Advertisement
Guest User

djpw.cz - Registrácia (FAQ)

a guest
Feb 8th, 2015
221
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. $path = "/";  // máte-li stránky v rootu, nechte bezezměny, pokud je provozujete v nějakém podadresáři, zadejte jeho jméno
 3.               // např. stránky mám na moje-domena.cz/adresar/, tak zadám $path = "/adresar/";
 4.  
 5. // funkce pro ošetření vstupních dat od uživatele
 6. // první parametr je odkaz na připojení k db, druhý samotný ošteřovaný řetězec
 7. function db_escape($link, $str)
 8. {
 9.     return mysqli_real_escape_string($link, $str);
 10. }
 11.  
 12.  
 13. include "pripojeni_db.php"; // soubor pripojeni_db.php zajistí připojení k databázi a výběr databáze, se kterou pracujeme, je nezbytné definovat v něm proměnnou $link = mysqli_connect();
 14. session_start();  // tohle je nezbytné a je nutné uvést tuto funkci na všech stránkách, kam se přihlášený uživatel dostane
 15.                   // možnost nastavit automatické spouštění session_start() nechávám stranou
 16.  
 17. // zjistíme, co chce uživatel dělat
 18. if (isset($_SESSION['username']) && isset($_GET['logout']))
 19. {
 20.     // uživatel je přihlášen a chce se odhlásit, takže smažeme údaje o přihlášení
 21.     $_SESSION = array();
 22.     if (isset($_COOKIE[session_name()]))
 23.     {
 24.         setcookie(session_name(), '', time()-42000, '/');
 25.     }
 26.     session_unset();
 27.     session_destroy();
 28.     // a přesměrujeme na index.php
 29.     header("location:http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$path."index.php", TRUE, 303);
 30.     exit;
 31. }
 32. elseif (isset($_SESSION['username']))
 33. {
 34.     //session_regenerate_id(); // ochrana před session fixation, lze vynechat
 35.     // uživatel je přihlášen a nechce se odhlásit, zde zobrazíme obsah pro registrované
 36.     // můžeme využit include apod.
 37.  
 38.     // tohle informuje uživatele, že je přihlášen a vypíše odkaz pro odhlášení
 39.     // můžeme to ale přemístit do includovaného souboru (kam se nám hodí)
 40.     echo "<p>Přihlášen: $_SESSION[username] <a href=\"http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$path."index.php?logout=1\">odhlásit</a></p>\n";
 41. }
 42. else
 43. {
 44.     // uzivatel není přihlášen
 45.     // pokud odeslal přihlašovací údaje, snaží se přihlásit
 46.     if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']))
 47.     {
 48.         // ošetříme vstupní údaje od uživatele
 49.         // funkce trim() má význam hlavně u hesla, ořeže bílé znaky (např. mezery) na začátku a konci řetězce
 50.         $username = db_escape($link, trim($_POST['username']));
 51.         $password = db_escape($link, trim($_POST['password']));
 52.  
 53.         // zjistíme, jestli je v databázi daný uživatel a jestli se prokazuje platným heslem
 54.         // více o ukládání hesel, např. o tzv. solení, najdete na http://php.vrana.cz/ukladani-hesel.php
 55.         $result = mysqli_query($link, "SELECT COUNT(*) FROM users WHERE username = '$username' AND password = sha1('$password')");
 56.         $data = mysqli_fetch_assoc($result);
 57.        
 58.         if ($data)                  // předpokládáme, že dotaz proběhl úspěšně, pokud ne, bude stejně vráceno false
 59.                                        // true (a splnění podmínky) nastane pouze tehdy, když v databázi existuje správná kombinace uživatelského jména a hesla
 60.         {
 61.             // uložíme potřebné SESSION proměnné
 62.             $_SESSION['username'] = $username;
 63.             $_SESSION['cas_prihlaseni'] = time(); // čas, kdy se uživatel přihlásil, pozor, nejedná se o čas poslední akce, nevím, jestli ho využijete, může být smazán
 64.  
 65.             // po přihlášení uživatele přesměrujeme na index.php
 66.             header ("location:http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$path."index.php", TRUE, 303);
 67.             exit;  // aby bylo pravidlům učiněno zadost, zde stejně končí podmínka a jiná nemůže být splněna
 68.         }
 69.         else
 70.         {
 71.             // uživatel zadal neplatné přihlašovací údaje
 72.             // přesměrujeme ho na index.php a zobrazíme chybovou hlášku
 73.             header ("location:http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$path."index.php?incorrect_login=1", TRUE, 303);
 74.             exit;
 75.         }
 76.     }
 77.     else
 78.     {
 79.       // uživatel není přihlášen a ani neodeslal přihlašovací formulář, tak mu ho zobrazíme
 80.       echo "<div>";
 81.       if (isset($_GET['incorrect_login']))
 82.       {
 83.           echo "<p style=\"color: #F00\">Zadali jste neplatné uživatelské jméno nebo heslo</p>\n";
 84.       }
 85.       // zobrazíme formulář pro přihlášení
 86.       ?>
 87.       <form action="index.php" method="post">
 88.         Jméno:  <input name="username" type="text"><br>
 89.         Heslo: <input name="password" type="password"><br>
 90.         <input name="submit" type="submit" value="Přihlásit">
 91.       </form>
 92.       </div>
 93.       <?php
 94.     }
 95. }
 96. ?>
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement