SHARE
TWEET

Projekcija Rije[enje

BakiR98 Mar 25th, 2019 (edited) 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include<tuple>
 3. const char * crt = "\n-------------------------------------\n";
 4. using namespace std;
 5.  
 6. const int brojRedova = 10; // broj redova je isti u svim salama
 7.  
 8. struct Posjetitelj {
 9. char * _imePrezime;
 10. //pretpostavka je da ce se uvijek unijeti validna oznaka sjedista u formatu A-XX gdje je XX dvocifreni broj, a A predstavlja veliko slovo. Jednocifrene oznake ce imati prefiks 0
 11. char _ozankaSjedista[5]; //npr. A-01, B-17, C-23, -> slovo predstavlja oznaku reda, a broj oznaku kolone
 12. };
 13.  
 14. struct Projekcija{
 15. char * _film;//Leo da Vinci: Mission Mona Lisa
 16. //svaki red ce cuvati informacije o posjetiteljima u tom redu
 17. Posjetitelj * _posjetitelji[brojRedova];
 18. int _brojPosjetiteljaURedu[brojRedova];//cuva informaciju koliko svaki red ima dodatih posjetitelja
 19. /*ako zelite, nacin cuvanja informacije o broju elemenata u pojedinom redu mozete implementirati i na neki drugi nacin npr. postavljajuci neke defaultne vrijednosti atributa objekta*/
 20. int _brojKolonaUSali;//broj kolona mora biti paran >=5 i <=10
 21. };
 22.  
 23. void Dealociraj(Projekcija & projekcija) {
 24. delete[] projekcija._film; projekcija._film = nullptr;
 25. for (size_t i = 0; i < brojRedova; i++) {
 26. for (size_t j = 0; j < projekcija._brojPosjetiteljaURedu[i]; j++) {
 27. delete[] projekcija._posjetitelji[i][j]._imePrezime;
 28. projekcija._posjetitelji[i][j]._imePrezime = nullptr;
 29. }
 30. delete[] projekcija._posjetitelji[i];
 31. projekcija._posjetitelji [i] = nullptr;
 32. }
 33. }
 34.  
 35. int main() {
 36.  
 37. int oznakaR = 0, oznakaK = 0;
 38. Projekcija Leo; //Leo da Vinci: Mission Mona Lisa
 39. //inicijalizuje vrijednosti atributa objekta osvetnici
 40. Unos(Leo, "Leo da Vinci: Mission Mona Lisa", 6);//film, broj_kolona
 41.  
 42. //GetPozicijuUReduIKoloni - na osnovu oznake sjedista vraca pair red i kolona tj. poziciju u matrici
 43. tie(oznakaR, oznakaK) = GetPozicijuUReduIKoloni("B-15");
 44. cout << crt << "GetPozicijuUReduIKoloni(B-15) ->" << oznakaR << "/" << oznakaK << endl;//ispisuje 1/14
 45. tie(oznakaR, oznakaK) = GetPozicijuUReduIKoloni("C-01");
 46. cout << "GetPozicijuUReduIKoloni(C-01) ->" << oznakaR << "/" << oznakaK << crt;//ispisuje 2/0
 47. /*
 48. GetNovogPosjetitelja - vraca objekat (ne pokazivac) tipa Posjetitelj koji je inicijalizovan vrijednostima proslijedjenih parametara
 49. DodajPosjetitelja - podatke o novom posjetitelju dodaje u listu (niz) posjetitelja za odredjenu projekciju.
 50. Onemoguciti dodavanje posjetitelja sa istim imenom i prezimenom, nepostojecom lokacijom sjedista ili u slucaju da su sva mjesta popunjena
 51. */
 52. if (DodajPosjetitelja(Leo, GetNovogPosjetitelja("A-02", "Denis Music")))
 53. cout << crt << "Posjetitelj uspjesno dodan!" << crt;
 54. if (DodajPosjetitelja(Leo, GetNovogPosjetitelja("C-03", "Zanin Vejzovic")))
 55. cout << crt << "Posjetitelj uspjesno dodan!" << crt;
 56. if (DodajPosjetitelja(Leo, GetNovogPosjetitelja("D-05", "Adel Handzic")))
 57. cout << crt << "Posjetitelj uspjesno dodan!" << crt;
 58.  
 59. //PrikaziRasporedSjedenja - na osnovu oznake sjedista prikazuje raspored sjedenja posjetitelja za vrijeme projekcije
 60. PrikaziRasporedSjedenja(Leo);
 61.  
 62. /*
 63. DODATNO:
 64. 1. prilikom ispisa, sirinu kolone prilagoditi maksimalnom broju karaktera u imenu i prezimenu posjetioca
 65. 2. automatski generisati oznaku sjedista na osnovu prvog slobodnog mjesta na projekciji. ovu funkciju nije potrebno integrisati u postojece rjesenje, vec se moze i zasebno testirati
 66. */
 67.  
 68. Dealociraj(Leo);
 69.  
 70. system("pause>0");
 71. return 0;
 72. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top