SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 23rd, 2019 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public static int [,] WczytajTabliceZPliku(string path)
 2.         {
 3.             using (StreamReader sr = new StreamReader(path))
 4.             {
 5.                 string liniaTekstuZPliku;
 6.                 string[] wczytanaTablicaZPliku;
 7.                 int wiersz = 0; //lub kolumna nie jestem teraz pewien
 8.                
 9.                 liniaTekstuZPliku = sr.ReadLine(); // po to co by zniknąć pierwsza liczbe która oznacza liczbe wierszy.
 10.  
 11.                 int[,] gotowaTablicaZPliku = new int[int.Parse(liniaTekstuZPliku), int.Parse(liniaTekstuZPliku)]; // tutaj tworze tablice która będzie gotową wczytaną tablicą z pliku, jej rozmiar to pierwsza linia w pliku
 12.  
 13.                 while ((liniaTekstuZPliku = sr.ReadLine()) != null) //tutaj wczytuje tablice z odleglościami
 14.                 {
 15.  
 16.                     wczytanaTablicaZPliku = liniaTekstuZPliku.Trim().Split(' ');
 17.                     for (int i = 0; i < wczytanaTablicaZPliku.Length; i++)
 18.                     {
 19.                         gotowaTablicaZPliku[wiersz, i] = int.Parse(wczytanaTablicaZPliku[i]);
 20.                         gotowaTablicaZPliku[i, wiersz] = gotowaTablicaZPliku[wiersz, i];
 21.                     }
 22.                     wiersz++;
 23.                 }
 24.                 for (int i = 0; i < gotowaTablicaZPliku.GetLength(0); i++) // tutaj ją wyświetlam dla celów weryfikacji
 25.                 {
 26.                     for (int j = 0; j < gotowaTablicaZPliku.GetLength(1); j++)
 27.                     {
 28.  // 23.01                       Console.Write(gotowaTablicaZPliku[i, j] + " ");
 29.                     }
 30.  // 23.01                  Console.WriteLine(" ");
 31.                 }
 32.  
 33.                 return gotowaTablicaZPliku;
 34.  
 35.             }
 36.         }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top