SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 16th, 2018 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Model.java
 2.  * ============================================================
 3.  * Copyright (C) 2001-2011 Universiteit Gent
 4.  *
 5.  * Bijlage bij de cursus 'Programmeren 2'.
 6.  *
 7.  * Auteur: Kris Coolsaet
 8.  */
 9.  
 10. package prog2.mvc;
 11.  
 12. import javax.swing.event.ChangeEvent;
 13. import javax.swing.event.ChangeListener;
 14. import javax.swing.event.EventListenerList;
 15.  
 16. /**
 17.  * Gemeenschappelijke bovenklasse van alle modellen die gebruik maken van
 18.  * luisteraars van het type {@link ChangeListener}.
 19.  */
 20. public class Model {
 21.    
 22.     /**
 23.      * Lijst van geregistreerde luisteraars.
 24.      */
 25.     private EventListenerList listenerList = new EventListenerList ();
 26.    
 27.     /**
 28.      * Registreer een luisteraar.
 29.      */
 30.     public void addChangeListener (ChangeListener l) {
 31.         listenerList.add (ChangeListener.class, l);
 32.     }
 33.    
 34.     /**
 35.      * Maak registratie ongedaan.
 36.      */
 37.     public void removeChangeListener (ChangeListener l) {
 38.         listenerList.remove (ChangeListener.class, l);
 39.     }
 40.    
 41.     /**
 42.      * Uniek gebeurtenisobject met dit model als bron.
 43.      */
 44.     private final ChangeEvent changeEvent = new ChangeEvent (this);
 45.    
 46.     /**
 47.      * Behandel een ChangeEvent-gebeurtenis die van het model
 48.      * afkomstig is door een nieuwe gebeurtenis aan alle luisteraars
 49.      * door te geven. De nieuwe gebeurtenis heeft dit model als bron.
 50.      */
 51.     protected void fireStateChanged () {
 52.         Object[] listeners = listenerList.getListenerList ();
 53.         for (int i=listeners.length-2; i >= 0; i-=2) {
 54.             if (listeners[i] == ChangeListener.class)
 55.                 ((ChangeListener)listeners[i+1]).stateChanged (changeEvent);
 56.         }
 57.     }
 58. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top