rootuss

l1z1

Mar 30th, 2020
624
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ljmp start;
 2. org 0100h;             
 3. start:         
 4.  
 5. ;dodawanie 8 bitowej liczby
 6.     mov r0, #3         
 7.     mov a, #2
 8.     add a, r0           ;dodanie do akumulatora wyniku sumy (będzie to 2+3=5)
 9.                    
 10. ;odejmowanie 8 bitowej liczby                  
 11.     mov r0, #6         
 12.     mov a, #9
 13.     subb a, r0          ;zapisanie wyniku odejmowania (9-6=3) w akumulatorze (a)
 14.    
 15. ;mnozenie 8 bitowej liczby
 16.     mov a, #40         
 17.     mov b, #21         
 18.     mul ab              ; wykonanie mnożenia - starsze bity sa w 'b',
 19.                         ; a młodsze w 'a', 50*21=840 (0x348)
 20.                         ; 0x348 to "03"+"48" kolejno z b oraz a
 21.  
 22. ; dzielenie 8 bitowej liczby
 23.     mov a, #223        
 24.     mov b, #22         
 25.     div ab              ; w 'a' mamy wynik 223/22=10 (0x0a)
 26.                         ; w 'b' mamy reszte czyli 3 (0x03)
RAW Paste Data