Advertisement
Guest User

spawn

a guest
Aug 22nd, 2016
89
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- XYZ kiedy wbijemy na serwer
 2.     local spawnX, spawnY, spawnZ = 2.79301, -236.27362, 7.42969
 3. -- Bron i ammo do niej
 4.     local joinWeapon = 22
 5.     local joinAmmo = 200
 6. -- Skin jaki dostaniemy
 7.     local joinSkin = 287
 8.  
 9. -- Bron i ammo
 10.     local spawnWeapon = 4
 11.     local spawnAmmo = 30
 12.     local spawnSkin = 287
 13. -- Dostajemy skin:
 14.  
 15. -- Pieniądze za zabójstwo
 16.     local killerMoney = 300
 17. -- Zabieranie pieniędzy gdy gracz zginie
 18.     local deadPlayerMoney = 50
 19. -- Hajsik który dostaniemy po wbiciu na serwer
 20.     local joinMoney = 3500
 21.  
 22. function spawnOnJoin()
 23.     spawnPlayer(source, spawnX, spawnY, spawnZ, 287, joinSkin)
 24.     fadeCamera(source, true)
 25.     setCameraTarget(source, source)
 26.     outputChatBox(joinMessage, source)
 27.     giveWeapon(source, joinWeapon, joinAmmo)
 28.     givePlayerMoney(source, joinMoney)
 29. end
 30.  
 31. function poZalogowaniu()
 32.     konto = getPlayerAccount(source)
 33.     setElementModel(source, getAccountData(source, "skin"))
 34. end
 35.  
 36. function spawnOnDead(ammo, killer, weapon, bodypart)
 37.     konto = getPlayerAccount(source)
 38.     if konto then
 39.         if getAccountData(konto, "skin") == false or nil then
 40.             setAccountData(konto, "skin", getElementModel(source))
 41.         elseif getAccountData(konto, "skin") ~= false or nil then
 42.             if getAccountData(konto, "skin") ~= getElementModel(source) then
 43.                 setAccountData(konto, "skin", getElementModel(source))
 44.             elseif getAccountData(konto, "skin") == getElementModel(source) then
 45.                 return
 46.             end
 47.         end
 48.         outputChatBox(getPlayerName(source).." został/a zamordowany/a.")
 49.         takePlayerMoney(source, deadPlayerMoney)
 50.         if (killer) and (killer ~= source) then
 51.             givePlayerMoney(killer, killerMoney)
 52.         end
 53.         setTimer(spawnPlayer, 3000, 1, source, spawnX, spawnY, spawnZ, 0, getAccountData(konto, "skin")
 54.         setCameraTarget(source, source)
 55.         setTimer(giveWeapon, 3000, 1, source, spawnWeapon, spawnAmmo)
 56.     else
 57.         setTimer(spawnPlayer, 3000, 1, source, spawnX, spawnY, spawnZ, 0, spawnSkin)
 58.         setCameraTarget(source, source)
 59.         setTimer(giveWeapon, 3000, 1, source, spawnWeapon, spawnAmmo)
 60.     end
 61. end
 62.  
 63. function zapiszSkin()
 64.     konto = getPlayerAccount(source)
 65.     if konto then
 66.         setAccountData(konto, "skin", getElementModel(source))
 67.     else
 68.         return
 69.     end
 70. end
 71.  
 72. addEventHandler("onPlayerJoin", getRootElement(), spawnOnJoin)
 73. addEventHandler("onPlayerWasted", getRootElement(), spawnOnDead)
 74. addEventHandler("onPlayerQuit", getRootElement(), zapiszSkin)
 75. addEventHandler("onPlayerLogout", getRootElement(), zapiszSkin)
 76. addEventHandler("onPlayerLogin", getRootElement(), poZalogowaniu)
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement