SHARE
TWEET

Adamović, K. – OCR

Srdjan_m Jul 5th, 2017 8 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. АДАМСВИЂ КОСТА, генералштабнн бригадни, генерал, (рођен 18 јула 1886 г. у Јагодини). Свршио шест разреда гим- назије у Крагујевпу. Ступио у 36 кл. Нпже школе Војне академије 1 октобра 1903 г. и свршио је, као трећи у рангу 1907 год. Слушалац Више школе Војне академије од 1911—1912 и 1920—21. У чин кнжињерског потпоручника произведен 27 августа 1907, поручника 5 маја 1911, капегана II класе 6 априла 1913, капета- на I кл. 6 априла 1915, мајора 20 априла
  2. 1919, потпуковника 30 априла 1923, пу- ковника 17 децембра 1927 и бригадног генерала 3 априла 1935 год. Као инжи- њерски поручник и капетан II класе, био је ађутант железничке команде од 17 септембра 1912 до 20 јуна 1913 год. Од 20 јуна 1913 до 1 августа исте године командир 10 чете пионирског полубата- љона Дунавске дивизије II позива, као капетан II класе, и на том је положају оетао и као капетан I класе, све до ре- организације наше војске на Крфу. Од реорганизације до 1 октобра 1916 г. био је командир 1 чете дунавског пионир- ског полубатаљона као инж. кап. I кл. Од 1 октобра 1916 г. до демобилизације,
  3. 1920, био је командант I пионирског ба- таљона, као инжињерски мајор. 5 маја 1920 постављен је за команданта I тех- нпчког батаљона железничке команде. Од 1 децембра 1920 до 1 децембра 1921 био је на Вишој школи Војне академије. 1921 приправнпк за генералштабну служ- бу у Главном генералштабу. Од 6 марта 1923 до 10 новембра 1925 на служби у Генералштабном одељењу Министарства војске и морнарице. Од 1925—1928 био је начелник штаба команде Дравске ди- визиске области. 1928 постављен је за шефа оперативног одсека Генералштаб- ног одељења Министарства војске и морнарице а, 1931, за команданта 56 пе- шад. пука, 15 јула 1932 постављен је за шефа I отсека I одељења, на ком по- ложају је остао до 31 јануара 1933, ка- да је постављен за вршиоца дужности
  4. начелника штаба у инспекпији Земаљске одбране. Сад се налази на положајуна- челника Генералштабног одељења Ми- нистаретва војске и морнарице.
  5. Учествовао је у ратовима од 1912 до ослобођења. где ј-е показао видне всу ничке спосоОносги као инжињереки одри- цир. Одликован је: Сребрном медаљом за ревносну службу, Златном медаљом за храброст, Медаљом за војничке врлиНе,Белим орлом са мачевима V реда (2 пу- та), орденом св. Саве IV, св. Саве III реда, орденом белгиске Круне офицнр- ског реда, Полониа Реститута официр- ског п командирског реда, орденом Бе- лог лава III степена и Румунском кру- ном III степена.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top