SHARE
TWEET

Nex-AC LT lang

a guest Jul 24th, 2015 573 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //For Nex-AC v1.0 (0.3.7-R2)
 2.  
 3. #if defined _nex_ac_lang_included
 4.         #endinput
 5. #endif
 6. #define _nex_ac_lang_included
 7.  
 8. new
 9.         SUSPICION_1[] =                 "[Nex-AC] Įtarimas ID %d. Priežasties kodas: %03d%s",
 10.         SUSPICION_2[] =                 "[Nex-AC] Įtarimas IP %s. Priežasties kodas: %03d%s",
 11.         VERSION_WARNING[] =             "[Nex-AC] Ši anticheat versija nepritaikyta serverio versijai!",
 12.         CFG_OPENING_ERROR[] =   "[Nex-AC] Klaida sukuriant/atidarant %s!",
 13.  
 14. #if defined DEBUG
 15.         DEBUG_CODE_1[] =                "[Nex-AC debug] ID %d viršijo %d flood limitą. Viešas ID: %d",
 16.         DEBUG_CODE_2[] =                "[Nex-AC debug] Neteisinga versija ID %d. Versija: %s",
 17.         DEBUG_CODE_3[] =                "[Nex-AC debug] ID %d viršijo %d prisijungimų skaičių iš 1 IP adreso",
 18.         DEBUG_CODE_4[] =                "[Nex-AC debug] Blogas RCON prisijungimas, žaidėjas: %s naudojo slaptažodį %s",
 19.         DEBUG_CODE_5[] =                "[Nex-AC debug] ID %d panaudojo NOP %s",
 20. #endif
 21.  
 22.         KICK_MSG[] =                    "Jūs buvote išmestas už cheat'ų naudojimą (#%03d)",
 23.         MAX_CONNECTS_MSG[] =    "Jūs viršijote maksimalų prisijungimų skaičių iš 1 IP adreso",
 24.         UNKNOWN_CLIENT_MSG[] =  "Ši kliento versija netinkama serveriui!",
 25.  
 26.         LOADED_MSG_1[] =                " Anticheat Nex-AC užkrauta!",
 27.         LOADED_MSG_2[] =                " Anticheat versija: %s",
 28.         LOADED_MSG_3[] =                " Autorius: Nexius",
 29.  
 30.         STATS_STRING_1[] =              " Statistika Nex-AC",
 31.         STATS_STRING_2[] =              " Aptikta ir sustabdyta:",
 32.         STATS_STRING_3[] =              "  %d cheat'inimo bandymai",
 33.         STATS_STRING_4[] =              "  %d hack'inimo bandymai",
 34.         STATS_STRING_5[] =              "  %d crash'inimo bandymai",
 35.         STATS_STRING_6[] =              "  %d flood'inimo bandymai",
 36.         STATS_STRING_7[] =              "  %d atakos",
 37.         STATS_STRING_8[] =              "Iš viso aptikta ir nubausta %d cheater'ių";
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top