G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

20/6/2014

a guest Jul 28th, 2014 212 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 20 tháng 6
 2.  
 3.   1.  Thêm tàu nhận được Kai Ni:
 4.         Sendai Kai Ni ở lv60
 5.         Ayanami Kai Ni ở lv70
 6.   2.  Trang bị mới:
 7.         Pháo sáng, không thể chế tạo, trang bị cơ bản của Ayanami Kai Ni và Sendai Kai Ni
 8.             Tăng tỉ lệ cut-in của hạm đội, giảm tỉ lệ cut-in của địch, có thể thất bại.
 9.         Thủy phi cơ trinh sát kiểu 98 (Trinh sát đêm), trang bị cơ bản của Sendai Kai Ni
 10.             Tăng tỉ lệ crit cho hạm đội vào đánh đêm.
 11.   3.  Thêm lời thoại:
 12.         Sendai Kai nhận được lời thoại tiếp thế, sortie, cưới mới
 13.         Sendai Kai Ni nhận được thêm lời thoại tiếp tế và afk
 14.         Ayanami Kai nhận được lời thoại tiếp tế, sortie, cưới mới
 15.         Ayanami Kai Ni nhận được lời thoại báo giờ
 16.   4.  Thêm giao diện:
 17.         Nhật kí trang bị được tăng lên 150 ô
 18.   5.  Bismarck Zwei được buff
 19.         Hoả lực, AA và may mắn tối đa được tăng lên
 20.         Né tránh, LOS thấp nhất và cao nhất được tăng lên
 21.   6.  Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống) được sửa lỗi
 22.         Trang bị này bây giờ bị giới hạn cho Tàu ngầm và Tàu ngầm hàng không
 23.         Trang bị này bây giờ có thể sử dụng để kích hoạt cut-in
 24.   7.  Sửa lỗi
 25.         Nút "chọn tất cả" trong thẻ tiếp tế bây giờ dễ click hơn.
 26.         Sửa lỗi tàu đã cưới khó "khóa/mở khóa".
 27.         Sửa lỗi cho phép tàu trang bị Pháo 2 nòng 12.7cm (Mẫu cuối) tấn công tàu ngầm.
 28.         Sửa nhiều lỗi trong Cửa hàng nội thất.
 29.         Sửa một lỗi làm cho 1 trang chuyển sang thẻ cải biến.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top