nvnnaidenov

Zad26

Sep 23rd, 2021
480
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата
 2. редица от цели числа и намира средноаритметичното им. Въвеждането да
 3. продължи до въвеждане на дума, при която cin попада в състояние fail. */
 4. #include <iostream>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     int n;
 11.     int count;
 12.     double average;
 13.  
 14.     count = 0;
 15.     average = 0.0;
 16.  
 17.     cout << "> ";
 18.  
 19.     while(cin >> n)
 20.     {
 21.         count++;
 22.         average = average + n;
 23.         cout << "> ";
 24.     }
 25.  
 26.     if(count > 0)
 27.     {
 28.         average = average / count;
 29.     }
 30.  
 31.     cout << "average = " << average << endl;
 32.  
 33.     return 0;
 34. }
RAW Paste Data