olgierd

ASK_ZAD10(UNIA x.bits.c = x.bits.a * x.bits.b)

Dec 10th, 2018
90
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // UNIA UNIA
 2. //Zadanie 10: Napisz kod w asemblerze odpowiadający poniższemu fragmentowi kodu w C x.bits.c = x.bits.a * x.bits.b
 3. typedef union {
 4. unsigned char BYTE;
 5. struct{
 6. unsigned char a:2;
 7. unsigned char b:3;
 8. unsigned char c:3;
 9. }bits;
 10. }un_X;
 11.  
 12. un_X x;
 13.  
 14. _asm {
 15. MOV Ax,a
 16. MOV Bx, 0
 17. AND Ax, 0x01
 18. JZ el
 19. OR Bx,0x80
 20. El
 21. }
RAW Paste Data