daily pastebin goal
38%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 12th, 2017 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Text;
 5. using System.Threading.Tasks;
 6. using System.IO;
 7.  
 8. namespace Laboratorinis_darbas_2__24_
 9. {
 10.     class Program
 11.     {
 12.         const string CFr = "..\\..\\Trūkstami.csv";//tekstinis failas, kuriame bus spausdinami herojai su pasikartojančiomis savybėmis
 13.         const string CFrr = "..\\..\\Klasės.csv";//tekstinis failas, kuriame bus spausdinamos herojų klasės
 14.         const string CFrrr = "..\\..\\PradiniųDuomenųLentelė.txt";//tekstinis failas, kuriame lentelėje spausdinami pradiniai duomenys
 15.         public const int RasiųSk = 3;
 16.         public const int MaxHerojųSk = 1000;
 17.  
 18.         static void Main(string[] args)
 19.         {
 20.             Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;//koduotė UTF8, UTF8 standarto simboliams iššifruoti
 21.  
 22.             Rasė[] rasės = new Rasė[RasiųSk];
 23.             KlasiųKonteineris Klasės;
 24.             KlasiųKonteineris Trūkstamos0;
 25.             KlasiųKonteineris Trūkstamos1;
 26.             KlasiųKonteineris Trūkstamos2;
 27.             rasės[0] = new Rasė("žmonės", "Šiauliai");
 28.             rasės[1] = new Rasė("elfai", "Kaunas");
 29.             rasės[2] = new Rasė("burtininkai", "Vilnius");
 30.             String[] filePaths = Directory.GetFiles(Directory.GetCurrentDirectory(), "*.csv");
 31.  
 32.             foreach (string path in filePaths)
 33.             {
 34.                 Nuskaityti(path, rasės);
 35.             }
 36.             DaugiausiaiGyvybėsTaškų(rasės);
 37.             KlasiųSąrašas(out Klasės, rasės[0]);
 38.             KlasiųSąrašas(out Klasės, rasės[1]);
 39.             KlasiųSąrašas(out Klasės, rasės[2]);
 40.             Trūkstamos0 = TrūkstamosKlasės(rasės[0], Klasės);
 41.             Trūkstamos1 = TrūkstamosKlasės(rasės[1], Klasės);
 42.             Trūkstamos2 = TrūkstamosKlasės(rasės[2], Klasės);
 43.             StreamWriter rašymas = new StreamWriter(CFr, false, Encoding.UTF8);
 44.             SpausdintiTekstiniameFaileTrūkstamos(Trūkstamos0, rasės[0].HerojųRasė, rašymas);
 45.             SpausdintiTekstiniameFaileTrūkstamos(Trūkstamos1, rasės[1].HerojųRasė, rašymas);
 46.             SpausdintiTekstiniameFaileTrūkstamos(Trūkstamos2, rasės[2].HerojųRasė, rašymas);
 47.             rašymas.Close();
 48.             StreamWriter spausdinimas = new StreamWriter(CFrrr, false, Encoding.UTF8);
 49.             SpausdintiPradiniusDuomenisLentelėje(rasės[0].HerojųRasė, rasės[0].PradinisMiestas, rasės[0], spausdinimas);
 50.             SpausdintiPradiniusDuomenisLentelėje(rasės[1].HerojųRasė, rasės[1].PradinisMiestas, rasės[1], spausdinimas);
 51.             SpausdintiPradiniusDuomenisLentelėje(rasės[2].HerojųRasė, rasės[2].PradinisMiestas, rasės[2], spausdinimas);
 52.             spausdinimas.Close();
 53.             SpausdintiTekstiniameFaileKlasės(Klasės);
 54.  
 55.             Console.Read();
 56.         }
 57.         private static Rasė ImtiRasęPagalMiestą(Rasė[] rasės, string pradinisMiestas)
 58.         {
 59.             for (int i = 0; i < RasiųSk; i++)
 60.             {
 61.                 if (rasės[i].PradinisMiestas == pradinisMiestas)
 62.                 {
 63.                     return rasės[i];
 64.                 }
 65.             }
 66.             return null;
 67.         }
 68.         public static void Nuskaityti(string file, Rasė[] rasės)//duomenų nuskaitymo funkcija
 69.         {
 70.             string herojųRasė = null;
 71.             string pradinisMiestas = null;
 72.  
 73.             using (StreamReader skaitymas = new StreamReader(@file, Encoding.UTF8))//duomenys įrašomi iš tekstinio failo
 74.             {
 75.                 string linija = null;//duomenys skaitomi linijomis
 76.                 linija = skaitymas.ReadLine();
 77.                 if (linija != null)
 78.                 {
 79.                     herojųRasė = linija;
 80.                     linija = skaitymas.ReadLine();
 81.                     pradinisMiestas = linija;
 82.                 }
 83.                 Rasė rasė = ImtiRasęPagalMiestą(rasės, pradinisMiestas);
 84.                 while ((linija = skaitymas.ReadLine()) != null)//duomenys skaitomi iki kol linijoje nėra nieko
 85.                 {
 86.                     string[] reikšmės = linija.Split(';');// reikšmės skiriamos vienos nuo kitų ';'
 87.                     string vardas = reikšmės[0];
 88.                     string klasės_pavadinimas = reikšmės[1];
 89.                     int gyvybės_taškai = int.Parse(reikšmės[2]);
 90.                     int mana = int.Parse(reikšmės[3]);
 91.                     int žalos_taškai = int.Parse(reikšmės[4]);
 92.                     int gynybos_taškai = int.Parse(reikšmės[5]);
 93.                     int jėga = int.Parse(reikšmės[6]);
 94.                     int vikrumas = int.Parse(reikšmės[7]);
 95.                     int intelektas = int.Parse(reikšmės[8]);
 96.                     string ypatinga_galia = reikšmės[9];
 97.                     Herojus herojus = new Herojus(vardas, klasės_pavadinimas, gyvybės_taškai, mana, žalos_taškai, gynybos_taškai, jėga, vikrumas, intelektas, ypatinga_galia);
 98.                     rasė.Herojai.PridėtiHerojų(herojus);
 99.                 }
 100.             }
 101.         }
 102.         private static void DaugiausiaiGyvybėsTaškų(Rasė[] Rasės)//funkcija ieškanti herojaus turinčio daugiausiai gyvybės taškų
 103.         {
 104.             Herojus Max;
 105.             for (int j = 0; j < RasiųSk; j++)
 106.             {
 107.                 Max = Rasės[j].Herojai.MaxHerojus();
 108.                 Console.WriteLine("Vardas: {0,10} Rasė: {1,14} Klasė: {2,10} Gyvybės Taškai: {3,2}", Max.Vardas, Rasės[j].HerojųRasė, Max.Klasė, Max.GyvybėsTaškai);
 109.  
 110.             }
 111.         }
 112.         public static void KlasiųSąrašas(out KlasiųKonteineris Klasės, Rasė Rasė)// metodas klasių sąrašui užpildyti
 113.         {
 114.             Klasės = new KlasiųKonteineris(10);
 115.             for (int i = 0; i < Rasė.Herojai.Kiekis; i++)
 116.             {
 117.                 Klasės.PridėtiKlasęJeiNeegzistuoja(Rasė.Herojai.ImtiHerojų(i).Klasė);
 118.             }
 119.         }
 120.         public static KlasiųKonteineris TrūkstamosKlasės(Rasė rasė, KlasiųKonteineris Klasės)
 121.         {
 122.             KlasiųKonteineris Trūkstamos = new KlasiųKonteineris(10);
 123.             for (int i = 0; i < rasė.Herojai.Kiekis; i++)
 124.             {
 125.                 if (!Klasės.EgzistuojaKonteineryje(rasė.Herojai.ImtiHerojų(i).Klasė))
 126.                 {
 127.                     Trūkstamos.PridėtiKlasę(rasė.Herojai.ImtiHerojų(i).Klasė);
 128.                 }
 129.             }
 130.             return Trūkstamos;
 131.         }
 132.  
 133.         static void SpausdintiTekstiniameFaileTrūkstamos(KlasiųKonteineris Trūkstamos, string rasė, StreamWriter rašymas)// rezultatų spausdinimas į tekstinį failą "Trūkstamos.csv"
 134.         {
 135.  
 136.             rašymas.WriteLine("{0}:", rasė);
 137.             if (Trūkstamos.Kiekis != 0)
 138.             {
 139.                 for (int i = 0; i < Trūkstamos.Kiekis; i++)
 140.                 {
 141.                     rašymas.WriteLine("{0}", Trūkstamos.ImtiKlasę(i));
 142.                 }
 143.             }
 144.             else rašymas.WriteLine("VISI");
 145.         }
 146.         static void SpausdintiTekstiniameFaileKlasės(KlasiųKonteineris Klasės)// rezultatų spausdinimas į tekstinį failą "Klasės.csv"
 147.         {
 148.             StreamWriter rašymas = new StreamWriter(CFrr, false, Encoding.UTF8);
 149.  
 150.             if (Klasės.Kiekis != 0)
 151.             {
 152.                 for (int i = 0; i < Klasės.Kiekis; i++)
 153.                 {
 154.                     rašymas.WriteLine("{0}", Klasės.ImtiKlasę(i));
 155.                 }
 156.             }
 157.             else rašymas.WriteLine("Klasių nėra");
 158.             rašymas.Close();
 159.         }
 160.         static void SpausdintiPradiniusDuomenisLentelėje(string Rasė, string miestas, Rasė rasės, StreamWriter spausdinimas)//pradinių duomenų spausdinimas į lentelę tekstiniame faile
 161.         {
 162.             spausdinimas.WriteLine("Rasė: {0}\nPradinis Miestas: {1}", Rasė, miestas);
 163.             const string viršus = "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\r\n"
 164.               + "|  Vardas   |Klasė   |Gyvybės taškai|Mana|Žalos taškai|Gynybos taškai|Jėga|Vikrumas|Intelektas|Ypatinga galia|\r\n"
 165.               + "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _";
 166.             spausdinimas.WriteLine(viršus);
 167.             {
 168.                 for (int j = 0; j < rasės.Herojai.Kiekis; j++)
 169.                 {
 170.                     //kintamųjų formatavimas
 171.                     spausdinimas.WriteLine(rasės.ToString());
 172.                 }
 173.             }
 174.             spausdinimas.WriteLine("_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _");
 175.         }
 176.     }
 177. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top