NatasaZ

TeretnoVozilo

Nov 13th, 2019
102
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public class TeretnoVozilo extends Vozilo {
 2.  
 3. /*
 4. * Teretno vozilo je vozilo koje troši gorivo na sledeći način:
 5. * 3*(1.1*potrošnja)*predjeni_put. Moze se ispisati u sledećem obliku: Teretno -
 6. * Ser_broj{reg_broj}[gorivo/rezervoar] - potrosnja L/100km
 7. */
 8.  
 9. public TeretnoVozilo(String regBr, String serBr, double velRez, double trenGor, double potrosnja) {
 10. super(regBr, serBr, velRez, trenGor, potrosnja);
 11.  
 12. }
 13.  
 14. public TeretnoVozilo() {
 15. super();
 16. }
 17.  
 18. @Override
 19. double getBrKm(double n) {
 20. double s = 0;
 21. if (this.getTrenGor() >0) {
 22. s = this.getTrenGor() * 100 / 3 * (1.1 * this.getPotrosnja());
 23. }
 24. return s;
 25. }
 26.  
 27. @Override
 28. public void info() {
 29. System.out.println("Teretno vozilo - " + this.getSerBr() + "{" + this.getRegBr() + "} [" + this.getTrenGor()
 30. + "/" + this.getVelRez() + "]" + " - " + this.getPotrosnja() + " L/100km");
 31. }
 32.  
 33. }
RAW Paste Data