Guest User

2809 esperantaj kalemburoj

a guest
Sep 24th, 2016
530
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. abelbredisto: Ĉu abel-bredisto aŭ abelbred-isto?
 2. abelĉelaro: Ĉu abel-ĉelaro aŭ abelĉel-aro?
 3. abiarbaro: Ĉu abi-arbaro aŭ abiar-baro?
 4. abidarmo: Ĉu abi-darmo aŭ abid-armo?
 5. abomenindeco: Ĉu abomen-indeco aŭ abomenind-eco?
 6. acerbranĉo: Ĉu acer-branĉo aŭ acerb-ranĉo?
 7. acidetigi: Ĉu acid-etigi aŭ acidet-igi?
 8. adaptebleco: Ĉu adapt-ebleco aŭ adaptebl-eco?
 9. administraro: Ĉu ad-ministraro aŭ administr-aro?
 10. administrejo: Ĉu ad-ministrejo aŭ administr-ejo?
 11. admiradi: Ĉu adm-iradi aŭ admir-adi?
 12. admiraĵo: Ĉu ad-miraĵo aŭ admir-aĵo?
 13. admiri: Ĉu ad-miri aŭ adm-iri?
 14. admirinda: Ĉu ad-mirinda aŭ admir-inda?
 15. admirinde: Ĉu ad-mirinde aŭ admir-inde?
 16. admiro: Ĉu ad-miro aŭ adm-iro?
 17. admono: Ĉu ad-mono aŭ adm-ono?
 18. adoleskulino: Ĉu adolesk-ulino aŭ adoleskul-ino?
 19. adorindeco: Ĉu ador-indeco aŭ adorind-eco?
 20. adsorbeco: Ĉu ad-sorbeco aŭ adsorb-eco?
 21. adsorbiĝi: Ĉu ad-sorbiĝi aŭ adsorb-iĝi?
 22. adsorbilo: Ĉu ad-sorbilo aŭ adsorb-ilo?
 23. adultema: Ĉu adul-tema aŭ adult-ema?
 24. adultero: Ĉu adul-tero aŭ adult-ero?
 25. adultulino: Ĉu adult-ulino aŭ adultul-ino?
 26. adultulo: Ĉu adul-tulo aŭ adult-ulo?
 27. aerblovilo: Ĉu aer-blovilo aŭ aerblov-ilo?
 28. aerpoŝtmarko: Ĉu aer-poŝtmarko aŭ aerpoŝt-marko?
 29. aerstevardino: Ĉu aer-stevardino aŭ aerstevard-ino?
 30. afektulino: Ĉu afekt-ulino aŭ afektul-ino?
 31. agamedo: Ĉu aga-medo aŭ agam-edo?
 32. agamio: Ĉu ag-amio aŭ aga-mio?
 33. agloko: Ĉu ag-loko aŭ agl-oko?
 34. agordilaro: Ĉu agord-ilaro aŭ agordil-aro?
 35. agordono: Ĉu ag-ordono aŭ agor-dono aŭ agord-ono?
 36. agrafio: Ĉu ag-rafio aŭ agra-fio?
 37. agrega: Ĉu ag-rega aŭ agr-ega?
 38. ajnulo: Ĉu aj-nulo aŭ ajn-ulo?
 39. akcelaĵo: Ĉu ak-celaĵo aŭ akcel-aĵo?
 40. akcelilo: Ĉu ak-celilo aŭ akcel-ilo?
 41. akceptebleco: Ĉu akcept-ebleco aŭ akceptebl-eco?
 42. akceptindeco: Ĉu akcept-indeco aŭ akceptind-eco?
 43. akiradi: Ĉu ak-iradi aŭ akir-adi?
 44. akirebla: Ĉu ak-irebla aŭ akir-ebla?
 45. akordigi: Ĉu ak-ordigi aŭ akor-digi aŭ akord-igi?
 46. akordigo: Ĉu ak-ordigo aŭ akor-digo?
 47. akrega: Ĉu ak-rega aŭ akr-ega?
 48. akresona: Ĉu ak-resona aŭ akre-sona?
 49. akrido: Ĉu ak-rido aŭ akr-ido?
 50. akrigi: Ĉu ak-rigi aŭ akr-igi?
 51. akrigilo: Ĉu ak-rigilo aŭ akrig-ilo?
 52. akrilo: Ĉu ak-rilo aŭ akr-ilo?
 53. akselo: Ĉu ak-selo aŭ aks-elo?
 54. aksono: Ĉu ak-sono aŭ aks-ono?
 55. aktaro: Ĉu ak-taro aŭ akt-aro?
 56. aktinismo: Ĉu akt-inismo aŭ aktin-ismo?
 57. aktivisto: Ĉu akti-visto aŭ aktiv-isto?
 58. aktoro: Ĉu ak-toro aŭ akt-oro?
 59. aktujo: Ĉu ak-tujo aŭ akt-ujo?
 60. akuzaĵo: Ĉu ak-uzaĵo aŭ akuz-aĵo?
 61. akvario: Ĉu ak-vario aŭ akv-ario?
 62. akvaro: Ĉu ak-varo aŭ akv-aro?
 63. akvero: Ĉu ak-vero aŭ akv-ero?
 64. akvilo: Ĉu ak-vilo aŭ akv-ilo?
 65. akvisto: Ĉu ak-visto aŭ akv-isto?
 66. alarmejo: Ĉu al-armejo aŭ alarm-ejo?
 67. alarmilo: Ĉu al-armilo aŭ alarm-ilo?
 68. albano: Ĉu al-bano aŭ alb-ano?
 69. albedo: Ĉu al-bedo aŭ alb-edo?
 70. albineco: Ĉu alb-ineco aŭ albin-eco?
 71. albinismo: Ĉu alb-inismo aŭ albin-ismo?
 72. albruli: Ĉu al-bruli aŭ alb-ruli?
 73. albumo: Ĉu al-bumo aŭ alb-umo?
 74. aldiri: Ĉu al-diri aŭ ald-iri?
 75. aldonaĵo: Ĉu al-donaĵo aŭ aldon-aĵo?
 76. aldoni: Ĉu al-doni aŭ ald-oni?
 77. aldono: Ĉu al-dono aŭ ald-ono?
 78. aldulino: Ĉu ald-ulino aŭ aldul-ino?
 79. alfarado: Ĉu al-farado aŭ alfa-rado?
 80. alfiksiĝi: Ĉu al-fiksiĝi aŭ alfiks-iĝi?
 81. alfikso: Ĉu al-fikso aŭ alf-ikso?
 82. alflui: Ĉu al-flui aŭ alf-lui?
 83. alfluo: Ĉu al-fluo aŭ alf-luo?
 84. algardi: Ĉu al-gardi aŭ alg-ardi?
 85. alglui: Ĉu al-glui aŭ alg-lui?
 86. algluiĝi: Ĉu al-gluiĝi aŭ alglu-iĝi?
 87. alĝustigilo: Ĉu al-ĝustigilo aŭ alĝustig-ilo?
 88. alĥemiisto: Ĉu al-ĥemiisto aŭ alĥemi-isto?
 89. aliformiĝi: Ĉu ali-formiĝi aŭ aliform-iĝi?
 90. aliĝi: Ĉu al-iĝi aŭ ali-ĝi?
 91. alilandano: Ĉu ali-landano aŭ aliland-ano?
 92. aliloke: Ĉu ali-loke aŭ alil-oke?
 93. alinomo: Ĉu ali-nomo aŭ alin-omo?
 94. alirebla: Ĉu al-irebla aŭ alir-ebla?
 95. alirebleco: Ĉu alir-ebleco aŭ alirebl-eco?
 96. alirejo: Ĉu al-irejo aŭ alir-ejo?
 97. alirvojo: Ĉu al-irvojo aŭ alir-vojo?
 98. alkala: Ĉu al-kala aŭ alk-ala?
 99. alkalio: Ĉu al-kalio aŭ alk-alio?
 100. alkalo: Ĉu al-kalo aŭ alk-alo?
 101. alkano: Ĉu al-kano aŭ alk-ano?
 102. alkateni: Ĉu al-kateni aŭ alka-teni?
 103. alkemiisto: Ĉu al-kemiisto aŭ alkemi-isto?
 104. alkino: Ĉu al-kino aŭ alk-ino?
 105. alklakebligi: Ĉu alklak-ebligi aŭ alklakebl-igi?
 106. alklaki: Ĉu al-klaki aŭ alk-laki?
 107. alklako: Ĉu al-klako aŭ alk-lako?
 108. alkreskaĵo: Ĉu al-kreskaĵo aŭ alkresk-aĵo?
 109. alkreskigi: Ĉu al-kreskigi aŭ alkresk-igi?
 110. alkuro: Ĉu al-kuro aŭ alk-uro?
 111. alligilo: Ĉu al-ligilo aŭ allig-ilo?
 112. allogaĵo: Ĉu al-logaĵo aŭ allog-aĵo?
 113. almare: Ĉu al-mare aŭ alm-are?
 114. almarŝi: Ĉu al-marŝi aŭ almar-ŝi?
 115. almarŝo: Ĉu al-marŝo aŭ almar-ŝo?
 116. almiksaĵo: Ĉu al-miksaĵo aŭ almiks-aĵo?
 117. almikso: Ĉu al-mikso aŭ alm-ikso?
 118. almordi: Ĉu al-mordi aŭ alm-ordi?
 119. almozdonema: Ĉu almoz-donema aŭ almozdon-ema?
 120. almozulino: Ĉu almoz-ulino aŭ almozul-ino?
 121. alnaĝi: Ĉu al-naĝi aŭ aln-aĝi?
 122. alnajli: Ĉu al-najli aŭ aln-ajli?
 123. alnomo: Ĉu al-nomo aŭ aln-omo?
 124. alpago: Ĉu al-pago aŭ alp-ago?
 125. alpano: Ĉu al-pano aŭ alp-ano?
 126. alpare: Ĉu al-pare aŭ alp-are?
 127. alpareco: Ĉu al-pareco aŭ alpar-eco?
 128. alparo: Ĉu al-paro aŭ alp-aro?
 129. alpendaĵo: Ĉu al-pendaĵo aŭ alp-endaĵo?
 130. alpendigi: Ĉu al-pendigi aŭ alp-endigi?
 131. alportadi: Ĉu al-portadi aŭ alport-adi?
 132. alportanto: Ĉu al-portanto aŭ alp-ortanto?
 133. alportiĝi: Ĉu al-portiĝi aŭ alport-iĝi?
 134. alpreĝi: Ĉu al-preĝi aŭ alp-reĝi?
 135. alpremi: Ĉu al-premi aŭ alp-remi?
 136. alpreno: Ĉu al-preno aŭ alp-reno?
 137. alskribaĵo: Ĉu al-skribaĵo aŭ alskrib-aĵo?
 138. alŝoviĝi: Ĉu al-ŝoviĝi aŭ alŝov-iĝi?
 139. alŝutilo: Ĉu al-ŝutilo aŭ alŝut-ilo?
 140. altaro: Ĉu al-taro aŭ alt-aro?
 141. altebenaĵo: Ĉu alt-ebenaĵo aŭ alte-benaĵo?
 142. alteniĝi: Ĉu al-teniĝi aŭ alt-eniĝi aŭ alten-iĝi?
 143. alteno: Ĉu al-teno aŭ alt-eno?
 144. alterigi: Ĉu alte-rigi aŭ alter-igi?
 145. altgradigi: Ĉu alt-gradigi aŭ altgrad-igi?
 146. altiri: Ĉu al-tiri aŭ alt-iri?
 147. altiro: Ĉu al-tiro aŭ alt-iro?
 148. altrangulo: Ĉu alt-rangulo aŭ altrang-ulo?
 149. alvenadi: Ĉu al-venadi aŭ alven-adi?
 150. alvenigi: Ĉu al-venigi aŭ alv-enigi aŭ alven-igi?
 151. alveno: Ĉu al-veno aŭ alv-eno?
 152. alveturejo: Ĉu al-veturejo aŭ alvetur-ejo?
 153. alveturigi: Ĉu al-veturigi aŭ alvetur-igi?
 154. alvoko: Ĉu al-voko aŭ alv-oko?
 155. amaĉi: Ĉu am-aĉi aŭ ama-ĉi?
 156. amafero: Ĉu am-afero aŭ ama-fero?
 157. amaĵo: Ĉu am-aĵo aŭ ama-ĵo?
 158. amantino: Ĉu aman-tino aŭ amant-ino?
 159. amarigi: Ĉu am-arigi aŭ ama-rigi aŭ amar-igi?
 160. amariĝi: Ĉu am-ariĝi aŭ amar-iĝi?
 161. amasmurdisto: Ĉu amas-murdisto aŭ amasmurd-isto?
 162. amatino: Ĉu ama-tino aŭ amat-ino?
 163. amatoro: Ĉu ama-toro aŭ amat-oro?
 164. ambono: Ĉu am-bono aŭ amb-ono?
 165. amikino: Ĉu ami-kino aŭ amik-ino?
 166. amindeco: Ĉu am-indeco aŭ amin-deco aŭ amind-eco?
 167. amuzaĵo: Ĉu am-uzaĵo aŭ amuz-aĵo?
 168. amuziĝi: Ĉu am-uziĝi aŭ amuz-iĝi?
 169. anabolismo: Ĉu an-abolismo aŭ anabol-ismo?
 170. anabolo: Ĉu an-abolo aŭ ana-bolo?
 171. analisto: Ĉu ana-listo aŭ anal-isto?
 172. analogaĵo: Ĉu ana-logaĵo aŭ analog-aĵo?
 173. ananaso: Ĉu an-anaso aŭ ana-naso?
 174. anarkisto: Ĉu an-arkisto aŭ anar-kisto?
 175. anasido: Ĉu ana-sido aŭ anas-ido?
 176. anasino: Ĉu ana-sino aŭ anas-ino?
 177. anatolo: Ĉu an-atolo aŭ ana-tolo?
 178. anhidrido: Ĉu an-hidrido aŭ anhidr-ido?
 179. anoncisto: Ĉu anon-cisto aŭ anonc-isto?
 180. ansero: Ĉu an-sero aŭ ans-ero?
 181. antaŭdatiĝi: Ĉu antaŭ-datiĝi aŭ antaŭdat-iĝi?
 182. antaŭenirigi: Ĉu antaŭ-enirigi aŭ antaŭenir-igi?
 183. antaŭfinalisto: Ĉu antaŭ-finalisto aŭ antaŭfinal-isto?
 184. antaŭkongreso: Ĉu antaŭ-kongreso aŭ antaŭkon-greso?
 185. antaŭkonsenti: Ĉu antaŭ-konsenti aŭ antaŭkon-senti?
 186. antaŭprezentaĵo: Ĉu antaŭ-prezentaĵo aŭ antaŭprezent-aĵo?
 187. antaŭsciigi: Ĉu antaŭ-sciigi aŭ antaŭsci-igi?
 188. antaŭtagmeza: Ĉu antaŭ-tagmeza aŭ antaŭtag-meza?
 189. antaŭtagmeze: Ĉu antaŭ-tagmeze aŭ antaŭtag-meze?
 190. antaŭtagmezo: Ĉu antaŭ-tagmezo aŭ antaŭtag-mezo?
 191. antaŭtraktilo: Ĉu antaŭ-traktilo aŭ antaŭtrakt-ilo?
 192. antaŭvidebla: Ĉu antaŭ-videbla aŭ antaŭvid-ebla?
 193. antaŭvideble: Ĉu antaŭ-videble aŭ antaŭvid-eble?
 194. aperturo: Ĉu aper-turo aŭ apert-uro?
 195. aplikebleco: Ĉu aplik-ebleco aŭ aplikebl-eco?
 196. aplikprogramisto: Ĉu aplik-programisto aŭ aplikprogram-isto?
 197. arabismo: Ĉu ar-abismo aŭ arab-ismo?
 198. arbarigi: Ĉu arb-arigi aŭ arbar-igi?
 199. arbaristo: Ĉu arb-aristo aŭ arbar-isto?
 200. arbaro: Ĉu ar-baro aŭ arb-aro?
 201. arbedo: Ĉu ar-bedo aŭ arb-edo?
 202. arbejo: Ĉu ar-bejo aŭ arb-ejo?
 203. arbetaĵo: Ĉu ar-betaĵo aŭ arbet-aĵo?
 204. arbido: Ĉu ar-bido aŭ arb-ido?
 205. ardeco: Ĉu ar-deco aŭ ard-eco?
 206. arekarbo: Ĉu are-karbo aŭ arek-arbo?
 207. arestejo: Ĉu ar-estejo aŭ arest-ejo?
 208. arestinto: Ĉu ar-estinto aŭ ares-tinto?
 209. ariĝi: Ĉu ar-iĝi aŭ ari-ĝi?
 210. arkadaro: Ĉu ark-adaro aŭ arkad-aro?
 211. arkanĝelo: Ĉu ark-anĝelo aŭ arkan-ĝelo?
 212. arkano: Ĉu ar-kano aŭ ark-ano?
 213. arkansano: Ĉu arkan-sano aŭ arkans-ano?
 214. arkansasano: Ĉu ar-kansasano aŭ arkansas-ano?
 215. arkisto: Ĉu ar-kisto aŭ ark-isto?
 216. arkpafisto: Ĉu ark-pafisto aŭ arkpaf-isto?
 217. armilaro: Ĉu arm-ilaro aŭ armil-aro?
 218. armilejo: Ĉu arm-ilejo aŭ armil-ejo?
 219. armilo: Ĉu ar-milo aŭ arm-ilo?
 220. armiloj: Ĉu ar-miloj aŭ arm-iloj?
 221. artipo: Ĉu ar-tipo aŭ art-ipo?
 222. artritismo: Ĉu art-ritismo aŭ artrit-ismo?
 223. artrito: Ĉu ar-trito aŭ art-rito?
 224. asekuratesto: Ĉu asekur-atesto aŭ asekurat-esto?
 225. asemblilprogramo: Ĉu asembl-ilprogramo aŭ asemblil-programo?
 226. askario: Ĉu as-kario aŭ ask-ario?
 227. atenano: Ĉu ate-nano aŭ aten-ano?
 228. atencisto: Ĉu aten-cisto aŭ atenc-isto?
 229. atendigi: Ĉu aten-digi aŭ atend-igi?
 230. atentaro: Ĉu aten-taro aŭ atent-aro?
 231. atentema: Ĉu aten-tema aŭ atent-ema?
 232. atentemo: Ĉu aten-temo aŭ atent-emo?
 233. atentindeco: Ĉu atent-indeco aŭ atentind-eco?
 234. atestilo: Ĉu ate-stilo aŭ atest-ilo?
 235. atingebleco: Ĉu ating-ebleco aŭ atingebl-eco?
 236. atributaro: Ĉu atribu-taro aŭ atribut-aro?
 237. atributujo: Ĉu atribu-tujo aŭ atribut-ujo?
 238. aŭdebleco: Ĉu aŭd-ebleco aŭ aŭdebl-eco?
 239. aŭdigi: Ĉu aŭ-digi aŭ aŭd-igi?
 240. aŭdiĝi: Ĉu aŭd-iĝi aŭ aŭdi-ĝi?
 241. aŭdvidaĵo: Ĉu aŭd-vidaĵo aŭ aŭdvid-aĵo?
 242. aŭtoro: Ĉu aŭ-toro aŭ aŭt-oro?
 243. avelarbedo: Ĉu avel-arbedo aŭ avelarb-edo?
 244. aventuristo: Ĉu aven-turisto aŭ aventur-isto?
 245. aviadilaro: Ĉu aviad-ilaro aŭ aviadil-aro?
 246. aviadilejo: Ĉu aviad-ilejo aŭ aviadil-ejo?
 247. avideco: Ĉu avi-deco aŭ avid-eco?
 248. babilemulino: Ĉu babilem-ulino aŭ babilemul-ino?
 249. bahamano: Ĉu baha-mano aŭ baham-ano?
 250. bakĥanalo: Ĉu bakĥ-analo aŭ bakĥan-alo?
 251. bakĥano: Ĉu bak-ĥano aŭ bakĥ-ano?
 252. bakĥantino: Ĉu bakĥan-tino aŭ bakĥant-ino?
 253. bakkanino: Ĉu bak-kanino aŭ bakkan-ino?
 254. bakkano: Ĉu bak-kano aŭ bakk-ano?
 255. balancelo: Ĉu balan-celo aŭ balanc-elo?
 256. balzamino: Ĉu balz-amino aŭ balzam-ino?
 257. balzamisto: Ĉu balz-amisto aŭ balzam-isto?
 258. banalaĵo: Ĉu ban-alaĵo aŭ banal-aĵo?
 259. banaligi: Ĉu ban-aligi aŭ banal-igi?
 260. bananaro: Ĉu ban-anaro aŭ banan-aro?
 261. bandomo: Ĉu ban-domo aŭ band-omo?
 262. banduro: Ĉu ban-duro aŭ band-uro?
 263. bankajuto: Ĉu ban-kajuto aŭ bank-ajuto?
 264. bankisto: Ĉu ban-kisto aŭ bank-isto?
 265. bankuvo: Ĉu ban-kuvo aŭ bank-uvo?
 266. banvesto: Ĉu ban-vesto aŭ banv-esto?
 267. barakaro: Ĉu bar-akaro aŭ barak-aro?
 268. baraktisto: Ĉu bar-aktisto aŭ barakt-isto?
 269. barbaraĵo: Ĉu bar-baraĵo aŭ barbar-aĵo?
 270. barbaro: Ĉu bar-baro aŭ barb-aro?
 271. barbedo: Ĉu bar-bedo aŭ barb-edo?
 272. barbirejo: Ĉu barb-irejo aŭ barbir-ejo?
 273. barbiro: Ĉu bar-biro aŭ barb-iro?
 274. barbulo: Ĉu bar-bulo aŭ barb-ulo?
 275. barbumo: Ĉu bar-bumo aŭ barb-umo?
 276. barelejo: Ĉu bar-elejo aŭ barel-ejo?
 277. bareliĝi: Ĉu bar-eliĝi aŭ barel-iĝi?
 278. baritono: Ĉu bari-tono aŭ barit-ono?
 279. barlistigi: Ĉu bar-listigi aŭ barlist-igi?
 280. baroneco: Ĉu bar-oneco aŭ baron-eco?
 281. basbalejo: Ĉu bas-balejo aŭ basbal-ejo?
 282. basbalisto: Ĉu bas-balisto aŭ basbal-isto?
 283. basklavo: Ĉu bas-klavo aŭ bask-lavo?
 284. baskulo: Ĉu bas-kulo aŭ bask-ulo?
 285. baskulŝaltilo: Ĉu baskul-ŝaltilo aŭ baskulŝalt-ilo?
 286. bastamburo: Ĉu bas-tamburo aŭ bastam-buro?
 287. bastarda: Ĉu bas-tarda aŭ bast-arda?
 288. bastardeco: Ĉu bast-ardeco aŭ bastard-eco?
 289. bastono: Ĉu bas-tono aŭ bast-ono?
 290. bataligi: Ĉu bat-aligi aŭ batal-igi?
 291. bazbalejo: Ĉu baz-balejo aŭ bazbal-ejo?
 292. bazbalisto: Ĉu baz-balisto aŭ bazbal-isto?
 293. bedaŭro: Ĉu be-daŭro aŭ bed-aŭro?
 294. bekero: Ĉu be-kero aŭ bek-ero?
 295. belartaĵo: Ĉu bel-artaĵo aŭ belart-aĵo?
 296. belegaĵo: Ĉu be-legaĵo aŭ beleg-aĵo?
 297. belegeco: Ĉu bel-egeco aŭ beleg-eco?
 298. beletaĝo: Ĉu bel-etaĝo aŭ belet-aĝo?
 299. beligaĵo: Ĉu be-ligaĵo aŭ belig-aĵo?
 300. beligi: Ĉu be-ligi aŭ bel-igi?
 301. belino: Ĉu be-lino aŭ bel-ino?
 302. belskribisto: Ĉu bel-skribisto aŭ belskrib-isto?
 303. belulino: Ĉu bel-ulino aŭ belul-ino?
 304. berarbedo: Ĉu ber-arbedo aŭ berar-bedo?
 305. berarbeto: Ĉu ber-arbeto aŭ berar-beto?
 306. berarbusto: Ĉu ber-arbusto aŭ berar-busto?
 307. berilo: Ĉu be-rilo aŭ ber-ilo?
 308. bernano: Ĉu ber-nano aŭ bern-ano?
 309. bestiĝi: Ĉu best-iĝi aŭ besti-ĝi?
 310. betaĵo: Ĉu bet-aĵo aŭ beta-ĵo?
 311. betelo: Ĉu be-telo aŭ bet-elo?
 312. betono: Ĉu be-tono aŭ bet-ono?
 313. betulo: Ĉu be-tulo aŭ bet-ulo?
 314. bienetulo: Ĉu bien-etulo aŭ bienet-ulo?
 315. bierfaristo: Ĉu bier-faristo aŭ bierfar-isto?
 316. bilardejo: Ĉu bil-ardejo aŭ bilard-ejo?
 317. bildigi: Ĉu bil-digi aŭ bild-igi?
 318. bilionono: Ĉu bili-onono aŭ bilion-ono?
 319. birdido: Ĉu bir-dido aŭ bird-ido?
 320. birmano: Ĉu bir-mano aŭ birm-ano?
 321. blondulino: Ĉu blond-ulino aŭ blondul-ino?
 322. boataro: Ĉu bo-ataro aŭ boa-taro aŭ boat-aro?
 323. bobejo: Ĉu bo-bejo aŭ bob-ejo?
 324. bobelo: Ĉu bo-belo aŭ bob-elo?
 325. bobeno: Ĉu bo-beno aŭ bob-eno?
 326. bobsledisto: Ĉu bob-sledisto aŭ bobsled-isto?
 327. bofilino: Ĉu bo-filino aŭ bofil-ino?
 328. bofratino: Ĉu bo-fratino aŭ bofrat-ino?
 329. bojaro: Ĉu bo-jaro aŭ boj-aro?
 330. bokalo: Ĉu bo-kalo aŭ bok-alo?
 331. boksero: Ĉu bo-ksero aŭ bok-sero aŭ boks-ero?
 332. boksisto: Ĉu bo-ksisto aŭ boks-isto?
 333. bolardo: Ĉu bo-lardo aŭ bol-ardo?
 334. bolegilo: Ĉu bo-legilo aŭ boleg-ilo?
 335. boligi: Ĉu bo-ligi aŭ bol-igi?
 336. boligilo: Ĉu bo-ligilo aŭ bolig-ilo?
 337. bolilo: Ĉu bo-lilo aŭ bol-ilo?
 338. bombardilo: Ĉu bomb-ardilo aŭ bombard-ilo?
 339. bonaspektigi: Ĉu bon-aspektigi aŭ bonaspekt-igi?
 340. bonega: Ĉu bo-nega aŭ bon-ega?
 341. boneta: Ĉu bo-neta aŭ bon-eta?
 342. bonfaraĵo: Ĉu bon-faraĵo aŭ bonfar-aĵo?
 343. bonfaristo: Ĉu bon-faristo aŭ bonfar-isto?
 344. bonhavaĵo: Ĉu bon-havaĵo aŭ bonhav-aĵo?
 345. bonkvaliteco: Ĉu bon-kvaliteco aŭ bonkvalit-eco?
 346. bonnovaĵo: Ĉu bon-novaĵo aŭ bonn-ovaĵo?
 347. bonorda: Ĉu bo-norda aŭ bon-orda?
 348. bonorde: Ĉu bo-norde aŭ bon-orde?
 349. bonordigi: Ĉu bon-ordigi aŭ bonord-igi?
 350. bonordo: Ĉu bo-nordo aŭ bon-ordo?
 351. bonulo: Ĉu bo-nulo aŭ bon-ulo?
 352. bonvenigi: Ĉu bon-venigi aŭ bonven-igi?
 353. boparenceco: Ĉu bo-parenceco aŭ boparenc-eco?
 354. boparenciĝi: Ĉu bo-parenciĝi aŭ boparenc-iĝi?
 355. bopatrino: Ĉu bo-patrino aŭ bopatr-ino?
 356. borago: Ĉu bo-rago aŭ bor-ago?
 357. boratingi: Ĉu bor-atingi aŭ borat-ingi?
 358. borilo: Ĉu bo-rilo aŭ bor-ilo?
 359. bosono: Ĉu bo-sono aŭ bos-ono?
 360. botaŭro: Ĉu bo-taŭro aŭ bot-aŭro?
 361. botelo: Ĉu bo-telo aŭ bot-elo?
 362. botono: Ĉu bo-tono aŭ bot-ono?
 363. bovaro: Ĉu bo-varo aŭ bov-aro?
 364. bovidaĵo: Ĉu bo-vidaĵo aŭ bovid-aĵo?
 365. bovido: Ĉu bo-vido aŭ bov-ido?
 366. bovino: Ĉu bo-vino aŭ bov-ino?
 367. branĉaro: Ĉu bran-ĉaro aŭ branĉ-aro?
 368. brankardo: Ĉu bran-kardo aŭ brank-ardo?
 369. bravegeco: Ĉu brav-egeco aŭ braveg-eco?
 370. bravulino: Ĉu brav-ulino aŭ bravul-ino?
 371. breĉetigi: Ĉu breĉ-etigi aŭ breĉet-igi?
 372. bruletigi: Ĉu brul-etigi aŭ brulet-igi?
 373. bruligaĵo: Ĉu bru-ligaĵo aŭ brulig-aĵo?
 374. bruligi: Ĉu bru-ligi aŭ brul-igi?
 375. brulilo: Ĉu bru-lilo aŭ brul-ilo?
 376. brulkrimulo: Ĉu brul-krimulo aŭ brulkrim-ulo?
 377. brulmarkilo: Ĉu brul-markilo aŭ brulmark-ilo?
 378. brulstampilo: Ĉu brul-stampilo aŭ brulstamp-ilo?
 379. brulumo: Ĉu bru-lumo aŭ brul-umo?
 380. bruneta: Ĉu bru-neta aŭ brun-eta?
 381. brunulino: Ĉu brun-ulino aŭ brunul-ino?
 382. brunulo: Ĉu bru-nulo aŭ brun-ulo?
 383. brutalaĵo: Ĉu brut-alaĵo aŭ brutal-aĵo?
 384. brutalo: Ĉu bru-talo aŭ brut-alo?
 385. brutaro: Ĉu bru-taro aŭ brut-aro?
 386. brutulo: Ĉu bru-tulo aŭ brut-ulo?
 387. bubalo: Ĉu bu-balo aŭ bub-alo?
 388. bubaro: Ĉu bu-baro aŭ bub-aro?
 389. bubono: Ĉu bu-bono aŭ bub-ono?
 390. budhisto: Ĉu bud-histo aŭ budh-isto?
 391. bufago: Ĉu bu-fago aŭ buf-ago?
 392. bufalo: Ĉu bu-falo aŭ buf-alo?
 393. bufono: Ĉu bu-fono aŭ buf-ono?
 394. bukligi: Ĉu buk-ligi aŭ bukl-igi?
 395. bukligilo: Ĉu buk-ligilo aŭ buklig-ilo?
 396. buklilo: Ĉu buk-lilo aŭ bukl-ilo?
 397. bulbero: Ĉu bul-bero aŭ bulb-ero?
 398. bulbulo: Ĉu bul-bulo aŭ bulb-ulo?
 399. buligi: Ĉu bu-ligi aŭ bul-igi?
 400. bultenejo: Ĉu bul-tenejo aŭ bulten-ejo?
 401. burdono: Ĉu bur-dono aŭ burd-ono?
 402. burmano: Ĉu bur-mano aŭ burm-ano?
 403. busstacidomo: Ĉu bus-stacidomo aŭ busstaci-domo?
 404. buŝelo: Ĉu bu-ŝelo aŭ buŝ-elo?
 405. buterigi: Ĉu bute-rigi aŭ buter-igi?
 406. buterigilo: Ĉu bute-rigilo aŭ buterig-ilo?
 407. buterilo: Ĉu bute-rilo aŭ buter-ilo?
 408. butero: Ĉu bu-tero aŭ but-ero?
 409. butono: Ĉu bu-tono aŭ but-ono?
 410. butoro: Ĉu bu-toro aŭ but-oro?
 411. celdosierujo: Ĉu cel-dosierujo aŭ celdosier-ujo?
 412. celkodaĵo: Ĉu cel-kodaĵo aŭ celkod-aĵo?
 413. celkonformeco: Ĉu cel-konformeco aŭ celkonform-eco?
 414. centralismo: Ĉu centr-alismo aŭ central-ismo?
 415. centralo: Ĉu cent-ralo aŭ centr-alo?
 416. centrigi: Ĉu cent-rigi aŭ centr-igi?
 417. certiĝi: Ĉu cert-iĝi aŭ certi-ĝi?
 418. ciferecigi: Ĉu cifer-ecigi aŭ ciferec-igi?
 419. ciklameno: Ĉu cik-lameno aŭ cikl-ameno?
 420. ciklisto: Ĉu cik-listo aŭ cikl-isto?
 421. ciklono: Ĉu ci-klono aŭ cikl-ono?
 422. cimbalisto: Ĉu cim-balisto aŭ cimbal-isto?
 423. cimento: Ĉu ci-mento aŭ cim-ento?
 424. cirkareno: Ĉu cir-kareno aŭ cirk-areno?
 425. cirkelo: Ĉu cir-kelo aŭ cirk-elo?
 426. cirkisto: Ĉu cir-kisto aŭ cirk-isto?
 427. cirkulero: Ĉu cir-kulero aŭ cirkul-ero?
 428. cirkuligi: Ĉu cirku-ligi aŭ cirkul-igi?
 429. citaro: Ĉu ci-taro aŭ cit-aro?
 430. citrato: Ĉu ci-trato aŭ cit-rato?
 431. citrolo: Ĉu ci-trolo aŭ cit-rolo?
 432. citrono: Ĉu ci-trono aŭ citr-ono?
 433. citruso: Ĉu ci-truso aŭ cit-ruso?
 434. civitaneco: Ĉu civit-aneco aŭ civitan-eco?
 435. civitanigi: Ĉu civit-anigi aŭ civitan-igi?
 436. ĉadoro: Ĉu ĉ-adoro aŭ ĉad-oro?
 437. ĉamora: Ĉu ĉ-amora aŭ ĉam-ora?
 438. ĉapelejo: Ĉu ĉap-elejo aŭ ĉapel-ejo?
 439. ĉapelo: Ĉu ĉ-apelo aŭ ĉap-elo?
 440. ĉaristo: Ĉu ĉ-aristo aŭ ĉar-isto?
 441. ĉarmaĵo: Ĉu ĉ-armaĵo aŭ ĉarm-aĵo?
 442. ĉarmulino: Ĉu ĉarm-ulino aŭ ĉarmul-ino?
 443. ĉarmulo: Ĉu ĉar-mulo aŭ ĉarm-ulo?
 444. ĉarpio: Ĉu ĉ-arpio aŭ ĉar-pio?
 445. ĉartaro: Ĉu ĉar-taro aŭ ĉart-aro?
 446. ĉarumo: Ĉu ĉ-arumo aŭ ĉar-umo?
 447. ĉasisto: Ĉu ĉ-asisto aŭ ĉas-isto?
 448. ĉefdosierujo: Ĉu ĉef-dosierujo aŭ ĉefdosier-ujo?
 449. ĉefdukino: Ĉu ĉef-dukino aŭ ĉefduk-ino?
 450. ĉefduklando: Ĉu ĉef-duklando aŭ ĉefduk-lando?
 451. ĉefepiskopejo: Ĉu ĉef-episkopejo aŭ ĉefepiskop-ejo?
 452. ĉefepiskoplando: Ĉu ĉef-episkoplando aŭ ĉefepiskop-lando?
 453. ĉefepiskopujo: Ĉu ĉef-episkopujo aŭ ĉefepiskop-ujo?
 454. ĉefministrejo: Ĉu ĉef-ministrejo aŭ ĉefministr-ejo?
 455. ĉefretregiono: Ĉu ĉef-retregiono aŭ ĉefret-regiono?
 456. ĉefrolulino: Ĉu ĉefrol-ulino aŭ ĉefrolul-ino?
 457. ĉefrolulo: Ĉu ĉef-rolulo aŭ ĉefrol-ulo?
 458. ĉeftermino: Ĉu ĉef-termino aŭ ĉefter-mino?
 459. ĉerpilo: Ĉu ĉ-erpilo aŭ ĉerp-ilo?
 460. ĉevalrajdantino: Ĉu ĉeval-rajdantino aŭ ĉevalrajdant-ino?
 461. ĉiama: Ĉu ĉ-iama aŭ ĉi-ama?
 462. ĉiameco: Ĉu ĉi-ameco aŭ ĉiam-eco?
 463. ĉieliro: Ĉu ĉi-eliro aŭ ĉie-liro aŭ ĉiel-iro?
 464. ĉifoneco: Ĉu ĉif-oneco aŭ ĉifon-eco?
 465. ĉifono: Ĉu ĉi-fono aŭ ĉif-ono?
 466. ĉikano: Ĉu ĉi-kano aŭ ĉik-ano?
 467. ĉikanulo: Ĉu ĉi-kanulo aŭ ĉikan-ulo?
 468. ĉilia: Ĉu ĉ-ilia aŭ ĉi-lia?
 469. ĉiliano: Ĉu ĉi-liano aŭ ĉili-ano?
 470. ĉioma: Ĉu ĉ-ioma aŭ ĉi-oma?
 471. ĉirkaŭligaĵo: Ĉu ĉirkaŭ-ligaĵo aŭ ĉirkaŭlig-aĵo?
 472. ĉirkaŭvagadi: Ĉu ĉirkaŭ-vagadi aŭ ĉirkaŭvag-adi?
 473. ĉiu ajn: Ĉu ĉ-iu ajn aŭ ĉiu -ajn?
 474. damaĝi: Ĉu dam-aĝi aŭ dama-ĝi?
 475. damaĝo: Ĉu dam-aĝo aŭ dama-ĝo?
 476. dampeco: Ĉu dam-peco aŭ damp-eco?
 477. dampilo: Ĉu dam-pilo aŭ damp-ilo?
 478. dancisto: Ĉu dan-cisto aŭ danc-isto?
 479. datumanalizo: Ĉu datum-analizo aŭ datuman-alizo?
 480. daŭrigi: Ĉu daŭ-rigi aŭ daŭr-igi?
 481. decidemo: Ĉu dec-idemo aŭ decid-emo?
 482. dekduedro: Ĉu dek-duedro aŭ dekdu-edro?
 483. dekduhore: Ĉu dek-duhore aŭ dekdu-hore?
 484. dekdujara: Ĉu dek-dujara aŭ dekdu-jara?
 485. dekoneco: Ĉu dek-oneco aŭ dekon-eco?
 486. derivarbo: Ĉu deri-varbo aŭ deriv-arbo?
 487. derivilo: Ĉu deri-vilo aŭ deriv-ilo?
 488. detalkomercisto: Ĉu detal-komercisto aŭ detalkomerc-isto?
 489. devenigi: Ĉu dev-enigi aŭ deven-igi?
 490. diboĉulino: Ĉu diboĉ-ulino aŭ diboĉul-ino?
 491. digesti: Ĉu di-gesti aŭ dig-esti?
 492. digesto: Ĉu di-gesto aŭ dig-esto?
 493. digitalino: Ĉu dig-italino aŭ digital-ino?
 494. dikulo: Ĉu di-kulo aŭ dik-ulo?
 495. direktiĝi: Ĉu di-rektiĝi aŭ direkt-iĝi?
 496. direktilo: Ĉu di-rektilo aŭ direkt-ilo?
 497. direktoreco: Ĉu di-rektoreco aŭ direktor-eco?
 498. direktoro: Ĉu di-rektoro aŭ direkt-oro?
 499. dirigi: Ĉu di-rigi aŭ dir-igi?
 500. disaŭdigi: Ĉu dis-aŭdigi aŭ disaŭ-digi?
 501. disdoni: Ĉu dis-doni aŭ disd-oni?
 502. disdono: Ĉu dis-dono aŭ disd-ono?
 503. diselo: Ĉu di-selo aŭ dis-elo?
 504. disetendiĝi: Ĉu dis-etendiĝi aŭ disetend-iĝi?
 505. disfaligi: Ĉu dis-faligi aŭ disfal-igi?
 506. disgutigilo: Ĉu dis-gutigilo aŭ disgutig-ilo?
 507. disignifo: Ĉu di-signifo aŭ disig-nifo?
 508. disirigi: Ĉu dis-irigi aŭ disir-igi?
 509. diskarabo: Ĉu di-skarabo aŭ dis-karabo aŭ disk-arabo?
 510. disketilo: Ĉu di-sketilo aŭ disk-etilo aŭ disket-ilo?
 511. diskilo: Ĉu dis-kilo aŭ disk-ilo?
 512. diskontisto: Ĉu dis-kontisto aŭ diskont-isto?
 513. diskordo: Ĉu dis-kordo aŭ disk-ordo?
 514. diskreditigi: Ĉu dis-kreditigi aŭ diskredit-igi?
 515. diskreta: Ĉu dis-kreta aŭ disk-reta?
 516. diskreto: Ĉu dis-kreto aŭ disk-reto?
 517. diskurso: Ĉu dis-kurso aŭ disk-urso?
 518. dismalĉasteco: Ĉu dis-malĉasteco aŭ dismalĉast-eco?
 519. disondaĵo: Ĉu di-sondaĵo aŭ disond-aĵo?
 520. disondo: Ĉu di-sondo aŭ dis-ondo?
 521. dispecigi: Ĉu dis-pecigi aŭ dispec-igi?
 522. dispeco: Ĉu di-speco aŭ dis-peco?
 523. disponebleco: Ĉu dispon-ebleco aŭ disponebl-eco?
 524. disponebligi: Ĉu dispon-ebligi aŭ disponebl-igi?
 525. disporti: Ĉu di-sporti aŭ dis-porti?
 526. dispoŝtaĵo: Ĉu dis-poŝtaĵo aŭ dispoŝt-aĵo?
 527. disrompaĵo: Ĉu dis-rompaĵo aŭ disromp-aĵo?
 528. disrompiĝi: Ĉu dis-rompiĝi aŭ disromp-iĝi?
 529. dissendilo: Ĉu dis-sendilo aŭ dissend-ilo?
 530. dissolviĝi: Ĉu dis-solviĝi aŭ dissolv-iĝi?
 531. disŝiriĝi: Ĉu dis-ŝiriĝi aŭ disŝir-iĝi?
 532. distilejo: Ĉu dist-ilejo aŭ distil-ejo?
 533. distingebleco: Ĉu disting-ebleco aŭ distingebl-eco?
 534. distordi: Ĉu dis-tordi aŭ dist-ordi?
 535. distordiĝi: Ĉu dis-tordiĝi aŭ distord-iĝi?
 536. distordilo: Ĉu dis-tordilo aŭ distord-ilo?
 537. distordo: Ĉu dis-tordo aŭ dist-ordo?
 538. distrado: Ĉu dis-trado aŭ dist-rado?
 539. disvolviĝi: Ĉu dis-volviĝi aŭ disvolv-iĝi?
 540. diversiĝi: Ĉu divers-iĝi aŭ diversi-ĝi?
 541. dividaĵo: Ĉu di-vidaĵo aŭ divid-aĵo?
 542. dividebla: Ĉu di-videbla aŭ divid-ebla?
 543. dividebleco: Ĉu divid-ebleco aŭ dividebl-eco?
 544. divideblo: Ĉu di-videblo aŭ divid-eblo?
 545. dividiĝi: Ĉu di-vidiĝi aŭ divid-iĝi?
 546. dividilo: Ĉu di-vidilo aŭ divid-ilo?
 547. dividujo: Ĉu di-vidujo aŭ divid-ujo?
 548. dogmaro: Ĉu dog-maro aŭ dogm-aro?
 549. dogmema: Ĉu dog-mema aŭ dogm-ema?
 550. dogmemo: Ĉu dog-memo aŭ dogm-emo?
 551. doktoro: Ĉu dok-toro aŭ dokt-oro?
 552. dolĉulino: Ĉu dolĉ-ulino aŭ dolĉul-ino?
 553. domanaro: Ĉu dom-anaro aŭ doman-aro?
 554. domaresto: Ĉu dom-aresto aŭ domar-esto?
 555. dominikano: Ĉu domini-kano aŭ dominik-ano?
 556. dommastrino: Ĉu dom-mastrino aŭ dommastr-ino?
 557. dosierfinilo: Ĉu dosier-finilo aŭ dosierfin-ilo?
 558. dratretaĵo: Ĉu drat-retaĵo aŭ dratret-aĵo?
 559. dualismo: Ĉu du-alismo aŭ dual-ismo?
 560. dubelo: Ĉu du-belo aŭ dub-elo?
 561. dublisto: Ĉu dub-listo aŭ dubl-isto?
 562. dudekdujara: Ĉu du-dekdujara aŭ dudek-dujara aŭ dudekdu-jara?
 563. dudekedro: Ĉu du-dekedro aŭ dudek-edro?
 564. dudekjara: Ĉu du-dekjara aŭ dudek-jara?
 565. dudekope: Ĉu du-dekope aŭ dudek-ope?
 566. dukino: Ĉu du-kino aŭ duk-ino?
 567. dukorno: Ĉu du-korno aŭ duk-orno?
 568. dungitaro: Ĉu dun-gitaro aŭ dungit-aro?
 569. dunombro: Ĉu du-nombro aŭ dun-ombro?
 570. duobligi: Ĉu du-obligi aŭ duobl-igi?
 571. duondiino: Ĉu duon-diino aŭ duondi-ino?
 572. duonfilino: Ĉu duon-filino aŭ duonfil-ino?
 573. duonfratino: Ĉu duon-fratino aŭ duonfrat-ino?
 574. duonpatrino: Ĉu duon-patrino aŭ duonpatr-ino?
 575. duparta: Ĉu du-parta aŭ dup-arta?
 576. dupunkto: Ĉu du-punkto aŭ dup-unkto?
 577. durega: Ĉu du-rega aŭ dur-ega?
 578. duŝilo: Ĉu du-ŝilo aŭ duŝ-ilo?
 579. dutaga: Ĉu du-taga aŭ dut-aga?
 580. ebenigi: Ĉu eb-enigi aŭ eben-igi?
 581. ebenigilo: Ĉu eb-enigilo aŭ ebenig-ilo?
 582. ebeniĝi: Ĉu eb-eniĝi aŭ eben-iĝi?
 583. ebligi: Ĉu eb-ligi aŭ ebl-igi?
 584. edzineco: Ĉu edz-ineco aŭ edzin-eco?
 585. edzinmurdintino: Ĉu edzin-murdintino aŭ edzinmurdint-ino?
 586. egalaĵo: Ĉu eg-alaĵo aŭ egal-aĵo?
 587. egalanimeco: Ĉu egal-animeco aŭ egalanim-eco?
 588. egaligi: Ĉu eg-aligi aŭ egal-igi?
 589. egalismo: Ĉu eg-alismo aŭ egal-ismo?
 590. egalpaŝi: Ĉu eg-alpaŝi aŭ egal-paŝi?
 591. egalpezigi: Ĉu egal-pezigi aŭ egalpez-igi?
 592. egalrajtigi: Ĉu egal-rajtigi aŭ egalrajt-igi?
 593. ekaŭdiĝi: Ĉu ek-aŭdiĝi aŭ ekaŭd-iĝi?
 594. ekbatalo: Ĉu ek-batalo aŭ ekbat-alo?
 595. ekbatejo: Ĉu ek-batejo aŭ ekbat-ejo?
 596. ekbruligi: Ĉu ek-bruligi aŭ ekbru-ligi aŭ ekbrul-igi?
 597. ekbruligo: Ĉu ek-bruligo aŭ ekbru-ligo?
 598. ekestiĝi: Ĉu ek-estiĝi aŭ ekest-iĝi?
 599. ekflamejo: Ĉu ek-flamejo aŭ ekflam-ejo?
 600. ekflamigi: Ĉu ek-flamigi aŭ ekflam-igi?
 601. ekflamiĝema: Ĉu ek-flamiĝema aŭ ekflamiĝ-ema?
 602. ekflamiĝi: Ĉu ek-flamiĝi aŭ ekflam-iĝi?
 603. ekfunkciigi: Ĉu ek-funkciigi aŭ ekfunkci-igi?
 604. ekirangulo: Ĉu eki-rangulo aŭ ekir-angulo?
 605. ekirejo: Ĉu ek-irejo aŭ ekir-ejo?
 606. ekirigi: Ĉu ek-irigi aŭ eki-rigi aŭ ekir-igi?
 607. ekkolerema: Ĉu ek-kolerema aŭ ekkoler-ema?
 608. ekkonscii: Ĉu ek-konscii aŭ ekkon-scii?
 609. ekkonscio: Ĉu ek-konscio aŭ ekkon-scio?
 610. ekkonsumi: Ĉu ek-konsumi aŭ ekkon-sumi?
 611. ekkuraĝi: Ĉu ek-kuraĝi aŭ ekkur-aĝi?
 612. ekkuŝiĝi: Ĉu ek-kuŝiĝi aŭ ekkuŝ-iĝi?
 613. eklumigi: Ĉu ek-lumigi aŭ eklum-igi?
 614. ekmoviĝi: Ĉu ek-moviĝi aŭ ekmov-iĝi?
 615. ekokazo: Ĉu ek-okazo aŭ eko-kazo?
 616. ekokupo: Ĉu ek-okupo aŭ eko-kupo?
 617. ekonomikisto: Ĉu ekonomi-kisto aŭ ekonomik-isto?
 618. ekrankopiilo: Ĉu ekran-kopiilo aŭ ekrankopi-ilo?
 619. eksagi: Ĉu ek-sagi aŭ eks-agi?
 620. eksalti: Ĉu ek-salti aŭ eks-alti?
 621. eksalto: Ĉu ek-salto aŭ eks-alto?
 622. ekscii: Ĉu ek-scii aŭ eks-cii?
 623. ekscitilo: Ĉu eks-citilo aŭ ekscit-ilo?
 624. eksedzigi: Ĉu eks-edzigi aŭ eksedz-igi?
 625. eksedziĝi: Ĉu eks-edziĝi aŭ eksedz-iĝi?
 626. eksedziniĝi: Ĉu eks-edziniĝi aŭ eksedzin-iĝi?
 627. eksedzino: Ĉu eks-edzino aŭ eksedz-ino?
 628. eksento: Ĉu ek-sento aŭ eks-ento?
 629. eksklavo: Ĉu ek-sklavo aŭ eks-klavo?
 630. eksoni: Ĉu ek-soni aŭ eks-oni?
 631. eksportaĵo: Ĉu eks-portaĵo aŭ eksport-aĵo?
 632. eksportebla: Ĉu eks-portebla aŭ eksport-ebla?
 633. eksporti: Ĉu ek-sporti aŭ eks-porti?
 634. eksportisto: Ĉu ek-sportisto aŭ eks-portisto aŭ eksport-isto?
 635. eksstudentino: Ĉu eks-studentino aŭ eksstudent-ino?
 636. eksterlandano: Ĉu ekster-landano aŭ eksterland-ano?
 637. ekstermino: Ĉu eks-termino aŭ ekster-mino aŭ eksterm-ino?
 638. eksterterano: Ĉu ekster-terano aŭ eksterter-ano?
 639. ekstradicia: Ĉu eks-tradicia aŭ ekstr-adicia?
 640. ekstradicio: Ĉu eks-tradicio aŭ ekstr-adicio?
 641. ekstrakto: Ĉu eks-trakto aŭ ekstr-akto?
 642. ekstrema: Ĉu eks-trema aŭ ekstr-ema?
 643. ekstremeco: Ĉu eks-tremeco aŭ ekstrem-eco?
 644. ekstremo: Ĉu eks-tremo aŭ ekstr-emo?
 645. ekstrulo: Ĉu eks-trulo aŭ ekstr-ulo?
 646. ektremigi: Ĉu ek-tremigi aŭ ektrem-igi?
 647. ekveturigi: Ĉu ek-veturigi aŭ ekvetur-igi?
 648. ekvidiĝi: Ĉu ek-vidiĝi aŭ ekvid-iĝi?
 649. elaĉetsumo: Ĉu el-aĉetsumo aŭ elaĉet-sumo?
 650. elbruli: Ĉu el-bruli aŭ elb-ruli?
 651. elĉerpaĵo: Ĉu el-ĉerpaĵo aŭ elĉerp-aĵo?
 652. eldiraĵo: Ĉu el-diraĵo aŭ eldir-aĵo?
 653. eldonaĵo: Ĉu el-donaĵo aŭ eldon-aĵo?
 654. elektebleco: Ĉu elekt-ebleco aŭ elektebl-eco?
 655. elektrigi: Ĉu elekt-rigi aŭ elektr-igi?
 656. elektrismo: Ĉu elekt-rismo aŭ elektr-ismo?
 657. elektrodo: Ĉu elekt-rodo aŭ elektr-odo?
 658. elfalo: Ĉu el-falo aŭ elf-alo?
 659. elfaraĵo: Ĉu el-faraĵo aŭ elfar-aĵo?
 660. elfarigi: Ĉu el-farigi aŭ elf-arigi aŭ elfar-igi?
 661. elfaro: Ĉu el-faro aŭ elf-aro?
 662. elfluejo: Ĉu el-fluejo aŭ elflu-ejo?
 663. elflui: Ĉu el-flui aŭ elf-lui?
 664. elfluo: Ĉu el-fluo aŭ elf-luo?
 665. elfosaĵo: Ĉu el-fosaĵo aŭ elfos-aĵo?
 666. eligejo: Ĉu eli-gejo aŭ elig-ejo?
 667. eliĝi: Ĉu el-iĝi aŭ eli-ĝi?
 668. elimino: Ĉu eli-mino aŭ elim-ino?
 669. elipsilo: Ĉu eli-psilo aŭ elips-ilo?
 670. elirado: Ĉu el-irado aŭ eli-rado?
 671. elirejo: Ĉu el-irejo aŭ elir-ejo?
 672. elirigi: Ĉu el-irigi aŭ eli-rigi aŭ elir-igi?
 673. elirvojo: Ĉu el-irvojo aŭ elir-vojo?
 674. elĵetaĵo: Ĉu el-ĵetaĵo aŭ elĵet-aĵo?
 675. elĵetiĝi: Ĉu el-ĵetiĝi aŭ elĵet-iĝi?
 676. elkoviĝi: Ĉu el-koviĝi aŭ elkov-iĝi?
 677. elkreskaĵo: Ĉu el-kreskaĵo aŭ elkresk-aĵo?
 678. ellaboraĵo: Ĉu el-laboraĵo aŭ ellabor-aĵo?
 679. elmontraĵo: Ĉu el-montraĵo aŭ elmontr-aĵo?
 680. elpensaĵo: Ĉu el-pensaĵo aŭ elpens-aĵo?
 681. elpensema: Ĉu el-pensema aŭ elpens-ema?
 682. elportebla: Ĉu el-portebla aŭ elport-ebla?
 683. elprovilo: Ĉu el-provilo aŭ elprov-ilo?
 684. elradikigi: Ĉu el-radikigi aŭ elradik-igi?
 685. elspiraĵo: Ĉu el-spiraĵo aŭ elspir-aĵo?
 686. elŝiriĝi: Ĉu el-ŝiriĝi aŭ elŝir-iĝi?
 687. elŝprucigi: Ĉu el-ŝprucigi aŭ elŝpruc-igi?
 688. elŝprucigilo: Ĉu el-ŝprucigilo aŭ elŝprucig-ilo?
 689. elŝutilo: Ĉu el-ŝutilo aŭ elŝut-ilo?
 690. eltirilo: Ĉu el-tirilo aŭ eltir-ilo?
 691. eltondaĵo: Ĉu el-tondaĵo aŭ eltond-aĵo?
 692. eltrovaĵo: Ĉu el-trovaĵo aŭ eltrov-aĵo?
 693. eluziĝi: Ĉu el-uziĝi aŭ eluz-iĝi?
 694. elvolvaĵo: Ĉu el-volvaĵo aŭ elvolv-aĵo?
 695. elvolviĝi: Ĉu el-volviĝi aŭ elvolv-iĝi?
 696. emanigi: Ĉu em-anigi aŭ eman-igi?
 697. endigi: Ĉu en-digi aŭ end-igi?
 698. endoma: Ĉu en-doma aŭ end-oma?
 699. eneligo: Ĉu en-eligo aŭ ene-ligo?
 700. enfluejo: Ĉu en-fluejo aŭ enflu-ejo?
 701. englutema: Ĉu en-glutema aŭ englut-ema?
 702. engluti: Ĉu en-gluti aŭ eng-luti?
 703. enhavebleco: Ĉu en-havebleco aŭ enhav-ebleco?
 704. enhavigi: Ĉu en-havigi aŭ enhav-igi?
 705. enirbileto: Ĉu en-irbileto aŭ enir-bileto?
 706. enirejo: Ĉu en-irejo aŭ enir-ejo?
 707. enirigi: Ĉu en-irigi aŭ enir-igi?
 708. enirvojo: Ĉu en-irvojo aŭ enir-vojo?
 709. enĵetiĝi: Ĉu en-ĵetiĝi aŭ enĵet-iĝi?
 710. enlandano: Ĉu en-landano aŭ enland-ano?
 711. enloĝantaro: Ĉu en-loĝantaro aŭ enloĝant-aro?
 712. enloĝebla: Ĉu en-loĝebla aŭ enloĝ-ebla?
 713. enloĝejo: Ĉu en-loĝejo aŭ enloĝ-ejo?
 714. enloĝigi: Ĉu en-loĝigi aŭ enloĝ-igi?
 715. enloĝiĝi: Ĉu en-loĝiĝi aŭ enloĝ-iĝi?
 716. enmiksiĝi: Ĉu en-miksiĝi aŭ enmiks-iĝi?
 717. enpresaĵo: Ĉu en-presaĵo aŭ enpres-aĵo?
 718. enradikigi: Ĉu en-radikigi aŭ enradik-igi?
 719. ensorbiĝi: Ĉu en-sorbiĝi aŭ ensorb-iĝi?
 720. enŝoviĝi: Ĉu en-ŝoviĝi aŭ enŝov-iĝi?
 721. enŝprucigilo: Ĉu en-ŝprucigilo aŭ enŝprucig-ilo?
 722. entenilo: Ĉu en-tenilo aŭ enten-ilo?
 723. entiri: Ĉu en-tiri aŭ ent-iri?
 724. entranĉo: Ĉu en-tranĉo aŭ ent-ranĉo?
 725. envenigi: Ĉu en-venigi aŭ enven-igi?
 726. enveturejo: Ĉu en-veturejo aŭ envetur-ejo?
 727. envolvaĵo: Ĉu en-volvaĵo aŭ envolv-aĵo?
 728. erarego: Ĉu er-arego aŭ era-rego?
 729. erarigi: Ĉu er-arigi aŭ era-rigi aŭ erar-igi?
 730. erariĝi: Ĉu er-ariĝi aŭ erar-iĝi?
 731. erpilo: Ĉu er-pilo aŭ erp-ilo?
 732. esplorvojaĝisto: Ĉu esplor-vojaĝisto aŭ esplorvojaĝ-isto?
 733. esprimpleneco: Ĉu esprim-pleneco aŭ esprimplen-eco?
 734. etaĝo: Ĉu et-aĝo aŭ eta-ĝo?
 735. etakordo: Ĉu et-akordo aŭ eta-kordo?
 736. etanimeco: Ĉu et-animeco aŭ etanim-eco?
 737. etburĝaro: Ĉu et-burĝaro aŭ etburĝ-aro?
 738. etendaĵo: Ĉu et-endaĵo aŭ etend-aĵo?
 739. etendebleco: Ĉu etend-ebleco aŭ etendebl-eco?
 740. etulino: Ĉu et-ulino aŭ etul-ino?
 741. eŭropio: Ĉu eŭr-opio aŭ eŭro-pio?
 742. eŭroskeptikulo: Ĉu eŭro-skeptikulo aŭ eŭroskeptik-ulo?
 743. evidentaĵo: Ĉu ev-identaĵo aŭ evident-aĵo?
 744. evidenteco: Ĉu ev-identeco aŭ evident-eco?
 745. evidentigi: Ĉu ev-identigi aŭ evident-igi?
 746. evidentiĝi: Ĉu ev-identiĝi aŭ evident-iĝi?
 747. fablisto: Ĉu fab-listo aŭ fabl-isto?
 748. fabriklaboristo: Ĉu fabrik-laboristo aŭ fabriklabor-isto?
 749. facilanimeco: Ĉu facil-animeco aŭ facilanim-eco?
 750. facilrompebla: Ĉu facil-rompebla aŭ facilromp-ebla?
 751. fadenigi: Ĉu fad-enigi aŭ faden-igi?
 752. fadenvolvaĵo: Ĉu fad-envolvaĵo aŭ faden-volvaĵo?
 753. fajfilo: Ĉu faj-filo aŭ fajf-ilo?
 754. fajlilo: Ĉu faj-lilo aŭ fajl-ilo?
 755. fajrigi: Ĉu faj-rigi aŭ fajr-igi?
 756. fajrilo: Ĉu faj-rilo aŭ fajr-ilo?
 757. faksilo: Ĉu fak-silo aŭ faks-ilo?
 758. faksservilo: Ĉu faks-servilo aŭ faksserv-ilo?
 759. faktoro: Ĉu fak-toro aŭ fakt-oro?
 760. fakturo: Ĉu fak-turo aŭ fakt-uro?
 761. falangulo: Ĉu fal-angulo aŭ falang-ulo?
 762. falĉilo: Ĉu fal-ĉilo aŭ falĉ-ilo?
 763. falsema: Ĉu fal-sema aŭ fals-ema?
 764. falstelo: Ĉu fal-stelo aŭ fals-telo?
 765. fanatikeco: Ĉu fan-atikeco aŭ fanatik-eco?
 766. fandigi: Ĉu fan-digi aŭ fand-igi?
 767. fanfaroneco: Ĉu fanfar-oneco aŭ fanfaron-eco?
 768. faraĉaĵo: Ĉu far-aĉaĵo aŭ faraĉ-aĵo?
 769. faraĉulo: Ĉu far-aĉulo aŭ faraĉ-ulo?
 770. farebleco: Ĉu far-ebleco aŭ farebl-eco?
 771. farendaĵo: Ĉu far-endaĵo aŭ farend-aĵo?
 772. farmulo: Ĉu far-mulo aŭ farm-ulo?
 773. fatalaĵo: Ĉu fat-alaĵo aŭ fatal-aĵo?
 774. fatalismo: Ĉu fat-alismo aŭ fatal-ismo?
 775. favorigi: Ĉu fav-origi aŭ favor-igi?
 776. febreto: Ĉu fe-breto aŭ feb-reto?
 777. federalismo: Ĉu feder-alismo aŭ federal-ismo?
 778. fekero: Ĉu fe-kero aŭ fek-ero?
 779. fekulo: Ĉu fe-kulo aŭ fek-ulo?
 780. feliĉegeco: Ĉu feliĉ-egeco aŭ feliĉeg-eco?
 781. felisto: Ĉu fe-listo aŭ fel-isto?
 782. fenikso: Ĉu fe-nikso aŭ fen-ikso?
 783. ferlada: Ĉu fer-lada aŭ ferl-ada?
 784. ferladisto: Ĉu fer-ladisto aŭ ferlad-isto?
 785. fermento: Ĉu fer-mento aŭ ferm-ento?
 786. fermiĝi: Ĉu ferm-iĝi aŭ fermi-ĝi?
 787. fermilo: Ĉu fer-milo aŭ ferm-ilo?
 788. fervoregeco: Ĉu fervor-egeco aŭ fervoreg-eco?
 789. festeno: Ĉu fe-steno aŭ fest-eno?
 790. festono: Ĉu fe-stono aŭ fest-ono?
 791. fetoro: Ĉu fe-toro aŭ fet-oro?
 792. feŭdalismo: Ĉu feŭd-alismo aŭ feŭdal-ismo?
 793. fibriĝi: Ĉu fi-briĝi aŭ fibr-iĝi?
 794. fibromo: Ĉu fi-bromo aŭ fibr-omo?
 795. fidindeco: Ĉu fid-indeco aŭ fidind-eco?
 796. fifamigi: Ĉu fi-famigi aŭ fifam-igi?
 797. figarbo: Ĉu fi-garbo aŭ fig-arbo?
 798. figvidanto: Ĉu fi-gvidanto aŭ fig-vidanto?
 799. fihumileco: Ĉu fi-humileco aŭ fihumil-eco?
 800. fikario: Ĉu fi-kario aŭ fik-ario?
 801. fikomercisto: Ĉu fi-komercisto aŭ fikomerc-isto?
 802. fiksilo: Ĉu fik-silo aŭ fiks-ilo?
 803. filamento: Ĉu fi-lamento aŭ fil-amento?
 804. filigi: Ĉu fi-ligi aŭ fil-igi?
 805. filigrano: Ĉu fili-grano aŭ filig-rano?
 806. filino: Ĉu fi-lino aŭ fil-ino?
 807. filmilo: Ĉu fil-milo aŭ film-ilo?
 808. filtrilo: Ĉu fil-trilo aŭ filtr-ilo?
 809. finiĝi: Ĉu fin-iĝi aŭ fini-ĝi?
 810. finlandano: Ĉu fin-landano aŭ finland-ano?
 811. firmaĵo: Ĉu firm-aĵo aŭ firma-ĵo?
 812. firmamento: Ĉu firm-amento aŭ firma-mento?
 813. fiŝerco: Ĉu fi-ŝerco aŭ fiŝ-erco?
 814. fiŝgluaĵo: Ĉu fiŝ-gluaĵo aŭ fiŝglu-aĵo?
 815. fiŝkaptisto: Ĉu fiŝ-kaptisto aŭ fiŝkapt-isto?
 816. fivirino: Ĉu fi-virino aŭ fivir-ino?
 817. flarsentumo: Ĉu flar-sentumo aŭ flarsent-umo?
 818. flegisto: Ĉu fle-gisto aŭ fleg-isto?
 819. flegmono: Ĉu fleg-mono aŭ flegm-ono?
 820. flegmulo: Ĉu fleg-mulo aŭ flegm-ulo?
 821. fleksebleco: Ĉu fleks-ebleco aŭ fleksebl-eco?
 822. fleksiĝemo: Ĉu fleksi-ĝemo aŭ fleksiĝ-emo?
 823. fleksiĝi: Ĉu fleks-iĝi aŭ fleksi-ĝi?
 824. flughavenimposto: Ĉu flug-havenimposto aŭ flughaven-imposto?
 825. flugisto: Ĉu flu-gisto aŭ flug-isto?
 826. fontanelo: Ĉu font-anelo aŭ fontan-elo?
 827. forbruligi: Ĉu for-bruligi aŭ forbrul-igi?
 828. forestanteco: Ĉu for-estanteco aŭ forestant-eco?
 829. forestigi: Ĉu for-estigi aŭ forest-igi?
 830. forfandiĝi: Ĉu for-fandiĝi aŭ forfand-iĝi?
 831. forĵetaĵo: Ĉu for-ĵetaĵo aŭ forĵet-aĵo?
 832. forkosto: Ĉu for-kosto aŭ fork-osto?
 833. forksileno: Ĉu for-ksileno aŭ fork-sileno?
 834. forkurigi: Ĉu for-kurigi aŭ forkur-igi?
 835. forkuro: Ĉu for-kuro aŭ fork-uro?
 836. forlogaĵo: Ĉu for-logaĵo aŭ forlog-aĵo?
 837. formala: Ĉu for-mala aŭ form-ala?
 838. formalaĵo: Ĉu form-alaĵo aŭ formal-aĵo?
 839. formalismo: Ĉu form-alismo aŭ formal-ismo?
 840. formetejo: Ĉu for-metejo aŭ formet-ejo?
 841. formilo: Ĉu for-milo aŭ form-ilo?
 842. formovo: Ĉu for-movo aŭ form-ovo?
 843. formulo: Ĉu for-mulo aŭ form-ulo?
 844. fornaĝi: Ĉu for-naĝi aŭ forn-aĝi?
 845. fornikso: Ĉu for-nikso aŭ forn-ikso?
 846. forstreko: Ĉu for-streko aŭ forst-reko?
 847. fortegeco: Ĉu fort-egeco aŭ forteg-eco?
 848. fortelo: Ĉu for-telo aŭ fort-elo?
 849. fortimigilo: Ĉu for-timigilo aŭ fortimig-ilo?
 850. fortiri: Ĉu for-tiri aŭ fort-iri?
 851. fortondi: Ĉu for-tondi aŭ fort-ondi?
 852. fortulo: Ĉu for-tulo aŭ fort-ulo?
 853. franclingvano: Ĉu franc-lingvano aŭ franclingv-ano?
 854. fremdlandano: Ĉu fremd-landano aŭ fremdland-ano?
 855. fremdulino: Ĉu fremd-ulino aŭ fremdul-ino?
 856. frenezulino: Ĉu frenez-ulino aŭ frenezul-ino?
 857. fruktarbaro: Ĉu frukt-arbaro aŭ fruktarb-aro?
 858. fruktarbejo: Ĉu frukt-arbejo aŭ fruktarb-ejo?
 859. fulmaro: Ĉu ful-maro aŭ fulm-aro?
 860. fulmilo: Ĉu ful-milo aŭ fulm-ilo?
 861. fulmlumilo: Ĉu fulm-lumilo aŭ fulmlum-ilo?
 862. fuŝpentraĵo: Ĉu fuŝ-pentraĵo aŭ fuŝpentr-aĵo?
 863. futbalejo: Ĉu fut-balejo aŭ futbal-ejo?
 864. gajanimeco: Ĉu gaj-animeco aŭ gajanim-eco?
 865. gajegeco: Ĉu gaj-egeco aŭ gajeg-eco?
 866. gajlardo: Ĉu gaj-lardo aŭ gajl-ardo?
 867. galinulo: Ĉu gali-nulo aŭ galin-ulo?
 868. gangreno: Ĉu gan-greno aŭ gang-reno?
 869. gantujo: Ĉu gan-tujo aŭ gant-ujo?
 870. gastameco: Ĉu gast-ameco aŭ gastam-eco?
 871. gastejestrino: Ĉu gastej-estrino aŭ gastejestr-ino?
 872. gastema: Ĉu gas-tema aŭ gast-ema?
 873. geedzeco: Ĉu ge-edzeco aŭ geedz-eco?
 874. geedzigi: Ĉu ge-edzigi aŭ geedz-igi?
 875. geedziĝanonco: Ĉu ge-edziĝanonco aŭ geedziĝ-anonco?
 876. geedziĝi: Ĉu ge-edziĝi aŭ geedz-iĝi?
 877. gefianĉiĝi: Ĉu ge-fianĉiĝi aŭ gefianĉ-iĝi?
 878. gejunularo: Ĉu ge-junularo aŭ gejunul-aro?
 879. genomo: Ĉu ge-nomo aŭ gen-omo?
 880. gepatreco: Ĉu ge-patreco aŭ gepatr-eco?
 881. glitkurilo: Ĉu glit-kurilo aŭ glitkur-ilo?
 882. glitkuristo: Ĉu glit-kuristo aŭ glitkur-isto?
 883. glitveturilo: Ĉu glit-veturilo aŭ glitvetur-ilo?
 884. glumarko: Ĉu glu-marko aŭ glum-arko?
 885. glutema: Ĉu glu-tema aŭ glut-ema?
 886. gluteno: Ĉu glu-teno aŭ glut-eno?
 887. golfludejo: Ĉu golf-ludejo aŭ golflud-ejo?
 888. grandanimeco: Ĉu grand-animeco aŭ grandanim-eco?
 889. grandeco: Ĉu gran-deco aŭ grand-eco?
 890. grandegeco: Ĉu grand-egeco aŭ grandeg-eco?
 891. grandigi: Ĉu gran-digi aŭ grand-igi?
 892. gravegeco: Ĉu grav-egeco aŭ graveg-eco?
 893. grenlandano: Ĉu gren-landano aŭ grenland-ano?
 894. grifelo: Ĉu gri-felo aŭ grif-elo?
 895. grifono: Ĉu gri-fono aŭ grif-ono?
 896. grupano: Ĉu gru-pano aŭ grup-ano?
 897. guberniestreco: Ĉu guberni-estreco aŭ guberniestr-eco?
 898. gvidmarkilo: Ĉu gvid-markilo aŭ gvidmark-ilo?
 899. ĝibulo: Ĉu ĝi-bulo aŭ ĝib-ulo?
 900. ĝinismo: Ĉu ĝ-inismo aŭ ĝin-ismo?
 901. ĝirafido: Ĉu ĝir-afido aŭ ĝiraf-ido?
 902. ĝirebla: Ĉu ĝ-irebla aŭ ĝir-ebla?
 903. ĝirilo: Ĉu ĝ-irilo aŭ ĝi-rilo aŭ ĝir-ilo?
 904. ĝiriloj: Ĉu ĝ-iriloj aŭ ĝir-iloj?
 905. ĝustatempeco: Ĉu ĝustatem-peco aŭ ĝustatemp-eco?
 906. haketilo: Ĉu hak-etilo aŭ haket-ilo?
 907. haltero: Ĉu hal-tero aŭ halt-ero?
 908. harligaĵo: Ĉu har-ligaĵo aŭ harlig-aĵo?
 909. havebleco: Ĉu hav-ebleco aŭ havebl-eco?
 910. havendaĵo: Ĉu hav-endaĵo aŭ havend-aĵo?
 911. hejtlignejo: Ĉu hejt-lignejo aŭ hejtlign-ejo?
 912. helpilo: Ĉu hel-pilo aŭ help-ilo?
 913. herbario: Ĉu her-bario aŭ herb-ario?
 914. herbejo: Ĉu her-bejo aŭ herb-ejo?
 915. herbero: Ĉu her-bero aŭ herb-ero?
 916. hidrido: Ĉu hid-rido aŭ hidr-ido?
 917. hindino: Ĉu hin-dino aŭ hind-ino?
 918. histeriulino: Ĉu histeri-ulino aŭ histeriul-ino?
 919. hokfiŝkapti: Ĉu hok-fiŝkapti aŭ hokfiŝ-kapti?
 920. holdingo: Ĉu hol-dingo aŭ hold-ingo?
 921. homamaso: Ĉu hom-amaso aŭ homam-aso?
 922. homevitema: Ĉu hom-evitema aŭ homevit-ema?
 923. honorindeco: Ĉu honor-indeco aŭ honorind-eco?
 924. hormontrilo: Ĉu hor-montrilo aŭ hormon-trilo?
 925. hororigi: Ĉu hor-origi aŭ horor-igi?
 926. hufferaĵo: Ĉu huf-feraĵo aŭ huffer-aĵo?
 927. hufumo: Ĉu hu-fumo aŭ huf-umo?
 928. humaneco: Ĉu hum-aneco aŭ human-eco?
 929. humanigi: Ĉu hum-anigi aŭ human-igi?
 930. humoro: Ĉu hu-moro aŭ hum-oro?
 931. humuro: Ĉu hu-muro aŭ hum-uro?
 932. hundido: Ĉu hun-dido aŭ hund-ido?
 933. hundino: Ĉu hun-dino aŭ hund-ino?
 934. hupilo: Ĉu hu-pilo aŭ hup-ilo?
 935. ĥaneco: Ĉu ĥ-aneco aŭ ĥan-eco?
 936. idealigi: Ĉu ide-aligi aŭ ideal-igi?
 937. idealismo: Ĉu ide-alismo aŭ ideal-ismo?
 938. imperialismo: Ĉu imperi-alismo aŭ imperial-ismo?
 939. imperiestrino: Ĉu imperi-estrino aŭ imperiestr-ino?
 940. imponegeco: Ĉu impon-egeco aŭ imponeg-eco?
 941. impostdeklarilo: Ĉu impost-deklarilo aŭ impostdeklar-ilo?
 942. indeco: Ĉu in-deco aŭ ind-eco?
 943. indento: Ĉu in-dento aŭ ind-ento?
 944. indigi: Ĉu in-digi aŭ ind-igi?
 945. indiĝenaŭstraliano: Ĉu indiĝen-aŭstraliano aŭ indiĝenaŭstrali-ano?
 946. indiĝenulo: Ĉu indi-ĝenulo aŭ indiĝen-ulo?
 947. indikilo: Ĉu indi-kilo aŭ indik-ilo?
 948. infanmurdintino: Ĉu infan-murdintino aŭ infanmurdint-ino?
 949. infanvartejo: Ĉu infan-vartejo aŭ infanvart-ejo?
 950. inflamigi: Ĉu in-flamigi aŭ inflam-igi?
 951. inflamiĝi: Ĉu in-flamiĝi aŭ inflam-iĝi?
 952. influejo: Ĉu in-fluejo aŭ influ-ejo?
 953. informiĝi: Ĉu in-formiĝi aŭ inform-iĝi?
 954. informilo: Ĉu in-formilo aŭ inform-ilo?
 955. infuzaĵo: Ĉu in-fuzaĵo aŭ infuz-aĵo?
 956. ingesti: Ĉu in-gesti aŭ ing-esti?
 957. inĝenieraro: Ĉu inĝeni-eraro aŭ inĝenier-aro?
 958. inkilo: Ĉu in-kilo aŭ ink-ilo?
 959. inkliniĝi: Ĉu in-kliniĝi aŭ inklin-iĝi?
 960. inklino: Ĉu in-klino aŭ ink-lino?
 961. inkrustaĵo: Ĉu ink-rustaĵo aŭ inkrust-aĵo?
 962. insistema: Ĉu in-sistema aŭ insist-ema?
 963. inspektoro: Ĉu inspek-toro aŭ inspekt-oro?
 964. inspiraĵo: Ĉu in-spiraĵo aŭ inspir-aĵo?
 965. insultema: Ĉu insul-tema aŭ insult-ema?
 966. interdependeco: Ĉu inter-dependeco aŭ interdepend-eco?
 967. interetaĝo: Ĉu in-teretaĝo aŭ inter-etaĝo?
 968. interkompreniĝi: Ĉu inter-kompreniĝi aŭ interkompren-iĝi?
 969. interkomunikigi: Ĉu inter-komunikigi aŭ interkomunik-igi?
 970. interkomunikiĝi: Ĉu inter-komunikiĝi aŭ interkomunik-iĝi?
 971. interkonekteco: Ĉu inter-konekteco aŭ interkonekt-eco?
 972. interkonekti: Ĉu in-terkonekti aŭ inter-konekti?
 973. interkonekto: Ĉu in-terkonekto aŭ inter-konekto?
 974. interkonsenti: Ĉu inter-konsenti aŭ interkon-senti?
 975. interkonsento: Ĉu inter-konsento aŭ interkon-sento?
 976. intermiksiĝi: Ĉu inter-miksiĝi aŭ intermiks-iĝi?
 977. intermito: Ĉu in-termito aŭ inter-mito?
 978. internacieco: Ĉu inter-nacieco aŭ internaci-eco?
 979. internaciigi: Ĉu inter-naciigi aŭ internaci-igi?
 980. internaciismo: Ĉu inter-naciismo aŭ internaci-ismo?
 981. internulo: Ĉu inter-nulo aŭ intern-ulo?
 982. interpacigi: Ĉu inter-pacigi aŭ interpac-igi?
 983. interparoladi: Ĉu inter-paroladi aŭ interparol-adi?
 984. interpuŝiĝi: Ĉu inter-puŝiĝi aŭ interpuŝ-iĝi?
 985. interretaliro: Ĉu inter-retaliro aŭ interret-aliro?
 986. interrompebla: Ĉu inter-rompebla aŭ interromp-ebla?
 987. interrompiĝi: Ĉu inter-rompiĝi aŭ interromp-iĝi?
 988. intersulko: Ĉu in-tersulko aŭ inter-sulko?
 989. interŝanĝebla: Ĉu inter-ŝanĝebla aŭ interŝanĝ-ebla?
 990. intestaro: Ĉu in-testaro aŭ intest-aro?
 991. intimeco: Ĉu in-timeco aŭ intim-eco?
 992. intimiĝi: Ĉu in-timiĝi aŭ intim-iĝi?
 993. intimulo: Ĉu in-timulo aŭ intim-ulo?
 994. invalideco: Ĉu in-valideco aŭ invalid-eco?
 995. inversaĵo: Ĉu in-versaĵo aŭ invers-aĵo?
 996. investaĵo: Ĉu in-vestaĵo aŭ invest-aĵo?
 997. irlandano: Ĉu ir-landano aŭ irland-ano?
 998. islamanigi: Ĉu islam-anigi aŭ islaman-igi?
 999. jakvarbo: Ĉu jak-varbo aŭ jakv-arbo?
 1000. jardaŭra: Ĉu jar-daŭra aŭ jard-aŭra?
 1001. jardeko: Ĉu jar-deko aŭ jard-eko?
 1002. juniĝi: Ĉu jun-iĝi aŭ juni-ĝi?
 1003. junulino: Ĉu jun-ulino aŭ junul-ino?
 1004. justulo: Ĉu jus-tulo aŭ just-ulo?
 1005. ĵetarmilo: Ĉu ĵet-armilo aŭ ĵetar-milo?
 1006. ĵetilo: Ĉu ĵ-etilo aŭ ĵet-ilo?
 1007. kablisto: Ĉu kab-listo aŭ kabl-isto?
 1008. kaburbano: Ĉu kab-urbano aŭ kaburb-ano?
 1009. kadukegeco: Ĉu kaduk-egeco aŭ kadukeg-eco?
 1010. kalaĵo: Ĉu kal-aĵo aŭ kala-ĵo?
 1011. kalamino: Ĉu kal-amino aŭ kala-mino aŭ kalam-ino?
 1012. kalcitro: Ĉu kal-citro aŭ kalci-tro?
 1013. kalibrilo: Ĉu kali-brilo aŭ kalibr-ilo?
 1014. kalisteno: Ĉu kali-steno aŭ kalist-eno?
 1015. kalkano: Ĉu kal-kano aŭ kalk-ano?
 1016. kalkulo: Ĉu kal-kulo aŭ kalk-ulo?
 1017. kalvinismo: Ĉu kalv-inismo aŭ kalvin-ismo?
 1018. kalvinisto: Ĉu kal-vinisto aŭ kalvin-isto?
 1019. kameleono: Ĉu kame-leono aŭ kamel-eono?
 1020. kamelino: Ĉu kame-lino aŭ kamel-ino?
 1021. kamentubisto: Ĉu kamen-tubisto aŭ kamentub-isto?
 1022. kampare: Ĉu kam-pare aŭ kamp-are?
 1023. kamparo: Ĉu kam-paro aŭ kamp-aro?
 1024. kamploĝejo: Ĉu kamp-loĝejo aŭ kamploĝ-ejo?
 1025. kampulino: Ĉu kamp-ulino aŭ kampul-ino?
 1026. kampulo: Ĉu kam-pulo aŭ kamp-ulo?
 1027. kanaligi: Ĉu kan-aligi aŭ kanal-igi?
 1028. kanjono: Ĉu kan-jono aŭ kanj-ono?
 1029. kankromo: Ĉu kan-kromo aŭ kankr-omo?
 1030. kantaro: Ĉu kan-taro aŭ kant-aro?
 1031. kantino: Ĉu kan-tino aŭ kant-ino?
 1032. kantono: Ĉu kan-tono aŭ kant-ono?
 1033. kantoro: Ĉu kan-toro aŭ kant-oro?
 1034. kaprido: Ĉu kap-rido aŭ kapr-ido?
 1035. kaprompilo: Ĉu kap-rompilo aŭ kapromp-ilo?
 1036. kaptema: Ĉu kap-tema aŭ kapt-ema?
 1037. kapturnigi: Ĉu kap-turnigi aŭ kapturn-igi?
 1038. kapturno: Ĉu kap-turno aŭ kapt-urno?
 1039. karateisto: Ĉu kar-ateisto aŭ karate-isto?
 1040. karbejo: Ĉu kar-bejo aŭ karb-ejo?
 1041. karbono: Ĉu kar-bono aŭ karb-ono?
 1042. kardono: Ĉu kar-dono aŭ kard-ono?
 1043. karegulo: Ĉu kare-gulo aŭ kareg-ulo?
 1044. karesema: Ĉu kare-sema aŭ kares-ema?
 1045. karesemo: Ĉu kare-semo aŭ kares-emo?
 1046. kargisto: Ĉu kar-gisto aŭ karg-isto?
 1047. karlino: Ĉu kar-lino aŭ karl-ino?
 1048. karmelanino: Ĉu kar-melanino aŭ karmelan-ino?
 1049. karmelano: Ĉu karm-elano aŭ karmel-ano?
 1050. karmelo: Ĉu kar-melo aŭ karm-elo?
 1051. karmino: Ĉu kar-mino aŭ karm-ino?
 1052. karnulo: Ĉu kar-nulo aŭ karn-ulo?
 1053. karobarbo: Ĉu karo-barbo aŭ karob-arbo?
 1054. karoteno: Ĉu karo-teno aŭ karot-eno?
 1055. karotido: Ĉu kar-otido aŭ karot-ido?
 1056. karpeno: Ĉu kar-peno aŭ karp-eno?
 1057. kartaga: Ĉu kar-taga aŭ kart-aga?
 1058. kartaro: Ĉu kar-taro aŭ kart-aro?
 1059. kartelo: Ĉu kar-telo aŭ kart-elo?
 1060. kartono: Ĉu kar-tono aŭ kart-ono?
 1061. kartujo: Ĉu kar-tujo aŭ kart-ujo?
 1062. karulino: Ĉu kar-ulino aŭ karul-ino?
 1063. kasedilo: Ĉu kas-edilo aŭ kased-ilo?
 1064. kasistino: Ĉu kasis-tino aŭ kasist-ino?
 1065. kastelo: Ĉu kas-telo aŭ kast-elo?
 1066. kastilia: Ĉu kas-tilia aŭ kast-ilia?
 1067. kastoro: Ĉu kas-toro aŭ kast-oro?
 1068. kastrado: Ĉu kas-trado aŭ kast-rado?
 1069. kaŝdosierujo: Ĉu kaŝ-dosierujo aŭ kaŝdosier-ujo?
 1070. kaŝmemorigi: Ĉu kaŝ-memorigi aŭ kaŝmemor-igi?
 1071. kateniĝi: Ĉu kat-eniĝi aŭ katen-iĝi?
 1072. katetero: Ĉu kat-etero aŭ katet-ero?
 1073. kelisto: Ĉu ke-listo aŭ kel-isto?
 1074. kialigi: Ĉu ki-aligi aŭ kial-igi?
 1075. kineta: Ĉu ki-neta aŭ kin-eta?
 1076. klaĉgazetaro: Ĉu klaĉ-gazetaro aŭ klaĉgazet-aro?
 1077. klaĉulino: Ĉu klaĉ-ulino aŭ klaĉul-ino?
 1078. klakfermiĝi: Ĉu klak-fermiĝi aŭ klakferm-iĝi?
 1079. klerega: Ĉu kle-rega aŭ kler-ega?
 1080. klerigi: Ĉu kle-rigi aŭ kler-igi?
 1081. klerikalismo: Ĉu klerik-alismo aŭ klerikal-ismo?
 1082. klerismo: Ĉu kle-rismo aŭ kler-ismo?
 1083. klerulo: Ĉu kle-rulo aŭ kler-ulo?
 1084. klubaneco: Ĉu klub-aneco aŭ kluban-eco?
 1085. kodrompilo: Ĉu kod-rompilo aŭ kodromp-ilo?
 1086. kodstrekaro: Ĉu kod-strekaro aŭ kodstrek-aro?
 1087. kokaĵo: Ĉu kok-aĵo aŭ koka-ĵo?
 1088. koketulino: Ĉu kok-etulino aŭ koket-ulino aŭ koketul-ino?
 1089. koketulo: Ĉu kok-etulo aŭ koket-ulo?
 1090. kolbaso: Ĉu kol-baso aŭ kolb-aso?
 1091. kolbrido: Ĉu kol-brido aŭ kolb-rido?
 1092. kolegeco: Ĉu kol-egeco aŭ koleg-eco?
 1093. kolegemo: Ĉu kole-gemo aŭ koleg-emo?
 1094. kolerega: Ĉu kole-rega aŭ koler-ega?
 1095. kolereta: Ĉu kole-reta aŭ koler-eta?
 1096. kolerigi: Ĉu kole-rigi aŭ koler-igi?
 1097. kolhararo: Ĉu kol-hararo aŭ kolhar-aro?
 1098. kolorigi: Ĉu kol-origi aŭ kolor-igi?
 1099. kolostro: Ĉu kol-ostro aŭ kolos-tro?
 1100. kolportisto: Ĉu kol-portisto aŭ kolport-isto?
 1101. kombilo: Ĉu kom-bilo aŭ komb-ilo?
 1102. komforteco: Ĉu kom-forteco aŭ komfort-eco?
 1103. komfortigi: Ĉu kom-fortigi aŭ komfort-igi?
 1104. komikulo: Ĉu komi-kulo aŭ komik-ulo?
 1105. komodoro: Ĉu kom-odoro aŭ komod-oro?
 1106. kompaktdiskilo: Ĉu kompakt-diskilo aŭ kompaktdisk-ilo?
 1107. kompensaĵo: Ĉu kom-pensaĵo aŭ kompens-aĵo?
 1108. kompostaĵo: Ĉu kom-postaĵo aŭ kompost-aĵo?
 1109. komprenebleco: Ĉu kompren-ebleco aŭ komprenebl-eco?
 1110. komprenilo: Ĉu kom-prenilo aŭ kompren-ilo?
 1111. komputerprogramisto: Ĉu komputer-programisto aŭ komputerprogram-isto?
 1112. komputilejo: Ĉu komput-ilejo aŭ komputil-ejo?
 1113. komputoro: Ĉu kom-putoro aŭ komput-oro?
 1114. komunikadisto: Ĉu komuni-kadisto aŭ komunikad-isto?
 1115. komunikaĵo: Ĉu kom-unikaĵo aŭ komunik-aĵo?
 1116. komunikilo: Ĉu komuni-kilo aŭ komunik-ilo?
 1117. komutilaro: Ĉu komut-ilaro aŭ komutil-aro?
 1118. komutilo: Ĉu kom-utilo aŭ komut-ilo?
 1119. koncentrejo: Ĉu kon-centrejo aŭ koncentr-ejo?
 1120. koncentrigi: Ĉu kon-centrigi aŭ koncentr-igi?
 1121. koncentriĝi: Ĉu kon-centriĝi aŭ koncentr-iĝi?
 1122. konduktoro: Ĉu konduk-toro aŭ kondukt-oro?
 1123. konfidatesto: Ĉu konfid-atesto aŭ konfidat-esto?
 1124. konfidebla: Ĉu kon-fidebla aŭ konfid-ebla?
 1125. konfidema: Ĉu kon-fidema aŭ konfid-ema?
 1126. konfidinda: Ĉu kon-fidinda aŭ konfid-inda?
 1127. konfirmiĝi: Ĉu kon-firmiĝi aŭ konfirm-iĝi?
 1128. konformiĝi: Ĉu kon-formiĝi aŭ konform-iĝi?
 1129. konfuzaĵo: Ĉu kon-fuzaĵo aŭ konfuz-aĵo?
 1130. konfuziĝi: Ĉu konfuz-iĝi aŭ konfuzi-ĝi?
 1131. kongesti: Ĉu kon-gesti aŭ kong-esti?
 1132. kongesto: Ĉu kon-gesto aŭ kong-esto?
 1133. kongresejo: Ĉu kon-gresejo aŭ kongres-ejo?
 1134. konkava: Ĉu kon-kava aŭ konk-ava?
 1135. konkero: Ĉu kon-kero aŭ konk-ero?
 1136. konklavo: Ĉu kon-klavo aŭ konk-lavo?
 1137. konkordo: Ĉu kon-kordo aŭ konk-ordo?
 1138. konkreta: Ĉu kon-kreta aŭ konk-reta?
 1139. konkretaĵo: Ĉu konk-retaĵo aŭ konkret-aĵo?
 1140. konkuro: Ĉu kon-kuro aŭ konk-uro?
 1141. konkursejo: Ĉu konk-ursejo aŭ konkurs-ejo?
 1142. konkursero: Ĉu konkur-sero aŭ konkurs-ero?
 1143. konkurso: Ĉu kon-kurso aŭ konk-urso?
 1144. konsciigi: Ĉu kon-sciigi aŭ konsci-igi?
 1145. konsciiĝi: Ĉu kon-sciiĝi aŭ konsci-iĝi?
 1146. konsentebla: Ĉu kon-sentebla aŭ konsent-ebla?
 1147. konsentema: Ĉu kon-sentema aŭ konsent-ema?
 1148. konsentemo: Ĉu kon-sentemo aŭ konsent-emo?
 1149. konservema: Ĉu kon-servema aŭ konserv-ema?
 1150. konservisto: Ĉu kon-servisto aŭ konserv-isto?
 1151. konservulo: Ĉu kon-servulo aŭ konserv-ulo?
 1152. konsiliĝi: Ĉu konsil-iĝi aŭ konsili-ĝi?
 1153. konsilindeco: Ĉu konsil-indeco aŭ konsilind-eco?
 1154. konstrulaboristo: Ĉu konstru-laboristo aŭ konstrulabor-isto?
 1155. konsumiĝi: Ĉu kon-sumiĝi aŭ konsum-iĝi?
 1156. kontakto: Ĉu kon-takto aŭ kont-akto?
 1157. kontaktujo: Ĉu kont-aktujo aŭ kontakt-ujo?
 1158. kontento: Ĉu kon-tento aŭ kont-ento?
 1159. kontestado: Ĉu kon-testado aŭ kont-estado?
 1160. kontesti: Ĉu kon-testi aŭ kont-esti?
 1161. kontesto: Ĉu kon-testo aŭ kont-esto?
 1162. kontoro: Ĉu kon-toro aŭ kont-oro?
 1163. kontraŭleĝeco: Ĉu kontraŭ-leĝeco aŭ kontraŭleĝ-eco?
 1164. kontraŭnaturaĵo: Ĉu kontraŭ-naturaĵo aŭ kontraŭnatur-aĵo?
 1165. kontraŭstarema: Ĉu kontraŭ-starema aŭ kontraŭstar-ema?
 1166. kontraŭstarigi: Ĉu kontraŭ-starigi aŭ kontraŭstar-igi?
 1167. kontraŭutopiulo: Ĉu kontraŭ-utopiulo aŭ kontraŭutopi-ulo?
 1168. kontroli: Ĉu kon-troli aŭ kont-roli?
 1169. kontrolisto: Ĉu kont-rolisto aŭ kontrol-isto?
 1170. kontrolo: Ĉu kon-trolo aŭ kont-rolo?
 1171. kontulo: Ĉu kon-tulo aŭ kont-ulo?
 1172. konturo: Ĉu kon-turo aŭ kont-uro?
 1173. kontuzaĵo: Ĉu kont-uzaĵo aŭ kontuz-aĵo?
 1174. kontuziĝi: Ĉu kont-uziĝi aŭ kontuz-iĝi?
 1175. konvertiĝi: Ĉu kon-vertiĝi aŭ konvert-iĝi?
 1176. koramikeco: Ĉu kor-amikeco aŭ koramik-eco?
 1177. koramikino: Ĉu kor-amikino aŭ koramik-ino?
 1178. korbelo: Ĉu kor-belo aŭ korb-elo?
 1179. kordono: Ĉu kor-dono aŭ kord-ono?
 1180. korpremiteco: Ĉu kor-premiteco aŭ korpremit-eco?
 1181. kortbirdaro: Ĉu kort-birdaro aŭ kortbird-aro?
 1182. kortbirdejo: Ĉu kort-birdejo aŭ kortbird-ejo?
 1183. korteganaro: Ĉu korteg-anaro aŭ kortegan-aro?
 1184. kovrilo: Ĉu kov-rilo aŭ kovr-ilo?
 1185. kradrostilo: Ĉu krad-rostilo aŭ kradrost-ilo?
 1186. kraketigi: Ĉu krak-etigi aŭ kraket-igi?
 1187. kredebleco: Ĉu kred-ebleco aŭ kredebl-eco?
 1188. kredigi: Ĉu kre-digi aŭ kred-igi?
 1189. kredindeco: Ĉu kred-indeco aŭ kredind-eco?
 1190. kremondo: Ĉu kre-mondo aŭ krem-ondo?
 1191. kreteno: Ĉu kre-teno aŭ kret-eno?
 1192. kretono: Ĉu kre-tono aŭ kret-ono?
 1193. kribrilo: Ĉu kri-brilo aŭ kribr-ilo?
 1194. krimulo: Ĉu kri-mulo aŭ krim-ulo?
 1195. kristaligi: Ĉu krist-aligi aŭ kristal-igi?
 1196. kristaliĝi: Ĉu krist-aliĝi aŭ kristal-iĝi?
 1197. kristalo: Ĉu kri-stalo aŭ krist-alo?
 1198. kristanaro: Ĉu krist-anaro aŭ kristan-aro?
 1199. kristaneco: Ĉu krist-aneco aŭ kristan-eco?
 1200. kristanigi: Ĉu krist-anigi aŭ kristan-igi?
 1201. kristaniĝi: Ĉu krist-aniĝi aŭ kristan-iĝi?
 1202. krucmilitiro: Ĉu kruc-militiro aŭ krucmilit-iro?
 1203. krucmilitisto: Ĉu kruc-militisto aŭ krucmilit-isto?
 1204. kruelegeco: Ĉu kruel-egeco aŭ krueleg-eco?
 1205. kudrilaro: Ĉu kudr-ilaro aŭ kudril-aro?
 1206. kulmino: Ĉu kul-mino aŭ kulm-ino?
 1207. kulpeco: Ĉu kul-peco aŭ kulp-eco?
 1208. kulpulo: Ĉu kul-pulo aŭ kulp-ulo?
 1209. kulturo: Ĉu kul-turo aŭ kult-uro?
 1210. kundancantino: Ĉu kun-dancantino aŭ kundancant-ino?
 1211. kunfandaĵo: Ĉu kun-fandaĵo aŭ kunfand-aĵo?
 1212. kunfandiĝi: Ĉu kun-fandiĝi aŭ kunfand-iĝi?
 1213. kunhavigi: Ĉu kun-havigi aŭ kunhav-igi?
 1214. kunkudraĵo: Ĉu kun-kudraĵo aŭ kunkudr-aĵo?
 1215. kunkulpeco: Ĉu kun-kulpeco aŭ kunkulp-eco?
 1216. kunkulpulo: Ĉu kun-kulpulo aŭ kunkulp-ulo?
 1217. kunligaĵo: Ĉu kun-ligaĵo aŭ kunlig-aĵo?
 1218. kunloĝantejo: Ĉu kun-loĝantejo aŭ kunloĝant-ejo?
 1219. kunmetilo: Ĉu kun-metilo aŭ kunmet-ilo?
 1220. kunpremilo: Ĉu kun-premilo aŭ kunprem-ilo?
 1221. kunsendaĵo: Ĉu kun-sendaĵo aŭ kunsend-aĵo?
 1222. kuntekstigi: Ĉu kun-tekstigi aŭ kuntekst-igi?
 1223. kunteniĝi: Ĉu kun-teniĝi aŭ kunten-iĝi?
 1224. kuntiriĝi: Ĉu kun-tiriĝi aŭ kuntir-iĝi?
 1225. kuntreniĝi: Ĉu kun-treniĝi aŭ kuntren-iĝi?
 1226. kunvenigi: Ĉu kun-venigi aŭ kunven-igi?
 1227. kuplilo: Ĉu kup-lilo aŭ kupl-ilo?
 1228. kuracilejo: Ĉu kurac-ilejo aŭ kuracil-ejo?
 1229. kuraĝegeco: Ĉu kuraĝ-egeco aŭ kuraĝeg-eco?
 1230. kurentintenseco: Ĉu kurent-intenseco aŭ kurentintens-eco?
 1231. kurkumino: Ĉu kur-kumino aŭ kurkum-ino?
 1232. kursano: Ĉu kur-sano aŭ kurs-ano?
 1233. kursilo: Ĉu kur-silo aŭ kurs-ilo?
 1234. kurteno: Ĉu kur-teno aŭ kurt-eno?
 1235. kurtino: Ĉu kur-tino aŭ kurt-ino?
 1236. kusentegilo: Ĉu kusen-tegilo aŭ kusenteg-ilo?
 1237. kvarangulaĵo: Ĉu kvar-angulaĵo aŭ kvarangul-aĵo?
 1238. kvarobligi: Ĉu kvar-obligi aŭ kvarobl-igi?
 1239. kvartalo: Ĉu kvar-talo aŭ kvart-alo?
 1240. kvartiro: Ĉu kvar-tiro aŭ kvart-iro?
 1241. kvintalo: Ĉu kvin-talo aŭ kvint-alo?
 1242. laboradministra: Ĉu labor-administra aŭ laborad-ministra?
 1243. laborplanilo: Ĉu labor-planilo aŭ laborplan-ilo?
 1244. laksilo: Ĉu lak-silo aŭ laks-ilo?
 1245. lamenigi: Ĉu lam-enigi aŭ lamen-igi?
 1246. lampiro: Ĉu lam-piro aŭ lamp-iro?
 1247. lamplumo: Ĉu lam-plumo aŭ lamp-lumo?
 1248. lancisto: Ĉu lan-cisto aŭ lanc-isto?
 1249. lanĉilo: Ĉu lan-ĉilo aŭ lanĉ-ilo?
 1250. landaŭo: Ĉu lan-daŭo aŭ land-aŭo?
 1251. landido: Ĉu lan-dido aŭ land-ido?
 1252. landkartaro: Ĉu land-kartaro aŭ landkart-aro?
 1253. lankasko: Ĉu lan-kasko aŭ lank-asko?
 1254. larĝanimeco: Ĉu larĝ-animeco aŭ larĝanim-eco?
 1255. latvino: Ĉu lat-vino aŭ latv-ino?
 1256. laŭceleco: Ĉu laŭ-celeco aŭ laŭcel-eco?
 1257. laŭleĝeco: Ĉu laŭ-leĝeco aŭ laŭleĝ-eco?
 1258. laŭnormigi: Ĉu laŭ-normigi aŭ laŭnorm-igi?
 1259. laŭtema: Ĉu laŭ-tema aŭ laŭt-ema?
 1260. legomĝardenisto: Ĉu legom-ĝardenisto aŭ legomĝarden-isto?
 1261. lernejestrino: Ĉu lernej-estrino aŭ lernejestr-ino?
 1262. libanano: Ĉu li-banano aŭ liban-ano?
 1263. liberaligi: Ĉu liber-aligi aŭ liberal-igi?
 1264. liberalismo: Ĉu liber-alismo aŭ liberal-ismo?
 1265. liberiĝi: Ĉu liber-iĝi aŭ liberi-ĝi?
 1266. libervolismo: Ĉu liber-volismo aŭ libervol-ismo?
 1267. librulo: Ĉu li-brulo aŭ libr-ulo?
 1268. liciano: Ĉu li-ciano aŭ lici-ano?
 1269. ligulo: Ĉu li-gulo aŭ lig-ulo?
 1270. likeno: Ĉu li-keno aŭ lik-eno?
 1271. likvidiĝi: Ĉu lik-vidiĝi aŭ likvid-iĝi?
 1272. likvido: Ĉu lik-vido aŭ likv-ido?
 1273. limaĵo: Ĉu lim-aĵo aŭ lima-ĵo?
 1274. limedo: Ĉu li-medo aŭ lim-edo?
 1275. limimpostisto: Ĉu lim-impostisto aŭ limimpost-isto?
 1276. limono: Ĉu li-mono aŭ lim-ono?
 1277. linifinilo: Ĉu lini-finilo aŭ linifin-ilo?
 1278. liphararo: Ĉu lip-hararo aŭ liphar-aro?
 1279. lirismo: Ĉu li-rismo aŭ lir-ismo?
 1280. listelo: Ĉu li-stelo aŭ list-elo?
 1281. litero: Ĉu li-tero aŭ lit-ero?
 1282. litino: Ĉu li-tino aŭ lit-ino?
 1283. litrumo: Ĉu li-trumo aŭ lit-rumo aŭ litr-umo?
 1284. liveraĵo: Ĉu li-veraĵo aŭ liver-aĵo?
 1285. livero: Ĉu li-vero aŭ liv-ero?
 1286. livono: Ĉu li-vono aŭ liv-ono?
 1287. loĝigejo: Ĉu loĝi-gejo aŭ loĝig-ejo?
 1288. loĝiĝi: Ĉu loĝ-iĝi aŭ loĝi-ĝi?
 1289. lokadverbo: Ĉu lok-adverbo aŭ lokad-verbo?
 1290. lokiĝi: Ĉu lok-iĝi aŭ loki-ĝi?
 1291. ludilaro: Ĉu lud-ilaro aŭ ludil-aro?
 1292. ludilkesto: Ĉu lud-ilkesto aŭ ludil-kesto?
 1293. ludomo: Ĉu lu-domo aŭ lud-omo?
 1294. ludoni: Ĉu lu-doni aŭ lud-oni?
 1295. lukano: Ĉu lu-kano aŭ luk-ano?
 1296. lukrado: Ĉu lu-krado aŭ luk-rado?
 1297. luksema: Ĉu luk-sema aŭ luks-ema?
 1298. lulilo: Ĉu lu-lilo aŭ lul-ilo?
 1299. lumdiskingo: Ĉu lum-diskingo aŭ lumdisk-ingo?
 1300. lumilo: Ĉu lu-milo aŭ lum-ilo?
 1301. lunatikeco: Ĉu lun-atikeco aŭ lunatik-eco?
 1302. lupago: Ĉu lu-pago aŭ lup-ago?
 1303. lupino: Ĉu lu-pino aŭ lup-ino?
 1304. luterano: Ĉu lu-terano aŭ luter-ano?
 1305. magnetigi: Ĉu mag-netigi aŭ magnet-igi?
 1306. magrulo: Ĉu mag-rulo aŭ magr-ulo?
 1307. majnano: Ĉu maj-nano aŭ majn-ano?
 1308. malabundeco: Ĉu mal-abundeco aŭ malabund-eco?
 1309. malafableco: Ĉu mal-afableco aŭ malafabl-eco?
 1310. malafablega: Ĉu mal-afablega aŭ malafabl-ega?
 1311. malagrablaĵo: Ĉu mal-agrablaĵo aŭ malagrabl-aĵo?
 1312. malakceli: Ĉu mal-akceli aŭ malak-celi?
 1313. malakcelo: Ĉu mal-akcelo aŭ malak-celo?
 1314. malakordi: Ĉu mal-akordi aŭ malak-ordi?
 1315. malakordo: Ĉu mal-akordo aŭ malak-ordo?
 1316. malakrigi: Ĉu mal-akrigi aŭ malak-rigi aŭ malakr-igi?
 1317. malaktivigi: Ĉu mal-aktivigi aŭ malaktiv-igi?
 1318. malaltigi: Ĉu mal-altigi aŭ malalt-igi?
 1319. malaltiĝi: Ĉu mal-altiĝi aŭ malalt-iĝi?
 1320. malaltmaro: Ĉu mal-altmaro aŭ malalt-maro?
 1321. malaltreliefo: Ĉu mal-altreliefo aŭ malalt-reliefo?
 1322. malaltvalora: Ĉu mal-altvalora aŭ malalt-valora?
 1323. malameco: Ĉu mal-ameco aŭ malam-eco?
 1324. malamikeco: Ĉu mal-amikeco aŭ malamik-eco?
 1325. malamikema: Ĉu mal-amikema aŭ malamik-ema?
 1326. malamikiĝi: Ĉu mal-amikiĝi aŭ malamik-iĝi?
 1327. malaminda: Ĉu mal-aminda aŭ malam-inda?
 1328. malamuzi: Ĉu mal-amuzi aŭ malam-uzi?
 1329. malamuzo: Ĉu mal-amuzo aŭ malam-uzo?
 1330. malankriĝi: Ĉu mal-ankriĝi aŭ malankr-iĝi?
 1331. malantaŭaĵo: Ĉu mal-antaŭaĵo aŭ malantaŭ-aĵo?
 1332. malantaŭenigi: Ĉu mal-antaŭenigi aŭ malantaŭ-enigi?
 1333. malantaŭgusto: Ĉu mal-antaŭgusto aŭ malantaŭ-gusto?
 1334. malantaŭiĝi: Ĉu mal-antaŭiĝi aŭ malantaŭ-iĝi?
 1335. malantaŭiri: Ĉu mal-antaŭiri aŭ malantaŭ-iri?
 1336. malantaŭkorto: Ĉu mal-antaŭkorto aŭ malantaŭ-korto?
 1337. malantaŭplano: Ĉu mal-antaŭplano aŭ malantaŭ-plano?
 1338. malaperigi: Ĉu mal-aperigi aŭ malaper-igi?
 1339. malaprobinda: Ĉu mal-aprobinda aŭ malaprob-inda?
 1340. malatentema: Ĉu mal-atentema aŭ malatent-ema?
 1341. malatentigi: Ĉu mal-atentigi aŭ malatent-igi?
 1342. malavareco: Ĉu mal-avareco aŭ malavar-eco?
 1343. malbelaĵo: Ĉu mal-belaĵo aŭ malbel-aĵo?
 1344. malbeleco: Ĉu mal-beleco aŭ malbel-eco?
 1345. malbelega: Ĉu mal-belega aŭ malbel-ega?
 1346. malbelforma: Ĉu mal-belforma aŭ malbel-forma?
 1347. malbeligi: Ĉu mal-beligi aŭ malbel-igi?
 1348. malbelulino: Ĉu mal-belulino aŭ malbel-ulino aŭ malbelul-ino?
 1349. malbelulo: Ĉu mal-belulo aŭ malbel-ulo?
 1350. malbonaĵo: Ĉu mal-bonaĵo aŭ malbon-aĵo?
 1351. malboneco: Ĉu mal-boneco aŭ malbon-eco?
 1352. malbonega: Ĉu mal-bonega aŭ malbon-ega?
 1353. malbonege: Ĉu mal-bonege aŭ malbon-ege?
 1354. malboneta: Ĉu mal-boneta aŭ malbon-eta?
 1355. malbonfama: Ĉu mal-bonfama aŭ malbon-fama?
 1356. malbonfamigi: Ĉu malbon-famigi aŭ malbonfam-igi?
 1357. malbonfarado: Ĉu mal-bonfarado aŭ malbon-farado?
 1358. malbonfaraĵo: Ĉu mal-bonfaraĵo aŭ malbon-faraĵo aŭ malbonfar-aĵo?
 1359. malbonfaranto: Ĉu mal-bonfaranto aŭ malbon-faranto?
 1360. malbonfari: Ĉu mal-bonfari aŭ malbon-fari?
 1361. malbonfaro: Ĉu mal-bonfaro aŭ malbon-faro?
 1362. malbonfarto: Ĉu mal-bonfarto aŭ malbon-farto?
 1363. malbonhumora: Ĉu mal-bonhumora aŭ malbon-humora?
 1364. malbonigi: Ĉu mal-bonigi aŭ malbon-igi?
 1365. malboniĝi: Ĉu mal-boniĝi aŭ malbon-iĝi?
 1366. malbonintenca: Ĉu mal-bonintenca aŭ malbon-intenca?
 1367. malbonkonduta: Ĉu mal-bonkonduta aŭ malbon-konduta?
 1368. malbonnovaĵo: Ĉu mal-bonnovaĵo aŭ malbon-novaĵo?
 1369. malbonodora: Ĉu mal-bonodora aŭ malbon-odora?
 1370. malbonodoreco: Ĉu mal-bonodoreco aŭ malbonodor-eco?
 1371. malbonodori: Ĉu mal-bonodori aŭ malbon-odori?
 1372. malbonodoro: Ĉu mal-bonodoro aŭ malbon-odoro?
 1373. malbonorda: Ĉu mal-bonorda aŭ malbon-orda?
 1374. malbonsona: Ĉu mal-bonsona aŭ malbon-sona?
 1375. malbonsoneco: Ĉu mal-bonsoneco aŭ malbonson-eco?
 1376. malbonŝanca: Ĉu mal-bonŝanca aŭ malbon-ŝanca?
 1377. malbonŝance: Ĉu mal-bonŝance aŭ malbon-ŝance?
 1378. malbonŝanco: Ĉu mal-bonŝanco aŭ malbon-ŝanco?
 1379. malbonulo: Ĉu mal-bonulo aŭ malbon-ulo?
 1380. malbonvola: Ĉu mal-bonvola aŭ malbon-vola?
 1381. malbonvole: Ĉu mal-bonvole aŭ malbon-vole?
 1382. malbonvolo: Ĉu mal-bonvolo aŭ malbon-volo?
 1383. malcedema: Ĉu mal-cedema aŭ malced-ema?
 1384. malcedemo: Ĉu mal-cedemo aŭ malced-emo?
 1385. malĉasteco: Ĉu mal-ĉasteco aŭ malĉast-eco?
 1386. malĉastigi: Ĉu mal-ĉastigi aŭ malĉast-igi?
 1387. malĉastulino: Ĉu malĉast-ulino aŭ malĉastul-ino?
 1388. maldaŭrigi: Ĉu mal-daŭrigi aŭ maldaŭr-igi?
 1389. maldekstrulo: Ĉu mal-dekstrulo aŭ maldekstr-ulo?
 1390. maldelikataĵo: Ĉu mal-delikataĵo aŭ maldelikat-aĵo?
 1391. maldelikateco: Ĉu mal-delikateco aŭ maldelikat-eco?
 1392. maldensejo: Ĉu mal-densejo aŭ maldens-ejo?
 1393. maldensigi: Ĉu mal-densigi aŭ maldens-igi?
 1394. maldensigilo: Ĉu mal-densigilo aŭ maldensig-ilo?
 1395. maldikigi: Ĉu mal-dikigi aŭ maldik-igi?
 1396. maldikiĝi: Ĉu mal-dikiĝi aŭ maldik-iĝi?
 1397. maldiligenteco: Ĉu mal-diligenteco aŭ maldiligent-eco?
 1398. maldiligentulo: Ĉu mal-diligentulo aŭ maldiligent-ulo?
 1399. maldiskreteco: Ĉu mal-diskreteco aŭ maldiskret-eco?
 1400. maldisponebleco: Ĉu mal-disponebleco aŭ maldisponebl-eco?
 1401. maldolĉeco: Ĉu mal-dolĉeco aŭ maldolĉ-eco?
 1402. maldolĉigi: Ĉu mal-dolĉigi aŭ maldolĉ-igi?
 1403. maldormemo: Ĉu mal-dormemo aŭ maldorm-emo?
 1404. maldormigi: Ĉu mal-dormigi aŭ maldorm-igi?
 1405. malebena: Ĉu mal-ebena aŭ male-bena?
 1406. malebenaĵo: Ĉu mal-ebenaĵo aŭ male-benaĵo aŭ maleben-aĵo?
 1407. malebleco: Ĉu mal-ebleco aŭ malebl-eco?
 1408. malebligi: Ĉu mal-ebligi aŭ malebl-igi?
 1409. malebriiĝi: Ĉu mal-ebriiĝi aŭ malebri-iĝi?
 1410. maledivano: Ĉu male-divano aŭ malediv-ano?
 1411. malegala: Ĉu mal-egala aŭ male-gala?
 1412. malegaleco: Ĉu mal-egaleco aŭ malegal-eco?
 1413. malekvilibrigi: Ĉu mal-ekvilibrigi aŭ malekvilibr-igi?
 1414. malenuigi: Ĉu mal-enuigi aŭ malenu-igi?
 1415. malenuo: Ĉu mal-enuo aŭ male-nuo?
 1416. malerektiĝi: Ĉu mal-erektiĝi aŭ male-rektiĝi aŭ malerekt-iĝi?
 1417. malesperigi: Ĉu mal-esperigi aŭ malesper-igi?
 1418. malestiminda: Ĉu mal-estiminda aŭ malestim-inda?
 1419. malestimindeco: Ĉu malestim-indeco aŭ malestimind-eco?
 1420. maletendi: Ĉu mal-etendi aŭ male-tendi?
 1421. malfacileco: Ĉu mal-facileco aŭ malfacil-eco?
 1422. malfaciligi: Ĉu mal-faciligi aŭ malfacil-igi?
 1423. malfaciliĝi: Ĉu mal-faciliĝi aŭ malfacil-iĝi?
 1424. malfekundeco: Ĉu mal-fekundeco aŭ malfekund-eco?
 1425. malfeliĉeco: Ĉu mal-feliĉeco aŭ malfeliĉ-eco?
 1426. malfeliĉigi: Ĉu mal-feliĉigi aŭ malfeliĉ-igi?
 1427. malfeliĉulino: Ĉu malfeliĉ-ulino aŭ malfeliĉul-ino?
 1428. malfeliĉulo: Ĉu mal-feliĉulo aŭ malfeliĉ-ulo?
 1429. malfermaĵo: Ĉu mal-fermaĵo aŭ malferm-aĵo?
 1430. malfermiĝi: Ĉu mal-fermiĝi aŭ malferm-iĝi?
 1431. malfermilo: Ĉu mal-fermilo aŭ malferm-ilo?
 1432. malfermitkoda: Ĉu mal-fermitkoda aŭ malfermit-koda?
 1433. malfideleco: Ĉu mal-fideleco aŭ malfidel-eco?
 1434. malfideliĝi: Ĉu malfid-eliĝi aŭ malfidel-iĝi?
 1435. malfidelo: Ĉu mal-fidelo aŭ malfid-elo?
 1436. malfidelulo: Ĉu mal-fidelulo aŭ malfidel-ulo?
 1437. malfidema: Ĉu mal-fidema aŭ malfid-ema?
 1438. malfieriĝi: Ĉu mal-fieriĝi aŭ malfier-iĝi?
 1439. malfinidimensia: Ĉu mal-finidimensia aŭ malfini-dimensia?
 1440. malfluemo: Ĉu mal-fluemo aŭ malflu-emo?
 1441. malfluidiĝi: Ĉu mal-fluidiĝi aŭ malfluid-iĝi?
 1442. malfluido: Ĉu mal-fluido aŭ malflu-ido?
 1443. malfortaĵo: Ĉu mal-fortaĵo aŭ malfort-aĵo?
 1444. malforteco: Ĉu mal-forteco aŭ malfort-eco?
 1445. malfortigi: Ĉu mal-fortigi aŭ malfort-igi?
 1446. malfortiĝi: Ĉu mal-fortiĝi aŭ malfort-iĝi?
 1447. malfortikeco: Ĉu mal-fortikeco aŭ malfortik-eco?
 1448. malfortikulo: Ĉu mal-fortikulo aŭ malfortik-ulo?
 1449. malfortulo: Ĉu mal-fortulo aŭ malfort-ulo?
 1450. malfrumatene: Ĉu mal-frumatene aŭ malfru-matene?
 1451. malfunkciigi: Ĉu mal-funkciigi aŭ malfunkci-igi?
 1452. malgajeco: Ĉu mal-gajeco aŭ malgaj-eco?
 1453. malgajhumora: Ĉu mal-gajhumora aŭ malgaj-humora?
 1454. malgajigi: Ĉu mal-gajigi aŭ malgaj-igi?
 1455. malgajiĝi: Ĉu mal-gajiĝi aŭ malgaj-iĝi?
 1456. malglatigi: Ĉu mal-glatigi aŭ malglat-igi?
 1457. malglatiĝi: Ĉu mal-glatiĝi aŭ malglat-iĝi?
 1458. malgracieco: Ĉu mal-gracieco aŭ malgraci-eco?
 1459. malgrandanima: Ĉu mal-grandanima aŭ malgrand-anima?
 1460. malgrandanimeco: Ĉu mal-grandanimeco aŭ malgrand-animeco aŭ malgrandanim-eco?
 1461. malgrandeco: Ĉu mal-grandeco aŭ malgrand-eco?
 1462. malgrandega: Ĉu mal-grandega aŭ malgrand-ega?
 1463. malgrandegulo: Ĉu mal-grandegulo aŭ malgrandeg-ulo?
 1464. malgrandigi: Ĉu mal-grandigi aŭ malgrand-igi?
 1465. malgrandiĝi: Ĉu mal-grandiĝi aŭ malgrand-iĝi?
 1466. malgrandspaca: Ĉu mal-grandspaca aŭ malgrand-spaca?
 1467. malgrandulo: Ĉu mal-grandulo aŭ malgrand-ulo?
 1468. malgrasega: Ĉu mal-grasega aŭ malgras-ega?
 1469. malgrasiĝi: Ĉu mal-grasiĝi aŭ malgras-iĝi?
 1470. malgravaĵo: Ĉu mal-gravaĵo aŭ malgrav-aĵo?
 1471. malĝentilaĵo: Ĉu mal-ĝentilaĵo aŭ malĝentil-aĵo?
 1472. malĝentileco: Ĉu mal-ĝentileco aŭ malĝentil-eco?
 1473. malĝojeco: Ĉu mal-ĝojeco aŭ malĝoj-eco?
 1474. malĝojigi: Ĉu mal-ĝojigi aŭ malĝoj-igi?
 1475. malĝojiĝi: Ĉu mal-ĝojiĝi aŭ malĝoj-iĝi?
 1476. malĝusteco: Ĉu mal-ĝusteco aŭ malĝust-eco?
 1477. malhavebla: Ĉu mal-havebla aŭ malhav-ebla?
 1478. malhavebleco: Ĉu mal-havebleco aŭ malhav-ebleco aŭ malhavebl-eco?
 1479. malhelblua: Ĉu mal-helblua aŭ malhel-blua?
 1480. malheleco: Ĉu mal-heleco aŭ malhel-eco?
 1481. malheligi: Ĉu mal-heligi aŭ malhel-igi?
 1482. malheliĝi: Ĉu mal-heliĝi aŭ malhel-iĝi?
 1483. malhelpema: Ĉu mal-helpema aŭ malhelp-ema?
 1484. malhelpilo: Ĉu mal-helpilo aŭ malhel-pilo aŭ malhelp-ilo?
 1485. malhonesteco: Ĉu mal-honesteco aŭ malhonest-eco?
 1486. malhonorigi: Ĉu mal-honorigi aŭ malhonor-igi?
 1487. malhumileco: Ĉu mal-humileco aŭ malhumil-eco?
 1488. malindento: Ĉu mal-indento aŭ malind-ento?
 1489. malinklino: Ĉu mal-inklino aŭ malink-lino?
 1490. malinstalilo: Ĉu mal-instalilo aŭ malinstal-ilo?
 1491. malinstigilo: Ĉu mal-instigilo aŭ malinstig-ilo?
 1492. maljunaĝo: Ĉu mal-junaĝo aŭ maljun-aĝo?
 1493. maljuneco: Ĉu mal-juneco aŭ maljun-eco?
 1494. maljunigi: Ĉu mal-junigi aŭ maljun-igi?
 1495. maljuniĝi: Ĉu mal-juniĝi aŭ maljun-iĝi?
 1496. maljunulino: Ĉu mal-junulino aŭ maljun-ulino aŭ maljunul-ino?
 1497. maljunulo: Ĉu mal-junulo aŭ maljun-ulo?
 1498. maljusteco: Ĉu mal-justeco aŭ maljust-eco?
 1499. malkapabligi: Ĉu mal-kapabligi aŭ malkapabl-igi?
 1500. malkaŝeco: Ĉu mal-kaŝeco aŭ malkaŝ-eco?
 1501. malkaŝema: Ĉu mal-kaŝema aŭ malkaŝ-ema?
 1502. malkaŝemo: Ĉu mal-kaŝemo aŭ malkaŝ-emo?
 1503. malkaŝiĝi: Ĉu mal-kaŝiĝi aŭ malkaŝ-iĝi?
 1504. malkaveta: Ĉu mal-kaveta aŭ malkav-eta?
 1505. malklareco: Ĉu mal-klareco aŭ malklar-eco?
 1506. malklarigi: Ĉu mal-klarigi aŭ malklar-igi?
 1507. malklariĝi: Ĉu mal-klariĝi aŭ malklar-iĝi?
 1508. malklereco: Ĉu mal-klereco aŭ malkler-eco?
 1509. malklerulo: Ĉu mal-klerulo aŭ malkler-ulo?
 1510. malkodaĵo: Ĉu mal-kodaĵo aŭ malkod-aĵo?
 1511. malkodigi: Ĉu mal-kodigi aŭ malkod-igi?
 1512. malkodilo: Ĉu mal-kodilo aŭ malkod-ilo?
 1513. malkombiniĝi: Ĉu mal-kombiniĝi aŭ malkombin-iĝi?
 1514. malkompaktigi: Ĉu mal-kompaktigi aŭ malkompakt-igi?
 1515. malkompatema: Ĉu mal-kompatema aŭ malkompat-ema?
 1516. malkompatemo: Ĉu mal-kompatemo aŭ malkompat-emo?
 1517. malkomponaĵo: Ĉu mal-komponaĵo aŭ malkompon-aĵo?
 1518. malkomponilo: Ĉu mal-komponilo aŭ malkompon-ilo?
 1519. malkoncizeco: Ĉu mal-koncizeco aŭ malkonciz-eco?
 1520. malkonektiĝi: Ĉu mal-konektiĝi aŭ malkonekt-iĝi?
 1521. malkonsilinda: Ĉu mal-konsilinda aŭ malkonsil-inda?
 1522. malkonstruilo: Ĉu mal-konstruilo aŭ malkonstru-ilo?
 1523. malkontenteco: Ĉu mal-kontenteco aŭ malkontent-eco?
 1524. malkontentigi: Ĉu mal-kontentigi aŭ malkontent-igi?
 1525. malkontentiĝi: Ĉu mal-kontentiĝi aŭ malkontent-iĝi?
 1526. malkunhavigi: Ĉu mal-kunhavigi aŭ malkun-havigi?
 1527. malkunigi: Ĉu mal-kunigi aŭ malkun-igi?
 1528. malkunigilo: Ĉu mal-kunigilo aŭ malkunig-ilo?
 1529. malkuniĝi: Ĉu mal-kuniĝi aŭ malkun-iĝi?
 1530. malkunvoki: Ĉu mal-kunvoki aŭ malkun-voki?
 1531. malkuraĝeco: Ĉu mal-kuraĝeco aŭ malkuraĝ-eco?
 1532. malkuraĝigi: Ĉu mal-kuraĝigi aŭ malkuraĝ-igi?
 1533. malkuraĝiĝi: Ĉu mal-kuraĝiĝi aŭ malkuraĝ-iĝi?
 1534. malkuraĝulo: Ĉu mal-kuraĝulo aŭ malkuraĝ-ulo?
 1535. malkutimiĝi: Ĉu mal-kutimiĝi aŭ malkutim-iĝi?
 1536. malkvieteco: Ĉu mal-kvieteco aŭ malkviet-eco?
 1537. malkvietigi: Ĉu mal-kvietigi aŭ malkviet-igi?
 1538. malkvietiĝi: Ĉu mal-kvietiĝi aŭ malkviet-iĝi?
 1539. mallarĝanima: Ĉu mal-larĝanima aŭ mallarĝ-anima?
 1540. mallarĝeco: Ĉu mal-larĝeco aŭ mallarĝ-eco?
 1541. mallarĝigi: Ĉu mal-larĝigi aŭ mallarĝ-igi?
 1542. mallaŭdinda: Ĉu mal-laŭdinda aŭ mallaŭd-inda?
 1543. mallaŭteco: Ĉu mal-laŭteco aŭ mallaŭt-eco?
 1544. mallaŭtiĝi: Ĉu mal-laŭtiĝi aŭ mallaŭt-iĝi?
 1545. mallertaĵo: Ĉu mal-lertaĵo aŭ mallert-aĵo?
 1546. mallertulo: Ĉu mal-lertulo aŭ mallert-ulo?
 1547. malleviĝi: Ĉu mal-leviĝi aŭ mallev-iĝi?
 1548. mallibereco: Ĉu mal-libereco aŭ malliber-eco?
 1549. malliberigi: Ĉu mal-liberigi aŭ malliber-igi?
 1550. malliberulo: Ĉu mal-liberulo aŭ malliber-ulo?
 1551. mallokaĵo: Ĉu mal-lokaĵo aŭ mallok-aĵo?
 1552. mallongdaŭra: Ĉu mal-longdaŭra aŭ mallong-daŭra?
 1553. mallongeco: Ĉu mal-longeco aŭ mallong-eco?
 1554. mallongfokusa: Ĉu mal-longfokusa aŭ mallong-fokusa?
 1555. mallongigi: Ĉu mal-longigi aŭ mallong-igi?
 1556. mallumeco: Ĉu mal-lumeco aŭ mallum-eco?
 1557. mallumigi: Ĉu mal-lumigi aŭ mallum-igi?
 1558. mallumiĝi: Ĉu mal-lumiĝi aŭ mallum-iĝi?
 1559. malmergiĝi: Ĉu mal-mergiĝi aŭ malmerg-iĝi?
 1560. malmodereco: Ĉu mal-modereco aŭ malmoder-eco?
 1561. malmodesteco: Ĉu mal-modesteco aŭ malmodest-eco?
 1562. malmoleco: Ĉu mal-moleco aŭ malmol-eco?
 1563. malmolega: Ĉu mal-molega aŭ malmol-ega?
 1564. malmoligi: Ĉu mal-moligi aŭ malmol-igi?
 1565. malmoliĝi: Ĉu mal-moliĝi aŭ malmol-iĝi?
 1566. malmoralaĵo: Ĉu mal-moralaĵo aŭ malmoral-aĵo?
 1567. malmoraleco: Ĉu mal-moraleco aŭ malmoral-eco?
 1568. malmulteco: Ĉu mal-multeco aŭ malmult-eco?
 1569. malmultiĝi: Ĉu mal-multiĝi aŭ malmult-iĝi?
 1570. malnetigi: Ĉu mal-netigi aŭ malnet-igi?
 1571. malnobleco: Ĉu mal-nobleco aŭ malnobl-eco?
 1572. malnobligi: Ĉu mal-nobligi aŭ malnobl-igi?
 1573. malnovaĵo: Ĉu mal-novaĵo aŭ malnov-aĵo?
 1574. malnoveco: Ĉu mal-noveco aŭ malnov-eco?
 1575. malnovulo: Ĉu mal-novulo aŭ malnov-ulo?
 1576. malobeema: Ĉu mal-obeema aŭ malobe-ema?
 1577. malobeemo: Ĉu mal-obeemo aŭ malobe-emo?
 1578. malofteco: Ĉu mal-ofteco aŭ maloft-eco?
 1579. maloftiĝi: Ĉu mal-oftiĝi aŭ maloft-iĝi?
 1580. maloportunaĵo: Ĉu mal-oportunaĵo aŭ maloportun-aĵo?
 1581. maloportuneco: Ĉu mal-oportuneco aŭ maloportun-eco?
 1582. malordema: Ĉu mal-ordema aŭ malord-ema?
 1583. malordigi: Ĉu mal-ordigi aŭ malord-igi?
 1584. malpacigi: Ĉu mal-pacigi aŭ malpac-igi?
 1585. malpaciĝi: Ĉu mal-paciĝi aŭ malpac-iĝi?
 1586. malpaleco: Ĉu mal-paleco aŭ malpal-eco?
 1587. malpareckontrolo: Ĉu mal-pareckontrolo aŭ malparec-kontrolo?
 1588. malpezigi: Ĉu mal-pezigi aŭ malpez-igi?
 1589. malpieco: Ĉu mal-pieco aŭ malpi-eco?
 1590. malpiulo: Ĉu mal-piulo aŭ malpi-ulo?
 1591. malplaĉa: Ĉu mal-plaĉa aŭ malpl-aĉa?
 1592. malplaĉi: Ĉu mal-plaĉi aŭ malpl-aĉi?
 1593. malplena: Ĉu mal-plena aŭ malpl-ena?
 1594. malplene: Ĉu mal-plene aŭ malpl-ene?
 1595. malpleneco: Ĉu mal-pleneco aŭ malplen-eco?
 1596. malplenigi: Ĉu mal-plenigi aŭ malpl-enigi aŭ malplen-igi?
 1597. malplenigo: Ĉu mal-plenigo aŭ malpl-enigo?
 1598. malpleniĝi: Ĉu mal-pleniĝi aŭ malpl-eniĝi aŭ malplen-iĝi?
 1599. malplenumo: Ĉu mal-plenumo aŭ malplen-umo?
 1600. malplialtigi: Ĉu mal-plialtigi aŭ malpli-altigi?
 1601. malplialtiĝi: Ĉu mal-plialtiĝi aŭ malpli-altiĝi?
 1602. malplialtiĝo: Ĉu mal-plialtiĝo aŭ malpli-altiĝo?
 1603. malpliboniĝi: Ĉu mal-pliboniĝi aŭ malpli-boniĝi?
 1604. malplifortiĝi: Ĉu mal-plifortiĝi aŭ malpli-fortiĝi?
 1605. malpligrandigi: Ĉu mal-pligrandigi aŭ malpli-grandigi?
 1606. malpligrandiĝi: Ĉu mal-pligrandiĝi aŭ malpli-grandiĝi?
 1607. malpligravigi: Ĉu mal-pligravigi aŭ malpli-gravigi?
 1608. malpliigi: Ĉu mal-pliigi aŭ malpli-igi?
 1609. malpliiĝi: Ĉu mal-pliiĝi aŭ malpli-iĝi?
 1610. malplilongigi: Ĉu mal-plilongigi aŭ malpli-longigi?
 1611. malplimulta: Ĉu mal-plimulta aŭ malpli-multa?
 1612. malplimulto: Ĉu mal-plimulto aŭ malpli-multo?
 1613. malplisigno: Ĉu mal-plisigno aŭ malpli-signo?
 1614. malpravaĵo: Ĉu mal-pravaĵo aŭ malprav-aĵo?
 1615. malpraveco: Ĉu mal-praveco aŭ malprav-eco?
 1616. malpravigebla: Ĉu mal-pravigebla aŭ malpravig-ebla?
 1617. malpravigi: Ĉu mal-pravigi aŭ malprav-igi?
 1618. malprecizigi: Ĉu mal-precizigi aŭ malpreciz-igi?
 1619. malprofitema: Ĉu mal-profitema aŭ malprofit-ema?
 1620. malprofundaĵo: Ĉu mal-profundaĵo aŭ malprofund-aĵo?
 1621. malprogresigi: Ĉu mal-progresigi aŭ malprogres-igi?
 1622. malprokrastiĝi: Ĉu mal-prokrastiĝi aŭ malprokrast-iĝi?
 1623. malproksimeco: Ĉu mal-proksimeco aŭ malproksim-eco?
 1624. malproksimigi: Ĉu mal-proksimigi aŭ malproksim-igi?
 1625. malproksimiĝi: Ĉu mal-proksimiĝi aŭ malproksim-iĝi?
 1626. malprosperigi: Ĉu mal-prosperigi aŭ malprosper-igi?
 1627. malpureco: Ĉu mal-pureco aŭ malpur-eco?
 1628. malpurega: Ĉu mal-purega aŭ malpur-ega?
 1629. malpuregeco: Ĉu malpur-egeco aŭ malpureg-eco?
 1630. malpurigi: Ĉu mal-purigi aŭ malpur-igi?
 1631. malraciemo: Ĉu mal-raciemo aŭ malraci-emo?
 1632. malrapideco: Ĉu mal-rapideco aŭ malrapid-eco?
 1633. malrapidigi: Ĉu mal-rapidigi aŭ malrapid-igi?
 1634. malrapidiĝi: Ĉu mal-rapidiĝi aŭ malrapid-iĝi?
 1635. malrapidtrajno: Ĉu mal-rapidtrajno aŭ malrapid-trajno?
 1636. malrapidvagonaro: Ĉu mal-rapidvagonaro aŭ malrapid-vagonaro?
 1637. malrektiĝi: Ĉu mal-rektiĝi aŭ malrekt-iĝi?
 1638. malriĉeco: Ĉu mal-riĉeco aŭ malriĉ-eco?
 1639. malriĉega: Ĉu mal-riĉega aŭ malriĉ-ega?
 1640. malriĉigi: Ĉu mal-riĉigi aŭ malriĉ-igi?
 1641. malriĉiĝi: Ĉu mal-riĉiĝi aŭ malriĉ-iĝi?
 1642. malriĉulo: Ĉu mal-riĉulo aŭ malriĉ-ulo?
 1643. malrigidiĝi: Ĉu mal-rigidiĝi aŭ malrigid-iĝi?
 1644. malsaĝeco: Ĉu mal-saĝeco aŭ malsaĝ-eco?
 1645. malsaĝulo: Ĉu mal-saĝulo aŭ malsaĝ-ulo?
 1646. malsameco: Ĉu mal-sameco aŭ malsam-eco?
 1647. malsamopinii: Ĉu mal-samopinii aŭ malsam-opinii?
 1648. malsanetulo: Ĉu malsan-etulo aŭ malsanet-ulo?
 1649. malsanigi: Ĉu mal-sanigi aŭ malsan-igi?
 1650. malsaniĝi: Ĉu mal-saniĝi aŭ malsan-iĝi?
 1651. malsanulino: Ĉu malsan-ulino aŭ malsanul-ino?
 1652. malsanulo: Ĉu mal-sanulo aŭ malsan-ulo?
 1653. malsatega: Ĉu mal-satega aŭ malsat-ega?
 1654. malsatigi: Ĉu mal-satigi aŭ malsat-igi?
 1655. malsciigi: Ĉu mal-sciigi aŭ malsci-igi?
 1656. malsekaĵo: Ĉu mal-sekaĵo aŭ malsek-aĵo?
 1657. malsekeco: Ĉu mal-sekeco aŭ malsek-eco?
 1658. malsekega: Ĉu mal-sekega aŭ malsek-ega?
 1659. malseketigi: Ĉu malsek-etigi aŭ malseket-igi?
 1660. malsekigi: Ĉu mal-sekigi aŭ malsek-igi?
 1661. malsekiĝi: Ĉu mal-sekiĝi aŭ malsek-iĝi?
 1662. malserenigi: Ĉu mal-serenigi aŭ malseren-igi?
 1663. malsereniĝi: Ĉu mal-sereniĝi aŭ malseren-iĝi?
 1664. malseriozeco: Ĉu mal-seriozeco aŭ malserioz-eco?
 1665. malsevereco: Ĉu mal-severeco aŭ malsever-eco?
 1666. malsimileco: Ĉu mal-simileco aŭ malsimil-eco?
 1667. malsimpleco: Ĉu mal-simpleco aŭ malsimpl-eco?
 1668. malsimpligi: Ĉu mal-simpligi aŭ malsimpl-igi?
 1669. malsobreco: Ĉu mal-sobreco aŭ malsobr-eco?
 1670. malsovaĝiĝi: Ĉu mal-sovaĝiĝi aŭ malsovaĝ-iĝi?
 1671. malsperteco: Ĉu mal-sperteco aŭ malspert-eco?
 1672. malspriteco: Ĉu mal-spriteco aŭ malsprit-eco?
 1673. malspritulo: Ĉu mal-spritulo aŭ malsprit-ulo?
 1674. malstabileco: Ĉu mal-stabileco aŭ malstabil-eco?
 1675. malstabiligi: Ĉu mal-stabiligi aŭ malstabil-igi?
 1676. malstreĉiĝi: Ĉu mal-streĉiĝi aŭ malstreĉ-iĝi?
 1677. malstreĉilo: Ĉu mal-streĉilo aŭ malstreĉ-ilo?
 1678. malsufiĉega: Ĉu mal-sufiĉega aŭ malsufiĉ-ega?
 1679. malsupereco: Ĉu mal-supereco aŭ malsuper-eco?
 1680. malsuprenigi: Ĉu mal-suprenigi aŭ malsupr-enigi?
 1681. malsuprenirejo: Ĉu malsupr-enirejo aŭ malsuprenir-ejo?
 1682. malsupreniri: Ĉu mal-supreniri aŭ malsupr-eniri?
 1683. malsupreniro: Ĉu mal-supreniro aŭ malsupr-eniro?
 1684. malsuprenrigardi: Ĉu mal-suprenrigardi aŭ malsupr-enrigardi?
 1685. malsuprensalti: Ĉu mal-suprensalti aŭ malsupr-ensalti?
 1686. malsuprentiri: Ĉu mal-suprentiri aŭ malsupr-entiri?
 1687. malsuprenveni: Ĉu mal-suprenveni aŭ malsupr-enveni?
 1688. malŝaltilo: Ĉu mal-ŝaltilo aŭ malŝalt-ilo?
 1689. malŝargiĝi: Ĉu mal-ŝargiĝi aŭ malŝarg-iĝi?
 1690. malŝparema: Ĉu mal-ŝparema aŭ malŝpar-ema?
 1691. malŝparemo: Ĉu mal-ŝparemo aŭ malŝpar-emo?
 1692. malŝtopilo: Ĉu mal-ŝtopilo aŭ malŝtop-ilo?
 1693. malŝveligi: Ĉu mal-ŝveligi aŭ malŝvel-igi?
 1694. maltimega: Ĉu mal-timega aŭ maltim-ega?
 1695. maltimema: Ĉu mal-timema aŭ maltim-ema?
 1696. maltimemo: Ĉu mal-timemo aŭ maltim-emo?
 1697. maltordi: Ĉu mal-tordi aŭ malt-ordi?
 1698. maltrankvileco: Ĉu mal-trankvileco aŭ maltrankvil-eco?
 1699. maltrankviligi: Ĉu mal-trankviligi aŭ maltrankvil-igi?
 1700. maltrankviliĝi: Ĉu mal-trankviliĝi aŭ maltrankvil-iĝi?
 1701. maltroigi: Ĉu mal-troigi aŭ maltro-igi?
 1702. maltroo: Ĉu mal-troo aŭ malt-roo?
 1703. malutilega: Ĉu mal-utilega aŭ malutil-ega?
 1704. malutopiulo: Ĉu mal-utopiulo aŭ malutopi-ulo?
 1705. malvalidigi: Ĉu mal-validigi aŭ malvalid-igi?
 1706. malvarmeco: Ĉu mal-varmeco aŭ malvarm-eco?
 1707. malvarmeta: Ĉu mal-varmeta aŭ malvarm-eta?
 1708. malvarmetigi: Ĉu mal-varmetigi aŭ malvarm-etigi aŭ malvarmet-igi?
 1709. malvarmigi: Ĉu mal-varmigi aŭ malvarm-igi?
 1710. malvarmiĝi: Ĉu mal-varmiĝi aŭ malv-armiĝi aŭ malvarm-iĝi?
 1711. malvarmo: Ĉu mal-varmo aŭ malv-armo?
 1712. malvarmsanga: Ĉu mal-varmsanga aŭ malvarm-sanga?
 1713. malvastigaĵo: Ĉu mal-vastigaĵo aŭ malvastig-aĵo?
 1714. malvastigi: Ĉu mal-vastigi aŭ malvast-igi?
 1715. malvastiĝi: Ĉu mal-vastiĝi aŭ malvast-iĝi?
 1716. malveraĵo: Ĉu mal-veraĵo aŭ malver-aĵo?
 1717. malverema: Ĉu mal-verema aŭ malver-ema?
 1718. malverigi: Ĉu mal-verigi aŭ malver-igi?
 1719. malveriĝi: Ĉu mal-veriĝi aŭ malver-iĝi?
 1720. malvero: Ĉu mal-vero aŭ malv-ero?
 1721. malvesti: Ĉu mal-vesti aŭ malv-esti?
 1722. malvestiĝi: Ĉu mal-vestiĝi aŭ malv-estiĝi aŭ malvest-iĝi?
 1723. malvigleco: Ĉu mal-vigleco aŭ malvigl-eco?
 1724. malvirteco: Ĉu mal-virteco aŭ malvirt-eco?
 1725. malvirtulo: Ĉu mal-virtulo aŭ malvirt-ulo?
 1726. malvivulo: Ĉu mal-vivulo aŭ malviv-ulo?
 1727. malvorto: Ĉu mal-vorto aŭ malv-orto?
 1728. malzorgeco: Ĉu mal-zorgeco aŭ malzorg-eco?
 1729. malzorgema: Ĉu mal-zorgema aŭ malzorg-ema?
 1730. malzorgemo: Ĉu mal-zorgemo aŭ malzorg-emo?
 1731. mambesto: Ĉu mam-besto aŭ mamb-esto?
 1732. mamsuĉigi: Ĉu mam-suĉigi aŭ mamsuĉ-igi?
 1733. manaĝi: Ĉu man-aĝi aŭ mana-ĝi?
 1734. manaĵo: Ĉu man-aĵo aŭ mana-ĵo?
 1735. manfaritaĵo: Ĉu man-faritaĵo aŭ manfarit-aĵo?
 1736. manikuro: Ĉu mani-kuro aŭ manik-uro?
 1737. manteliĝi: Ĉu mant-eliĝi aŭ mantel-iĝi?
 1738. mantelo: Ĉu man-telo aŭ mant-elo?
 1739. mantenilo: Ĉu man-tenilo aŭ manten-ilo?
 1740. maranaso: Ĉu mar-anaso aŭ maran-aso?
 1741. marĝenulo: Ĉu mar-ĝenulo aŭ marĝen-ulo?
 1742. marilandano: Ĉu mari-landano aŭ mariland-ano?
 1743. markarbo: Ĉu mar-karbo aŭ mark-arbo?
 1744. markilo: Ĉu mar-kilo aŭ mark-ilo?
 1745. markolbaso: Ĉu mar-kolbaso aŭ markol-baso?
 1746. marksismo: Ĉu mark-sismo aŭ marks-ismo?
 1747. marksisto: Ĉu mar-ksisto aŭ marks-isto?
 1748. marsalo: Ĉu mar-salo aŭ mars-alo?
 1749. marsano: Ĉu mar-sano aŭ mars-ano?
 1750. marstelo: Ĉu mar-stelo aŭ mars-telo?
 1751. marŝalo: Ĉu mar-ŝalo aŭ marŝ-alo?
 1752. marŝtono: Ĉu mar-ŝtono aŭ marŝ-tono?
 1753. martelo: Ĉu mar-telo aŭ mart-elo?
 1754. martino: Ĉu mar-tino aŭ mart-ino?
 1755. martiro: Ĉu mar-tiro aŭ mart-iro?
 1756. marveturisto: Ĉu mar-veturisto aŭ marvetur-isto?
 1757. mastaro: Ĉu mas-taro aŭ mast-aro?
 1758. mastrema: Ĉu mas-trema aŭ mastr-ema?
 1759. mastrumaĵo: Ĉu mastr-umaĵo aŭ mastrum-aĵo?
 1760. maŝinismo: Ĉu maŝ-inismo aŭ maŝin-ismo?
 1761. materialismo: Ĉu materi-alismo aŭ material-ismo?
 1762. materialo: Ĉu mate-rialo aŭ materi-alo?
 1763. meditema: Ĉu medi-tema aŭ medit-ema?
 1764. membrano: Ĉu mem-brano aŭ membr-ano?
 1765. membreco: Ĉu mem-breco aŭ membr-eco?
 1766. membriĝi: Ĉu mem-briĝi aŭ membr-iĝi?
 1767. memkontraŭdiro: Ĉu mem-kontraŭdiro aŭ memkontraŭ-diro?
 1768. memorigi: Ĉu mem-origi aŭ memor-igi?
 1769. mensmalsanulo: Ĉu mens-malsanulo aŭ mensmalsan-ulo?
 1770. meringelo: Ĉu merin-gelo aŭ mering-elo?
 1771. metrigi: Ĉu met-rigi aŭ metr-igi?
 1772. mezkampulo: Ĉu mez-kampulo aŭ mezkamp-ulo?
 1773. migreno: Ĉu mi-greno aŭ migr-eno?
 1774. mildeco: Ĉu mil-deco aŭ mild-eco?
 1775. mildigi: Ĉu mil-digi aŭ mild-igi?
 1776. milionono: Ĉu mili-onono aŭ milion-ono?
 1777. militago: Ĉu mili-tago aŭ milit-ago?
 1778. militema: Ĉu mili-tema aŭ milit-ema?
 1779. militiro: Ĉu mili-tiro aŭ milit-iro?
 1780. militŝiparo: Ĉu milit-ŝiparo aŭ militŝip-aro?
 1781. minĉaro: Ĉu min-ĉaro aŭ minĉ-aro?
 1782. minidiskludilo: Ĉu mini-diskludilo aŭ minidisk-ludilo?
 1783. miraĝo: Ĉu mi-raĝo aŭ mir-aĝo?
 1784. mirido: Ĉu mi-rido aŭ mir-ido?
 1785. mirigi: Ĉu mi-rigi aŭ mir-igi?
 1786. mirtelo: Ĉu mir-telo aŭ mirt-elo?
 1787. misago: Ĉu mi-sago aŭ mis-ago?
 1788. misagordi: Ĉu mis-agordi aŭ misag-ordi?
 1789. misalo: Ĉu mi-salo aŭ mis-alo?
 1790. misalproprigi: Ĉu mis-alproprigi aŭ misal-proprigi?
 1791. misidentigi: Ĉu mis-identigi aŭ misi-dentigi?
 1792. misiĝi: Ĉu mis-iĝi aŭ misi-ĝi?
 1793. misilo: Ĉu mi-silo aŭ mis-ilo?
 1794. mistajpaĵo: Ĉu mis-tajpaĵo aŭ mistajp-aĵo?
 1795. mitaro: Ĉu mi-taro aŭ mit-aro?
 1796. mitralo: Ĉu mit-ralo aŭ mitr-alo?
 1797. mitulo: Ĉu mi-tulo aŭ mit-ulo?
 1798. modeligi: Ĉu mod-eligi aŭ model-igi?
 1799. modeligilo: Ĉu mod-eligilo aŭ modelig-ilo?
 1800. mokaĵo: Ĉu mok-aĵo aŭ moka-ĵo?
 1801. monaĥejestrino: Ĉu monaĥej-estrino aŭ monaĥejestr-ino?
 1802. monasignaĵo: Ĉu mon-asignaĵo aŭ monasign-aĵo?
 1803. monavidulo: Ĉu mon-avidulo aŭ monavid-ulo?
 1804. monbiletujo: Ĉu mon-biletujo aŭ monbilet-ujo?
 1805. mondcivitaneco: Ĉu mond-civitaneco aŭ mondcivitan-eco?
 1806. monopresi: Ĉu mon-opresi aŭ mono-presi?
 1807. montaro: Ĉu mon-taro aŭ mont-aro?
 1808. montrado: Ĉu mon-trado aŭ mont-rado?
 1809. montrilo: Ĉu mon-trilo aŭ mont-rilo aŭ montr-ilo?
 1810. moralaĵo: Ĉu mor-alaĵo aŭ moral-aĵo?
 1811. morbilo: Ĉu mor-bilo aŭ morb-ilo?
 1812. morgaŭtagmeze: Ĉu morgaŭ-tagmeze aŭ morgaŭtag-meze?
 1813. mortema: Ĉu mor-tema aŭ mort-ema?
 1814. mortero: Ĉu mor-tero aŭ mort-ero?
 1815. motorciklisto: Ĉu motor-ciklisto aŭ motorcikl-isto?
 1816. movebleco: Ĉu mov-ebleco aŭ movebl-eco?
 1817. muelejo: Ĉu mu-elejo aŭ muel-ejo?
 1818. mulatino: Ĉu mula-tino aŭ mulat-ino?
 1819. mulisto: Ĉu mu-listo aŭ mul-isto?
 1820. multkolorigi: Ĉu mult-kolorigi aŭ multkolor-igi?
 1821. multobligi: Ĉu mult-obligi aŭ multobl-igi?
 1822. multobligilo: Ĉu mult-obligilo aŭ multoblig-ilo?
 1823. murdento: Ĉu mur-dento aŭ murd-ento?
 1824. mureno: Ĉu mu-reno aŭ mur-eno?
 1825. musido: Ĉu mu-sido aŭ mus-ido?
 1826. muskario: Ĉu mus-kario aŭ musk-ario?
 1827. muskato: Ĉu mu-skato aŭ mus-kato?
 1828. musketero: Ĉu musk-etero aŭ musket-ero?
 1829. musklako: Ĉu mus-klako aŭ musk-lako?
 1830. musklavo: Ĉu mu-sklavo aŭ mus-klavo aŭ musk-lavo?
 1831. muskolo: Ĉu mu-skolo aŭ mus-kolo?
 1832. musono: Ĉu mu-sono aŭ mus-ono?
 1833. mustango: Ĉu mu-stango aŭ mus-tango?
 1834. mustelo: Ĉu mu-stelo aŭ mus-telo?
 1835. mutulo: Ĉu mu-tulo aŭ mut-ulo?
 1836. muzesciencisto: Ĉu muze-sciencisto aŭ muzescienc-isto?
 1837. nacianigi: Ĉu naci-anigi aŭ nacian-igi?
 1838. naskakto: Ĉu nas-kakto aŭ nask-akto?
 1839. naskantino: Ĉu nas-kantino aŭ naskant-ino?
 1840. naskurbo: Ĉu nas-kurbo aŭ nask-urbo?
 1841. naŭdekkelkjarulo: Ĉu naŭ-dekkelkjarulo aŭ naŭdekkelkjar-ulo?
 1842. navigebleco: Ĉu navig-ebleco aŭ navigebl-eco?
 1843. neafektema: Ĉu ne-afektema aŭ neafekt-ema?
 1844. neaktiveco: Ĉu ne-aktiveco aŭ neaktiv-eco?
 1845. nealirebleco: Ĉu ne-alirebleco aŭ nealirebl-eco?
 1846. neatendebla: Ĉu ne-atendebla aŭ neatend-ebla?
 1847. nebonkora: Ĉu ne-bonkora aŭ nebon-kora?
 1848. nebonkore: Ĉu ne-bonkore aŭ nebon-kore?
 1849. nebonkoreco: Ĉu ne-bonkoreco aŭ nebonkor-eco?
 1850. nebonvola: Ĉu ne-bonvola aŭ nebon-vola?
 1851. nebonvole: Ĉu ne-bonvole aŭ nebon-vole?
 1852. nebuligi: Ĉu ne-buligi aŭ nebul-igi?
 1853. nebuliĝi: Ĉu ne-buliĝi aŭ nebul-iĝi?
 1854. necedema: Ĉu ne-cedema aŭ neced-ema?
 1855. necedemo: Ĉu ne-cedemo aŭ neced-emo?
 1856. necerteco: Ĉu ne-certeco aŭ necert-eco?
 1857. neciviliziteco: Ĉu ne-civiliziteco aŭ necivilizit-eco?
 1858. nedankema: Ĉu ne-dankema aŭ nedank-ema?
 1859. nedankinde: Ĉu ne-dankinde aŭ nedank-inde?
 1860. nedaŭra: Ĉu ne-daŭra aŭ ned-aŭra?
 1861. nedececo: Ĉu ne-dececo aŭ nedec-eco?
 1862. nedecideco: Ĉu ne-decideco aŭ nedecid-eco?
 1863. nedecidema: Ĉu ne-decidema aŭ nedecid-ema?
 1864. nederlandaneco: Ĉu nederland-aneco aŭ nederlandan-eco?
 1865. nedifinebla: Ĉu ne-difinebla aŭ nedifin-ebla?
 1866. nedubeble: Ĉu ne-dubeble aŭ nedub-eble?
 1867. neebleco: Ĉu ne-ebleco aŭ neebl-eco?
 1868. neebligi: Ĉu ne-ebligi aŭ neebl-igi?
 1869. neegalaĵo: Ĉu ne-egalaĵo aŭ neegal-aĵo?
 1870. neegaleco: Ĉu ne-egaleco aŭ neegal-eco?
 1871. neekzakteco: Ĉu ne-ekzakteco aŭ neekzakt-eco?
 1872. neerarebleco: Ĉu neerar-ebleco aŭ neerarebl-eco?
 1873. neerarema: Ĉu ne-erarema aŭ neerar-ema?
 1874. neestaĵo: Ĉu ne-estaĵo aŭ neest-aĵo?
 1875. nefarebla: Ĉu ne-farebla aŭ nefar-ebla?
 1876. nefidindeco: Ĉu ne-fidindeco aŭ nefidind-eco?
 1877. negliĝulino: Ĉu negliĝ-ulino aŭ negliĝul-ino?
 1878. negranda: Ĉu ne-granda aŭ neg-randa aŭ negr-anda?
 1879. negrava: Ĉu ne-grava aŭ neg-rava aŭ negr-ava?
 1880. negravaĵo: Ĉu ne-gravaĵo aŭ negrav-aĵo?
 1881. negraveco: Ĉu ne-graveco aŭ neg-raveco aŭ negrav-eco?
 1882. nehavebla: Ĉu ne-havebla aŭ nehav-ebla?
 1883. nekapableco: Ĉu ne-kapableco aŭ nekapabl-eco?
 1884. nekaŝema: Ĉu ne-kaŝema aŭ nekaŝ-ema?
 1885. neklareco: Ĉu ne-klareco aŭ neklar-eco?
 1886. nekompetenteco: Ĉu ne-kompetenteco aŭ nekompetent-eco?
 1887. nekomprenebla: Ĉu ne-komprenebla aŭ nekompren-ebla?
 1888. nekompreneble: Ĉu ne-kompreneble aŭ nekompren-eble?
 1889. nekomprenebleco: Ĉu ne-komprenebleco aŭ nekompren-ebleco aŭ nekomprenebl-eco?
 1890. nekonateco: Ĉu ne-konateco aŭ nekonat-eco?
 1891. nekonscie: Ĉu ne-konscie aŭ nekon-scie?
 1892. nekonsekvenca: Ĉu ne-konsekvenca aŭ nekon-sekvenca?
 1893. nekonsekvenco: Ĉu ne-konsekvenco aŭ nekon-sekvenco?
 1894. nekontenta: Ĉu ne-kontenta aŭ nekon-tenta?
 1895. nekonvencia: Ĉu ne-konvencia aŭ nekonven-cia?
 1896. nekredindeco: Ĉu ne-kredindeco aŭ nekredind-eco?
 1897. neleĝeco: Ĉu ne-leĝeco aŭ neleĝ-eco?
 1898. nelongtempe: Ĉu ne-longtempe aŭ nelong-tempe?
 1899. nemilitisto: Ĉu ne-militisto aŭ nemilit-isto?
 1900. nemulteco: Ĉu ne-multeco aŭ nemult-eco?
 1901. nenormala: Ĉu ne-normala aŭ nenorm-ala?
 1902. nenormalaĵo: Ĉu nenorm-alaĵo aŭ nenormal-aĵo?
 1903. nenormaleco: Ĉu ne-normaleco aŭ nenormal-eco?
 1904. nepagebla: Ĉu ne-pagebla aŭ nep-agebla?
 1905. nepala: Ĉu ne-pala aŭ nep-ala?
 1906. nepartia: Ĉu ne-partia aŭ nepar-tia?
 1907. neperfektaĵo: Ĉu ne-perfektaĵo aŭ neperfekt-aĵo?
 1908. nepersona: Ĉu ne-persona aŭ neper-sona?
 1909. nepino: Ĉu ne-pino aŭ nep-ino?
 1910. neplenaĝa: Ĉu ne-plenaĝa aŭ neplen-aĝa?
 1911. neplenaĝo: Ĉu ne-plenaĝo aŭ neplen-aĝo?
 1912. neplenaĝulo: Ĉu ne-plenaĝulo aŭ neplenaĝ-ulo?
 1913. neprava: Ĉu ne-prava aŭ nep-rava aŭ nepr-ava?
 1914. nepraveco: Ĉu ne-praveco aŭ nep-raveco aŭ neprav-eco?
 1915. neprecizeco: Ĉu ne-precizeco aŭ nepreciz-eco?
 1916. neprofitema: Ĉu ne-profitema aŭ neprofit-ema?
 1917. neraciemo: Ĉu ne-raciemo aŭ neraci-emo?
 1918. nereguleco: Ĉu ne-reguleco aŭ neregul-eco?
 1919. nereligiulo: Ĉu ne-religiulo aŭ nereligi-ulo?
 1920. nerimarkebla: Ĉu ne-rimarkebla aŭ nerimark-ebla?
 1921. nerimarkeble: Ĉu ne-rimarkeble aŭ nerimark-eble?
 1922. nesameco: Ĉu ne-sameco aŭ nesam-eco?
 1923. nesimileco: Ĉu ne-simileco aŭ nesimil-eco?
 1924. nestabileco: Ĉu ne-stabileco aŭ nestabil-eco?
 1925. nesufiĉeco: Ĉu ne-sufiĉeco aŭ nesufiĉ-eco?
 1926. neŝanĝebla: Ĉu ne-ŝanĝebla aŭ neŝanĝ-ebla?
 1927. netaŭgeco: Ĉu ne-taŭgeco aŭ netaŭg-eco?
 1928. netuŝebla: Ĉu ne-tuŝebla aŭ netuŝ-ebla?
 1929. neŭtraligi: Ĉu neŭtr-aligi aŭ neŭtral-igi?
 1930. neverŝajna: Ĉu ne-verŝajna aŭ never-ŝajna?
 1931. neverŝajne: Ĉu ne-verŝajne aŭ never-ŝajne?
 1932. nevidebla: Ĉu ne-videbla aŭ nevid-ebla?
 1933. nevideble: Ĉu ne-videble aŭ nevid-eble?
 1934. nevino: Ĉu ne-vino aŭ nev-ino?
 1935. nevivipoveco: Ĉu ne-vivipoveco aŭ nevivipov-eco?
 1936. nevundebla: Ĉu ne-vundebla aŭ nevund-ebla?
 1937. nigrega: Ĉu ni-grega aŭ nigr-ega?
 1938. nigrumo: Ĉu ni-grumo aŭ nigr-umo?
 1939. nisano: Ĉu ni-sano aŭ nis-ano?
 1940. nitono: Ĉu ni-tono aŭ nit-ono?
 1941. nitrato: Ĉu ni-trato aŭ nit-rato?
 1942. nitrito: Ĉu ni-trito aŭ nit-rito?
 1943. nobeleco: Ĉu no-beleco aŭ nobel-eco?
 1944. nobeligi: Ĉu no-beligi aŭ nobel-igi?
 1945. nobelino: Ĉu no-belino aŭ nobel-ino?
 1946. noktblindeco: Ĉu nokt-blindeco aŭ noktblind-eco?
 1947. noktgardisto: Ĉu nokt-gardisto aŭ noktgard-isto?
 1948. nomaro: Ĉu no-maro aŭ nom-aro?
 1949. nombriĝi: Ĉu nom-briĝi aŭ nombr-iĝi?
 1950. nombrilo: Ĉu nom-brilo aŭ nombr-ilo?
 1951. nomumo: Ĉu no-mumo aŭ nom-umo?
 1952. nordafrikano: Ĉu nord-afrikano aŭ nordafrik-ano?
 1953. nordamerikano: Ĉu nord-amerikano aŭ nordamerik-ano?
 1954. nordholandano: Ĉu nord-holandano aŭ nordholand-ano?
 1955. normaligi: Ĉu norm-aligi aŭ normal-igi?
 1956. novaĵaro: Ĉu nova-ĵaro aŭ novaĵ-aro?
 1957. novaĵo: Ĉu nov-aĵo aŭ nova-ĵo?
 1958. novalaro: Ĉu nova-laro aŭ noval-aro?
 1959. novalo: Ĉu no-valo aŭ nov-alo?
 1960. novalveninto: Ĉu nov-alveninto aŭ noval-veninto?
 1961. novedzino: Ĉu nov-edzino aŭ novedz-ino?
 1962. noveldono: Ĉu nov-eldono aŭ novel-dono?
 1963. novelo: Ĉu no-velo aŭ nov-elo?
 1964. noveno: Ĉu no-veno aŭ nov-eno?
 1965. novico: Ĉu no-vico aŭ nov-ico?
 1966. novzelandano: Ĉu nov-zelandano aŭ novzeland-ano?
 1967. nubiĝi: Ĉu nub-iĝi aŭ nubi-ĝi?
 1968. nudeco: Ĉu nu-deco aŭ nud-eco?
 1969. nudigi: Ĉu nu-digi aŭ nud-igi?
 1970. nukleono: Ĉu nuk-leono aŭ nukle-ono?
 1971. nuligi: Ĉu nu-ligi aŭ nul-igi?
 1972. nurlegebla: Ĉu nur-legebla aŭ nurleg-ebla?
 1973. obligi: Ĉu ob-ligi aŭ obl-igi?
 1974. obligilo: Ĉu ob-ligilo aŭ oblig-ilo?
 1975. observema: Ĉu ob-servema aŭ observ-ema?
 1976. observisto: Ĉu ob-servisto aŭ observ-isto?
 1977. observulo: Ĉu ob-servulo aŭ observ-ulo?
 1978. obstinegeco: Ĉu obstin-egeco aŭ obstineg-eco?
 1979. oficialigi: Ĉu ofici-aligi aŭ oficial-igi?
 1980. oficirejo: Ĉu ofic-irejo aŭ oficir-ejo?
 1981. okapio: Ĉu ok-apio aŭ oka-pio?
 1982. oksidigi: Ĉu ok-sidigi aŭ oksid-igi?
 1983. oksido: Ĉu ok-sido aŭ oks-ido?
 1984. olimpikano: Ĉu olimpi-kano aŭ olimpik-ano?
 1985. ombreco: Ĉu om-breco aŭ ombr-eco?
 1986. ombriĝi: Ĉu om-briĝi aŭ ombr-iĝi?
 1987. ondetigi: Ĉu ond-etigi aŭ ondet-igi?
 1988. onklino: Ĉu on-klino aŭ onkl-ino?
 1989. optimigi: Ĉu op-timigi aŭ optim-igi?
 1990. orbruna: Ĉu or-bruna aŭ orb-runa?
 1991. ordigi: Ĉu or-digi aŭ ord-igi?
 1992. ordino: Ĉu or-dino aŭ ord-ino?
 1993. ordonema: Ĉu or-donema aŭ ordon-ema?
 1994. ordoni: Ĉu or-doni aŭ ord-oni?
 1995. ordono: Ĉu or-dono aŭ ord-ono?
 1996. orelpendaĵo: Ĉu or-elpendaĵo aŭ orel-pendaĵo?
 1997. orfino: Ĉu or-fino aŭ orf-ino?
 1998. ornamaĵo: Ĉu orn-amaĵo aŭ ornam-aĵo?
 1999. ornamisto: Ĉu orn-amisto aŭ ornam-isto?
 2000. ortangulilo: Ĉu ort-angulilo aŭ ortangul-ilo?
 2001. pacgardisto: Ĉu pac-gardisto aŭ pacgard-isto?
 2002. pafarkisto: Ĉu paf-arkisto aŭ pafark-isto?
 2003. pafilbatalo: Ĉu pafil-batalo aŭ pafilbat-alo?
 2004. paliĝi: Ĉu pal-iĝi aŭ pali-ĝi?
 2005. palpilo: Ĉu pal-pilo aŭ palp-ilo?
 2006. parafina: Ĉu par-afina aŭ paraf-ina?
 2007. parafino: Ĉu par-afino aŭ paraf-ino?
 2008. parceligi: Ĉu par-celigi aŭ parc-eligi aŭ parcel-igi?
 2009. parcelo: Ĉu par-celo aŭ parc-elo?
 2010. pariĝi: Ĉu par-iĝi aŭ pari-ĝi?
 2011. paroĥanaro: Ĉu paroĥ-anaro aŭ paroĥan-aro?
 2012. parolrekonilo: Ĉu parol-rekonilo aŭ parolrekon-ilo?
 2013. partero: Ĉu par-tero aŭ part-ero?
 2014. partianeco: Ĉu parti-aneco aŭ partian-eco?
 2015. partianiĝi: Ĉu parti-aniĝi aŭ partian-iĝi?
 2016. paskala: Ĉu pas-kala aŭ pask-ala?
 2017. pastelo: Ĉu pas-telo aŭ past-elo?
 2018. pastoro: Ĉu pas-toro aŭ past-oro?
 2019. pastrado: Ĉu pas-trado aŭ past-rado?
 2020. pastujo: Ĉu pas-tujo aŭ past-ujo?
 2021. paŝetulo: Ĉu paŝ-etulo aŭ paŝet-ulo?
 2022. paŝtelo: Ĉu paŝ-telo aŭ paŝt-elo?
 2023. patrineco: Ĉu patr-ineco aŭ patrin-eco?
 2024. patroneco: Ĉu patr-oneco aŭ patron-eco?
 2025. pendigi: Ĉu pen-digi aŭ pend-igi?
 2026. pensema: Ĉu pen-sema aŭ pens-ema?
 2027. pensiĝi: Ĉu pens-iĝi aŭ pensi-ĝi?
 2028. pensulo: Ĉu pen-sulo aŭ pens-ulo?
 2029. pentema: Ĉu pen-tema aŭ pent-ema?
 2030. pentrado: Ĉu pen-trado aŭ pent-rado?
 2031. perceptebleco: Ĉu percept-ebleco aŭ perceptebl-eco?
 2032. perdido: Ĉu per-dido aŭ perd-ido?
 2033. perdigi: Ĉu per-digi aŭ perd-igi?
 2034. perfidema: Ĉu per-fidema aŭ perfid-ema?
 2035. perforteco: Ĉu per-forteco aŭ perfort-eco?
 2036. perfortulo: Ĉu per-fortulo aŭ perfort-ulo?
 2037. perkalo: Ĉu per-kalo aŭ perk-alo?
 2038. perkutilo: Ĉu perk-utilo aŭ perkut-ilo?
 2039. perlaboraĵo: Ĉu per-laboraĵo aŭ perlabor-aĵo?
 2040. persieno: Ĉu per-sieno aŭ persi-eno?
 2041. persikarbo: Ĉu persi-karbo aŭ persik-arbo?
 2042. persino: Ĉu per-sino aŭ pers-ino?
 2043. persistema: Ĉu per-sistema aŭ persist-ema?
 2044. persistemo: Ĉu per-sistemo aŭ persist-emo?
 2045. personaĵo: Ĉu per-sonaĵo aŭ person-aĵo?
 2046. personaro: Ĉu per-sonaro aŭ person-aro?
 2047. personeco: Ĉu pers-oneco aŭ person-eco?
 2048. personigi: Ĉu per-sonigi aŭ person-igi?
 2049. persono: Ĉu per-sono aŭ pers-ono?
 2050. perturbo: Ĉu per-turbo aŭ pert-urbo?
 2051. perukisto: Ĉu peru-kisto aŭ peruk-isto?
 2052. pestulo: Ĉu pes-tulo aŭ pest-ulo?
 2053. petolemulino: Ĉu petolem-ulino aŭ petolemul-ino?
 2054. petrelo: Ĉu pet-relo aŭ petr-elo?
 2055. piedvestaĵo: Ĉu pied-vestaĵo aŭ piedvest-aĵo?
 2056. pigrulo: Ĉu pig-rulo aŭ pigr-ulo?
 2057. pikdrataro: Ĉu pik-drataro aŭ pikdrat-aro?
 2058. pikilo: Ĉu pi-kilo aŭ pik-ilo?
 2059. pikulo: Ĉu pi-kulo aŭ pik-ulo?
 2060. pilaro: Ĉu pi-laro aŭ pil-aro?
 2061. pinarbaro: Ĉu pin-arbaro aŭ pinarb-aro?
 2062. pinaso: Ĉu pi-naso aŭ pin-aso?
 2063. pinĉilo: Ĉu pin-ĉilo aŭ pinĉ-ilo?
 2064. pispoto: Ĉu pi-spoto aŭ pis-poto?
 2065. pistako: Ĉu pi-stako aŭ pis-tako?
 2066. pistilo: Ĉu pi-stilo aŭ pist-ilo?
 2067. pistolo: Ĉu pi-stolo aŭ pis-tolo?
 2068. pistujo: Ĉu pis-tujo aŭ pist-ujo?
 2069. planilo: Ĉu pl-anilo aŭ plan-ilo?
 2070. plantago: Ĉu plan-tago aŭ plant-ago?
 2071. plantaro: Ĉu plan-taro aŭ plant-aro?
 2072. plastro: Ĉu pl-astro aŭ plas-tro?
 2073. platantero: Ĉu plat-antero aŭ platan-tero?
 2074. plaŭdigi: Ĉu pl-aŭdigi aŭ plaŭd-igi?
 2075. plejetigi: Ĉu plej-etigi aŭ plejet-igi?
 2076. plejmalbonaĵo: Ĉu plej-malbonaĵo aŭ plejmalbon-aĵo?
 2077. plenblovi: Ĉu pl-enblovi aŭ plen-blovi?
 2078. plenigi: Ĉu pl-enigi aŭ plen-igi?
 2079. pleniĝi: Ĉu pl-eniĝi aŭ plen-iĝi?
 2080. plenteksta: Ĉu pl-enteksta aŭ plen-teksta?
 2081. plijunigi: Ĉu pli-junigi aŭ plijun-igi?
 2082. plimalbonigi: Ĉu pli-malbonigi aŭ plimalbon-igi?
 2083. plimultigi: Ĉu pli-multigi aŭ plimult-igi?
 2084. plimultiĝi: Ĉu pli-multiĝi aŭ plimult-iĝi?
 2085. plipezigi: Ĉu pli-pezigi aŭ plipez-igi?
 2086. plirapidigi: Ĉu pli-rapidigi aŭ plirapid-igi?
 2087. plirapidiĝi: Ĉu pli-rapidiĝi aŭ plirapid-iĝi?
 2088. plorigi: Ĉu pl-origi aŭ plor-igi?
 2089. plugisto: Ĉu plu-gisto aŭ plug-isto?
 2090. plugvidi: Ĉu plu-gvidi aŭ plug-vidi?
 2091. plugvido: Ĉu plu-gvido aŭ plug-vido?
 2092. plumaro: Ĉu plu-maro aŭ plum-aro?
 2093. plumbero: Ĉu plum-bero aŭ plumb-ero?
 2094. plumono: Ĉu plu-mono aŭ plum-ono?
 2095. plurala: Ĉu pl-urala aŭ plur-ala?
 2096. pluraligi: Ĉu plur-aligi aŭ plural-igi?
 2097. pluralismo: Ĉu plur-alismo aŭ plural-ismo?
 2098. pluralo: Ĉu plu-ralo aŭ plur-alo?
 2099. plurangulo: Ĉu plu-rangulo aŭ plur-angulo?
 2100. plurismo: Ĉu plu-rismo aŭ plur-ismo?
 2101. plusendi: Ĉu plu-sendi aŭ plus-endi?
 2102. plusendilo: Ĉu plu-sendilo aŭ plusend-ilo?
 2103. pluvero: Ĉu plu-vero aŭ pluv-ero?
 2104. podetalisto: Ĉu po-detalisto aŭ podetal-isto?
 2105. pokalo: Ĉu po-kalo aŭ pok-alo?
 2106. pokero: Ĉu po-kero aŭ pok-ero?
 2107. polarigi: Ĉu pol-arigi aŭ polar-igi?
 2108. policanaro: Ĉu polic-anaro aŭ polican-aro?
 2109. policisto: Ĉu poli-cisto aŭ polic-isto?
 2110. polinia: Ĉu po-linia aŭ poli-nia?
 2111. polino: Ĉu po-lino aŭ pol-ino?
 2112. polinoma: Ĉu poli-noma aŭ polin-oma?
 2113. polinomo: Ĉu poli-nomo aŭ polin-omo?
 2114. polipo: Ĉu po-lipo aŭ pol-ipo?
 2115. polvero: Ĉu pol-vero aŭ polv-ero?
 2116. pompeco: Ĉu pom-peco aŭ pomp-eco?
 2117. poplino: Ĉu pop-lino aŭ popl-ino?
 2118. popoldiraĵo: Ĉu popol-diraĵo aŭ popoldir-aĵo?
 2119. porkino: Ĉu por-kino aŭ pork-ino?
 2120. portalo: Ĉu por-talo aŭ port-alo?
 2121. portero: Ĉu por-tero aŭ port-ero?
 2122. postenigi: Ĉu post-enigi aŭ posten-igi?
 2123. posteniĝi: Ĉu post-eniĝi aŭ posten-iĝi?
 2124. posteniri: Ĉu post-eniri aŭ posten-iri?
 2125. posteno: Ĉu po-steno aŭ post-eno?
 2126. postiri: Ĉu po-stiri aŭ post-iri?
 2127. postirilo: Ĉu po-stirilo aŭ post-irilo aŭ postir-ilo?
 2128. postkuradi: Ĉu post-kuradi aŭ postkur-adi?
 2129. postpensaĵo: Ĉu post-pensaĵo aŭ postpens-aĵo?
 2130. postrestaĵo: Ĉu post-restaĵo aŭ postrest-aĵo?
 2131. postrestigi: Ĉu post-restigi aŭ postrest-igi?
 2132. postskribaĵo: Ĉu post-skribaĵo aŭ postskrib-aĵo?
 2133. poŝtkodaĵo: Ĉu poŝt-kodaĵo aŭ poŝtkod-aĵo?
 2134. poŝtujo: Ĉu poŝ-tujo aŭ poŝt-ujo?
 2135. potaso: Ĉu po-taso aŭ pot-aso?
 2136. povrulo: Ĉu pov-rulo aŭ povr-ulo?
 2137. praavino: Ĉu pra-avino aŭ praav-ino?
 2138. prakuzino: Ĉu pra-kuzino aŭ prakuz-ino?
 2139. prakuzo: Ĉu pr-akuzo aŭ pra-kuzo?
 2140. pramisto: Ĉu pr-amisto aŭ pram-isto?
 2141. pranepino: Ĉu pra-nepino aŭ pranep-ino?
 2142. pranevino: Ĉu pra-nevino aŭ pranev-ino?
 2143. praonklino: Ĉu pra-onklino aŭ praonkl-ino?
 2144. prapatrino: Ĉu pra-patrino aŭ prapatr-ino?
 2145. praŝargilo: Ĉu pra-ŝargilo aŭ praŝarg-ilo?
 2146. presprovaĵo: Ĉu pres-provaĵo aŭ presprov-aĵo?
 2147. prestiparo: Ĉu pres-tiparo aŭ prestip-aro?
 2148. prestipo: Ĉu pres-tipo aŭ prest-ipo?
 2149. pretendi: Ĉu pr-etendi aŭ pret-endi?
 2150. pretendilo: Ĉu pr-etendilo aŭ pretend-ilo?
 2151. pretigi: Ĉu pr-etigi aŭ pret-igi?
 2152. prezidenteco: Ĉu prez-identeco aŭ prezident-eco?
 2153. prezidento: Ĉu prez-idento aŭ prezid-ento?
 2154. preztrompisto: Ĉu prez-trompisto aŭ preztromp-isto?
 2155. princido: Ĉu pr-incido aŭ princ-ido?
 2156. proksimumaĵo: Ĉu proksim-umaĵo aŭ proksimum-aĵo?
 2157. promenbastono: Ĉu promen-bastono aŭ promenbas-tono?
 2158. proprumaĵo: Ĉu propr-umaĵo aŭ proprum-aĵo?
 2159. provaĵo: Ĉu pr-ovaĵo aŭ prov-aĵo?
 2160. provlegisto: Ĉu prov-legisto aŭ provleg-isto?
 2161. prozelitismo: Ĉu proz-elitismo aŭ prozelit-ismo?
 2162. prudeco: Ĉu pru-deco aŭ prud-eco?
 2163. prudentigi: Ĉu pru-dentigi aŭ prudent-igi?
 2164. prudento: Ĉu pru-dento aŭ prud-ento?
 2165. prudulino: Ĉu prud-ulino aŭ prudul-ino?
 2166. psikanalizi: Ĉu psi-kanalizi aŭ psik-analizi?
 2167. pubertulo: Ĉu puber-tulo aŭ pubert-ulo?
 2168. pulmano: Ĉu pul-mano aŭ pulm-ano?
 2169. pulvorigi: Ĉu pulv-origi aŭ pulvor-igi?
 2170. pumpilo: Ĉu pum-pilo aŭ pump-ilo?
 2171. pundomo: Ĉu pun-domo aŭ pund-omo?
 2172. punlaborejo: Ĉu pun-laborejo aŭ punlabor-ejo?
 2173. putrigi: Ĉu put-rigi aŭ putr-igi?
 2174. rabarba: Ĉu ra-barba aŭ rab-arba?
 2175. rabarbo: Ĉu ra-barbo aŭ rab-arbo?
 2176. rabena: Ĉu ra-bena aŭ rab-ena?
 2177. rabeno: Ĉu ra-beno aŭ rab-eno?
 2178. rabulo: Ĉu ra-bulo aŭ rab-ulo?
 2179. racionalismo: Ĉu racion-alismo aŭ racional-ismo?
 2180. radiigi: Ĉu ra-diigi aŭ radi-igi?
 2181. radiisto: Ĉu ra-diisto aŭ radi-isto?
 2182. radikala: Ĉu radi-kala aŭ radik-ala?
 2183. radikalismo: Ĉu radik-alismo aŭ radikal-ismo?
 2184. radikalo: Ĉu radi-kalo aŭ radik-alo?
 2185. radikarbono: Ĉu radi-karbono aŭ radikar-bono?
 2186. radikeco: Ĉu ra-dikeco aŭ radik-eco?
 2187. radikigi: Ĉu ra-dikigi aŭ radik-igi?
 2188. radikilo: Ĉu radi-kilo aŭ radik-ilo?
 2189. radono: Ĉu ra-dono aŭ rad-ono?
 2190. rafinaĵo: Ĉu ra-finaĵo aŭ rafin-aĵo?
 2191. raglano: Ĉu ra-glano aŭ rag-lano?
 2192. rajono: Ĉu ra-jono aŭ raj-ono?
 2193. rakontisto: Ĉu ra-kontisto aŭ rakont-isto?
 2194. randiri: Ĉu ran-diri aŭ rand-iri?
 2195. rangulo: Ĉu ran-gulo aŭ rang-ulo?
 2196. rapidemo: Ĉu rap-idemo aŭ rapid-emo?
 2197. rapidlanĉilo: Ĉu rapid-lanĉilo aŭ rapidlanĉ-ilo?
 2198. rapiro: Ĉu ra-piro aŭ rap-iro?
 2199. raportisto: Ĉu ra-portisto aŭ raport-isto?
 2200. rasismo: Ĉu ra-sismo aŭ ras-ismo?
 2201. raspilo: Ĉu ras-pilo aŭ rasp-ilo?
 2202. rastero: Ĉu ras-tero aŭ rast-ero?
 2203. rastilo: Ĉu ra-stilo aŭ rast-ilo?
 2204. rastralo: Ĉu rast-ralo aŭ rastr-alo?
 2205. rastrumo: Ĉu ra-strumo aŭ ras-trumo aŭ rast-rumo aŭ rastr-umo?
 2206. ravino: Ĉu ra-vino aŭ rav-ino?
 2207. razeno: Ĉu ra-zeno aŭ raz-eno?
 2208. raziĝi: Ĉu raz-iĝi aŭ razi-ĝi?
 2209. reaboni: Ĉu re-aboni aŭ rea-boni?
 2210. reagordi: Ĉu re-agordi aŭ reag-ordi?
 2211. reakciulo: Ĉu re-akciulo aŭ reakci-ulo?
 2212. reakirebla: Ĉu re-akirebla aŭ reakir-ebla?
 2213. reakordigebla: Ĉu re-akordigebla aŭ reakordig-ebla?
 2214. realaĵo: Ĉu re-alaĵo aŭ real-aĵo?
 2215. realigi: Ĉu re-aligi aŭ rea-ligi aŭ real-igi?
 2216. realiĝi: Ĉu re-aliĝi aŭ real-iĝi?
 2217. realismo: Ĉu re-alismo aŭ real-ismo?
 2218. realisto: Ĉu rea-listo aŭ real-isto?
 2219. realproprigi: Ĉu re-alproprigi aŭ real-proprigi?
 2220. reaperi: Ĉu re-aperi aŭ rea-peri?
 2221. reasigni: Ĉu re-asigni aŭ rea-signi?
 2222. rebakaĵo: Ĉu re-bakaĵo aŭ rebak-aĵo?
 2223. rebaptisto: Ĉu re-baptisto aŭ rebapt-isto?
 2224. redaktilo: Ĉu re-daktilo aŭ redakt-ilo?
 2225. redonaĵo: Ĉu re-donaĵo aŭ redon-aĵo?
 2226. reeldono: Ĉu re-eldono aŭ reel-dono?
 2227. refalo: Ĉu re-falo aŭ ref-alo?
 2228. referaĵo: Ĉu re-feraĵo aŭ refer-aĵo?
 2229. reflektoro: Ĉu ref-lektoro aŭ reflekt-oro?
 2230. reflui: Ĉu re-flui aŭ ref-lui?
 2231. refluo: Ĉu re-fluo aŭ ref-luo?
 2232. refortiĝi: Ĉu re-fortiĝi aŭ refort-iĝi?
 2233. regalaĵo: Ĉu reg-alaĵo aŭ regal-aĵo?
 2234. regalo: Ĉu re-galo aŭ reg-alo?
 2235. regardi: Ĉu re-gardi aŭ reg-ardi?
 2236. regenerilo: Ĉu re-generilo aŭ regener-ilo?
 2237. regento: Ĉu re-gento aŭ reg-ento?
 2238. registo: Ĉu re-gisto aŭ reg-isto?
 2239. registrilo: Ĉu regist-rilo aŭ registr-ilo?
 2240. registrumo: Ĉu regi-strumo aŭ regist-rumo aŭ registr-umo?
 2241. reglui: Ĉu re-glui aŭ reg-lui?
 2242. regnano: Ĉu reg-nano aŭ regn-ano?
 2243. regrado: Ĉu re-grado aŭ reg-rado?
 2244. regulo: Ĉu re-gulo aŭ reg-ulo?
 2245. reĝino: Ĉu re-ĝino aŭ reĝ-ino?
 2246. rehavigi: Ĉu re-havigi aŭ rehav-igi?
 2247. reĵetadi: Ĉu re-ĵetadi aŭ reĵet-adi?
 2248. rekomenciĝi: Ĉu re-komenciĝi aŭ rekomenc-iĝi?
 2249. rekoni: Ĉu re-koni aŭ rek-oni?
 2250. rekono: Ĉu re-kono aŭ rek-ono?
 2251. rekonsciigi: Ĉu re-konsciigi aŭ rekon-sciigi?
 2252. rekonsciiĝi: Ĉu re-konsciiĝi aŭ rekon-sciiĝi?
 2253. rekordo: Ĉu re-kordo aŭ rek-ordo?
 2254. rekrutigi: Ĉu re-krutigi aŭ rekrut-igi?
 2255. rekrutiĝi: Ĉu re-krutiĝi aŭ rekrut-iĝi?
 2256. rektangulilo: Ĉu rekt-angulilo aŭ rektangul-ilo?
 2257. rektoro: Ĉu rek-toro aŭ rekt-oro?
 2258. rekulpulo: Ĉu re-kulpulo aŭ rekulp-ulo?
 2259. rekurso: Ĉu re-kurso aŭ rek-urso?
 2260. releviĝi: Ĉu re-leviĝi aŭ relev-iĝi?
 2261. remaĉi: Ĉu re-maĉi aŭ rem-aĉi?
 2262. remaĉulo: Ĉu rem-aĉulo aŭ remaĉ-ulo?
 2263. remalfermiĝi: Ĉu re-malfermiĝi aŭ remalferm-iĝi?
 2264. rememorigi: Ĉu re-memorigi aŭ rememor-igi?
 2265. rememorigilo: Ĉu re-memorigilo aŭ rememorig-ilo?
 2266. remendi: Ĉu re-mendi aŭ rem-endi?
 2267. remilo: Ĉu re-milo aŭ rem-ilo?
 2268. renaĝi: Ĉu re-naĝi aŭ ren-aĝi?
 2269. renaskiĝi: Ĉu re-naskiĝi aŭ renask-iĝi?
 2270. renasko: Ĉu re-nasko aŭ ren-asko?
 2271. renoma: Ĉu re-noma aŭ ren-oma?
 2272. renomo: Ĉu re-nomo aŭ ren-omo?
 2273. rentulo: Ĉu ren-tulo aŭ rent-ulo?
 2274. renversaĵo: Ĉu ren-versaĵo aŭ renvers-aĵo?
 2275. repagi: Ĉu re-pagi aŭ rep-agi?
 2276. repago: Ĉu re-pago aŭ rep-ago?
 2277. replanti: Ĉu re-planti aŭ rep-lanti?
 2278. repliko: Ĉu re-pliko aŭ rep-liko?
 2279. repondi: Ĉu re-pondi aŭ rep-ondi?
 2280. repreno: Ĉu re-preno aŭ rep-reno?
 2281. represaĵo: Ĉu re-presaĵo aŭ repres-aĵo?
 2282. reproduktaĵo: Ĉu re-produktaĵo aŭ reprodukt-aĵo?
 2283. resonilo: Ĉu re-sonilo aŭ reson-ilo?
 2284. respektindeco: Ĉu respekt-indeco aŭ respektind-eco?
 2285. respondecigi: Ĉu respond-ecigi aŭ respondec-igi?
 2286. restarigi: Ĉu re-starigi aŭ rest-arigi?
 2287. restarigo: Ĉu re-starigo aŭ rest-arigo?
 2288. restartigi: Ĉu re-startigi aŭ restart-igi?
 2289. restarto: Ĉu re-starto aŭ rest-arto?
 2290. retamikino: Ĉu ret-amikino aŭ retamik-ino?
 2291. retanalizilo: Ĉu ret-analizilo aŭ retanaliz-ilo?
 2292. retanalizo: Ĉu ret-analizo aŭ retan-alizo?
 2293. retbabilejo: Ĉu ret-babilejo aŭ retbabil-ejo?
 2294. retenhavo: Ĉu ret-enhavo aŭ reten-havo?
 2295. reteno: Ĉu re-teno aŭ ret-eno?
 2296. retfasonisto: Ĉu ret-fasonisto aŭ retfason-isto?
 2297. retino: Ĉu re-tino aŭ ret-ino?
 2298. retiri: Ĉu re-tiri aŭ ret-iri?
 2299. retiriĝi: Ĉu re-tiriĝi aŭ retir-iĝi?
 2300. retiro: Ĉu re-tiro aŭ ret-iro?
 2301. retlandano: Ĉu ret-landano aŭ retland-ano?
 2302. retlibrejo: Ĉu ret-librejo aŭ retlibr-ejo?
 2303. retligilo: Ĉu ret-ligilo aŭ retlig-ilo?
 2304. retoro: Ĉu re-toro aŭ ret-oro?
 2305. retorto: Ĉu re-torto aŭ ret-orto?
 2306. retpaĝaro: Ĉu ret-paĝaro aŭ retpaĝ-aro?
 2307. retpoŝtadreso: Ĉu ret-poŝtadreso aŭ retpoŝt-adreso?
 2308. retpoŝtaĵo: Ĉu ret-poŝtaĵo aŭ retpoŝt-aĵo?
 2309. retpoŝtilo: Ĉu ret-poŝtilo aŭ retpoŝt-ilo?
 2310. retrega: Ĉu ret-rega aŭ retr-ega?
 2311. retroakumulaĵo: Ĉu retro-akumulaĵo aŭ retroakumul-aĵo?
 2312. retroakumuliĝi: Ĉu retro-akumuliĝi aŭ retroakumul-iĝi?
 2313. retroigi: Ĉu re-troigi aŭ retro-igi?
 2314. retrorotaciigi: Ĉu retro-rotaciigi aŭ retrorotaci-igi?
 2315. retrovebla: Ĉu re-trovebla aŭ retrov-ebla?
 2316. retservilo: Ĉu ret-servilo aŭ retserv-ilo?
 2317. returniĝi: Ĉu re-turniĝi aŭ return-iĝi?
 2318. reuzebla: Ĉu re-uzebla aŭ reuz-ebla?
 2319. reveki: Ĉu re-veki aŭ rev-eki?
 2320. revekiĝi: Ĉu re-vekiĝi aŭ revek-iĝi?
 2321. revendi: Ĉu re-vendi aŭ rev-endi?
 2322. revendisto: Ĉu re-vendisto aŭ revend-isto?
 2323. revenĝi: Ĉu re-venĝi aŭ reven-ĝi?
 2324. revenĝo: Ĉu re-venĝo aŭ reven-ĝo?
 2325. revenigi: Ĉu re-venigi aŭ rev-enigi aŭ reven-igi?
 2326. revenigo: Ĉu re-venigo aŭ rev-enigo?
 2327. reveno: Ĉu re-veno aŭ rev-eno?
 2328. reveturigi: Ĉu re-veturigi aŭ revetur-igi?
 2329. revido: Ĉu re-vido aŭ rev-ido?
 2330. revoka: Ĉu re-voka aŭ rev-oka?
 2331. revoko: Ĉu re-voko aŭ rev-oko?
 2332. ribeko: Ĉu ri-beko aŭ rib-eko?
 2333. ribeligi: Ĉu ri-beligi aŭ rib-eligi aŭ ribel-igi?
 2334. ribelo: Ĉu ri-belo aŭ rib-elo?
 2335. ribelulo: Ĉu ri-belulo aŭ ribel-ulo?
 2336. ridetulo: Ĉu rid-etulo aŭ ridet-ulo?
 2337. ridigi: Ĉu ri-digi aŭ rid-igi?
 2338. ridindeco: Ĉu rid-indeco aŭ ridind-eco?
 2339. ridindigi: Ĉu rid-indigi aŭ ridind-igi?
 2340. rifuzi: Ĉu ri-fuzi aŭ rif-uzi?
 2341. rigardi: Ĉu ri-gardi aŭ rig-ardi?
 2342. rigardo: Ĉu ri-gardo aŭ rig-ardo?
 2343. rigidemo: Ĉu rig-idemo aŭ rigid-emo?
 2344. riglilo: Ĉu rig-lilo aŭ rigl-ilo?
 2345. rilakso: Ĉu ri-lakso aŭ ril-akso?
 2346. rimarki: Ĉu ri-marki aŭ rim-arki?
 2347. rimarkigi: Ĉu rim-arkigi aŭ rimark-igi?
 2348. rimarko: Ĉu ri-marko aŭ rim-arko?
 2349. rimaro: Ĉu ri-maro aŭ rim-aro?
 2350. rimedo: Ĉu ri-medo aŭ rim-edo?
 2351. ripareco: Ĉu ri-pareco aŭ ripar-eco?
 2352. riparisto: Ĉu rip-aristo aŭ ripar-isto?
 2353. riparo: Ĉu ri-paro aŭ rip-aro?
 2354. ripetadi: Ĉu ri-petadi aŭ ripet-adi?
 2355. ripetilo: Ĉu ri-petilo aŭ rip-etilo aŭ ripet-ilo?
 2356. riskema: Ĉu ri-skema aŭ risk-ema?
 2357. ritaro: Ĉu ri-taro aŭ rit-aro?
 2358. rizkampulo: Ĉu riz-kampulo aŭ rizkamp-ulo?
 2359. rizomo: Ĉu ri-zomo aŭ riz-omo?
 2360. rokoko: Ĉu ro-koko aŭ rok-oko?
 2361. rolisto: Ĉu ro-listo aŭ rol-isto?
 2362. romancisto: Ĉu roman-cisto aŭ romanc-isto?
 2363. romaneco: Ĉu rom-aneco aŭ roman-eco?
 2364. romania: Ĉu ro-mania aŭ roma-nia?
 2365. romano: Ĉu ro-mano aŭ rom-ano?
 2366. romkatolikismo: Ĉu rom-katolikismo aŭ romkatolik-ismo?
 2367. rompilo: Ĉu rom-pilo aŭ romp-ilo?
 2368. rompŝtelisto: Ĉu romp-ŝtelisto aŭ rompŝtel-isto?
 2369. rosino: Ĉu ro-sino aŭ ros-ino?
 2370. rostilo: Ĉu ro-stilo aŭ rost-ilo?
 2371. rostujo: Ĉu ros-tujo aŭ rost-ujo?
 2372. rotondo: Ĉu ro-tondo aŭ rot-ondo?
 2373. rotoro: Ĉu ro-toro aŭ rot-oro?
 2374. rubejo: Ĉu ru-bejo aŭ rub-ejo?
 2375. rubeno: Ĉu ru-beno aŭ rub-eno?
 2376. rulilo: Ĉu ru-lilo aŭ rul-ilo?
 2377. rulpremilo: Ĉu rul-premilo aŭ rulprem-ilo?
 2378. rulsketilo: Ĉu rul-sketilo aŭ rulsket-ilo?
 2379. rulumilo: Ĉu ru-lumilo aŭ rulum-ilo?
 2380. rumano: Ĉu ru-mano aŭ rum-ano?
 2381. rumoro: Ĉu ru-moro aŭ rum-oro?
 2382. rusino: Ĉu ru-sino aŭ rus-ino?
 2383. rutino: Ĉu ru-tino aŭ rut-ino?
 2384. sakstrato: Ĉu sak-strato aŭ saks-trato?
 2385. samariano: Ĉu sam-ariano aŭ samari-ano?
 2386. sambalo: Ĉu sam-balo aŭ samb-alo?
 2387. samebena: Ĉu sam-ebena aŭ same-bena?
 2388. samrangulo: Ĉu sam-rangulo aŭ samrang-ulo?
 2389. samseksemulino: Ĉu samseksem-ulino aŭ samseksemul-ino?
 2390. sanktulino: Ĉu sankt-ulino aŭ sanktul-ino?
 2391. sapumaĵo: Ĉu sap-umaĵo aŭ sapum-aĵo?
 2392. satiĝi: Ĉu sat-iĝi aŭ sati-ĝi?
 2393. scenaristo: Ĉu scen-aristo aŭ scenar-isto?
 2394. sebumo: Ĉu se-bumo aŭ seb-umo?
 2395. segisto: Ĉu se-gisto aŭ seg-isto?
 2396. sekalo: Ĉu se-kalo aŭ sek-alo?
 2397. sekcilaro: Ĉu sekc-ilaro aŭ sekci-laro aŭ sekcil-aro?
 2398. sekegeco: Ĉu sek-egeco aŭ sekeg-eco?
 2399. sekreta: Ĉu se-kreta aŭ sek-reta?
 2400. sekreto: Ĉu se-kreto aŭ sek-reto?
 2401. seksardo: Ĉu sek-sardo aŭ seks-ardo?
 2402. seksilo: Ĉu sek-silo aŭ seks-ilo?
 2403. seksismo: Ĉu sek-sismo aŭ seks-ismo?
 2404. seksumo: Ĉu sek-sumo aŭ seks-umo?
 2405. sektoro: Ĉu sek-toro aŭ sekt-oro?
 2406. sekurigi: Ĉu se-kurigi aŭ sekur-igi?
 2407. sekvanto: Ĉu se-kvanto aŭ sek-vanto?
 2408. sekvilo: Ĉu sek-vilo aŭ sekv-ilo?
 2409. selakto: Ĉu se-lakto aŭ sel-akto?
 2410. semantemo: Ĉu sem-antemo aŭ semant-emo?
 2411. senatento: Ĉu sena-tento aŭ senat-ento?
 2412. senditaro: Ĉu sendi-taro aŭ sendit-aro?
 2413. senditujo: Ĉu sendi-tujo aŭ sendit-ujo?
 2414. senedzineco: Ĉu senedz-ineco aŭ senedzin-eco?
 2415. sennombreco: Ĉu sennom-breco aŭ sennombr-eco?
 2416. senpersonigi: Ĉu senper-sonigi aŭ senperson-igi?
 2417. senseligi: Ĉu sens-eligi aŭ sensel-igi?
 2418. sentimulino: Ĉu sentim-ulino aŭ sentimul-ino?
 2419. separeo: Ĉu se-pareo aŭ sep-areo?
 2420. separo: Ĉu se-paro aŭ sep-aro?
 2421. sepopo: Ĉu se-popo aŭ sep-opo?
 2422. serĉilo: Ĉu ser-ĉilo aŭ serĉ-ilo?
 2423. serena: Ĉu se-rena aŭ ser-ena?
 2424. serenigi: Ĉu ser-enigi aŭ seren-igi?
 2425. sereniĝi: Ĉu ser-eniĝi aŭ seren-iĝi?
 2426. sereno: Ĉu se-reno aŭ ser-eno?
 2427. serpento: Ĉu ser-pento aŭ serp-ento?
 2428. serpilo: Ĉu ser-pilo aŭ serp-ilo?
 2429. serumo: Ĉu se-rumo aŭ ser-umo?
 2430. seruro: Ĉu se-ruro aŭ ser-uro?
 2431. servalo: Ĉu ser-valo aŭ serv-alo?
 2432. servico: Ĉu ser-vico aŭ serv-ico?
 2433. servilaro: Ĉu serv-ilaro aŭ servil-aro?
 2434. servilo: Ĉu ser-vilo aŭ serv-ilo?
 2435. servisto: Ĉu ser-visto aŭ serv-isto?
 2436. sesono: Ĉu se-sono aŭ ses-ono?
 2437. setaro: Ĉu se-taro aŭ set-aro?
 2438. setero: Ĉu se-tero aŭ set-ero?
 2439. severeco: Ĉu se-vereco aŭ sever-eco?
 2440. severega: Ĉu se-verega aŭ sever-ega?
 2441. sidigi: Ĉu si-digi aŭ sid-igi?
 2442. signalero: Ĉu sign-alero aŭ signal-ero?
 2443. silentema: Ĉu silen-tema aŭ silent-ema?
 2444. silento: Ĉu si-lento aŭ sil-ento?
 2445. silikono: Ĉu sil-ikono aŭ silik-ono?
 2446. similigi: Ĉu simi-ligi aŭ simil-igi?
 2447. sindetenema: Ĉu sin-detenema aŭ sindeten-ema?
 2448. sindonema: Ĉu sin-donema aŭ sindon-ema?
 2449. singardeco: Ĉu sin-gardeco aŭ singard-eco?
 2450. singardema: Ĉu sin-gardema aŭ singard-ema?
 2451. singardemo: Ĉu sin-gardemo aŭ singard-emo?
 2452. sinodo: Ĉu si-nodo aŭ sin-odo?
 2453. sinregema: Ĉu sin-regema aŭ sinreg-ema?
 2454. sinsekvigi: Ĉu sin-sekvigi aŭ sinsekv-igi?
 2455. sistemdosierujo: Ĉu sistem-dosierujo aŭ sistemdosier-ujo?
 2456. sitaro: Ĉu si-taro aŭ sit-aro?
 2457. sitelo: Ĉu si-telo aŭ sit-elo?
 2458. skalaro: Ĉu ska-laro aŭ skal-aro?
 2459. skandaliĝi: Ĉu skand-aliĝi aŭ skandal-iĝi?
 2460. skandalo: Ĉu skan-dalo aŭ skand-alo?
 2461. skitrako: Ĉu ski-trako aŭ skit-rako?
 2462. skoltino: Ĉu skol-tino aŭ skolt-ino?
 2463. skribilaro: Ĉu skrib-ilaro aŭ skribil-aro?
 2464. skuetilo: Ĉu sku-etilo aŭ skuet-ilo?
 2465. socialigi: Ĉu soci-aligi aŭ social-igi?
 2466. socialismo: Ĉu soci-alismo aŭ social-ismo?
 2467. soldataro: Ĉu sold-ataro aŭ soldat-aro?
 2468. solenigi: Ĉu sol-enigi aŭ solen-igi?
 2469. solidariĝi: Ĉu solid-ariĝi aŭ solidar-iĝi?
 2470. solidaro: Ĉu sol-idaro aŭ solid-aro?
 2471. solvebleco: Ĉu solv-ebleco aŭ solvebl-eco?
 2472. solvilo: Ĉu sol-vilo aŭ solv-ilo?
 2473. somerloĝejo: Ĉu somer-loĝejo aŭ somerloĝ-ejo?
 2474. sonoretilo: Ĉu sonor-etilo aŭ sonoret-ilo?
 2475. sonorigi: Ĉu son-origi aŭ sonor-igi?
 2476. sonorilaristo: Ĉu sonoril-aristo aŭ sonorilar-isto?
 2477. sonorilaro: Ĉu sonor-ilaro aŭ sonoril-aro?
 2478. sonorilejo: Ĉu sonor-ilejo aŭ sonoril-ejo?
 2479. sonteknikisto: Ĉu son-teknikisto aŭ sonteknik-isto?
 2480. sopranulino: Ĉu sopran-ulino aŭ sopranul-ino?
 2481. sorbilo: Ĉu sor-bilo aŭ sorb-ilo?
 2482. sorĉarto: Ĉu sor-ĉarto aŭ sorĉ-arto?
 2483. sparkilo: Ĉu spar-kilo aŭ spark-ilo?
 2484. specialaĵo: Ĉu speci-alaĵo aŭ special-aĵo?
 2485. specialigi: Ĉu speci-aligi aŭ special-igi?
 2486. spiralero: Ĉu spir-alero aŭ spiral-ero?
 2487. spontaneco: Ĉu spont-aneco aŭ spontan-eco?
 2488. sportema: Ĉu spor-tema aŭ sport-ema?
 2489. sportulo: Ĉu spor-tulo aŭ sport-ulo?
 2490. staktroo: Ĉu stak-troo aŭ stakt-roo?
 2491. stelulino: Ĉu stel-ulino aŭ stelul-ino?
 2492. stirsignalo: Ĉu stir-signalo aŭ stirsign-alo?
 2493. striglilo: Ĉu strig-lilo aŭ strigl-ilo?
 2494. strikodo: Ĉu stri-kodo aŭ strik-odo?
 2495. subaĉetaĵo: Ĉu sub-aĉetaĵo aŭ subaĉet-aĵo?
 2496. subaĉetebla: Ĉu sub-aĉetebla aŭ subaĉet-ebla?
 2497. subirigi: Ĉu sub-irigi aŭ subir-igi?
 2498. sublimigi: Ĉu sub-limigi aŭ sublim-igi?
 2499. suboficejo: Ĉu sub-oficejo aŭ subofic-ejo?
 2500. suboficiro: Ĉu sub-oficiro aŭ subofic-iro?
 2501. subportilo: Ĉu sub-portilo aŭ subport-ilo?
 2502. subtegmento: Ĉu sub-tegmento aŭ subteg-mento?
 2503. subtenebleco: Ĉu subten-ebleco aŭ subtenebl-eco?
 2504. subtenilo: Ĉu sub-tenilo aŭ subten-ilo?
 2505. subteretaĝo: Ĉu sub-teretaĝo aŭ subter-etaĝo?
 2506. subvestaĵo: Ĉu sub-vestaĵo aŭ subvest-aĵo?
 2507. sudafrikano: Ĉu sud-afrikano aŭ sudafrik-ano?
 2508. sulfido: Ĉu sul-fido aŭ sulf-ido?
 2509. sulfuro: Ĉu sul-furo aŭ sulf-uro?
 2510. sunbrunigi: Ĉu sun-brunigi aŭ sunbrun-igi?
 2511. sunbruniĝi: Ĉu sun-bruniĝi aŭ sunbrun-iĝi?
 2512. superabundeco: Ĉu super-abundeco aŭ superabund-eco?
 2513. superaro: Ĉu sup-eraro aŭ super-aro?
 2514. superbazaro: Ĉu super-bazaro aŭ superb-azaro?
 2515. superbrui: Ĉu super-brui aŭ superb-rui?
 2516. superega: Ĉu supe-rega aŭ super-ega?
 2517. superegeco: Ĉu supe-regeco aŭ super-egeco aŭ supereg-eco?
 2518. superemi: Ĉu supe-remi aŭ super-emi?
 2519. superfluaĵo: Ĉu super-fluaĵo aŭ superflu-aĵo?
 2520. superflueco: Ĉu super-flueco aŭ superflu-eco?
 2521. superrealismo: Ĉu super-realismo aŭ superreal-ismo?
 2522. superrealisto: Ĉu super-realisto aŭ superreal-isto?
 2523. superregema: Ĉu super-regema aŭ superreg-ema?
 2524. supersatigi: Ĉu super-satigi aŭ supersat-igi?
 2525. superulo: Ĉu supe-rulo aŭ super-ulo?
 2526. superverŝiĝi: Ĉu super-verŝiĝi aŭ superverŝ-iĝi?
 2527. surbordiĝi: Ĉu sur-bordiĝi aŭ surbord-iĝi?
 2528. surdeco: Ĉu sur-deco aŭ surd-eco?
 2529. surdigi: Ĉu sur-digi aŭ surd-igi?
 2530. surdmuteco: Ĉu surd-muteco aŭ surdmut-eco?
 2531. surdmutulo: Ĉu surd-mutulo aŭ surdmut-ulo?
 2532. surgenuiĝi: Ĉu sur-genuiĝi aŭ surgenu-iĝi?
 2533. surirebla: Ĉu sur-irebla aŭ surir-ebla?
 2534. surnaĝigi: Ĉu sur-naĝigi aŭ surnaĝ-igi?
 2535. surprovejo: Ĉu sur-provejo aŭ surprov-ejo?
 2536. surskribaĵo: Ĉu sur-skribaĵo aŭ surskrib-aĵo?
 2537. ŝafido: Ĉu ŝ-afido aŭ ŝaf-ido?
 2538. ŝafino: Ĉu ŝ-afino aŭ ŝaf-ino?
 2539. ŝanceliĝi: Ĉu ŝanc-eliĝi aŭ ŝancel-iĝi?
 2540. ŝargilo: Ĉu ŝ-argilo aŭ ŝarg-ilo?
 2541. ŝarĝaŭtisto: Ĉu ŝarĝ-aŭtisto aŭ ŝarĝaŭt-isto?
 2542. ŝipanaro: Ĉu ŝip-anaro aŭ ŝipan-aro?
 2543. ŝipano: Ĉu ŝi-pano aŭ ŝip-ano?
 2544. ŝiparo: Ĉu ŝi-paro aŭ ŝip-aro?
 2545. ŝipirebla: Ĉu ŝip-irebla aŭ ŝipir-ebla?
 2546. ŝipirejo: Ĉu ŝip-irejo aŭ ŝipir-ejo?
 2547. ŝirmilo: Ĉu ŝir-milo aŭ ŝirm-ilo?
 2548. ŝlosilaro: Ĉu ŝlos-ilaro aŭ ŝlosil-aro?
 2549. ŝmiraĵo: Ĉu ŝ-miraĵo aŭ ŝmir-aĵo?
 2550. ŝnurarmilaro: Ĉu ŝnur-armilaro aŭ ŝnurarm-ilaro?
 2551. ŝpareco: Ĉu ŝ-pareco aŭ ŝpar-eco?
 2552. ŝparigi: Ĉu ŝ-parigi aŭ ŝpar-igi?
 2553. ŝprucetigi: Ĉu ŝpruc-etigi aŭ ŝprucet-igi?
 2554. ŝtataneco: Ĉu ŝtat-aneco aŭ ŝtatan-eco?
 2555. ŝtelĉasisto: Ĉu ŝtel-ĉasisto aŭ ŝtelĉas-isto?
 2556. ŝtiparo: Ĉu ŝ-tiparo aŭ ŝtip-aro?
 2557. ŝtopakumuliĝi: Ĉu ŝtop-akumuliĝi aŭ ŝtopakumul-iĝi?
 2558. ŝulaĉo: Ĉu ŝ-ulaĉo aŭ ŝu-laĉo?
 2559. ŝutilo: Ĉu ŝ-utilo aŭ ŝut-ilo?
 2560. ŝveladi: Ĉu ŝ-veladi aŭ ŝvel-adi?
 2561. ŝvitbanejo: Ĉu ŝvit-banejo aŭ ŝvitban-ejo?
 2562. ŝvitejo: Ĉu ŝ-vitejo aŭ ŝvit-ejo?
 2563. tabakejo: Ĉu ta-bakejo aŭ tabak-ejo?
 2564. tabakisto: Ĉu ta-bakisto aŭ tabak-isto?
 2565. tabakujo: Ĉu ta-bakujo aŭ tabak-ujo?
 2566. tabano: Ĉu ta-bano aŭ tab-ano?
 2567. tabaro: Ĉu ta-baro aŭ tab-aro?
 2568. tabelforma: Ĉu ta-belforma aŭ tabel-forma?
 2569. tabeligi: Ĉu ta-beligi aŭ tab-eligi aŭ tabel-igi?
 2570. tabelo: Ĉu ta-belo aŭ tab-elo?
 2571. tabeta: Ĉu ta-beta aŭ tab-eta?
 2572. tabetulo: Ĉu ta-betulo aŭ tab-etulo aŭ tabet-ulo?
 2573. taboro: Ĉu ta-boro aŭ tab-oro?
 2574. tabulo: Ĉu ta-bulo aŭ tab-ulo?
 2575. tabureto: Ĉu ta-bureto aŭ tabu-reto?
 2576. taglaboristo: Ĉu tag-laboristo aŭ taglabor-isto?
 2577. taglumo: Ĉu ta-glumo aŭ tag-lumo?
 2578. tagvida: Ĉu ta-gvida aŭ tag-vida?
 2579. tajlandano: Ĉu taj-landano aŭ tajland-ano?
 2580. tajlisto: Ĉu taj-listo aŭ tajl-isto?
 2581. tajpilo: Ĉu taj-pilo aŭ tajp-ilo?
 2582. takelo: Ĉu ta-kelo aŭ tak-elo?
 2583. taksilo: Ĉu tak-silo aŭ taks-ilo?
 2584. taksino: Ĉu tak-sino aŭ taks-ino?
 2585. taksisto: Ĉu ta-ksisto aŭ taks-isto?
 2586. takstestado: Ĉu taks-testado aŭ takst-estado?
 2587. talaro: Ĉu ta-laro aŭ tal-aro?
 2588. talento: Ĉu ta-lento aŭ tal-ento?
 2589. tangento: Ĉu tan-gento aŭ tang-ento?
 2590. taroko: Ĉu ta-roko aŭ tar-oko?
 2591. taskreto: Ĉu tas-kreto aŭ task-reto?
 2592. tavoletigi: Ĉu tavol-etigi aŭ tavolet-igi?
 2593. tedeco: Ĉu te-deco aŭ ted-eco?
 2594. tekilo: Ĉu te-kilo aŭ tek-ilo?
 2595. teksilo: Ĉu tek-silo aŭ teks-ilo?
 2596. teksisto: Ĉu te-ksisto aŭ teks-isto?
 2597. tekstaranĝilo: Ĉu tekst-aranĝilo aŭ tekstaranĝ-ilo?
 2598. tekstaro: Ĉu teks-taro aŭ tekst-aro?
 2599. tekstero: Ĉu teks-tero aŭ tekst-ero?
 2600. tekstujo: Ĉu teks-tujo aŭ tekst-ujo?
 2601. teksturo: Ĉu teks-turo aŭ tekst-uro?
 2602. teleraro: Ĉu tel-eraro aŭ teler-aro?
 2603. tempaĝo: Ĉu tem-paĝo aŭ temp-aĝo?
 2604. tempesto: Ĉu tem-pesto aŭ temp-esto?
 2605. tenajli: Ĉu te-najli aŭ ten-ajli?
 2606. tenajlo: Ĉu te-najlo aŭ ten-ajlo?
 2607. teniĝi: Ĉu ten-iĝi aŭ teni-ĝi?
 2608. tenisema: Ĉu teni-sema aŭ tenis-ema?
 2609. terano: Ĉu te-rano aŭ ter-ano?
 2610. teraso: Ĉu te-raso aŭ ter-aso?
 2611. terenbati: Ĉu ter-enbati aŭ teren-bati?
 2612. terenfali: Ĉu ter-enfali aŭ teren-fali?
 2613. terenkuŝiĝi: Ĉu teren-kuŝiĝi aŭ terenkuŝ-iĝi?
 2614. tereno: Ĉu te-reno aŭ ter-eno?
 2615. terenporti: Ĉu ter-enporti aŭ teren-porti?
 2616. terkultivisto: Ĉu ter-kultivisto aŭ terkultiv-isto?
 2617. terminalimitilo: Ĉu terminal-imitilo aŭ terminalimit-ilo?
 2618. terminaristo: Ĉu termin-aristo aŭ terminar-isto?
 2619. termino: Ĉu ter-mino aŭ term-ino?
 2620. terpomujo: Ĉu ter-pomujo aŭ terpom-ujo?
 2621. teruro: Ĉu te-ruro aŭ ter-uro?
 2622. testilo: Ĉu te-stilo aŭ test-ilo?
 2623. tetrako: Ĉu te-trako aŭ tet-rako?
 2624. tiamino: Ĉu ti-amino aŭ tiam-ino?
 2625. tifono: Ĉu ti-fono aŭ tif-ono?
 2626. tigrido: Ĉu tig-rido aŭ tigr-ido?
 2627. timema: Ĉu ti-mema aŭ tim-ema?
 2628. timemo: Ĉu ti-memo aŭ tim-emo?
 2629. timono: Ĉu ti-mono aŭ tim-ono?
 2630. timulo: Ĉu ti-mulo aŭ tim-ulo?
 2631. tinkturisto: Ĉu tink-turisto aŭ tinktur-isto?
 2632. tiparo: Ĉu ti-paro aŭ tip-aro?
 2633. tipulo: Ĉu ti-pulo aŭ tip-ulo?
 2634. tiraneco: Ĉu tir-aneco aŭ tiran-eco?
 2635. tirano: Ĉu ti-rano aŭ tir-ano?
 2636. tirano: Ĉu ti-rano aŭ tir-ano?
 2637. tiriĝi: Ĉu tir-iĝi aŭ tiri-ĝi?
 2638. tirilo: Ĉu ti-rilo aŭ tir-ilo?
 2639. tondetilo: Ĉu tond-etilo aŭ tondet-ilo?
 2640. tordeco: Ĉu tor-deco aŭ tord-eco?
 2641. tordigi: Ĉu tor-digi aŭ tord-igi?
 2642. torturisto: Ĉu tor-turisto aŭ tortur-isto?
 2643. torturo: Ĉu tor-turo aŭ tort-uro?
 2644. trafikregularo: Ĉu trafik-regularo aŭ trafikregul-aro?
 2645. traktoro: Ĉu tr-aktoro aŭ trak-toro aŭ trakt-oro?
 2646. tranĉebeno: Ĉu tranĉ-ebeno aŭ tranĉe-beno?
 2647. transformiĝi: Ĉu trans-formiĝi aŭ transform-iĝi?
 2648. transformilo: Ĉu trans-formilo aŭ transform-ilo?
 2649. transirejo: Ĉu trans-irejo aŭ transir-ejo?
 2650. transirigi: Ĉu trans-irigi aŭ transir-igi?
 2651. translokiĝi: Ĉu trans-lokiĝi aŭ translok-iĝi?
 2652. transportilo: Ĉu trans-portilo aŭ transport-ilo?
 2653. transportisto: Ĉu trans-portisto aŭ transport-isto?
 2654. transsendilo: Ĉu trans-sendilo aŭ transsend-ilo?
 2655. transskribaĵo: Ĉu trans-skribaĵo aŭ transskrib-aĵo?
 2656. travidebleco: Ĉu travid-ebleco aŭ travidebl-eco?
 2657. trenaŭto: Ĉu tre-naŭto aŭ tren-aŭto?
 2658. treniĝi: Ĉu tr-eniĝi aŭ tren-iĝi?
 2659. tribano: Ĉu tri-bano aŭ trib-ano?
 2660. triborda: Ĉu tri-borda aŭ trib-orda?
 2661. tribordo: Ĉu tri-bordo aŭ trib-ordo?
 2662. tribrako: Ĉu tri-brako aŭ trib-rako?
 2663. tridekjara: Ĉu tri-dekjara aŭ tridek-jara?
 2664. tridento: Ĉu tr-idento aŭ tri-dento?
 2665. trikilo: Ĉu tri-kilo aŭ trik-ilo?
 2666. trikino: Ĉu tri-kino aŭ trik-ino?
 2667. trinkujo: Ĉu tr-inkujo aŭ trink-ujo?
 2668. triobligi: Ĉu tri-obligi aŭ triobl-igi?
 2669. tripunkto: Ĉu tri-punkto aŭ trip-unkto?
 2670. trituro: Ĉu tri-turo aŭ trit-uro?
 2671. troabundeco: Ĉu tro-abundeco aŭ troabund-eco?
 2672. trodikeco: Ĉu tro-dikeco aŭ trodik-eco?
 2673. trodikulo: Ĉu tro-dikulo aŭ trodik-ulo?
 2674. trompŝtelisto: Ĉu tromp-ŝtelisto aŭ trompŝtel-isto?
 2675. tromultvorta: Ĉu tro-multvorta aŭ tromult-vorta?
 2676. tropagigi: Ĉu tro-pagigi aŭ trop-agigi?
 2677. trorapideco: Ĉu tro-rapideco aŭ trorapid-eco?
 2678. trovadi: Ĉu tro-vadi aŭ trov-adi?
 2679. trovaĵo: Ĉu tr-ovaĵo aŭ trov-aĵo?
 2680. truflageto: Ĉu tru-flageto aŭ truf-lageto?
 2681. trukartlegilo: Ĉu tru-kartlegilo aŭ trukart-legilo?
 2682. trukarto: Ĉu tru-karto aŭ truk-arto?
 2683. trukulo: Ĉu tru-kulo aŭ truk-ulo?
 2684. trumpetadi: Ĉu trum-petadi aŭ trumpet-adi?
 2685. trupano: Ĉu tru-pano aŭ trup-ano?
 2686. tumultema: Ĉu tumul-tema aŭ tumult-ema?
 2687. tumultemo: Ĉu tumul-temo aŭ tumult-emo?
 2688. turbano: Ĉu tur-bano aŭ turb-ano?
 2689. turbulo: Ĉu tur-bulo aŭ turb-ulo?
 2690. turkino: Ĉu tur-kino aŭ turk-ino?
 2691. turnkliniĝi: Ĉu turn-kliniĝi aŭ turnklin-iĝi?
 2692. unikorno: Ĉu uni-korno aŭ unik-orno?
 2693. uniksulo: Ĉu unik-sulo aŭ uniks-ulo?
 2694. universalismo: Ĉu univers-alismo aŭ universal-ismo?
 2695. unuanimeco: Ĉu unu-animeco aŭ unuanim-eco?
 2696. unuciklisto: Ĉu unu-ciklisto aŭ unucikl-isto?
 2697. unuecigi: Ĉu unu-ecigi aŭ unuec-igi?
 2698. ununormigi: Ĉu unu-normigi aŭ ununorm-igi?
 2699. unuopulo: Ĉu unu-opulo aŭ unuop-ulo?
 2700. unutaga: Ĉu unu-taga aŭ unut-aga?
 2701. urbanaro: Ĉu urb-anaro aŭ urban-aro?
 2702. urbano: Ĉu ur-bano aŭ urb-ano?
 2703. urbestrino: Ĉu urb-estrino aŭ urbestr-ino?
 2704. uretero: Ĉu ur-etero aŭ ure-tero?
 2705. ursido: Ĉu ur-sido aŭ urs-ido?
 2706. ursino: Ĉu ur-sino aŭ urs-ino?
 2707. uzebleco: Ĉu uz-ebleco aŭ uzebl-eco?
 2708. uzurpulo: Ĉu uzur-pulo aŭ uzurp-ulo?
 2709. vagisto: Ĉu va-gisto aŭ vag-isto?
 2710. vaglumo: Ĉu va-glumo aŭ vag-lumo?
 2711. vagulo: Ĉu va-gulo aŭ vag-ulo?
 2712. vakero: Ĉu va-kero aŭ vak-ero?
 2713. vakstolo: Ĉu vak-stolo aŭ vaks-tolo?
 2714. valabio: Ĉu va-labio aŭ val-abio?
 2715. valento: Ĉu va-lento aŭ val-ento?
 2716. valorigi: Ĉu val-origi aŭ valor-igi?
 2717. vandalaĵo: Ĉu vand-alaĵo aŭ vandal-aĵo?
 2718. vandalismo: Ĉu vand-alismo aŭ vandal-ismo?
 2719. vandalo: Ĉu van-dalo aŭ vand-alo?
 2720. vanghararo: Ĉu vang-hararo aŭ vanghar-aro?
 2721. vantema: Ĉu van-tema aŭ vant-ema?
 2722. vantemo: Ĉu van-temo aŭ vant-emo?
 2723. vaporbanejo: Ĉu vapor-banejo aŭ vaporban-ejo?
 2724. varano: Ĉu va-rano aŭ var-ano?
 2725. varbilo: Ĉu var-bilo aŭ varb-ilo?
 2726. varmarko: Ĉu var-marko aŭ varm-arko?
 2727. varmegeco: Ĉu varm-egeco aŭ varmeg-eco?
 2728. varmetigi: Ĉu varm-etigi aŭ varmet-igi?
 2729. vasaleco: Ĉu va-saleco aŭ vasal-eco?
 2730. vektoro: Ĉu vek-toro aŭ vekt-oro?
 2731. velaro: Ĉu ve-laro aŭ vel-aro?
 2732. velveturigi: Ĉu vel-veturigi aŭ velvetur-igi?
 2733. vendatesto: Ĉu vend-atesto aŭ venda-testo?
 2734. venenigi: Ĉu ve-nenigi aŭ ven-enigi aŭ venen-igi?
 2735. venĝemo: Ĉu ven-ĝemo aŭ venĝ-emo?
 2736. ventregulo: Ĉu vent-regulo aŭ ventreg-ulo?
 2737. verbasko: Ĉu ver-basko aŭ verb-asko?
 2738. verbeno: Ĉu ver-beno aŭ verb-eno?
 2739. verdikto: Ĉu ver-dikto aŭ verd-ikto?
 2740. verega: Ĉu ve-rega aŭ ver-ega?
 2741. verigi: Ĉu ve-rigi aŭ ver-igi?
 2742. verkilo: Ĉu ver-kilo aŭ verk-ilo?
 2743. verkisto: Ĉu ver-kisto aŭ verk-isto?
 2744. vermontano: Ĉu ver-montano aŭ vermont-ano?
 2745. versero: Ĉu ver-sero aŭ vers-ero?
 2746. versimila: Ĉu ver-simila aŭ versi-mila?
 2747. verŝajna: Ĉu ver-ŝajna aŭ verŝ-ajna?
 2748. verŝajne: Ĉu ver-ŝajne aŭ verŝ-ajne?
 2749. verŝajneco: Ĉu ver-ŝajneco aŭ verŝajn-eco?
 2750. verŝilo: Ĉu ver-ŝilo aŭ verŝ-ilo?
 2751. vertabelo: Ĉu ver-tabelo aŭ vert-abelo?
 2752. vertago: Ĉu ver-tago aŭ vert-ago?
 2753. vespiri: Ĉu ve-spiri aŭ vesp-iri?
 2754. vestalo: Ĉu ve-stalo aŭ vest-alo?
 2755. veterano: Ĉu ve-terano aŭ veter-ano?
 2756. veterinformisto: Ĉu veter-informisto aŭ veterinform-isto?
 2757. vetero: Ĉu ve-tero aŭ vet-ero?
 2758. vetremado: Ĉu ve-tremado aŭ vet-remado?
 2759. veturilaro: Ĉu vetur-ilaro aŭ veturil-aro?
 2760. veturisto: Ĉu ve-turisto aŭ vetur-isto?
 2761. veturo: Ĉu ve-turo aŭ vet-uro?
 2762. vibrilo: Ĉu vi-brilo aŭ vibr-ilo?
 2763. vicaro: Ĉu vi-caro aŭ vic-aro?
 2764. vicfilino: Ĉu vic-filino aŭ vicfil-ino?
 2765. vicfratino: Ĉu vic-fratino aŭ vicfrat-ino?
 2766. viciĝi: Ĉu vic-iĝi aŭ vici-ĝi?
 2767. vicpatrino: Ĉu vic-patrino aŭ vicpatr-ino?
 2768. videbligi: Ĉu vid-ebligi aŭ videbl-igi?
 2769. vidigi: Ĉu vi-digi aŭ vid-igi?
 2770. vidvino: Ĉu vid-vino aŭ vidv-ino?
 2771. vilaĝanaro: Ĉu vilaĝ-anaro aŭ vilaĝan-aro?
 2772. vilaĝo: Ĉu vil-aĝo aŭ vila-ĝo?
 2773. vilaĵo: Ĉu vil-aĵo aŭ vila-ĵo?
 2774. viligi: Ĉu vi-ligi aŭ vil-igi?
 2775. vinberaro: Ĉu vin-beraro aŭ vinber-aro?
 2776. vinkesto: Ĉu vin-kesto aŭ vink-esto?
 2777. vinkulo: Ĉu vin-kulo aŭ vink-ulo?
 2778. virgulino: Ĉu virg-ulino aŭ virgul-ino?
 2779. virgulo: Ĉu vir-gulo aŭ virg-ulo?
 2780. virineco: Ĉu vir-ineco aŭ virin-eco?
 2781. virinseksa: Ĉu vir-inseksa aŭ virin-seksa?
 2782. virtulo: Ĉu vir-tulo aŭ virt-ulo?
 2783. viŝilo: Ĉu vi-ŝilo aŭ viŝ-ilo?
 2784. vitalismo: Ĉu vit-alismo aŭ vital-ismo?
 2785. vitelo: Ĉu vi-telo aŭ vit-elo?
 2786. vitralo: Ĉu vit-ralo aŭ vitr-alo?
 2787. vitrigi: Ĉu vit-rigi aŭ vitr-igi?
 2788. vivadi: Ĉu vi-vadi aŭ viv-adi?
 2789. vivantaĵo: Ĉu vi-vantaĵo aŭ vivant-aĵo?
 2790. vivanteco: Ĉu vi-vanteco aŭ vivant-eco?
 2791. vivero: Ĉu vi-vero aŭ viv-ero?
 2792. vizono: Ĉu vi-zono aŭ viz-ono?
 2793. vojaĝagentejo: Ĉu vojaĝ-agentejo aŭ vojaĝagent-ejo?
 2794. vojmontrilo: Ĉu voj-montrilo aŭ vojmontr-ilo?
 2795. vojtaŭgeco: Ĉu voj-taŭgeco aŭ vojtaŭg-eco?
 2796. voktono: Ĉu vok-tono aŭ vokt-ono?
 2797. volterano: Ĉu vol-terano aŭ volter-ano?
 2798. voltero: Ĉu vol-tero aŭ volt-ero?
 2799. volvilo: Ĉu vol-vilo aŭ volv-ilo?
 2800. vortaristo: Ĉu vort-aristo aŭ vortar-isto?
 2801. vortaro: Ĉu vor-taro aŭ vort-aro?
 2802. vortblindeco: Ĉu vort-blindeco aŭ vortblind-eco?
 2803. vortero: Ĉu vor-tero aŭ vort-ero?
 2804. vortordo: Ĉu vor-tordo aŭ vort-ordo?
 2805. vundebleco: Ĉu vund-ebleco aŭ vundebl-eco?
 2806. zelandano: Ĉu ze-landano aŭ zeland-ano?
 2807. zenano: Ĉu ze-nano aŭ zen-ano?
 2808. zomilo: Ĉu zo-milo aŭ zom-ilo?
 2809. zonulo: Ĉu zo-nulo aŭ zon-ulo?
RAW Paste Data