SHARE
TWEET

Lời Hứa Của Bác Nhân

GODKEN Sep 14th, 2018 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. vào ngày 14 tháng 9 năm 2018 lúc 8h40 . Bác Nhân Sẽ Nói Là Ko Xin T Gì Cả . Ok NÓI RỒI Là LÀM
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top