Guest User

PySimpleGUI

a guest
Jul 8th, 2021
114
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import PySimpleGUI as sg
 2.  
 3. layout = [
 4.     [sg.Text('Wszystkie grafiki w jednym miejscu!', size=(30, 1), font=("Helvetica", 25), text_color='blue')],
 5.     [sg.Text('Jakiś tekst... a jesli chcesz, wprowadź swój...')],
 6.     [sg.InputText()],
 7.     [sg.Checkbox('Mój checkbox'), sg.Checkbox('Mój kolejny checkbox!', default=True)],
 8.     [sg.Radio('Radio button! ', "RADIO1", default=True), sg.Radio('Inny button !', "RADIO1")],
 9.     [sg.Multiline(default_text='To jest domyślny tekst, jeśli zdecydujesz się nie wpisywać niczego', size=(70, 10))],
 10.     [sg.InputCombo(['Combobox 1', 'Combobox 2'], size=(20, 3)),
 11.      sg.Slider(range=(1, 100), orientation='h', size=(35, 20), default_value=85)],
 12.     [sg.Listbox(values=['Listbox 1', 'Listbox 2', 'Listbox 3'], size=(30, 6)),
 13.      sg.Slider(range=(1, 100), orientation='v', size=(10, 20), default_value=25),
 14.      sg.Slider(range=(1, 100), orientation='v', size=(10, 20), default_value=75),
 15.      sg.Slider(range=(1, 100), orientation='v', size=(10, 20), default_value=10)],
 16.     [sg.Text('_' * 100, size=(70, 1))],
 17.     [sg.Text('Wybierz katalogi: źródłowy i docelowy', size=(35, 1))],
 18.     [sg.Text('Wybierz katalog', size=(15, 1), auto_size_text=False, justification='right'), sg.InputText('Źródło'), sg.FolderBrowse()],
 19.     [sg.Text('Docelowy katalog', size=(15, 1), auto_size_text=False, justification='right'), sg.InputText('Docelowo'), sg.FolderBrowse()],
 20.     [sg.Submit(), sg.Cancel(), sg.SimpleButton('Dostosowany', button_color=('white', 'green'))]
 21. ]
 22.  
 23. window = sg.Window(title='Wszystko razem - ABIX', layout=layout, auto_size_text=True, default_element_size=(40, 1))
 24. button, values = window.read()
RAW Paste Data