SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2014 45 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. Function 'nxu:basicDateAndTimeFormatter' not found
 3.  
 4.             javax.servlet.ServletException: Function 'nxu:basicDateAndTimeFormatter' not found
 5.         at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:277)
 6.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
 7.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 8.         at org.nuxeo.wss.servlet.BaseWSSFilter.doFilter(BaseWSSFilter.java:137)
 9.         at org.nuxeo.wss.servlet.FailSafeWSSFilter.doFilter(FailSafeWSSFilter.java:55)
 10.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 11.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 12.         at org.jboss.seam.servlet.SeamFilter$FilterChainImpl.doFilter(SeamFilter.java:83)
 13.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.multipart.MultipartFilter.doFilter(MultipartFilter.java:73)
 14.         at org.jboss.seam.servlet.SeamFilter$FilterChainImpl.doFilter(SeamFilter.java:69)
 15.         at org.jboss.seam.web.ExceptionFilter.doFilter(ExceptionFilter.java:64)
 16.         at org.jboss.seam.servlet.SeamFilter$FilterChainImpl.doFilter(SeamFilter.java:69)
 17.         at org.jboss.seam.web.RedirectFilter.doFilter(RedirectFilter.java:45)
 18.         at org.jboss.seam.servlet.SeamFilter$FilterChainImpl.doFilter(SeamFilter.java:69)
 19.         at org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:178)
 20.         at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290)
 21.         at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:368)
 22.         at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:495)
 23.         at org.jboss.seam.web.Ajax4jsfFilter.doFilter(Ajax4jsfFilter.java:56)
 24.         at org.jboss.seam.servlet.SeamFilter$FilterChainImpl.doFilter(SeamFilter.java:69)
 25.         at org.jboss.seam.servlet.SeamFilter.doFilter(SeamFilter.java:158)
 26.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 27.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 28.         at org.nuxeo.ecm.core.management.jtajca.internal.Log4jWebFilter.doFilter(Log4jWebFilter.java:64)
 29.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 30.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 31.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.NuxeoAuthenticationFilter.doFilterInternal(NuxeoAuthenticationFilter.java:442)
 32.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.service.NuxeoAuthFilterChain.doFilter(NuxeoAuthFilterChain.java:35)
 33.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.oauth.NuxeoOAuthFilter.doFilter(NuxeoOAuthFilter.java:119)
 34.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.service.NuxeoAuthFilterChain.doFilter(NuxeoAuthFilterChain.java:33)
 35.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.NuxeoAuthenticationFilter.doFilter(NuxeoAuthenticationFilter.java:410)
 36.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 37.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 38.         at org.nuxeo.ecm.platform.web.common.exceptionhandling.NuxeoExceptionFilter.doFilter(NuxeoExceptionFilter.java:79)
 39.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 40.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 41.         at org.nuxeo.ecm.platform.web.common.encoding.NuxeoEncodingFilter.doFilter(NuxeoEncodingFilter.java:69)
 42.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 43.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 44.         at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:749)
 45.         at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:487)
 46.         at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:412)
 47.         at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:339)
 48.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.rest.FancyURLFilter.doFilter(FancyURLFilter.java:121)
 49.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 50.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 51.         at org.nuxeo.ecm.platform.wi.filter.WIRequestFilter.doFilter(WIRequestFilter.java:114)
 52.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 53.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 54.         at org.nuxeo.ecm.platform.web.common.requestcontroller.filter.NuxeoRequestControllerFilter.doFilter(NuxeoRequestControllerFilter.java:145)
 55.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 56.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 57.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.NuxeoAuthenticationFilter.doFilterInternal(NuxeoAuthenticationFilter.java:614)
 58.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.service.NuxeoAuthFilterChain.doFilter(NuxeoAuthFilterChain.java:35)
 59.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.oauth.NuxeoOAuthFilter.doFilter(NuxeoOAuthFilter.java:119)
 60.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.service.NuxeoAuthFilterChain.doFilter(NuxeoAuthFilterChain.java:33)
 61.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.auth.NuxeoAuthenticationFilter.doFilter(NuxeoAuthenticationFilter.java:410)
 62.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 63.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 64.         at org.nuxeo.ecm.platform.web.common.requestcontroller.filter.NuxeoCorsFilter.doFilter(NuxeoCorsFilter.java:51)
 65.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 66.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 67.         at org.nuxeo.ecm.platform.web.common.exceptionhandling.NuxeoExceptionFilter.doFilter(NuxeoExceptionFilter.java:79)
 68.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 69.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 70.         at org.nuxeo.ecm.platform.web.common.encoding.NuxeoEncodingFilter.doFilter(NuxeoEncodingFilter.java:69)
 71.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
 72.         at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
 73.         at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:222)
 74.         at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:123)
 75.         at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:502)
 76.         at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:171)
 77.         at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:99)
 78.         at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)
 79.         at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:408)
 80.         at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:200)
 81.         at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:589)
 82.         at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:310)
 83.         at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
 84.         at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
 85.         at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
 86. Caused by: javax.el.ELException: Function 'nxu:basicDateAndTimeFormatter' not found
 87.         at org.jboss.el.lang.ExpressionBuilder.visit(ExpressionBuilder.java:187)
 88.         at org.jboss.el.parser.SimpleNode.accept(SimpleNode.java:129)
 89.         at org.jboss.el.lang.ExpressionBuilder.prepare(ExpressionBuilder.java:138)
 90.         at org.jboss.el.lang.ExpressionBuilder.build(ExpressionBuilder.java:152)
 91.         at org.jboss.el.lang.ExpressionBuilder.createValueExpression(ExpressionBuilder.java:206)
 92.         at org.jboss.el.ExpressionFactoryImpl.createValueExpression(ExpressionFactoryImpl.java:68)
 93.         at org.jboss.seam.el.SeamExpressionFactory.createValueExpression(SeamExpressionFactory.java:98)
 94.         at com.sun.facelets.tag.TagAttribute.getValueExpression(TagAttribute.java:256)
 95.         at com.sun.facelets.tag.jsf.ComponentRule$ValueExpressionMetadata.applyMetadata(ComponentRule.java:69)
 96.         at com.sun.facelets.tag.MetadataImpl.applyMetadata(MetadataImpl.java:36)
 97.         at com.sun.facelets.tag.MetaTagHandler.setAttributes(MetaTagHandler.java:62)
 98.         at com.sun.facelets.tag.jsf.ComponentHandler.apply(ComponentHandler.java:144)
 99.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:167)
 100.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:118)
 101.         at org.nuxeo.ecm.platform.forms.layout.facelets.WidgetTagHandler.applyWidgetHandler(WidgetTagHandler.java:327)
 102.         at org.nuxeo.ecm.platform.forms.layout.facelets.WidgetTagHandler.apply(WidgetTagHandler.java:261)
 103.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:167)
 104.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.tag.handler.SetTagHandler.apply(SetTagHandler.java:133)
 105.         at com.sun.facelets.tag.jsf.ComponentHandler.applyNextHandler(ComponentHandler.java:314)
 106.         at com.sun.facelets.tag.jsf.ComponentHandler.apply(ComponentHandler.java:169)
 107.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 108.         at com.sun.facelets.tag.jstl.core.IfHandler.apply(IfHandler.java:54)
 109.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 110.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:167)
 111.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:118)
 112.         at org.nuxeo.ecm.platform.forms.layout.facelets.LayoutRowWidgetTagHandler.apply(LayoutRowWidgetTagHandler.java:159)
 113.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 114.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:167)
 115.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:118)
 116.         at org.nuxeo.ecm.platform.forms.layout.facelets.LayoutRowTagHandler.apply(LayoutRowTagHandler.java:125)
 117.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 118.         at com.sun.facelets.tag.jsf.ComponentHandler.applyNextHandler(ComponentHandler.java:314)
 119.         at com.sun.facelets.tag.jsf.ComponentHandler.apply(ComponentHandler.java:169)
 120.         at com.sun.facelets.compiler.NamespaceHandler.apply(NamespaceHandler.java:49)
 121.         at com.sun.facelets.compiler.EncodingHandler.apply(EncodingHandler.java:25)
 122.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.include(DefaultFacelet.java:256)
 123.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.include(DefaultFacelet.java:306)
 124.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.include(DefaultFacelet.java:280)
 125.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFaceletContext.includeFacelet(DefaultFaceletContext.java:169)
 126.         at com.sun.facelets.tag.ui.IncludeHandler.apply(IncludeHandler.java:65)
 127.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:167)
 128.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:118)
 129.         at org.nuxeo.ecm.platform.forms.layout.facelets.LayoutTagHandler.applyLayoutHandler(LayoutTagHandler.java:406)
 130.         at org.nuxeo.ecm.platform.forms.layout.facelets.LayoutTagHandler.apply(LayoutTagHandler.java:293)
 131.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 132.         at com.sun.facelets.tag.jstl.core.ForEachHandler.apply(ForEachHandler.java:175)
 133.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 134.         at com.sun.facelets.tag.jstl.core.IfHandler.apply(IfHandler.java:54)
 135.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 136.         at com.sun.facelets.tag.jsf.ComponentHandler.applyNextHandler(ComponentHandler.java:314)
 137.         at com.sun.facelets.tag.jsf.ComponentHandler.apply(ComponentHandler.java:169)
 138.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:167)
 139.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.tag.handler.SetTagHandler.apply(SetTagHandler.java:133)
 140.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.binding.alias.AliasTagHandler.apply(AliasTagHandler.java:167)
 141.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.tag.handler.SetTagHandler.apply(SetTagHandler.java:133)
 142.         at com.sun.facelets.tag.jstl.core.IfHandler.apply(IfHandler.java:54)
 143.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 144.         at com.sun.facelets.compiler.NamespaceHandler.apply(NamespaceHandler.java:49)
 145.         at com.sun.facelets.compiler.EncodingHandler.apply(EncodingHandler.java:25)
 146.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.include(DefaultFacelet.java:256)
 147.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.include(DefaultFacelet.java:306)
 148.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.include(DefaultFacelet.java:280)
 149.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFaceletContext.includeFacelet(DefaultFaceletContext.java:169)
 150.         at com.sun.facelets.tag.ui.IncludeHandler.apply(IncludeHandler.java:65)
 151.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 152.         at com.sun.facelets.tag.ui.DefineHandler.applyDefinition(DefineHandler.java:64)
 153.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.CompositionHandler.apply(CompositionHandler.java:191)
 154.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFaceletContext$TemplateManager.apply(DefaultFaceletContext.java:385)
 155.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFaceletContext.includeDefinition(DefaultFaceletContext.java:353)
 156.         at com.sun.facelets.tag.ui.InsertHandler.apply(InsertHandler.java:68)
 157.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 158.         at com.sun.facelets.tag.jsf.core.ViewHandler.apply(ViewHandler.java:109)
 159.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 160.         at com.sun.facelets.compiler.NamespaceHandler.apply(NamespaceHandler.java:49)
 161.         at com.sun.facelets.compiler.EncodingHandler.apply(EncodingHandler.java:25)
 162.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.include(DefaultFacelet.java:256)
 163.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.include(DefaultFacelet.java:306)
 164.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFaceletContext.includeFacelet(DefaultFaceletContext.java:308)
 165.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.CompositionHandler.apply(CompositionHandler.java:167)
 166.         at com.sun.facelets.compiler.NamespaceHandler.apply(NamespaceHandler.java:49)
 167.         at com.sun.facelets.tag.CompositeFaceletHandler.apply(CompositeFaceletHandler.java:47)
 168.         at com.sun.facelets.compiler.EncodingHandler.apply(EncodingHandler.java:25)
 169.         at org.nuxeo.theme.jsf.facelets.vendor.DefaultFacelet.apply(DefaultFacelet.java:104)
 170.         at com.sun.facelets.FaceletViewHandler.buildView(FaceletViewHandler.java:524)
 171.         at com.sun.facelets.FaceletViewHandler.renderView(FaceletViewHandler.java:567)
 172.         at org.ajax4jsf.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:100)
 173.         at org.ajax4jsf.application.AjaxViewHandler.renderView(AjaxViewHandler.java:176)
 174.         at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:110)
 175.         at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100)
 176.         at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139)
 177.         at org.nuxeo.ecm.platform.ui.web.lifecycle.NuxeoLifeCycleImpl.render(NuxeoLifeCycleImpl.java:98)
 178.         at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:266)
 179.         ... 80 more
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top