SHARE
TWEET

boost zadanie 2 kolos z obrazka

a guest May 16th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // zad 2
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <boost/thread.hpp>
 5. #include <boost/thread/mutex.hpp>
 6. #include <boost/thread/condition_variable.hpp>
 7.  
 8. using namespace std;
 9. using namespace boost;
 10.  
 11. //globalna tablica znakow
 12. int globalnaTablica[20];
 13.  
 14. //zmienna przechowujaca true/false, ktore odpowiada czy dane sa gotowe czy nie
 15. bool saDane = false;
 16.  
 17. //warunek sprawdzenia danych
 18. boost::condition_variable warunekSaDane;
 19.  
 20. //mutex do blokowania dancyh
 21. boost::mutex mutexDanych;
 22.  
 23. class Watek{
 24. public:
 25.     Watek(int n) : ile(n)
 26.         {
 27.  
 28.         }
 29.         //kod do wykonania
 30.        
 31.         void operator()(){
 32.     //petla generujaca znaki
 33.     for (int i = 0; i < ile; ++i) {
 34.         //blokada danych
 35.         unique_lock<mutex> blokadaDanych(mutexDanych);
 36.         if(saDane)
 37.         {
 38.          warunekSaDane.wait(blokadaDanych);
 39.         }
 40.         globalnaTablica[i] =i*i;
 41.         saDane = true;
 42.         warunekSaDane.notify_one();
 43.     }
 44. }
 45. private:
 46.     int ile;
 47. };
 48.  
 49.  
 50. int main() {
 51.     int ilosc_znakow=10;
 52.    
 53.     //stworz watek.
 54.     boost::thread watek(Watek(10));
 55.  
 56.         for (int i = 0; i < ilosc_znakow; ++i) {
 57.                 boost::unique_lock<boost::mutex> blokadaDanych(mutexDanych);
 58.                 if(!saDane)
 59.                 {
 60.                      //cout<<".....czekam na dane"<<endl;
 61.                     //jezeli nie ma danych wtedy czekaj: wystepuje blokada watku.
 62.                 warunekSaDane.wait(blokadaDanych);
 63.                 }
 64.                 //jezeli sa dane.. po poczekaniu na nie, wypisz znak z globalnej tablicy:
 65.                 cout << i << ": " << globalnaTablica[i] << endl;
 66.                 //ustaw zmienna saDane na false, poniewaz nie ma jeszcze danych
 67.                 saDane = false;
 68.                
 69. //Klasa condition_variable zapewnia mechanizm, dzięki któremu wątek może czekać na powiadomienie z innego wątku. Kiedy wątek budzi się z oczekiwania, sprawdza, czy odpowiedni warunek jest teraz prawdziwy i kontynuuje, jeśli tak.
 70. //Jeśli warunek nie jest spełniony, włókno czeka ponownie, wzywa, aby wznowić oczekiwanie.
 71. //W najprostszym przypadku ten warunek jest tylko zmienną logiczną:
 72.                 warunekSaDane.notify_one();
 73.         }
 74.  
 75.         watek.join();
 76.         return 0;
 77. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top