SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 17th, 2019 112 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.    "excludeRules": [
 3.       "\\b(mai mốt|mai này|mai sau|mai kia|không nên|ko nên|không phải|ko phải|không cần|ko cần|chưa cần|chưa phải|ngủ|nghỉ|thời tiết|đã|hôm qua|tối qua|đêm qua|tuần trước|vừa rồi|vừa qua|mấy giờ|mấy h|chưa vậy|có\\b.*\\bkhông|có\\b.*\\bko|có\\b.*\\bk)\\b"
 4.    ],
 5.    "regexRules":[
 6.       {
 7.          "regex":[
 8.             "\\b(sáng|trưa|chiều|tối|đêm)\\b"
 9.          ],
 10.          "regexType":"period_vn"
 11.       },
 12.       {
 13.          "regex":[
 14.             "\\b([0-9]{1,2})[g|h]([0-9]{1,2})(?: phút\\b|ph\\b|p\\b|'|’){0,1}((?: {0,1}[ap]m){0,1})(?:'|’|\\b)",
 15.             "\\b([0-9]{1,2}) giờ ([0-9]{1,2})(?: phút\\b|ph\\b|p\\b|'|’){0,1}((?: {0,1}[ap]m){0,1})(?:'|’|\\b)",
 16.             "\\b([0-9]{1,2}) giờ ()((?: {0,1}[ap]m){0,1})\\b",
 17.             "\\b([0-9]{1,2})(?:(?:(?: )giờ)|h|g)(?: )(rưỡi)((?:(?: )[ap]m){0,1})\\b",
 18.             "\\b([0-9]{1,2})(?: )(rưỡi)((?:(?: )[ap]m){0,1})\\b",
 19.             "\\b([0-9]{1,2}):([0-9]{1,2})(?: phút\\b|ph\\b|p\\b|'|’){0,1}((?: {0,1}[ap]m){0,1})(?:'|’|\\b)",
 20.             "\\b([0-9]{1,2})[g|h]([0-9]{0,2})((?: {0,1}[ap]m){0,1})\\b",
 21.             "\\b([0-9]{1,2})[g|h]([0-9]{1,2})(?: phút\\b|ph\\b|p\\b|'|’){0,1}()(?:'|’|\\b)",
 22.             "\\b([0-9]{1,2})( {0,1})([ap]m)\\b"
 23.          ],
 24.          "regexType":"time_vn"
 25.       },
 26.       {
 27.          "regex":[
 28.             "\\b(thứ(?: )(hai|ba|tư|năm|sáu|bảy|2|3|4|5|6|7))\\b",
 29.             "\\b(t(2|3|4|5|6|7))\\b",
 30.             "\\b(chủ(?: )nhật|cn)\\b"
 31.          ],
 32.          "regexType":"weekday_vn"
 33.       },
 34.       {
 35.          "regex":[
 36.             "\\b(hôm qua|hôm trước|hôm nọ|hôm kia|hôm nay|nay|ngày mai|mai|ngày mốt|ngày kia|đầu tuần|cuối tuần|tuần này|tuần trước|tuần sau|tuần tới)\\b"
 37.          ],
 38.          "regexType":"neartime_vn"
 39.       },
 40.       {
 41.          "regex":[
 42.             "\\b(weekend|this week|last week|today|yesterday)\\b"
 43.          ],
 44.          "regexType":"neartime_en"
 45.       },
 46.       {
 47.          "regex":[
 48.             "\\b([0-9]{1,2}) tháng ([0-9]{1,2}) năm ([0-9]{4,4})\\b",
 49.             "\\b([0-9]{1,2})\/([0-9]{1,2})\/([0-9]{4,4})\\b",
 50.             "\\b([0-9]{1,2})\/([0-9]{1,2}) ([0-9]{4,4})\\b",
 51.             "\\b([0-9]{1,2})\/([0-9]{1,2})\\b",
 52.             "\\b([0-9]{1,2}) tháng ([0-9]{1,2})\\b"
 53.          ],
 54.          "regexType":"day_vn"
 55.       },
 56.       {
 57.          "regex":[
 58.             "\\b([0-9]{1,2}) (january|jan|february|feb|march|mar|april|apr|may|june|july|august|aug|september|sept|october|oct|november|nov|december|dec) ([0-9]{4,4})\\b",
 59.             "\\b([0-9]{1,2}) (january|jan|february|feb|march|mar|april|apr|may|june|july|august|aug|september|sept|october|oct|november|nov|december|dec)\\b"
 60.          ],
 61.          "regexType":"day_en"
 62.       },
 63.       {
 64.          "regex":[
 65.             "\\b([0-9]{1,2}) năm ([0-9]{4,4})\\b",
 66.             "\\btháng ([0-9]{1,2})\/([0-9]{4,4})\\b",
 67.             "\\b([0-9]{1,2})\/([0-9]{4,4})\\b",
 68.             "\\btháng ([0-9]{1,2})\\b"
 69.          ],
 70.          "regexType":"month_vn"
 71.       },
 72.       {
 73.          "regex":[
 74.             "\\b(january|jan|february|feb|march|mar|april|apr|may|june|july|august|aug|september|sept|october|oct|november|nov|december|dec)( [0-9]{4,4}){0,1}\\b"
 75.          ],
 76.          "regexType":"month_en"
 77.       },
 78.       {
 79.          "regex":[
 80.             "\\b(năm ngoái|năm nay|[0-9]{4,4})\\b"
 81.          ],
 82.          "regexType":"year_vn"
 83.       },
 84.       {
 85.          "regex":[
 86.             "\\b(this year|last year)\\b"
 87.          ],
 88.          "regexType":"year_en"
 89.       },
 90.       {
 91.          "regex":[
 92.             "\\b(tết|tet|lunar new year)\\b"
 93.          ],
 94.          "regexInfo":{
 95.             "start":"25\/12",
 96.             "calendarType":1,
 97.             "end":"07\/01"
 98.          },
 99.          "regexType":"custom"
 100.       },
 101.       {
 102.          "regex":[
 103.             "\\b(giỗ tổ|hung king|hung king(?:'|’)s)\\b"
 104.          ],
 105.          "regexInfo":{
 106.             "start":"10\/03",
 107.             "calendarType":1,
 108.             "end":"10\/03"
 109.          },
 110.          "regexType":"custom"
 111.       },
 112.       {
 113.          "regex":[
 114.             "\\b(trung thu|mid autumn|moon festival)\\b"
 115.          ],
 116.          "regexInfo":{
 117.             "start":"15\/08",
 118.             "calendarType":1,
 119.             "end":"15\/08"
 120.          },
 121.          "regexType":"custom"
 122.       },
 123.       {
 124.          "regex":[
 125.             "\\b(quốc tế phụ nữ|phụ nữ|women(?:'|’)s day|women day)\\b"
 126.          ],
 127.          "regexInfo":{
 128.             "start":"08\/03",
 129.             "calendarType":0,
 130.             "end":"08\/03"
 131.          },
 132.          "regexType":"custom"
 133.       },
 134.       {
 135.          "regex":[
 136.             "\\b(phụ nữ việt nam|phụ nữ vn|viet nam women(?:'|’)s day|viet nam women day|vn women(?:'|’)s day|vn women day)\\b"
 137.          ],
 138.          "regexInfo":{
 139.             "start":"20\/10",
 140.             "calendarType":0,
 141.             "end":"20\/10"
 142.          },
 143.          "regexType":"custom"
 144.       },
 145.       {
 146.          "regex":[
 147.             "\\b(lao động|labor day)\\b"
 148.          ],
 149.          "regexInfo":{
 150.             "start":"01\/05",
 151.             "calendarType":0,
 152.             "end":"01\/05"
 153.          },
 154.          "regexType":"custom"
 155.       },
 156.       {
 157.          "regex":[
 158.             "\\b(khai giảng|khai trường)\\b"
 159.          ],
 160.          "regexInfo":{
 161.             "start":"05\/09",
 162.             "calendarType":0,
 163.             "end":"05\/09"
 164.          },
 165.          "regexType":"custom"
 166.       },
 167.       {
 168.          "regex":[
 169.             "\\b(noel|christmas|giáng sinh)\\b"
 170.          ],
 171.          "regexInfo":{
 172.             "start":"24\/12",
 173.             "calendarType":0,
 174.             "end":"25\/12"
 175.          },
 176.          "regexType":"custom"
 177.       },
 178.       {
 179.          "regex":[
 180.             "\\b(năm mới|new year)\\b"
 181.          ],
 182.          "regexInfo":{
 183.             "start":"31\/12",
 184.             "calendarType":0,
 185.             "end":"01\/01"
 186.          },
 187.          "regexType":"custom"
 188.       },
 189.       {
 190.          "regex":[
 191.             "\\b(thiếu nhi|children(?:'|’)s day|children day)\\b"
 192.          ],
 193.          "regexInfo":{
 194.             "start":"01\/06",
 195.             "calendarType":0,
 196.             "end":"01\/06"
 197.          },
 198.          "regexType":"custom"
 199.       },
 200.       {
 201.          "regex":[
 202.             "\\b(nhà giáo|teacher day)\\b"
 203.          ],
 204.          "regexInfo":{
 205.             "start":"20\/11",
 206.             "calendarType":0,
 207.             "end":"20\/11"
 208.          },
 209.          "regexType":"custom"
 210.       },
 211.       {
 212.          "regex":[
 213.             "\\b(xuân|spring)\\b"
 214.          ],
 215.          "regexInfo":{
 216.             "start":"01\/01",
 217.             "calendarType":0,
 218.             "end":"30\/04"
 219.          },
 220.          "regexType":"custom"
 221.       },
 222.       {
 223.          "regex":[
 224.             "\\b(hạ|hè|summer)\\b"
 225.          ],
 226.          "regexInfo":{
 227.             "start":"01\/04",
 228.             "calendarType":0,
 229.             "end":"31\/08"
 230.          },
 231.          "regexType":"custom"
 232.       },
 233.       {
 234.          "regex":[
 235.             "\\b(thu|autumn)\\b"
 236.          ],
 237.          "regexInfo":{
 238.             "start":"01\/08",
 239.             "calendarType":0,
 240.             "end":"30\/11"
 241.          },
 242.          "regexType":"custom"
 243.       },
 244.       {
 245.          "regex":[
 246.             "\\b(đông|winter)\\b"
 247.          ],
 248.          "regexInfo":{
 249.             "start":"01\/11",
 250.             "calendarType":0,
 251.             "end":"31\/01"
 252.          },
 253.          "regexType":"custom"
 254.       }
 255.    ],
 256.    "mappingRules": {
 257.       "chu nhat":1,
 258.       "cn":1,
 259.       "thu hai":2,
 260.       "t2":2,
 261.       "thu 2":2,
 262.       "t3":3,
 263.       "thu 3":3,
 264.       "thu ba":3,
 265.       "t4":4,
 266.       "thu 4":4,
 267.       "thu tu":4,
 268.       "thu nam":5,
 269.       "t5":5,
 270.       "thu 5":5,
 271.       "thu sau":6,
 272.       "t6":6,
 273.       "thu 6":6,
 274.       "thu bay":7,
 275.       "t7":7,
 276.       "thu 7":7,
 277.       "nay":101,
 278.       "hom nay":101,
 279.       "ngay mai":102,
 280.       "mai":102,
 281.       "ngay mot":103,
 282.       "ngay kia":103,
 283.       "hom no":104,
 284.       "hom truoc":104,
 285.       "hom qua":104,
 286.       "hom kia":104,
 287.       "cuoi tuan":105,
 288.       "weekend":105,
 289.       "dau tuan":107,
 290.       "tuan nay":108,
 291.       "this week":108,
 292.       "tuan truoc":109,
 293.       "last week":109,
 294.       "tuan sau":110,
 295.       "tuan toi":110,
 296.       "jan":301,
 297.       "thang 1":301,
 298.       "1":301,
 299.       "january":301,
 300.       "feb":302,
 301.       "thang 2":302,
 302.       "2":302,
 303.       "february":302,
 304.       "thang 3":303,
 305.       "3":303,
 306.       "mar":303,
 307.       "march":303,
 308.       "april":304,
 309.       "apr":304,
 310.       "thang 4":304,
 311.       "4":304,
 312.       "thang 5":305,
 313.       "5":305,
 314.       "may":305,
 315.       "thang 6":306,
 316.       "6":306,
 317.       "june":306,
 318.       "thang 7":307,
 319.       "july":307,
 320.       "7":307,
 321.       "august":308,
 322.       "thang 8":308,
 323.       "aug":308,
 324.       "8":308,
 325.       "thang 9":309,
 326.       "9":309,
 327.       "september":309,
 328.       "sept":309,
 329.       "10":310,
 330.       "oct":310,
 331.       "october":310,
 332.       "thang 10":310,
 333.       "november":311,
 334.       "11":311,
 335.       "thang 11":311,
 336.       "nov":311,
 337.       "dec":312,
 338.       "12":312,
 339.       "thang 12":312,
 340.       "december":312,
 341.       "sang":400,
 342.       "trua":401,
 343.       "chieu":402,
 344.       "toi":403,
 345.       "dem":404,
 346.       "nam nay":501,
 347.       "this year":501,
 348.       "last year":502,
 349.       "nam ngoai":502
 350.    },
 351.    "includeRules": [
 352.       "\\b(nhé|nhá|nha|nghen|nghe|nhớ|nhắc|giúp|họp|nhậu|đi|chơi|cafe|cà phê|gặp|ăn|trà sữa|uống|tham dự|tổ chức|tập trung|có mặt|chốt|phải|báo|nốt|có gì|sang|xuống|lên|gọi|làm|về|khám|nộp|kiểm|chuyển|giao|rước|lấy|giữ|đón|thi|tiêm|thăm|về|trả|gửi|liên hệ|dọn|nhận|đóng|trực|ký|thêm|xóa|sửa|mua|bán|ghé|giải|nói|học|mang cho)\\b"
 353.    ]
 354. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top