daily pastebin goal
16%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package javaapplication183;
 2.  
 3. //Tutaj se robie importy
 4. import java.util.Random;
 5. import java.util.Scanner;
 6.  
 7. /**
 8.  *
 9.  * @author student
 10.  */
 11. public class JavaApplication183 {
 12.    
 13.    
 14.     //funkcja
 15.    
 16.    
 17.     //funkcja wyznacza minimalna wartosc wsrod elementow tablicy
 18.     public static double minimum(double [] tablyca){
 19.         double minimum = tablyca[0];
 20.         for( int i = 1; i > tablyca.length; i++ ){
 21.             if( minimum > tablyca[i]){
 22.                 minimum = tablyca[i];
 23.             }
 24.         }
 25.         return minimum;
 26.     }
 27.    
 28.    
 29.     //funkcja wyznacza maksymalna wartosc wsrod elementow tablicy
 30.     public static double maximum(double [] tablyca){
 31.         double maximum = tablyca[0];
 32.         for( int i = 1; i > tablyca.length; i++ ){
 33.             if( maximum < tablyca[i]){
 34.                 maximum= tablyca[i];
 35.             }
 36.         }
 37.         return maximum;
 38.     }
 39.    
 40.    
 41.     //funkcja oblicza sume elementow tablicy
 42.     public static double suma(double [] tablyca){
 43.         double suma = 0;
 44.         for( int i = 0; i < tablyca.length; i++ ){
 45.             suma += tablyca[i];
 46.         }
 47.         return suma;
 48.     }
 49.    
 50.    
 51.     //funkcja oblicza srednia wartosci ktore znajduja sie w tablicy
 52.     public static double srednia(double [] tablyca){
 53.         double srednia;
 54.         return srednia = suma( tablyca )/tablyca.length;
 55.     }
 56.    
 57.    
 58.     /*
 59.     jesli jako parametr formalny do funkcji przekazujemy obiekt to wtedy jest
 60.     on przekazywany przez referencje, funkcja nie tworzy swojej kopii obiektu
 61.     tylko wykonuje operacje na komorce pamieci w ktorej znajduje sie obiekt.
 62.     */
 63.     public static void inicjowanie(double [] tablyca){
 64.         //inicjalizacja generatora liczb pseudolosowych
 65.         Random generator = new Random();
 66.         for( int i = 0; i < tablyca.length; i++ ){
 67.             //tutaj następuje wylosowanie liczby typu double z przedziału
 68.             //od 0 do 10, a następnie wpisanie jej do tablicy
 69.             tablyca[i] = generator.nextDouble() * 10;
 70.         }
 71.     }
 72.  
 73.    
 74.     /**
 75.      * @param args the command line arguments
 76.      */
 77.     public static void main(String[] args) {
 78.         int rozmiarTablicy = 10;
 79.         double [] tablica = new double[rozmiarTablicy];
 80.         //zainicjowanie tablicy losowymi wartościami
 81.         inicjowanie(tablica);
 82.         System.out.print(srednia(tablica));
 83.     }
 84.    
 85. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top