.  
 108.                 print(nextnumber)
 109.             return
 110.  
 111.     if type(number) is int and number >= 2:
 112.         print(number)
 113.         return
 114.     elif type(number) is int:
 115.         raise Syntaxfel("För litet tal vid radslutet " + errorPrinter(q))
 116.     else:
 117.         raise Syntaxfel("String istĂ€llet för int " + errorPrinter(q))
 118.  
 119.  
 120. # def num(q):
 121. #
 122. #     number = q.dequeue()
 123. #
 124. #     next = q.peek()
 125. #
 126. #     if type(number) is int and number >= 2:
 127. #         print(number)
 128. #         while type(next) is int:
 129. #
 130. #             nextnumber = q.dequeue()
 131. #             next = q.peek()
 132. #
 133. #             print(nextnumber)
 134. #         return
 135. #     if type(number) is int:
 136. #         raise Syntaxfel("För litet tal vid radfel")
 137. #     else:
 138. #         raise Syntaxfel("String istĂ€llet för int")
 139. #
 140.  
 141. def readAtom(q):
 142.  
 143.     alphabet = alphabetmaker(0)
 144.  
 145.     LETTER_CAPITAL = LETTER(q)
 146.  
 147.     next = q.peek()
 148.  
 149.     if next in alphabet:
 150.         letter_lower = letter(q)
 151.         if LETTER_CAPITAL + letter_lower in periodiska_systemet():
 152.             return
 153.         raise Syntaxfel("OkĂ€nd atom vid radslutet " + errorPrinter(q))
 154.     else:
 155.         if LETTER_CAPITAL in periodiska_systemet():
 156.             return
 157.         raise Syntaxfel("readAtom2")
 158.  
 159.  
 160. def readGroup(q):
 161.     alphabet = alphabetmaker(0)
 162.     ALPHABET = alphabetmaker(2)
 163.     next = q.peek()
 164.  
 165.     if next == "(":
 166.         print(next)
 167.         q.dequeue()  # Tar ut "("
 168.         readMol(q)
 169.  
 170.         # next = q.peek()
 171.  
 172.         # if next is ")":
 173.         #     print(next)
 174.         #     q.dequeue()  # Tar ut ")"
 175.         #     next = q.peek()
 176.         #     if type(next) is int:
 177.         #         num(q)
 178.         #         return
 179.         #     raise Syntaxfel("Readgroup 2")
 180.         # else:   #        if next is not ")":
 181.         #     raise Syntaxfel("Saknad högerparentes vid radslutet")
 182.  
 183.     if next is ")":
 184.         print(next)
 185.         next = q.peek()
 186.         q.dequeue()
 187.         if type(next) is int:
 188.             num(q)
 189.             return
 190.         raise Syntaxfel("Saknad siffra vid radslutet " + errorPrinter(q))
 191.  
 192.     if next in ALPHABET:
 193.         readAtom(q)
 194.         next = q.peek()
 195.         if type(next) is int:
 196.             num(q)
 197.             return
 198.         if next is ")":
 199.             raise Syntaxfel("Felaktig gruppstart vid radslutet " + errorPrinter(q))
 200.  
 201.         # else:
 202.         #     return
 203.     if next is None:
 204.         raise Syntaxfel("Saknad högerparentes vid radslutet")       # DĂ„ next Ă€r Nonetype, finns det fler scenarion?
 205.  
 206.     if type(next) in alphabet: ############ fortsĂ€tt hĂ€r
 207.  
 208.  
 209. def readMol(q):
 210.  
 211.     readGroup(q)
 212.  
 213.     next = q.peek()
 214.  
 215.     ALPHABET = alphabetmaker(2)
 216.  
 217.     alphabet = alphabetmaker(0)
 218.  
 219.     if next == "(":
 220.  
 221.         #print("next 1")
 222.         readMol(q)
 223.         return
 224.  
 225.     if next in ALPHABET:
 226.         #print("next 2")
 227.         readMol(q)
 228.         return
 229.  
 230.     if next == ")":
 231.         #print("next 3")
 232.         readMol(q)
 233.  
 234.     if next in alphabet:
 235.         raise Syntaxfel("Felaktig gruppstart")
 236.  
 237. def readFormel(q):
 238.     readMol(q)
 239.     print("123klar\n")
 240.  
 241.  
 242. def makeLinkedQ(string):
 243.     q = LinkedQ()
 244.     string_int=["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"]
 245.     for tecken in string:
 246.         if tecken in string_int:
 247.             q.enqueue(int(tecken))
 248.         else:
 249.             q.enqueue(tecken)
 250.     return q
 251.  
 252.  
 253. def alphabetmaker(x):
 254.  
 255.     if x > 0:
 256.         alph = string.ascii_uppercase
 257.     else:
 258.         alph = string.ascii_lowercase
 259.  
 260.     list = []
 261.     for i in alph:
 262.         list.append(i)
 263.     return list
 264.  
 265.  
 266. def tryProgram(q):
 267.     # q=makeQueueforFormel("sampleinput1")
 268.     # q = makeLinkedQ("Aa4B7Cc33M33")
 269.     #q = makeLinkedQ("Aa4B7Cc33M33")
 270.  
 271.     try:
 272.         readFormel(q)
 273.         print("Följer syntax")
 274.     except Syntaxfel as fel:
 275.         print(str(fel))
 276.  
 277. def runProgram(file):
 278.     with open(file, "r", encoding="utf-8") as r_file:
 279.         print("Fil: ", file)
 280.         for rad in r_file:
 281.             rad = rad.strip()
 282.             rad = rad.strip("\n")
 283.             # print(rad)
 284.             print("molekyl som testas: ", rad)
 285.  
 286.             if rad != "#":
 287.                 q = makeLinkedQ(rad)
 288.                 tryProgram(q)
 289.                 print(rad)
 290.                 print("_____________________________")
 291.  
 292. runProgram("sampleinput2")
 293.  
 294. # runProgram()
 295. ##########################
 296. # Nacl <- kolla för liten bokstav i readGroup.
 297. # a
 298. # (Cl)2)3
 299. # )
 300. 2
 301. #
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top