Advertisement
norskaaa

UAR / Dutch

Feb 9th, 2021
102
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
YAML 1.67 KB | None | 0 0
 1. messages:
 2.    requestWhileNoAutoReboot: '&f&lN/A'
 3.    interval:
 4.       actionbar: false
 5.       actionbarMessage: '&e&nRestart:&r &fEen restart gaat plaatsvinden in: &7$interval&f!'
 6.       title: false
 7.       titleMessage: '&e&nRESTART!'
 8.       subtitleMessage: '&fEen restart gaat plaatsvinden in: &7$interval&f!'
 9.       chat: true
 10.       chatMessage:
 11.       - '&e&nRestart:&r&fEen restart gaat plaatsvinden in: &7$interval&f!'
 12.       console: true
 13.       consoleMessage: '&cUltimateAutoRestart: De server restart in: &f$interval&c!'
 14.    requestedInterval:
 15.       actionbar: false
 16.       actionbarMessage: '&e&nRestart:&r &fEen restart gaat plaatsvinden in: &7$interval&f!'
 17.       title: false
 18.       titleMessage: '&e&nRESTART!'
 19.       subtitleMessage: '&fEen restart gaat plaatsvinden in: &7$interval&f!'
 20.       chat: true
 21.       chatMessage:
 22.       - '&e&nRestart:&r &fEen restart gaat plaatsvinden in: &7$interval&f!'
 23.       - '&7(De laatste restart gebeurde &f&o$last &7geleden!)'
 24.    forceRestart:
 25.    - '&eRestart &f»&r &7Je hebt een geforceerde restart gestart. &f(tussenstop tijd: $interval)&7!'
 26.    noForceInterval:
 27.   - '&eRestart &f»&r &7Geef een tussenstop tijd aan!'
 28.    intervalNotANumber:
 29.   - '&eRestart &f»&r &7&f($input) &7is niet een nummer!'
 30.    intervalTooSmall:
 31.   - '&eRestart &f»&r &7De tussenstop tijd moet positief zijn!'
 32.    stoppedReboot:
 33.   - '&eRestart &f»&r &7Je hebt de geplande restart gestopt!'
 34.    autoRebootNotOn:
 35.   - '&eRestart &f»&r &7De geplande restart kan niet worden uitgezet!'
 36.    noPermission:
 37.   - '&eRestart &f»&r &7Je hebt niet het recht om dit commando uit te voeren!'
 38.    reloadMessage:
 39.   - '&eRestart &f»&r &7Je hebt de plugin herladen!'
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement