ikov34

Untitled

Jan 13th, 2021
724
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % 1. NALOGA
 2. % Minimiziraj funkcijo:
 3. % x = fminsearch(fun,x0)
 4. % f x = x1 − 0.5 x +1 + x +1 x −1 .
 5.  
 6. % Ali ima funkcija samo en lokalni minimum oziroma maksimum? Če jih ima morda več, jih poišči!
 7. % Kolikšna je vrednost funkcije v točki minimuma. Pomagaš si lahko z risanjem funkcije.
 8.  
 9. % Hiter zapis funkcije v obliki anonimne funkcije, brez potrebe po ločenem
 10. % fajlu
 11. f = @(x) (x(1)-0.5)^2 * (x(1)+1)^2 + ((x(2)+1)^2)*((x(2)-1)^2);
 12.  
 13. for x = -2:2    
 14.     for y = -2:2
 15.         x0 = [x,y];
 16.         val = fminsearch(f,x0);                
 17.         % Minimalni x1,x2
 18.         fprintf('Rezultat: [%.4f %.4f]\n', val);
 19.         % Funkcijska vrednost
 20.         fprintf('Vrednost: %.4f\n', f(val));
 21.     end    
 22. end
 23.  
 24. % Maksimum
 25. f = @(x) -f(x);
 26. % Tu je treba pazit, če fminsearch ne konvergira (MaxIter exceeded),
 27. % potem je očitno search prostor prevelik tak da moraš nekak "po občutku"
 28. % zožat, dokler ne začnejo kovergirat vrednosti....
 29. for x = -0.6:0.6
 30.     for y = -0.6:0.6
 31.         x0 = [x,y];
 32.         val = fminsearch(f,x0);                
 33.         % Maksimalni x1,x2
 34.         fprintf('Rezultat: [%.4f %.4f]\n', val);
 35.         % Funkcijska vrednost
 36.         fprintf('Vrednost: %.4f\n', f(val));
 37.     end    
 38. end
 39.  
 40.  
 41. % 2. NALOGA Maksimiziraj funkcijo in izračunaj njeno vrednost v točki maksimuma:
 42. % x = fminsearch(fun,x0)
 43. f = @(x) (x(1)^2+2*x(2)^2)*exp(-1*(x(1)^2+x(2)^2));
 44. for x = -0.6:0.6
 45.     for y = -0.6:0.6
 46.         x0 = [x,y];        
 47.         val=fminsearch(@(x)-f(x), x0);        
 48.         % Maksimalni x1,x2
 49.         fprintf('Rezultat: [%.4f %.4f]\n', val);
 50.         % Funkcijska vrednost
 51.         fprintf('Vrednost: %.4f\n', f(val));
 52.     end    
 53. end
 54.  
 55. % 3. NALOGA
 56. % Določi minimum funkcije in njeno vrednost v točki minimuma
 57. % x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon)
 58. f = @(x) (x(1)-2)^2 + (x(2)-1)^2;
 59. % -x1-x2+2 >= 0
 60. % x1+x2-2 <= 0
 61. A = [1 1];
 62. b = [2];
 63.  
 64. for x = -2:2    
 65.     for y = -2:2
 66.         x0 = [x,y];
 67.         [xval,fval] = fmincon(f,x0,A,b,[],[],[],[],@naloga3f);
 68.         % Minimalni x1,x2
 69.         fprintf('Rezultat: [%.2f %.2f]\n', xval);
 70.         % Funkcijska vrednost
 71.         fprintf('Vrednost: %.2f\n', fval);
 72.     end    
 73. end
 74.  
 75. % 4. NALOGA
 76. % Poišči vse ničle enačbe:
 77. resitev = roots([1 -6 -92 402 91 -396]);
 78.  
 79. % 5. NALOGA
 80. % Letalska družba kupuje gorivo za letala pri treh različnih prodajalcih. Družba potrebuje v
 81. % naslednjem mesecu na vsakem od treh letališč, kjer pristaja, naslednje količine goriva: 100000 litrov na
 82. % letališču 1, 180000 litrov na letališču 2 ter 350000 litrov na letališču 3. Gorivo prodajajo trije
 83. % prodajalci, njihovo ceno goriva na posameznem letališču podaja naslednja tabela (cene so v centih na
 84. % liter):
 85. % Letališče 1 Letališče 2 Letališče 3
 86. % Prodajalec 1 92 89 90
 87. % Prodajalec 2 91 91 95
 88. % Prodajalec 3 87 90 92
 89. % Vsak prodajalec pa ima na voljo omejene količine goriva, ki ga skupno lahko dostavi v posameznem
 90. % mesecu. Te količine so 320000 litrov prvi prodajalec, 270000 litrov drugi ter 190000 litrov tretji
 91. % prodajalec. Določi pravilo za nakup goriva letalske družbe, ki bo zadovoljilo njihovim potrebam na
 92. % vsakem od letališč ter bo ekonomsko čimbolj ugodno.
 93.  
 94. % Kriterijska funkcija:
 95. % 92 91 86 89 91 90 90 95 92
 96.  
 97. % Omejitve
 98. % 1 1 1 0 0 0 0 0 0 = 100000
 99. % 0 0 0 1 1 1 0 0 0 = 180000
 100. % 0 0 0 0 0 0 1 1 1 = 350000
 101. % 1 0 0 1 0 0 1 0 0 <= 320000
 102. % 0 1 0 0 1 0 0 1 0 <= 270000
 103. % 0 0 1 0 0 1 0 0 1 <= 190000
 104.  
 105. f = [92 91 86 89 91 90 90 95 92];
 106. A = [1 0 0 1 0 0 1 0 0;0 1 0 0 1 0 0 1 0;0 0 1 0 0 1 0 0 1];
 107. b = [320000 270000 190000];
 108. Aeq = [1 1 1 0 0 0 0 0 0; 0 0 0 1 1 1 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 1 1 1];
 109. beq = [100000 180000 350000];
 110.  
 111. [x,val] = intlinprog(f, [], A,b,Aeq,beq,zeros(9),[]);
 112.  
 113.  
RAW Paste Data