daily pastebin goal
16%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 18th, 2019 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.  Typy proste vs typy "z frameworka" (czyli string vs String, int vs Int32 itd.)
 2. 2.  W jaki sposób przekazywane są poszczególne rodzaje typów w C#, ref i out
 3. 3.  Typ dynamic
 4. 4.  Jagged Arrays
 5. 5.  Klasa Arrays
 6. 6.  Działanie dziedziczenia w C# - ile klas abstrakcyjnych można dziedziczyć, a ile interfejsów
 7. 7.  Jak zablokować dziedziczenie po danej klasie
 8. 8.  Zasięg widoczności (scope) public, protected, private, internal
 9. 9.  Do czego służy partial
 10. 10. Mechanizm zdarzeniowy (Events and Delegates)
 11. 11. Wyjątki - pisanie własnych
 12. 12. Atrybuty - pisanie własnych
 13. 13. Preprocesor (#region, jak działają definicje w C#)
 14. 14. Aliasowanie za pomocą dyrektywy using
 15. 15. Kolekcje generyczne (List<T>, SortedList<T>, Stack<T>, Queue<T>, Dictionary<K, V>, SortedDictionary<K, V>, HashSet<T>, Set<T>, SortedSet<T>)
 16. 16. Tworzenie własnej klasy generycznej (możesz np. zaimplementować sobie własną listę, drzewo AVL czy coś)
 17. 17. Jak działają enumy, jak zrobić enum flagowy.
 18. 18. zasada SOLID, SRP
 19. 19. Programowanie asynchroniczne
 20. 20. Multithreading
 21. 21. LINQ
 22. 22. Wyrażenia Lambda
 23. 23. Predicate<T>, Action, Func<T>
 24. 1. Ogólna wiedza o .NET
 25.     1.1 Jak działa, z czym to się je, standaryzacja
 26.     1.2 Jakie języki wchodzą w skład platformy
 27.     1.3 Czym jest IL?
 28.     1.4 Jak działa kompilacja dowolnego języka platformy .NET?
 29. 2. Ogólna wiedza o C#
 30.     2.2 Czym jest BCL - Base Class Library (dawniej FCL - Framework Class Library)?
 31.     2.1 Podstawowa wiedza o C# - zmienne, rodzaje tablic, rodzaje pętli
 32.     2.2 Delegaty (ang. delegates - znajdziesz więcej informacji) - bardzo ważny element języka
 33.     2.3 Zdarzenia (ang. events - j.w. googluj po ang.)
 34.     2.4 Kolekcje - jakie są w .NET? Czym się różnią?
 35.     2.5 LINQ - czym jest? Czym się charakteryzuje? Podstawy
 36.     2.6 IDisposable - czym jest? Co robi?
 37.     2.7 ADO.NET - czym jest? Jak tego używać z IDisposable?
 38.     2.6 ORM - czym jest? Jak to się ma do ADO.NET? Jaką ma przewagę nad jebaniem gołymi zapytaniami do bazy?
 39.     2.7 Entity Framework - czym jest? Czym są strategie "Code first", "Database first", "Model first"? Która jest 'na topie?'
 40.     2.8. ASP.NET - czym jest? Czym są podejścia Web Pages, Web Forms, MVC, Web API? Czym się różnią?
 41. 3. .NET Core
 42.     3.1 Czym jest .NET Core? Jakie możliwości daje? Jakie standardy implementuje?
 43.     3.2 Czym się różni ASP.NET MVC 5 od ASP.NET Core MVC? Czym się różni ASP.NET Web API 2 od ASP.NET Core? W jakiej relacji pozostają?
 44.     3.3 Czym się różni Entity Framework 6 od Entity Framework Core? Ile było wersji EF Core?
 45. 3. Wzorce projektowe
 46.     3.1 Wszystkie wzorce ze strony https://sourcemaking.com/
 47.     3.2 Fluent Interface
 48.     3.3 CQS/CQRS
 49. 4. Wzorce Architektoniczne - jak je implementujemy?
 50.     4.1 Mikroserwisy (ang. Microservices)
 51.     4.2 Czym jest architektura trójwarstwowa?
 52.     4.3 Czym jest architektura heksagonalna?
 53.     4.4 Czym jest architektura czysta?
 54.  
 55. 5. Dobre praktyki
 56.     5.1 Czym jest SOLID? Jak go implementujemy?
 57.     5.2 Czym są praktyki tzw. czystego codu (ang. clean code)? Czym się wyróżniają?
 58. 6. Kontrola wersji
 59.     6.1 Czym jest git?
 60.     6.2 Czym jest GitFlow?
 61.     6.3 Czym jest Feature Branching?
 62.     6.4 Czym jest Skullcandy's Flow?
 63. 7. Metodyki pracy
 64.     7.1 Czym są metodyki zwinne?
 65.     7.2 Czym jest Agile?
 66.     7.3 Czym jest Kanban>
 67. 8. Narzędzia zewnętrzne
 68.     8.1 Czym jest bug tracker?
 69.     8.2 Czym jest JIRA?
 70.     8.3 Czym jest Redmine?
 71.     8.3 w jaki sposób wypełniać taski?
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top