SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 19th, 2012 1,055 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. NEZAVISNO SLOZENE RECENICE
 2.  
 3. Nezavisnost recenica u slozenoj ne trebba shvatiti kao apsolutnu nezavisnost. Ta njihova nezavisnost ogleda se u tome sto one ne objasnjavaju, ne odredjuju ili ne dopunjavaju ono sto se iznosi u drugim recenicama sa kojima su u vezi. Po onome sto u sebi sadrze, po svom znacenju, odnosno po smislu sve recenice u slozenoj zajedno cine jednu smisaonu cjelinu.
 4.  
 5. Izdvajanje naprednih recenica i slozene pokazuje se da nezavisne recenice recenice ne mogu uvijek biti upootrebljene posebno, niti se razbijanjem slozene recenice na pojedine recenice od kojih je sastavljena moze sacuvati isti smisao koji su te recenice imale u slozenoj. Zavisno od toga kako su nezavise naporedne recenice vezane znacenjem u slozenoj razlikuju se nekoliko vrsta nezavisno, slozenih recenica:sastavne,rastavne,suprotne,isklucne,zakljucne.
 6.  
 7. SASTAVNE RECENICE: sastavne recinice vrsta su nezavisno slozenih recenica u kojima se sa dvije proste ili dvije prosirene u istoj slozenoj recenici iznosi nesto sto je istog smjera.
 8.  
 9. Sastavne recenice mogu stajati jedna uz drugu bez ikakvih veznika ili bilo kojih drugih rijeci u veznickoj funkciji.
 10.  
 11. Veznici sastavnih recenica su: i, pa,te,ni,niti,zatim.
 12.  
 13. RASTAVNE RECENICE:
 14.  
 15. To je pod vrsta suprotnih recenica u kojima se kazuje da je svejedno koja se radnja ostvaruje. Vazno je da se ostvaruje samo jedna.
 16.  
 17. Za vezivanje rastavnih recenica upotrebljavaju se veznici ili,bilo,volja.
 18.  
 19. SUPROTNE RECENICE:
 20.  
 21. Nezavisno slozene recenice u kojima je ono sto se u njima iznosi po smislu suprotno, ali se za datu priliku izjednacavaju. Tako da je ono sto se iznosi drugom recenicom suprotno od onog sto se kazuje prvom recenicom ili bar nepodudarno.
 22.  
 23. Obicno se vezuju suprotnim veznicima, izrazima ili rjecicama:a,ali,no,vec,nego,dok,pa,ipak,pa i pritom,,pa pored toga, medjutim. Mogu stajati i bez veznika.
 24.  
 25. ISKLJUCNE RECENICE:
 26.  
 27. Ovo je vrsta nezavisno slozenih recenica u kojima se kazuje dali je ono sto u njima stoji medjusobnoj vezi po smislu, drugom recenicom iskljucuje od onog sto je izneseno u prvoj recenici.
 28.  
 29. Iskljucuje sve ostalo osim onoga sto se nalazi u tim recenicama.Veznici iskljucnih recenica su: samo,jedino,vec,sto,tek,tek sto.
 30.  
 31. ZAKLJUCNE RECENICE:
 32.  
 33. U zakljucnim se recenicama drugom kazuje nesto sto je prirodni zakljucak iz onog sto je kazano prvom recenicom.Mogu se upotrebljavati sa ili bez veznika. Veznici u njima imaju funkciju narocitog isticanja.
RAW Paste Data
Top