daily pastebin goal
8%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. #include<cmath>
 3. using namespace std;
 4. union ufloat //unia dzięki której można zamienić f na wartość całkowitoliczbową(bity zostają te same)
 5. {
 6.     float f;
 7.     int u;
 8. };
 9. bool* zamiana_na_ieee754(float f)
 10. {
 11.     bool *tab;
 12.     tab=new bool[32];
 13.     unsigned b,i=32;
 14.     ufloat a;                       //utworzenie instancji unii
 15.     a.f=f;                          //przypisanie pola zmiennoprzecinkowego do unii
 16.     b=a.u;                          // odczytanie pola całkowitoliczbowego do zmiennej b
 17.     while(i!=0)
 18.     {
 19.         i--;
 20.         if(b&1)             //jeżeli ostatnia wartość w b jest 1
 21.             tab[i]=1;       //dodaj 1 do tablicy
 22.         else                //jeżeli nie
 23.             tab[i]=0;       //dodaj 0 do tablicy
 24.         b>>=1;              //przesun liczbę b o jeden bit w prawo
 25.     }
 26.     return tab;
 27. }
 28. float zamiana_na_dec(bool* tab)
 29. {
 30.     int i=0;
 31.     unsigned b=0;
 32.     while(i<31)
 33.     {
 34.         b += tab[i];        //do b dodaj tab[i]
 35.         b<<=1;              //przesun b o 1 bit w lewo
 36.         i++;
 37.     }
 38.     ufloat a;
 39.     a.u=b;
 40.     return a.f;
 41. }
 42. bool* dodawanie(bool* a, bool*b)
 43. {
 44.     int znaka = a[0] ? -1 : 1;      //jeżeli a[0] jest 1 ustaw zn na -1 w przeciwnym razie ustaw zn na 1
 45.     int znakb = b[0] ? -1 : 1;      //jeżeli b[0] jest 1 ustaw zn na -1 w przeciwnym razie ustaw zn na 1
 46.     int cechaa = -127, cechab = -127;   //eksponenty
 47.     float mantysaa = 1, mantysab = 1;       //mantysy
 48.     int p = 128;                //p i q to liczby do obliczenia eksponent i mantys
 49.     float q = 0.5;
 50.     for (int i = 1; i<9; i++)   //obiczanie eksponent
 51.     {
 52.         cechaa += p * a[i];
 53.         cechab += p * b[i];
 54.         p = p / 2;
 55.     }
 56.     for (int i = 9; i<32; i++)  //obliczanie mantys
 57.     {
 58.         mantysaa += a[i] * q;
 59.         mantysab += b[i] * q;
 60.         q = q / 2;
 61.     }
 62.     float wynik = (znaka*mantysaa + znakb * mantysab*pow(2, cechab - cechaa))*pow(2, cechaa);   //obliczanie wyniku wg wzoru
 63.     return zamiana_na_ieee754(wynik);
 64. }
 65. bool* odejmowanie(bool* a, bool*b)
 66. {                               //za - znak a   zb - znak b     ea - cecha a    eb - cecha b    ma - mantysa a  mb - mantysa b
 67.     int znaka = a[0] ? -1 : 1;      //jeżeli a[0] jest 1 ustaw zn na -1 w przeciwnym razie ustaw zn na 1
 68.     int znakb = b[0] ? -1 : 1;      //jeżeli b[0] jest 1 ustaw zn na -1 w przeciwnym razie ustaw zn na 1
 69.     int cechaa = -127, cechab = -127;   //eksponenty
 70.     float mantysaa = 1, mantysab = 1;       //mantysy
 71.     int p = 128;                //p i q to liczby do obliczenia eksponent i mantys
 72.     float q = 0.5;
 73.     for (int i = 1; i<9; i++)   //obiczanie eksponent
 74.     {
 75.         cechaa += p * a[i];
 76.         cechab += p * b[i];
 77.         p = p / 2;
 78.     }
 79.     for (int i = 9; i<32; i++)  //obliczanie mantys
 80.     {
 81.         mantysaa += a[i] * q;
 82.         mantysab += b[i] * q;
 83.         q = q / 2;
 84.     }
 85.     float wynik = (znaka*mantysaa - znakb * mantysab*pow(2, cechab - cechaa))*pow(2, cechaa);   //obliczanie wyniku wg wzoru
 86.     return zamiana_na_ieee754(wynik);
 87. }
 88. bool* mnozenie(bool* a, bool*b)
 89. {
 90.     int znaka = a[0] ? -1 : 1;
 91.     int znakb = b[0] ? -1 : 1;
 92.     int cechaa = -127, cechab = -127;
 93.     float mantysaa = 1, mantysab = 1;
 94.     int p = 128;
 95.     float q = 0.5;
 96.     for (int i = 1; i<9; i++)
 97.     {
 98.         cechaa += p * a[i];
 99.         cechab += p * b[i];
 100.         p = p / 2;
 101.     }
 102.     for (int i = 9; i<32; i++)
 103.     {
 104.         mantysaa += a[i] * q;
 105.         mantysab += b[i] * q;
 106.         q = q / 2;
 107.     }
 108.     float wynik = znaka * znakb*mantysaa*mantysab*pow(2, cechaa + cechab);
 109.     return zamiana_na_ieee754(wynik);
 110. }
 111.  
 112. bool* dzielenie(bool* a, bool*b)
 113. {
 114.     int znaka = a[0] ? -1 : 1;
 115.     int znakb = b[0] ? -1 : 1;
 116.     int cechaa = -127, cechab = -127;
 117.     int suma=0, sumab=0;
 118.     float mantysaa = 1, mantysab = 1;
 119.     int p = 128;
 120.     float q = 0.5;
 121.     for (int i = 1; i<9; i++)
 122.     {
 123.         suma += a[i];
 124.         sumab += b[i];
 125.         cechaa += p * a[i];
 126.         cechab += p * b[i];
 127.         p = p / 2;
 128.     }
 129.     for (int i = 9; i<32; i++)
 130.     {
 131.         suma += a[i];
 132.         sumab += b[i];
 133.         mantysaa += a[i] * q;
 134.         mantysab += b[i] * q;
 135.         q = q / 2;
 136.     }
 137.     float wynik = znaka * znakb*(mantysaa / mantysab)*pow(2, cechaa - cechab);
 138.     return zamiana_na_ieee754(wynik);
 139. }
 140. void wypisz_ieee(bool* tab)
 141. {
 142.     for (int i = 0; i<32; i++)
 143.         cout << tab[i];
 144. }
 145. int main()
 146. {
 147. int litera;
 148. do
 149.     {
 150.         std::cout << "Podaj litere a aby zakonczyc petle" << std::endl;
 151.         std::cin >> litera;
 152.         std::cout << "Podales litere" << litera << std::endl;
 153.     } while( litera != "a" );
 154.  std::cout << "Koniec" << std::endl;
 155. }
 156.     {
 157.     float liczba;
 158.     bool *x, *y,*z; //wskaźniki na tablice alokowane w zamianie na iee754
 159.     float liczba1, liczba2;
 160.     cout << "Podaj liczbe x: ";
 161.     cin >> liczba1;
 162.     cout << "Podaj liczbe y: ";
 163.     cin >> liczba2;
 164.     cout << "\n";
 165.  
 166.     x = zamiana_na_ieee754(liczba1);
 167.     cout << "Liczba x w IEEE754 to: ";
 168.     wypisz_ieee(x);
 169.     cout << "\nZnak - "<<x[0]<<"\n"<<"Cecha - ";
 170.     for (int i = 1; i < 9; i++)
 171.         cout << x[i];
 172.     cout << "\nMantysa - ";
 173.     for (int i = 9; i < 32; i++)
 174.         cout << x[i];
 175.     cout << "\n";
 176.  
 177.     y = zamiana_na_ieee754(liczba2);
 178.     cout << "\nLiczba y w IEEE754 to: ";
 179.     wypisz_ieee(y);
 180.     cout << "\nZnak - " << y[0] << "\n" << "Cecha - ";
 181.     for (int i = 1; i < 9; i++)
 182.         cout << y[i];
 183.     cout << "\nMantysa - ";
 184.     for (int i = 9; i < 32; i++)
 185.         cout << y[i];
 186.     cout << "\n\n";
 187.  
 188.     z = dodawanie(x, y);
 189.     cout << "x + y = ";
 190.     wypisz_ieee(z);
 191.     cout<< " | " <<zamiana_na_dec(z)<<  endl;
 192.     z = odejmowanie(x, y);
 193.     cout << "x - y = ";
 194.     wypisz_ieee(z);
 195.     cout << " | " << zamiana_na_dec(z) << endl;
 196.     z = mnozenie(x, y);
 197.     cout << "x * y = ";
 198.     wypisz_ieee(z);
 199.     cout << " | " << zamiana_na_dec(z) << endl;
 200.     z = dzielenie(x, y);
 201.     cout << "x / y = ";
 202.     wypisz_ieee(z);
 203.     cout << " | " << zamiana_na_dec(z) << endl;
 204.     delete[] x, y, z;                           // zwalnianie pamięci
 205.     cin >> liczba;                              // zatrzymanie konsoli
 206. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top